Kwartierstaat van Johan Michiel (Hans) van Otterlo

Generatie 1 (proband)

1305848497_4_pacs_1.jpg elly_van_andel.jpg
1 Edith2 Elly van Andel
1 Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans:
(1) trouwde met Marianne (Marian) Welage. Marian is een dochter van Theodorus Welage en Maria Catharina Meurs.
(2) trouwde met Evertje (Edith) Rijksen (afb. 1). Edith is geboren op 08-08-1946 in Rhenen, dochter van Gert Rijksen en Aaltje van de Scheur. Edith is overleden op 11-05-2011 in Nijmegen, 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-05-2011 in Nijmegen. Edith (1) trouwde voorheen met Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van Boven.
Beroep:
Ziekenverzorgster
(3) trouwde met Elly van Andel (afb. 2). Elly is geboren op 30-06-1948 om 16:50 in Arnhem, dochter van Jan Willem Nicolaas (Jan) van Andel en Berendina Johanna (Dien) Goedhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1948 [bron: Gemeente Arnhem].
Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Elly is overleden op 15-08-2013 om 05:40 in Andelst (Overbetuwe)), 65 jaar oud [bron: Uittreksel overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-2013 [bron: Gemeente Overbetuwe]. Zij is gecremeerd op 19-08-2013 in Crematorium Slingerbos te Ede [bron: Monuta Uitvaartzorg].
Notitie bij overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.
Elly (1) trouwde voorheen met Dirk Jan van Oosterom.
Elly (2) trouwde voorheen op 29-06-1972 in Rozendaal (Gld) [bron: Trouwboekje] met Cornelis Antonie Peters (1930-1999).
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 18-04-1996 in Rozendaal (Gld) (Echtscheiding)..
Beroep:
Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster
Diversen:
In 1965 raakte Elly in verwachting van haar vriend Wim en dat gaf de nodige problemen. De ouders van Elly en Wim konden het niet eens worden over de opvoeding van dit kind. Hierdoor ging de vriendschap tussen Elly en Wim uit en werd Elly naar familie in Rotterdam gestuurd. In de tijd voor de geboorte werd door de ouders besloten om het kind af te staan voor adoptie. Na de geboorte in Arnhem werd Elly door haar ouders verteld dat haar kind was overleden bij de geboorte. Dit heeft zij nooit geloofd en is later ook op zoek gegaan en inderdaad bleek haar zoon geleefd te hebben en op 5 jarige leeftijd te zijn overleden aan leukemie.

Bij het overlijden van haar moeder in 1994 heeft zij haar enkel verstuikt en dat is niet goed behandeld. In 1996 werd in haar linkerbeen hierdoor PTD geconstateerd. Dit was volgens de professor niet meer te behandelen. Deze PTD werd steeds erger waardoor ze eerst met een rollator moest lopen en kort daarna kwam de duwrolstoel. Na het huwelijk met Hans kwam zij terecht in een electrische rolstoel in 2012 werd deze vervangen door een nieuwe en kwam Hans in aanmerking van een scootmobiel. Hiermee hebben zij de laatste maanden vele mooie tochtjes gemaakt.
Dat bleek de laatste tijd de mooiste oplossing. Jammer dat Elly hier niet zo lang van heeft kunnen genieten, maar voor Hans zijn de ritjes met de scootmobiel en de electrische rolstoel een hele mooie herinnering.
Kind van Hans en Marian:
I. Mark Patrick (Mark) van Otterlo. Mark trouwde met Cagla Cevik.
 

Generatie 2 (ouders)

jan_bertus_van_otterlo.jpg
3 Jan Bertus van Otterlo
2 Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 3) geboren op 07-11-1913 in Arnhem. Jan is overleden op 05-01-2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op 10-01-2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige
geertruida_brinkhuis.jpg
4 Geertruida Brinkhuis
3 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 4) geboren op 11-12-1917 in Arnhem. Truus is overleden op 25-12-1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 30-12-1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geurtje van Otterlo, dochter van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 2). Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo, dochter van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 2). Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo (zie 1).
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo, zoon van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 2). Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus (Jan) van Otterlo, zoon van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 2). Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.
 

Generatie 3 (grootouders)

johan_van_otterlo.jpg
5 Johan van Otterlo
4 Johan van Otterlo (afb. 5) geboren op 27-06-1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op 04-12-1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 08-12-1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 21,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 23,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
6 Grietje Smits en Johan van Otterlo
5 Grietje Martina Smits (afb. 6) geboren op 30-07-1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 21,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op 30-06-1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bertus (Jan) van Otterlo, geboren op 07-11-1913 in Arnhem (zie 2).
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op 30-05-1917 in Arnhem, dochter van Johan van Otterlo (zie 4). Marie is overleden op 12-07-2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op 17-07-2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart]. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 02-07-1940 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 27 jaar oud. Willem is geboren op 19-05-1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op 30-05-1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op 22-08-1921 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 4). Bep is overleden op 13-02-2002 in Ede, 80 jaar oud.
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op 20-07-1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op 09-10-1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
michiel_brinkhuis.jpg
7 Michiel Brinkhuis
6 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 7) geboren op 14-05-1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op 30-01-1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 04-02-1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 13,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 01-10-1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 13,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 15,IV] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
8 Geurtje Roseboom
7 Geurtje Roseboom (afb. 8) geboren op 14-03-1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op 23-07-1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 28-07-1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
feem_hendriks.jpg
9 Feem Hendriks
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op 29-09-1914 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Antoon is overleden op 05-10-1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1994 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Antoon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Arnhem met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 9), ongeveer 27 jaar oud. Feem is geboren op 16-05-1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op 28-01-1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
10 Bob Brinkhuis11 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 10), geboren op 03-09-1915 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Bob is overleden op 21-03-1977 in Ede, 61 jaar oud.
Beroep:
Elektricien (In 1930 begon hij als leerling bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Bob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1938 met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 11), ongeveer 24 jaar oud. Grada is geboren op 15-06-1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op 09-01-2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op 11-12-1917 in Arnhem (zie 3).
annie_derksen.jpg
12 Annie Derksen
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op 05-11-1924 in Arnhem, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Giel is overleden op 09-12-1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op 13-12-1978. Giel trouwde, 22 jaar oud, op 01-02-1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 12), 21 jaar oud. Annie is geboren op 28-11-1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op 25-02-2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].
