Parenteel van Albertus Brinkhuis

Generatie 1

1   Albertus Brinkhuis [parbrink/brink02].
Beroep:
Dagloner
Albertus trouwde met Johanna Wessels.
Beroep:
Dagloonster
Kind van Albertus en Johanna:
1 Egbertus (Ook Evert) Brinkhuis, geboren in 1783 in Hengelo (Ov). Volgt 1.1.

Generatie 2

1.1   Egbertus (Ook Evert) Brinkhuis is geboren in 1783 in Hengelo (Ov) zoon van Albertus Brinkhuis [parbrink/brink02] (zie 1) en Johanna Wessels.
Beroep:
Wever
Egbertus trouwde met Aleida Beunink, 33 of 34 jaar oud, op donderdag 21 september 1820 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Egbertus en Aleida: Aktenr. 14 : Reg.nr. 06869 : Akteplaats: Hengelo
Opm.: Aleida weduwe van Arend Nijhuis
Aleida is geboren in 1786 in Hengelo (Ov).
Aleida is weduwe van Arend Nijhuis (1763-vóór 1820), met wie zij trouwde op vrijdag 29 januari 1813 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel].

Notitie bij Aleida: Ook Aleida ten Dam
Beroep:
Spinster
Kinderen van Egbertus en Aleida:
1 Albertus Brinkhuis, geboren omstreeks 1826 in Hengelo (Ov). Volgt 1.1.1.
2 Anna Maria Brinkhuis, geboren in 1828 in Hengelo (Ov). Volgt 1.1.2.

Generatie 3

1.1.1   Albertus Brinkhuis is geboren omstreeks 1826 in Hengelo (Ov) zoon van Egbertus (Ook Evert) Brinkhuis (zie 1.1) en Aleida Beunink.
Albertus is overleden op zaterdag 8 oktober 1904 in Enschede, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1904 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 353
Beroep:
Wever, fabrieksarbeider, landbouwer
Albertus trouwde met Berendina Punte, 29 jaar oud, op donderdag 7 juli 1859 in Lonneker [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Albertus en Berendina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 08404 : Akteplaats: Lonneker
Berendina is geboren op vrijdag 21 mei 1830 in Lonneker, dochter van Hermen Punte en Aleida Snippers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 90 : Reg.nr. 8339 : Akteplaats: Lonneker
Berendina is overleden op zaterdag 28 september 1912 in Enschede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1912 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 287
Beroep:
Weefster
Kinderen van Albertus en Berendina:
1 Johannes Brinkhuis, geboren op vrijdag 22 juni 1860 in Lonneker. Volgt 1.1.1.1.
2 Albertus Brinkhuis, geboren op woensdag 20 augustus 1862 in Lonneker. Volgt 1.1.1.2.
3 Johanna Brinkhuis [1.1.1.3], geboren op vrijdag 23 december 1864 in Lonneker, dochter van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 282 : Reg.nr. 8345 : Akteplaats: Lonneker
Johanna is overleden op dinsdag 19 juni 1917 in Enschede, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 263
Beroep:
Fabrieksarbeidster
4 Maria Brinkhuis, geboren op maandag 18 februari 1867 in Lonneker. Volgt 1.1.1.4.
5 Gradus Brinkhuis, geboren op vrijdag 25 juni 1869 in Lonneker. Volgt 1.1.1.5.
1.1.2   Anna Maria Brinkhuis is geboren in 1828 in Hengelo (Ov) dochter van Egbertus (Ook Evert) Brinkhuis (zie 1.1) en Aleida Beunink.
Anna trouwde met Jan Hendrik Sanderink, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 12 april 1850 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Anna en Jan: Aktenr. 4
Jan is geboren in 1826 in Lonneker, zoon van Gerrit Jan Sanderink (ook Zanderink) en Aleijda ten Dam.

Generatie 4

1.1.1.1   Johannes Brinkhuis is geboren op vrijdag 22 juni 1860 in Lonneker zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1) en Berendina Punte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1860 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 133 : Reg.nr. 8344 : Akteplaats: Lonneker
Johannes is overleden op maandag 25 juli 1938 in Enschede, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 391 : Reg.nr. 4241 : Akteplaats: Enschede
Beroep:
Fabrieksarbeider
Johannes trouwde met Geertruida Elisabeth Beumers, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 12 mei 1887 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruida: Aktenr. 33 : Reg.nr. 3717 : Akteplaats: Enschede
Geertruida is geboren in 1861 in Oldenzaal, dochter van Antonius Beumers en Hanna Smit.
Geertruida is overleden op zondag 25 februari 1934 in Enschede, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 93 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Johannes: R.K. vakbondsman en dissident, is geboren te Lonneker op 22 juli 1860 en overleden te Enschede op 26 juli 1938. Hij was de zoon van Albertus Brinkhuis, boer en thuiswever, en Berendina Punte. Op 12 mei 1887 trad hij in het huwelijk met Geertruida Elisabeth Beumers. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Brinkhuis werkte van jongsaf thuis mee. Op zijn twaalfde ging hij naar de fabriek. Later werkte hij enige tijd als textielarbeider over de Duitse grens in Rheine. Hij speelde als bondgenoot en tegenspeler van de priester Alphons Ariëns een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Hij was bondgenoot waar het ging om het bestaansrecht van katholieke arbeiders-organisaties, maar tegenspeler waar het ging om de zelfstandigheid van de katholieke arbeiders op politiek en sociaal terrein. Hij stond zelfstandigheid voor ten opzichte van het kerkelijk gezag en de katholieke burgerij. Ondanks hun meningsverschillen en strijd koesterden Brinkhuis en Ariëns hun hele leven een oprechte wederzijdse sympathie. In 1888 werd Brinkhuis secretaris-penningmeester van de geheime vakorganisatie De Voorzorg, die kort daarna opging in de neutrale vakbond Vooruit. Ariëns poogde via oprichting van de R.K. Arbeidersvereeniging te Enschede de katholieken los te weken uit Vooruit, maar Brinkhuis en de zijnen weigerden over te stappen, omdat zij niet ’door heerooms bevoogd wensten te worden’. Pas toen Ariëns een katholieke vakorganisatie van textielarbeiders - de Twentsche R.K. Fabrieksarbeidersbond van1891 - tot stand wist te brengen, die niet onder kerkelijke leiding stond, waren Brinkhuis en de zijnen bereid Vooruit te verlaten, mede omdat de neutrale bond door de groeiende invloed van socialisten en anarchisten steeds meer ’een rooie boel’ werd. De verschillen van opvatting bleven. Brinkhuis meende dat de arbeidersvereniging tot doel had de arbeiders als klasse een betere positie te verschaffen en niet slechts enkelen omhoog te brengen, omdat dat laatste zou leiden tot het ontstaan van een tussenklasse die een bedreiging zou vormen voor de broederlijke geest onder de arbeiders. Ariëns daarentegen wilde de arbeiders de mogelijkheid bieden individueel op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Brinkhuis stond ook tegenover Ariëns en zijn eigen zwager Hendrik Engels in de discussie over de noodzaak, de wenselijkheid en het recht een eigen R.K. arbeiderskiesvereniging op te richten naast en tegenover de bestaande conservatieve R.K. Kiesvereeniging ’Eendracht Maakt Macht’. Toende aartsbisschop in 1893 bepaalde dat de katholieke vakorganisaties ondergeschikt dienden te zijn aan de van geestelijk adviseurs voorziene standsorganisaties, kostte het Ariëns grote moeite Brinkhuis en zijn geestverwanten te behouden voor de inmiddels tot R.K. Katoenbewerkersbond ’St. Severus’ omgedoopte vakorganisatie. Brinkhuis - die als vakbondsman voorstander was van een sterke, niet partijgekleurde vakorganisatie, waarin katholieke, protestants-christelijke en gematigd-socialistische arbeiders eendrachtig zouden kunnen samenwerken - werd bestuurslid van de bond, die in 1896 onder de naam Unitas een interconfessionele, federatieve samenwerking aanging met de protestantse Verzoeningsbond. Ten slotte kwam het toch tot een breuk. Op het terrein van de vakorganisatie voltrok deze zich na weigeringen van St. Severus steun te verlenen aan de stakende arbeiders bij de aardewerkfabriek van Regout in Maastricht (1897) en bij de Enschedese textielfabriek van Hedeman (1898). Op politiek terrein vormde de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1897 in het kiesdistrict Enschede het breekpunt. Brinkhuis en de zijnen eisten dat een katholiek arbeider of een katholiek democraat kandidaat zou worden gesteld, terwijl Ariëns contre-coeur de kandidatuur steunde van de door H.J.A.M. Schaepman voorgedragen conservatief A.F. Vos de Wael. Brinkhuis richtte in 1898 een eigen vakorganisatie - de Nationale Katoenbewerkersbond ’De Eendracht’ - en een eigen politieke organisatie - de Katholiek-Democratische Volks Partij (KDVP) op. De Eendracht was vooral sterk in Enschede en sloeg minder aan in de overige Twentse textielplaatsen. In 1900-1901 lag de verhouding tussen ’Ariëns-’ en ’Brinkhuis-katholieken’ in de vakbeweging ongeveer half om half. In 1904 was De Eendracht over zijn hoogtepunt heen en dreigde in een isolement te geraken, wat voorkomen werd door fusie met de ’moderne’ Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders tot Algemeene Nederlandsche Bond vanTextielarbeiders ’De Eendracht’. Hoe zijn dissidente opstelling in zijn persoonlijk leven doorwerkte, ervoer Brinkhuis in 1901 bij het vertrek van Ariëns als kapelaan uit Enschede. Voortaan moest Brinkhuis over de grens in Gronau ter kerke en ter communie, omdat hem in Enschede de sacramenten geweigerd werden.