 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jan van Otterlo geboren op 21-10-1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op 11-03-1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949) en Isak Vogelzang (geb. ±1875).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 9,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 17,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
9 Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman geboren op 04-03-1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op 25-01-1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op 01-06-1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op 20-01-1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bönniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bönniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op 27-11-1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 8] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op 17-07-1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 03-10-1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op 28-10-1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op 25-12-1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op 12-04-1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op 27-06-1886 in Arnhem (zie 4).
10 Bertus Smits geboren op 18-06-1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. ±1827) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op 11-02-1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-08-1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
11 Maria Boudewijn geboren op 29-09-1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op 22-02-1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op 17-05-1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 10). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op 19-11-1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op 09-08-1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op 30-07-1889 in Arnhem (zie 5).
IV. Martinus Smits, geboren op 12-02-1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op 21-12-1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machine bankwerker
Martinus trouwde met Jannetje van Barneveld. Jannetje is geboren op 26-05-1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
12 Antoni Jacobus Brinkhuis geboren op 19-09-1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1857 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op 23-12-1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
13 Gerridina Grooters geboren op 23-01-1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op 08-03-1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op 11-03-1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op 31-12-1882 in Zwolle, zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op 04-01-1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op 26-02-1884 om 21:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op 23-09-1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op 14-05-1886 in Nijmegen (zie 6).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op 13-08-1887 om 06:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 05-06-1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op 23-03-1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1888 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 7]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op 06-02-1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen), zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 13,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 6] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 13,VI] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op 18-10-1891 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op 28-02-1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) [zwager bruidegom] en Albert Brinkhuis (geb. 1890) [zie 13,V] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op 25-11-1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 13,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op 13-07-1893 om 02:00 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 27,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 04-11-1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op 22-09-1897 om 23:30 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 27,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 27,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 6] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op 04-07-1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1896 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Jongepier (geb. ±1866) en Wouter Jacob Hoogstraten (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op 30-05-1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
Electricien
14 Leendert Roseboom geboren op 23-05-1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op 05-11-1926 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 31,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 31,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 29,III] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
15 Geertruida Arissen geboren op 27-12-1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op 26-07-1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op 17-10-1883 om 22:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op 27-07-1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Zij is begraven op 30-07-1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 19-06-1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op 22-01-1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1884 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Akteplaats: Oostvoorne
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op 23-04-1886 om 15:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 30] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op 24-03-1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 05-06-1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op 25-05-1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op 27-10-1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op 14-03-1888 in Zevenaar (zie 7).
IV. Geurt Roseboom, geboren op 14-11-1889 om 02:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 7]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op 11-02-1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op 19-01-1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op 02-03-1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op 31-10-1891 om 16:00 in Groessen (Duiven), dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op 20-12-1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op 10-08-1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op 16-08-1893 om 19:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op 28-03-1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1956 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1922 in Hengelo [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren omstreeks 1892 in Hengelo, dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 64 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op 27-07-1895 om 15:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op 26-07-1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op 18-01-1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Anna is weduwe van Lodewijk Johannes van Rooijen (1889-1919), met wie zij trouwde op 21-11-1910 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op 17-03-1898 om 22:30 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 20-01-1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op 02-07-1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op 14-06-1901 om 12:30 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Hendrikus van Otterloo geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op 19-05-1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterlo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danël van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
17 Berendje Starink geboren op 11-05-1810 in Brummen. Zij is gedoopt op 20-05-1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op 23-02-1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op 04-06-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op 18-09-1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op 02-03-1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op 11-12-1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op 25-05-1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 17,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op 16-01-1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bello (1778-1839) en Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op 08-11-1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1910 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Veldhof (1835-1911) en Garrit Jan Engbers (1861-1929).
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op 04-03-1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op 07-11-1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen Gerrit(s) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op 21-07-1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 07-11-1834 in Zutphen, zoon van Reint (ook Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op 31-05-1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 04-05-1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op 26-02-1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 30-06-1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 17,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op 10-02-1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (geb. 1812).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op 27-05-1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op 03-03-1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op 03-08-1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op 05-08-1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op 21-10-1843 in Brummen (zie 8).
18 Bernard(us) Wigman geboren op 03-11-1819 in Zutphen. Bernard(us) is overleden op 07-03-1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard(us): Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-03-1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard(us) en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (±1808-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard(us) en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
19 Johanna (Janna) Heuterman geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op 13-03-1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op 04-03-1849 in Oeken (Brummen) (zie 9).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op 31-08-1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 15-11-1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Architect
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1880 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 31-10-1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1852 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op 06-10-1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op 12-09-1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op 28-07-1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op 12-05-1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegiena van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
IV. Johannes Wigman, geboren op 16-03-1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op 04-07-1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op 22-06-1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op 09-11-1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op 26-09-1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op 20-02-1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op 01-03-1859 in Brummen, zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 17-02-1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op 09-03-1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 39,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op 02-12-1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op 19-08-1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op 18-08-1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op 18-07-1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
20 Martinus Smits geboren op 01-02-1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op 21-03-1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
21 Hendrika de Fijter geboren op 08-12-1820 in Andel. Hendrika is overleden op 23-08-1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op 12-03-1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 12-06-1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op 21-09-1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op 02-02-1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op 14-06-1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op 27-06-1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op 06-03-1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1945 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op 11-08-1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op 16-07-1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1932 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op 10-12-1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op 25-06-1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op 12-02-1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op 04-01-1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 18-02-1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op 13-05-1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op 18-12-1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op 08-12-1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op 05-06-1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op 18-06-1859 in Zaltbommel (zie 10).
22 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op 08-06-1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-01-1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
23 Grietje van Mourik geboren op 13-06-1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op 10-01-1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 21-05-1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op 18-07-1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op 29-09-1850 in Deil (zie 11).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op 24-08-1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 06-09-1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op 25-12-1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op 12-07-1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op 19-05-1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op 13-12-1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op 23-09-1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op 11-01-1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op 23-12-1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op 13-11-1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op 15-08-1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 02-04-1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op 08-10-1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op 04-07-1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op 06-06-1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op 30-04-1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op 21-09-1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op 30-06-1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
24 Machiel Brinkhuis geboren op 25-09-1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 97,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op 23-04-1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 01-09-1842 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 98] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 48] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 49,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
25 Maria Bruins geboren op 04-07-1818 in Zwolle. Maria is overleden op 11-12-1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1897 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: ook Bruine
Maria trouwde (2) op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op 28-12-1843 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1843 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 09-01-1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op 23-05-1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op 02-09-1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1882 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 27-03-1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Historisch Centrum Overijssel]..