De KDVP had afdelingen in Enschede, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Hengelo, Almelo, Zaandam en Delft. De invoering van het algemeen kiesrecht vormde het voornaamste programmapunt. Er waren contacten met de Belgische christendemocraten en de ’Daensisten’. De door zijn kerkelijke superieuren vervolgde priester A. Daens werd naar Nederland gehaald voor een reeks spreekbeurten. De katholieke democraten boekten slechts plaatselijke successen. In 1901 steunden zij met succes de Tweede Kamerkandidatuur van de socialist H.H. van Kol tegenover die van de katholiek Aalberse, die geweigerd had zich ondubbelzinnig uit te spreken voor het algemeen kiesrecht. Brinkhuis stond in dat jaar kandidaat in Tilburg en Breda. Daar haalde hij respectievelijk 590 en 509 stemmen, wat verre van voldoende was voor een overwinning. Wel werd hij in 1901 in Enschede in de gemeenteraad gekozen. Hij bleef raadslid tot 1921, maar vanaf 1907 namens de SDAP. Ondanks de door de katholieke democraten opgeëiste lekenautonomie op politiek gebied werd het program van de KDVP ter goedkeuring aan de bisschoppen voorgelegd. Deze ontzegden de partij het predikaat ’Katholiek Demokratisch’ te voeren, waarop deze haar naam in 1901 veranderde in Katholieke Volkspartij en in 1902 tot Vrije Katholieke Volkspartij. Onder invloed van de spoorwegstakingen in 1903 nam de druk op de dissidente katholieke democraten toe, ook van de kant van de progressievere katholieken. Zo werd Brinkhuis in Het Centrum, de spreekbuisvan de sociaal-katholieken, aangevallen wegens zijn deelname aan de verweerbeweging tegen Abraham Kuypers worgwetten. De dissidente katholieke partij kwijnde weg. Afdelingen verdwenen en pogingen vaste voet te krijgen in het katholieke Zuiden buiten de genoemde steden mislukten. De tegenstand door de overheersende invloed van de geestelijkheid was er te sterk. In het Westen kwam de tegenwerking vooral van de kant van de Nederlandsche R.K. Volksbond. Een groot probleem was dat de katholieke dissidente democraten zich geen eigen ideologische plaats wisten te verschaffen tussen de katholieke sociale leer en het socialisme. Ook de poging het tij te keren door samen te werken met de protestants-christelijke democraten via het blad Maatschappelijk Welzijn bracht geen uitkomst.