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op 19-02-1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op 03-01-1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1920 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is weduwe van Hendrik Klaas van Leijen (1847-1881), met wie zij trouwde op 04-05-1876 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel].
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 04-06-1891 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op 13-12-1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op 13-11-1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1944 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op 25-05-1846 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op 03-12-1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1924 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op 25-09-1873 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op 13-03-1850 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltje Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op 17-09-1848 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op 26-08-1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1933 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 05-08-1875 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op 20-05-1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op 28-05-1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op 28-11-1850 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op 23-12-1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op 27-10-1854 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op 21-08-1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op 02-11-1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1847 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op 23-11-1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op 19-09-1857 in Zwolle (zie 12).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op 07-02-1861 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op 02-01-1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op 31-10-1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 26-05-1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op 14-10-1863 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1863 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op 16-12-1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
26 Albert Grooters geboren op 21-12-1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1825 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Hij is gedoopt op 29-01-1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op 29-08-1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 01-03-1851 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.

Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
27 Frederika Kotten geboren op 14-04-1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op 28-10-1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op 12-02-1852 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op 04-09-1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, notaris klerk, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1876 in Hardenberg Ambt [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Stientje Zweers, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren op 21-08-1855 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Stientje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5666 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Stientje is overleden op 24-11-1937 in Hardenberg Stad, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1937 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op 23-01-1854 in Den Ham (zie 13).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op 24-01-1856 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op 01-03-1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op 07-03-1889 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op 24-01-1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op 16-04-1858 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op 26-06-1859 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op 20-09-1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1885 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op 30-12-1863 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 29-04-1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 13,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op 18-04-1867 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 14-02-1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 30-10-1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op 13-03-1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op 24-04-1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op 24-08-1869 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1869 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 06-01-1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1890 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
28 Geurt Roseboom geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op 10-01-1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 59,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 09-12-1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke(n) (zie 29 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
29 Johanna Rijke(n) geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 24-02-1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op 06-07-1849 om 09:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op 08-04-1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op 18-10-1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 57,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 13-05-1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op 21-07-1853 om 09:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 10-11-1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 08-09-1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op 06-01-1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op 23-09-1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op 08-08-1856 om 22:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op 03-04-1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op 03-10-1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op 03-06-1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op 23-05-1859 in Bennekom (Ede) (zie 14).
V. Geertruida Rozeboom, geboren op 30-12-1861 om 21:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden na 1931, minstens 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op 10-11-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op 26-11-1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op 19-09-1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op 10-10-1864 om 02:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op 18-01-1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren op 15-02-1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3574 : Akteplaats: Nijkerk
Petrus is overleden op 26-03-1919 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op 19-06-1867 om 23:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op 14-08-1871 om 16:30 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (geb. 1838) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 30-11-1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 05-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op 27-07-1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op 25-12-1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
30 Jan Arissen geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 15,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
31 Antonetta (Antonia) Maijers geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op 03-02-1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op 15-09-1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op 22-02-1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op 23-03-1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op 10-12-1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011
Aart is weduwnaar van Willemke van den Born (1841-1877), met wie hij trouwde op 31-07-1867 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op 27-12-1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 23-09-1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op 08-01-1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op 18-09-1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 13-11-1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op 02-03-1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op 05-12-1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op 06-08-1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op 05-12-1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 05-12-1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op 07-03-1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op 20-05-1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op 12-12-1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op 27-12-1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 15).
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren in 04-1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op 23-04-1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op 18-02-1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op 17-04-1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op 17-11-1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 19-04-1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 33 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
33 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op 25-05-1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in 04-1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 32). Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór 07-1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren in 07-1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 32). Hij is gedoopt op 31-07-1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 13-01-1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op 02-08-1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48
Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op 04-11-1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Eva is weduwe van Peter Ribbers (1805-1854), met wie zij trouwde op 05-08-1842 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterloo, geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 16).
34 Jan Starink geboren op 12-03-1783 in Voorst. Hij is gedoopt op 16-03-1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op 05-07-1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-10-1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
35 Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch geboren op 29-10-1780 in Brummen. Zij is gedoopt op 03-11-1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op 25-01-1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2) op 20-10-1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op 16-05-1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 34). Hij is gedoopt op 18-05-1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op 20-09-1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op 11-05-1810 in Brummen (zie 17).
III. Hendrica Starink, geboren op 11-02-1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op 13-02-1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op 26-10-1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 21-04-1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op 28-05-1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 07-10-1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 24-08-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op 01-06-1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op 16-06-1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op 10-12-1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Janna is weduwe van Teunis Spijker (1791-1834), met wie zij trouwde op 05-05-1821 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Janna is weduwe van Jan Fucken (±1792-1847), met wie zij trouwde op 31-10-1835 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op 30-01-1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op 21-02-1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 14-05-1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 27-02-1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Evert trouwde later op 14-10-1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Nengerman (1830-1913).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
36 Peter Wigman geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op 08-07-1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 12-01-1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
37 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op 03-01-1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op 03-01-1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op 09-07-1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op 14-06-1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op 09-12-1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 28-09-1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op 17-08-1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op 01-01-1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op 07-09-1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op 14-02-1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op 13-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op 20-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op 07-10-1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op 01-01-1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op 17-07-1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op 13-06-1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Hij is gedoopt op 13-06-1818 in Zutphen. Jannes is overleden op 21-01-1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op 04-08-1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Jenneken is overleden op 25-02-1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
IV. Bernard(us) Wigman, geboren op 03-11-1819 in Zutphen (zie 18).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op 15-08-1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op 21-01-1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op 25-11-1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
VII. Derk Wigman, geboren op 20-10-1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op 30-01-1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: ook Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op 30-10-1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op 21-03-1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op 31-01-1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op 07-01-1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
38 Hendrik Jan Heuterman geboren op 20-01-1793 in Brummen. Hij is gedoopt op 27-01-1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op 15-09-1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
39 Steventje Schaapvonder geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op 05-10-1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op 21-02-1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 19-01-1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 24-05-1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen) (zie 19).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 05-12-1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 04-03-1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op 06-06-1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 13-01-1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op 07-02-1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op 14-02-1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op 20-03-1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 07-09-1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op 30-07-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 13-12-1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op 11-04-1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 11-01-1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op 29-10-1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op 03-10-1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 05-07-1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op 24-10-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op 04-04-1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op 19-03-1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
40 David Smits geboren op 28-01-1801 in Nederhemert. Hij is gedoopt op 29-01-1801 in Nederhemert. David is overleden op 12-01-1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
41 Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op 09-02-1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op 19-01-1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op 02-04-1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 04-03-1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op 12-01-1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op 14-01-1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op 02-10-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (ook Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op 07-04-1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Johannis is weduwnaar van Peterke van den Bogerd (1812-1844), met wie hij trouwde op 07-10-1837 in Hedel [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op 01-02-1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 20).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 08-06-1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 25-05-1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op 12-04-1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 22-06-1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op 12-03-1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op 05-11-1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op 12-04-1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op 04-12-1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op 11-08-1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 03-05-1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op 30-03-1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op 06-02-1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op 17-01-1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 21-01-1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op 19-12-1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op 18-07-1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 31-05-1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op 13-02-1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Lijntje is weduwe van Jacobus Plugers (1830-1866), met wie zij trouwde op 21-03-1863 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op 15-07-1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op 14-05-1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op 16-01-1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op 17-12-1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op 31-10-1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op 28-05-1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 01-11-1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op 17-08-1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 24-10-1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op 31-08-1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op 17-02-1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op 31-10-1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op 14-11-1843 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op 07-10-1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op 16-08-1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op 30-11-1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
42 Cornelis de Fijter geboren op 11-05-1786 in Andel. Cornelis is overleden op 16-02-1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 01-07-1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
43 Elisabeth Rink geboren op 27-06-1793 in Haaften. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op 22-12-1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 06-04-1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika de Fijter, geboren op 08-12-1820 in Andel (zie 21).
II. Dirk de Fijter, geboren op 20-05-1823 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Dirk is overleden op 30-03-1824 in Andel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1821 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
III. Adriana de Fijter, geboren op 28-04-1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 42). Adriana is overleden op 18-12-1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1915 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op 25-08-1877 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op 16-03-1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op 02-06-1882 in Hilversum, 33 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Jannetje Klarenbeek (1842-1876), met wie hij trouwde op 13-02-1875 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op 29-08-1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Gijsbert is overleden op 04-02-1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op 02-02-1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op 02-03-1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op 03-06-1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Dirk is overleden op 21-11-1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op 06-04-1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op 26-12-1920 in Andel, 83 jaar oud.
44 Evert Boudewijn geboren op 04-06-1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op 09-06-1793 in Zoelen. Evert is overleden op 19-07-1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 12-04-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
45 Maria van Mameren geboren op 23-01-1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Avezaath. Maria is overleden op 02-12-1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op 18-09-1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 25-10-1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 22).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op 01-11-1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op 06-01-1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op 12-10-1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op 23-01-1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op 18-01-1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op 07-07-1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op 10-07-1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op 19-09-1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op 18-09-1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (ook Stijnus) Boudewijn, geboren op 30-09-1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op 15-12-1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op 05-02-1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op 10-05-1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op 25-10-1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 28-07-1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 17-06-1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op 16-10-1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op 21-09-1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op 14-01-1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op 24-02-1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op 27-11-1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 11-12-1831 in Wadenoijen. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Oort.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op 16-12-1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op 28-05-1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op 05-05-1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op 09-09-1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op 11-09-1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op 11-03-1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op 17-08-1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op 06-10-1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op 24-06-1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op 25-10-1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op 30-12-1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 07-03-1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op 07-01-1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op 16-10-1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op 08-06-1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren omstreeks 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Willem is overleden op 02-03-1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
46 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) geboren op 31-07-1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op 31-07-1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op 02-01-1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
47 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op 14-11-1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op 13-06-1823 in Deil (zie 23).
II. Aaltje van Maurik, geboren op 09-08-1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op 06-03-1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op 26-01-1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(h). Bastiaan is overleden op 30-06-1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op 30-10-1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op 06-06-1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op 25-10-1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op 14-12-1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op 24-08-1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op 16-04-1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op 11-08-1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op 09-05-1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op 14-03-1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op 11-04-1831 in Deil, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op 08-04-1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op 22-12-1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 28-03-1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op 14-03-1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op 08-03-1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Aartje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op 23-05-1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op 12-09-1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 10-05-1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op 17-12-1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op 31-01-1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
48 Geerlig Brinkhuis geboren op 28-04-1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op 05-05-1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [vader bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
49 Elsjen van Oorschot geboren op 15-03-1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op 29-01-1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op 20-07-1817 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op 11-04-1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1902 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1841 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op 18-07-1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op 13-10-1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op 25-09-1819 in Zwolle (zie 24).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op 21-10-1823 in Zwolle, dochter van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op 25-11-1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1846 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op 19-02-1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op 23-05-1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op 19-10-1826 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op 01-03-1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op 19-01-1854 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op 14-10-1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op 10-05-1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op 16-01-1830 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op 21-12-1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1907 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1855 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Dina (ook Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op 27-12-1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op 19-03-1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1871 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 01-02-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel. Anna is weduwe van Jan Olthuis (1833-1867), met wie zij trouwde op 15-01-1863 in Dalfsen [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op 01-04-1833 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
50 Jan Bruins Bruinsen geboren op 11-10-1788. Jan is overleden op 14-07-1819 in Almelo (Stad), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
51 Jenneken (Jennegien) Kuiper geboren op 12-01-1796 in Almelo. Jenneken is overleden op 06-03-1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2) op 02-09-1824 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op 04-07-1818 in Zwolle (zie 25).