Brinkhuis werd in 1919 bode van de Raad van Arbeid te Hengelo en was later conciërge. Op 1 januari 1928 ging hij met pensioen en vestigde zich te Eindhoven. Vier jaar later keerde hij terug naar Enschede. Hij had inmiddels de SDAP verlaten en zich aangesloten bij de dissidente R.K. Volkspartij. In het partijblad Onze Vaan werd naar hem verwezen als ’al ruim dertig jaar strijder voor de idealen van de R.K. Volkspartij’. In 1934 zegde hij zijn lidmaatschap op na een interne partijstrijd, die leidde tot oprichting van de Katholiek-Democratische Arbeiderspartij (ook wel R.K. Arbeiderspartij genoemd). Bij zijn overlijden in 1938 schreef Onze Vaan dat Brinkhuis veel voor zijn idealen gestreden en geleden had, maar zich ’op zijn oude dag’ had afgescheiden en ’een dwalende’ was geworden. In de katholieke geschiedschrijving is Brinkhuis, die wel is aangeduid als ’derde wegger’ tussen K. Marx en Rerum Novarum, genegeerd, gekleineerd of geschoffeerd, zoals door Ariënsbiograaf Gerard Brom, dieBrinkhuis wegzette als ’betweter’, ’onevenwichtig werkman’, ’dwarsdrijver’, en ’eeuwig interpellant’, al noemde hij hem ook ergens een ’karakterkerel’. Volgens Brom zou Brinkhuis in de laatste jaren van zijn leven geheuld hebben met het nationaal-socialisme. Aanwijzingen in deze richting waren niet te vinden.


--------------------------------------------------------------------------------

LITERATUUR: Tubantia, 26.7.1938; Onze Vaan, 5.8.1938; L. Salemink, De katholieke arbeidersbeweging in Twente (1899-1902) (kandidaatsscriptie Nijmegen 1977); H. van Lent, De Katholiek-Demokratische Volkspartij 1900-1903 (doctoraalscriptie Amsterdam 1977); Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholieke leven (Nijmegen 1978); B. Hesselink, Een priester onder de arbeiders. Alphons Ariëns te Enschede van 1886 tot 1901 (Enschede 1980); A. Ariëns, Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901. Bezorgd door J. Roes (Nijmegen 1982); L. Salemink, ’Katholieke textielarbeiders tussen Brinkhuis en Ariëns 1889-1904’ in: Textielhistorische Bijdragen, nr. 24, 1984, 9-43; J. van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929) (Hilversum 1998); D. Nas, Het Twentse model (Amsterdam 1998).

PORTRET: J. Brinkhuis, uit: Tubantia, 26.7.1938


--------------------------------------------------------------------------------

Auteur: Jos van Meeuwen

Oorspronkelijk gepubliceerd in: BWSA 4 (1990), p. 25-28

Laatst gewijzigd: 05-08-2002
1.1.1.2   Albertus Brinkhuis is geboren op woensdag 20 augustus 1862 in Lonneker zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1) en Berendina Punte. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1862 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 189 : Reg.nr. 8344 : Akteplaats: Lonneker
Albertus is overleden op vrijdag 27 september 1946 in Enschede, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1946 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 805
Beroep:
Fabrieksarbeider
Albertus trouwde met Mina Olde Hollink, 23 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1889 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Albertus en Mina: Aktenr. 73 : Reg.nr. 3717 : Akteplaats: Enschede
Mina is geboren op woensdag 13 juni 1866 in Eschmarke (Lonneker), dochter van Hendrikus Olde Hollink en Aleida Velthuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mina: Aktenr. 197 : Reg.nr. 8345 : Akteplaats: Lonneker
Mina is overleden op dinsdag 13 oktober 1936 in Enschede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1936 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mina: Aktenr. 588
Kinderen van Albertus en Mina:
1 Hendrika Albertha Brinkhuis, geboren in 1893 in Enschede. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Albertus Hendrikus Brinkhuis, geboren in 1894 in Enschede. Volgt 1.1.1.2.2.
3 Johannes Arnoldus Brinkhuis, geboren op vrijdag 27 januari 1899 in Enschede. Volgt 1.1.1.2.3.
4 Gerhardus Lambertus Brinkhuis, geboren in 1902 in Enschede. Volgt 1.1.1.2.4.
1.1.1.4   Maria Brinkhuis is geboren op maandag 18 februari 1867 in Lonneker dochter van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1) en Berendina Punte. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8345 : Akteplaats: Lonneker
Maria trouwde met Arnoldus Hendrikus Johannes Engels, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 5 november 1891 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Maria en Arnoldus: Aktenr. 120
Arnoldus is geboren in 1869 in Enschede.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.1.5   Gradus Brinkhuis is geboren op vrijdag 25 juni 1869 in Lonneker zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1) en Berendina Punte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1869 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gradus: Aktenr. 182 : Reg.nr. 8346 : Akteplaats: Lonneker
Gradus is overleden op maandag 20 oktober 1947 in Enschede, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1947 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 819
Beroep:
Fabrieksarbeider, koffiehuishouder
Gradus trouwde met Johanna Geertruida Nijhof, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1896 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Gradus en Johanna: Aktenr. 112
Johanna is geboren omstreeks 1870 in Borne, dochter van Bernardus Nijhof en Mina ten Kate.
Johanna is overleden na 1947, minstens 77 jaar oud.
Kinderen van Gradus en Johanna:
1 Berendina Wilhelmina Maria Brinkhuis [1.1.1.5.1], geboren op vrijdag 20 mei 1898 in Enschede, dochter van Gradus Brinkhuis (zie 1.1.1.5).
Berendina is overleden op dinsdag 24 mei 1898 in Enschede, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 139
2 Berendina Wilhelmina Maria Brinkhuis [1.1.1.5.2], geboren in juni 1899 in Enschede, dochter van Gradus Brinkhuis (zie 1.1.1.5).
Berendina is overleden op zondag 23 juli 1899 in Enschede, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1899 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 249
3 Albertus Bernardus Jozef Brinkhuis, geboren in 1902 in Enschede. Volgt 1.1.1.5.3.

Generatie 5

1.1.1.2.1   Hendrika Albertha Brinkhuis is geboren in 1893 in Enschede dochter van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1.2) en Mina Olde Hollink.
Hendrika trouwde met Albertus Mos, 31 of 32 jaar oud, op donderdag 30 januari 1919 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Albertus: Aktenr. 11
Albertus is geboren in 1887 in Enschede.
Beroep:
Beambte textielbond
1.1.1.2.2   Albertus Hendrikus Brinkhuis is geboren in 1894 in Enschede zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1.2) en Mina Olde Hollink.
Beroep:
Broodventer
Albertus trouwde met Maria Gerharda Catharina Wiggers, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Albertus en Maria: Aktenr. 143
Maria is geboren in 1895 in Almelo-Ambt, dochter van Johannes Wiggers en Hendrika Gesina Wolthuis.
Beroep:
Naaister
1.1.1.2.3   Johannes Arnoldus Brinkhuis is geboren op vrijdag 27 januari 1899 in Enschede zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1.2) en Mina Olde Hollink.
Johannes is overleden op maandag 26 maart 1945 in Georgsmarienhütte (Duitsland), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 september 1946 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Elders overleden
Aktenr. 767 van de gemeente Enschede
Beroep:
Verzekeringsagent
Johannes trouwde met Wilhelmina Henrica Elisabeth Mutter.
1.1.1.2.4   Gerhardus Lambertus Brinkhuis is geboren in 1902 in Enschede zoon van Albertus Brinkhuis (zie 1.1.1.2) en Mina Olde Hollink.
Beroep:
Textielarbeider
Gerhardus trouwde met Hendrika Johanna Maria de Mönnink, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1930 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 60
Hendrika is geboren in 1904 in Enschede.
Beroep:
Confectienaaister
1.1.1.5.3   Albertus Bernardus Jozef Brinkhuis is geboren in 1902 in Enschede zoon van Gradus Brinkhuis (zie 1.1.1.5) en Johanna Geertruida Nijhof.
Beroep:
Boekhouder
Albertus trouwde met Hendrika Gerritdina Laarhuis, 24 of 25 jaar oud, op woensdag 11 augustus 1926 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel].