52 Jan Grooters geboren in 01-1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op 28-01-1798 in Den Ham. Jan is overleden op 03-01-1861 in Den Ham, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
53 Gerridina Huisman geboren in 01-1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op 09-01-1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op 21-02-1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1874 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op 24-05-1824 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1824 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op 02-01-1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1884 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1848 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op 23-02-1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op 21-12-1825 in Den Ham (zie 26).
III. Zwaantje Grooters, geboren op 12-12-1827 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op 13-03-1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1854 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Brinkman, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren omstreeks 1825 in Ommen Stad, zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Hendrik is overleden op 03-03-1898 in Hardenberg Stad, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op 17-09-1829 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op 23-05-1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1906 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1852 in Gramsbergen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Derks, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Opm.: bruidegom wonende te Den Ham en bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren op 08-10-1827 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4978 : Akteplaats: Gramsbergem
Berendina is overleden op 27-09-1866 in Gramsbergen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op 29-07-1832 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op 08-07-1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1886 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 14-09-1861 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op 30-03-1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jan(s)sen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 10-04-1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1892 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op 02-01-1836 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1836 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op 07-11-1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1905 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1860 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op 01-06-1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op 13-01-1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 05-09-1872 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Nijman, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren omstreeks 1839 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op 08-03-1926 in Vroomshoop (Den Ham), ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1926 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op 12-05-1841 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1841 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op 07-10-1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-1865 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op 20-10-1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op 30-05-1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1888 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
54 Hendrik Jan Kotten geboren omstreeks 1796 in Den Ham. Hendrik is overleden op 09-08-1851 in Den Ham, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-06-1822 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
55 Gerridina Kuiper geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op 10-08-1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op 14-02-1823 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-03-1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op 08-03-1826 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-09-1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1894 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1856 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op 31-03-1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op 05-02-1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1893 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op 14-04-1829 in Den Ham (zie 27).
IV. Maria Kotten, geboren op 28-03-1832 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 02-10-1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op 25-10-1835 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 07-02-1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-12-1862 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Rewg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op 10-02-1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op 26-12-1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1900 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
56 Jan Hendrikse Rooseboom geboren op 02-07-1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op 11-07-1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op 21-02-1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
57 Gerritje (Gerritssen) van de Berg geboren op 13-02-1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op 11-06-1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op 26-10-1799 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op 03-11-1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op 26-08-1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op 04-09-1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz (van Eck) en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op 13-09-1789 in Bennekom. Jan is overleden op 16-02-1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op 28-10-1801 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Hij is gedoopt op 01-11-1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 28-11-1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40
Neeltje is geboren op 21-02-1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op 16-01-1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14
Neeltje trouwde later op 21-02-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Ook Rosenboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op 27-10-1804 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op 11-11-1804 in Bennekom. Helena is overleden op 03-06-1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-12-1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41
Gerrit is geboren in 07-1803 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op 17-07-1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op 16-10-1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Nederlands Hervormd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in 11-1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op 17-11-1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op 02-06-1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter is weduwnaar van Hendrika (Heintje) van Gulik (1801-1831), met wie hij trouwde op 06-05-1826 in Ede [bron: Gelders Archief].
Peter trouwde later op 12-12-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op 30-01-1808 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Hij is gedoopt op 07-02-1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-04-1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrijntje van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrijntje: Aktenr. 15
Hendrijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Frederiks Peters) van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Hendrijntje is overleden op 19-10-1890 in Bennekom, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrijntje: Aktenr. 204
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op 12-11-1810 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op 18-11-1810 in Bennekom. Grietje is overleden op 28-11-1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 25-06-1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hen(d)ricus Rothuis, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hen(d)ricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus is geboren in 04-1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hen(d)ricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Hen(d)ricus is overleden op 15-09-1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hen(d)ricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus trouwde later op 01-06-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrica Anthonia van Rennes (1807-1847).
Hen(d)ricus trouwde later op 06-11-1847 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Teunissen (±1807-1866).
Hen(d)ricus trouwde later op 21-08-1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maartje van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Hen(d)ricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op 17-01-1814 om 15:00 in Bennekom (Ede), zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willem is overleden op 26-06-1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Ook Roseboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina ten Bosch, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Harmina is geboren op 02-02-1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr.6268 : Akteplaats: Bennekom
Harmina is overleden op 05-05-1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op 14-03-1817 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op 13-08-1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op 28-02-1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op 25-02-1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede) (zie 28).
58 Pieter Rijke [par/002/06.01] geboren op 16-03-1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 16-03-1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opm.: Pieter was vondeling.
Pieter is overleden op 04-07-1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
59 Gerritje (Reijertje) Gerritsen geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op 04-01-1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op 24-11-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 16-10-1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij Woutersen van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 28 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijke(n), geboren op 06-03-1826 in Bennekom (Ede), zoon van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op 23-01-1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op 13-05-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op 24-09-1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke(n), geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede) (zie 29).
60 Hendrik Arissen geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op 16-07-1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 12-12-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
61 Johanna Jansen geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op 03-04-1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2) op 05-06-1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op 03-09-1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op 29-05-1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op 06-06-1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 16-03-1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op 20-03-1822 in Driel, zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op 22-04-1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 30).
IV. Hermen Arissen, geboren op 27-03-1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op 10-02-1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op 26-02-1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op 03-07-1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op 26-03-1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op 08-03-1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op 05-02-1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
62 Gerardus (Gerard) Meijers geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op 07-02-1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-09-1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
63 Gerritje van der Horst geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op 15-06-1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op 11-03-1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg) (zie 31).
II. Johanna Maijers, geboren op 09-04-1821 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op 01-10-1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op 24-12-1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (ook Antonius en Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op 27-03-1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op 24-06-1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (1841-1911).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers (Meijers), geboren op 14-01-1824 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Geertruida is overleden op 04-03-1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Dienstbode
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 14-01-1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071 Akteplaats: Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op 07-08-1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst
Lambertus is overleden op 18-10-1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026 : Akteplaats: Elst
Lambertus trouwde later op 29-05-1867 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna van Roggen (1830-1915).