Notitie bij het huwelijk van Albertus en Hendrika: Aktenr. 200
Hendrika is geboren in 1901 in Lonneker.
 

Index (42 personen)

Beumers, Antonius [Schoonvader van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Beumers, Geertruida Elisabeth (*1861, †25-02-1934) [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Beunink, Aleida (*1786) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
Brinkhuis, Albertus [Nummer 1]  1; 1.1
Brinkhuis, Albertus (*±1826, †08-10-1904) [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.4; 1.1.1.5
Brinkhuis, Albertus (*20-08-1862, †27-09-1946) [Nummer 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.2; 1.1.1.2.3; 1.1.1.2.4
Brinkhuis, Albertus Bernardus Jozef (*1902) [Nummer 1.1.1.5.3]  1.1.1.5.3
Brinkhuis, Albertus Hendrikus (*1894) [Nummer 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Brinkhuis, Anna Maria (*1828) [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Brinkhuis, Berendina Wilhelmina Maria (*20-05-1898, †24-05-1898) [Dochter van 1.1.1.5]  1.1.1.5.1
Brinkhuis, Berendina Wilhelmina Maria (*?-06-1899, †23-07-1899) [Dochter van 1.1.1.5]  1.1.1.5.2
Brinkhuis, Egbertus (Ook Evert) (*1783) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2
Brinkhuis, Gerhardus Lambertus (*1902) [Nummer 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4
Brinkhuis, Gradus (*25-06-1869, †20-10-1947) [Nummer 1.1.1.5]  1.1.1.5; 1.1.1.5.1; 1.1.1.5.2; 1.1.1.5.3
Brinkhuis, Hendrika Albertha (*1893) [Nummer 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Brinkhuis, Johanna (*23-12-1864, †19-06-1917) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.3
Brinkhuis, Johannes (*22-06-1860, †25-07-1938) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.1
Brinkhuis, Johannes Arnoldus (*27-01-1899, †26-03-1945) [Nummer 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Brinkhuis, Maria (*18-02-1867) [Nummer 1.1.1.4]  1.1.1.4
Dam, Aleijda ten [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2
Engels, Arnoldus Hendrikus Johannes (*1869) [Partner van 1.1.1.4]  1.1.1.4
Kate, Mina ten [Schoonmoeder van 1.1.1.5]  1.1.1.5
Laarhuis, Hendrika Gerritdina (*1901) [Partner van 1.1.1.5.3]  1.1.1.5.3
Mönnink, Hendrika Johanna Maria de (*1904) [Partner van 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4
Mos, Albertus (*1887) [Partner van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Mutter, Wilhelmina Henrica Elisabeth [Partner van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Nijhof, Bernardus [Schoonvader van 1.1.1.5]  1.1.1.5
Nijhof, Johanna Geertruida (*±1870, †>1947) [Partner van 1.1.1.5]  1.1.1.5; 1.1.1.5.3
Nijhuis, Arend (*1763, †<1820)  1.1
Olde Hollink, Hendrikus [Schoonvader van 1.1.1.2]  1.1.1.2
Olde Hollink, Mina (*13-06-1866, †13-10-1936) [Partner van 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.2; 1.1.1.2.3; 1.1.1.2.4
Punte, Berendina (*21-05-1830, †28-09-1912) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.4; 1.1.1.5
Punte, Hermen [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Sanderink, Jan Hendrik (*1826) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Sanderink (ook Zanderink), Gerrit Jan [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Smit, Hanna [Schoonmoeder van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Snippers, Aleida [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
Velthuis, Aleida [Schoonmoeder van 1.1.1.2]  1.1.1.2
Wessels, Johanna [Partner van 1]  1; 1.1
Wiggers, Johannes [Schoonvader van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Wiggers, Maria Gerharda Catharina (*1895) [Partner van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Wolthuis, Hendrika Gesina [Schoonmoeder van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Gegenereerd met Aldfaer versie 8.1 op 13-04-2020 19:40:19 door Hans van Otterlo