Beroep:
Arbeider
IV. Johannes Meijes, geboren op 28-12-1826 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 03-05-1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op 31-05-1830 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 06-03-1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op 04-09-1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Henderik Claassen geboren in 07-1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op 06-07-1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op 22-11-1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op 06-01-1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
65 Berendina (Dina) Jurriens geboren in 01-1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in 01-1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op 02-10-1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 65,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in 04-1758 in Harskamp (zie 32).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in 06-1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 22-06-1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in 05-1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 64). Hij is gedoopt op 22-05-1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in 11-1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 24-11-1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in 09-1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 11-09-1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op 26-04-1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 03-05-1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op 13-03-1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (±1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op 21-10-1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op 26-09-1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 65] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op 21-05-1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op 21-05-1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op 07-06-1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Aaltjen is overleden op 08-08-1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-04-1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren in 03-1765 in Apeldoorn, zoon van Johannes van den Berg en Hendrika Zegers. Hij is gedoopt op 10-03-1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 07-02-1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op 29-08-1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 03-09-1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op 10-05-1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op 14-05-1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
66 Hendrik Riks [par/002/07.01].
Hij trouwde met
67 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [par/002/07.01] (zie 66).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op 19-03-1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (ook Gisbertsen), 52 of 53 jaar oud, nadat zij op 03-03-1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren in 03-1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Jan is weduwnaar van Geurtje Knelis (ook Kornelissen) (ovl. vóór 1773), met wie hij trouwde op 13-11-1766 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Jan is weduwnaar van Aertjen Jacobs (ovl. vóór 1786), met wie hij trouwde op 08-05-1773 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 33).
68 Goossen Starink geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op 12-04-1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
69 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op 12-03-1783 in Voorst (zie 34).
II. Willem Starink, geboren in 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 68). Willem is overleden op 21-07-1816 in Oeken (Brummen), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
70 Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op 22-09-1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 26-04-1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op 11-04-1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
71 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op 19-04-1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 71,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendrik(sen) Theunissen Peppelbosch, geboren in 02-1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Zij is gedoopt op 24-02-1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op 26-06-1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Hij of zij is begraven op 30-06-1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in 02-1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Hij is gedoopt op 27-02-1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op 24-12-1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Hij is gedoopt op 25-12-1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op 12-07-1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op 25-12-1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op 18-01-1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op 08-05-1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis(sen) Peppelenbos(ch), geboren op 07-10-1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op 18-10-1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op 29-10-1780 in Brummen (zie 35).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op 27-05-1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 70). Zij is gedoopt op 29-05-1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op 21-12-1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C.L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 71] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op 22-02-1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
72 Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
73 Henders(ken) Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op 14-06-1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 72). Jenneken is overleden op 16-08-1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 36).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op 01-08-1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 72). Derk is overleden op 21-04-1852 om 04:30 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Gerrit Jan Beker (geb. ±1818).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (ook Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op 06-09-1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op 17-05-1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
74 Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04].
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
75 Johanna (Janna) Terink (ook Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in 11-1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 74). Hij is gedoopt op 15-11-1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 11-1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 74). Zij is gedoopt op 20-11-1763 in Voorst. Catharine is overleden op 04-11-1855 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 28-06-1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in 08-1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op 08-08-1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op 28-03-1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-03-1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren in 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teruniske Schreurs.
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 08-1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 74). Hij is gedoopt op 18-08-1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan(nes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 74). Jan(nes) is overleden op 22-06-1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan(nes): Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan(nes) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-02-1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 03-02-1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan(nes) en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op 05-01-1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op 03-01-1782 in Zutphen (zie 37).
76 Gerrit Jan Heuterman geboren in 12-1751 in Almen. Hij is gedoopt op 26-12-1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 03-02-1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
77 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink) geboren op 09-12-1759 in Vorden. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op 20-01-1793 in Brummen (zie 38).
II. Harmen Heuterman, geboren op 08-03-1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 76). Hij is gedoopt op 18-03-1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
78 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) geboren in 08-1748 in Voorst. Hij is gedoopt op 18-08-1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op 31-12-1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-01-1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 29-03-1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op 28-07-1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 79 hieronder). Hendrik en Janna gingen op 06-07-1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
79 Janna Wagenvoort geboren in 12-1752 in Almen. Zij is gedoopt op 03-12-1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 27-01-1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op 29-02-1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 78). Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op 22-11-1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op 28-07-1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Brummen. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willemke Bloemenkolk. Evert is overleden op 28-03-1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op 26-03-1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 78). Zij is gedoopt op 31-03-1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op 11-03-1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 78). Zij is gedoopt op 16-03-1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 79,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in 01-1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 78). Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 79,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 29-11-1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard(us) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 19]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op 17-03-1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 79,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 01-02-1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op 15-05-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 06-04-1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op 01-11-1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen) (zie 39).
80 Nn Smits.
Hij trouwde met
81 Petronella Smits geboren op 29-02-1784 in Grave. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Grave. Petronella is overleden op 18-03-1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op 28-01-1801 in Nederhemert (zie 40).
82 Egon Akkerman geboren op 11-01-1761 in Hedel. Egon is overleden op 11-05-1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1794 in Hedel met de 24-jarige
83 Anna (Anneke) Valk geboren in 02-1769 in Hedel. Zij is gedoopt op 26-02-1769 in Hedel. Anna is overleden op 12-12-1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Antonie is overleden op 02-10-1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op 18-01-1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Jan is overleden op 27-12-1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op 20-05-1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Johannis is overleden op 03-09-1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 22-10-1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op 20-10-1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Lijsbeth trouwde later op 17-04-1841 in Hedel met Cornelis van ’t Zand (1807-1883).
IV. Jenneke Akkerman, geboren op 08-01-1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 82). Jenneke is overleden op 17-06-1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. A(a)lbertus Akkerman, geboren op 11-06-1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Hij is gedoopt op 16-06-1799 in Hedel. A(a)lbertus is overleden op 23-05-1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van A(a)lbertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
A(a)lbertus trouwde, 24 jaar oud, op 09-06-1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van A(a)lbertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op 20-10-1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op 09-02-1801 in Hedel (zie 41).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op 04-02-1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Hij is gedoopt op 10-02-1805 in Hedel. Gerrit is overleden op 16-01-1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (ook Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op 17-11-1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op 02-07-1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op 16-12-1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 82).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1836 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op 20-09-1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82).
X. Egon Akkerman, geboren op 26-07-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 09-11-1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 16-01-1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op 08-01-1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op 12-01-1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-08-1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op 12-02-1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op 18-06-1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
84 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op 22-09-1743 in Andel. Hij is gedoopt op 22-09-1743 in Andel. Hendrik is overleden op 28-12-1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op 19-02-1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
85 Gijsbertje van Andel geboren op 05-01-1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op 11-05-1786 in Andel (zie 42).
86 Dirk Rink geboren op 21-12-1749 in Haaften. Hij is gedoopt op 21-12-1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1790 in Haaften met de 22-jarige
87 Johanna Meijer geboren op 13-12-1767 in Haaften. Zij is gedoopt op 13-12-1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op 26-05-1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 86). Zij is gedoopt op 29-05-1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op 12-01-1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op 16-03-1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op 16-03-1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op 09-06-1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1828 in Haaften met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud. Johannes is geboren op 13-04-1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op 13-04-1766 in Haaften. Johannes is overleden op 12-10-1850 in Haaften, 84 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Zonneveld (1768-1808), met wie hij trouwde op 24-03-1794 in Herwijnen.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op 27-06-1793 in Haaften (zie 43).
III. Hendrika Rink, geboren op 10-08-1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 86). Zij is gedoopt op 16-08-1795 in Haaften.
88 Jacob Evertse Boudewijn geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op 03-04-1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op 07-12-1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-03-1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op 23-02-1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
89 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op 07-03-1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 04-06-1793 in Avezaath (zie 44).
II. Cornelis Evertse, geboren op 20-04-1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 88). Hij is gedoopt op 24-04-1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op 28-09-1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op 04-08-1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Tiel. Anna is overleden op 06-06-1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op 01-10-1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 88). Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op 09-01-1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 14-09-1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op 09-07-1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op 10-07-1801 in Heesselt. Lena is overleden op 18-08-1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
90 P(i)eter van Mameren geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van P(i)eter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
P(i)eter is overleden op 20-03-1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van P(i)eter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 91,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
P(i)eter trouwde (2) op 21-12-1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, op 06-12-1789 in Opijnen met de 19-jarige
91 Jenneke Tibo geboren op 19-02-1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op 25-02-1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op 19-02-1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op 21-03-1790 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op 28-03-1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte P(i)eter van Mameren (1761-1819) [zie 90]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 09-03-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op 20-09-1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op 26-09-1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op 26-04-1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op 22-07-1791 in Kapel-Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op 24-07-1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op 28-03-1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782), Albert Meulenbroek (geb. ±1783) en Bernardus Coeler (geb. ±1792).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op 21-01-1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en) (van Esveld). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op 04-02-1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op 16-04-1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op 23-01-1793 in Avezaath (zie 45).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op 22-05-1794 in Kapel-Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op 01-06-1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op 12-12-1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op 21-02-1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op 24-03-1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op 28-04-1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op 29-05-1796 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op 10-04-1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 06-11-1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6
Bart is geboren in 01-1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 26-01-1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op 08-06-1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Elders overleden
Aktenr. 30 van de gemeente Buren
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 27-06-1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11
Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op 15-03-1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 27-03-1803 in Buren. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Maria van Biemond. Dirk is overleden op 28-10-1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op 22-11-1798 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op 25-11-1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op 14-08-1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort.
VII. Cornelis van Mameren, geboren op 27-08-1800 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op 31-08-1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op 21-11-1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op 09-02-1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op 13-02-1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op 25-10-1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Lijntje trouwde later op 14-11-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elbertus Horsting (1787-1844).
Lijntje trouwde later op 16-11-1850 in Tiel [bron: Gelders Archief] met Johannes Joseph de Kleijn (1805-1870).
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op 19-08-1802 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 90). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 181] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 29-08-1802 in Avezaath. Jan is overleden op 07-09-1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in 12-1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op 26-01-1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op 09-11-1805 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op 08-12-1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op 28-06-1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in 01-1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op 12-01-1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op 08-05-1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op 11-02-1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van P(i)eter van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op 06-03-1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op 06-02-1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op 14-03-1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1
Evert is geboren op 12-07-1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in 07-1797 in Beusichem. Evert is overleden op 20-11-1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
92 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 04-04-1773 in Zoelmond met de 21-jarige
93 Grietje van Dam geboren in 05-1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op 20-05-1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Hij is gedoopt op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op 25-01-1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op 25-12-1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Hij is gedoopt op 25-12-1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op 10-07-1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Loth is overleden op 11-02-1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Gerrit is overleden op 17-11-1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op 31-07-1791 in Zoelmond (zie 46).
94 Jasper de Vos geboren op 08-04-1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 27-11-1799 in Everdingen met de 22-jarige
95 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 47).
96 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren in 12-1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op 25-12-1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op 17-11-1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 97,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
97 Petronella Goldenberg geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op 24-10-1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1818 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Jacoba is overleden op 17-02-1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op 27-12-1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1853 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 24]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 96]    [schoonzoon]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op 02-04-1789 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Johanna is overleden op 16-07-1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-03-1815 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op 29-11-1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op 29-11-1787. Bastiaan is overleden op 26-09-1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 19-07-1838 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op 02-11-1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op 13-11-1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1877 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op 28-04-1793 in Zwolle (zie 48).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op 07-05-1798 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Aaltje is overleden op 15-02-1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1822 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op 19-09-1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
98 Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] geboren op 11-12-1765 in Zwolle. Michiel is overleden op 06-07-1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Michiel trouwde (2) omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
99 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje van Oorschot, geboren op 13-05-1791 in Zwolle, dochter van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 98). Aaltje is overleden op 13-05-1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1831 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 30-05-1811 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op 14-06-1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp.
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-04-1821 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren in 09-1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op 15-03-1793 in Zwolle (zie 49).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op 01-01-1797 in Zwolle, zoon van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 98).
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1823 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op 07-12-1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op 07-12-1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
100 Raijer Bruinsen [par/002/07.06].
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
101 Maria van Kempen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op 11-10-1788 (zie 50).
II. Johanna Bruins, geboren op 09-05-1794 in Zwolle, dochter van Raijer Bruinsen [par/002/07.06] (zie 100).
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op 14-03-1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post.
Beroep:
Boerenarbeider
102 Hendrik Kuiper [par/002/07.07].
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
103 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op 12-01-1796 in Almelo (zie 51).
104 Nn Nn.
Hij trouwde met
105 Zwaantje Evers geboren in 07-1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op 26-07-1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren in 01-1798 in Den Ham (zie 52).
106 Hendrik Huisman [par/002/07.08] geboren in 12-1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op 07-12-1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
107 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren in 01-1803 in Noordmeer (zie 53).
108 Klaas Kotten geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt. Klaas is overleden op 03-02-1846 in Den Ham, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 04-12-1791 in Den Ham met de 22-jarige
109 Frederika (Fredrica) Schierholt geboren op 12-03-1769 in Den Ham. Frederika is overleden op 07-10-1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1837 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham (zie 54).
II. Hermanus Kotten, geboren in 09-1798 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 108). Hij is gedoopt op 30-09-1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op 26-01-1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1827 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op 07-05-1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1880 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Klaas Kotten (zie 108). Zwaantje is overleden op 14-08-1873 in Den Ham, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op 30-03-1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren omstreeks 1805 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 108). Hendrikus is overleden op 04-02-1858 in Den Ham, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 23-04-1836 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mi(e)ne Weideman, ongeveer 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mi(e)ne: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mi(e)ne is geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Jan Weideman en Maria Lucassen. Mi(e)ne is overleden op 24-05-1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1860 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mi(e)ne: Aktenr. 49
Mi(e)ne is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op 15-01-1831 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Arbeidster, naaister
110 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
111 Maria Jans Kelder geboren op 02-05-1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham, zoon van Hermanus Kuiper (zie 110). Hendrik is overleden op 16-01-1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op 02-05-1792. Hendrika is overleden op 24-04-1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-11-1821 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert (of Jansen) en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op 11-08-1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 55).
112 Hendrik Gerritzen Rozeboom geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op 28-03-1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2) op 20-01-1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Janse(n) (zie 113 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op 30-07-1769 in Bennekom.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
113 Helena (Leentje) Janse(n). Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op 23-03-1805 in Bennekom (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in 12-1770 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op 09-12-1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 25-06-1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 10-12-1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op 24-09-1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op 25-09-1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op 03-04-1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op 02-07-1773 in Bennekom (zie 56).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op 26-08-1777 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op 31-08-1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op 12-07-1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op 29-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(en) (ook van de Craats), 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 03-1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op 07-03-1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in 07-1781 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op 13-07-1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op 29-11-1785 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Zij is gedoopt op 04-12-1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op 28-11-1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op 22-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op 09-02-1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op 31-12-1794 in Bennekom, dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Jacobje is overleden op 07-08-1833 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op 28-09-1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op 22-10-1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therése Julie Broüart. Henri is overleden op 23-03-1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Henri trouwde later op 03-11-1838 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje van Zwanenburg (1813-1845).
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
114 Gerrit (Hendriksen) van de Berg geboren in 02-1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op 24-02-1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-02-1813 in Bennekom, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
115 Derkje Aartsen geboren in 04-1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Bennekom. Derkje is overleden op 17-03-1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op 08-10-1761 in Bennekom, zoon van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Hij is gedoopt op 11-10-1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op 05-08-1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom (zie 57).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op 02-02-1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op 01-06-1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in 04-1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op 01-04-1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op 01-08-1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op 21-11-1778 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Zij is gedoopt op 29-11-1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op 21-08-1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in 09-1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op 13-09-1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op 25-09-1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Jacob trouwde later op 20-05-1820 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrikje Hendriksen Cleijer (±1795-1878).
Beroep:
Landbouwer, arbeider
118 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
119 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op 25-12-1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede) (zie 59).
120 Gert Arissen [par/002/07.10]. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken..
121 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op 08-10-1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 60).
122 Jan Jans(s)en Kooijer geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op 06-02-1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2) op 24-08-1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op 03-05-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 123 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken..

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
123 Hermina (Harmiena) Takken geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op 16-12-1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op 23-07-1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op 04-11-1783 in Rheden, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Hij is gedoopt op 09-11-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op 14-06-1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 27-04-1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op 15-08-1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Janna is overleden op 08-11-1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op 10-06-1785 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op 12-06-1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op 31-03-1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op 28-06-1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in 04-1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op 10-04-1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op 05-05-1787 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op 06-05-1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Jansen, levenloos geboren kind, geboren in 12-1790 in Velp, kind van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Hij of zij is begraven op 06-12-1790 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 21 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 1383 : Begraafplaats: Velp
V. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden), dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Maria is overleden op 02-02-1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-11-1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op 27-07-1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-05-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op 14-08-1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
VI. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Jacobus is overleden op 13-06-1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VII. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 61).
VIII. Sandrina Jansen Koijer, geboren in 08-1799 in Velp, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op 26-05-1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op 26-01-1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op 02-02-1794 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aleida Knopers.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op 03-12-1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 06-10-1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren in 12-1804 in Arnhem, zoon van Nicolaas van Zelm en Elisabeth Elderink. Hij is gedoopt op 23-12-1804 in Arnhem. Peter is overleden op 17-04-1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Peter trouwde later op 18-12-1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantjen Radstake (1821-1893).
Beroep:
Verwersknecht
124 Johannes Maijers [par/002/07.11].
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
125 Johanna Willemsen.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 62).
II. Cathrina Meijers, geboren op 15-05-1792 in Groesbeek, dochter van Johannes Maijers [par/002/07.11] (zie 124). Cathrina is overleden op 17-10-1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op 06-07-1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9
Gradus is geboren op 20-11-1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op 24-07-1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
126 Gerrit van der Horst geboren op 14-01-1756. Hij is gedoopt op 14-01-1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 22-07-1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
127 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg) (zie 63).
II. Johanna van der Horst, geboren op 01-01-1790 in Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 126). Zij is gedoopt op 01-01-1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen).
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op 22-12-1794 in Homoet, zoon van Gerrit van der Horst (zie 126). Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op 04-01-1797 in Valburg-Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 126).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op 09-08-1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
129 Willemtje Gerritsen geboren in 08-1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op 11-08-1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op 30-08-1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in 04-1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 18-04-1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren in 07-1727 in Harskamp (zie 64).
III. Claas Claassen, geboren in 09-1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op 02-10-1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in 10-1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op 20-10-1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op 05-02-1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
130 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op 06-01-1758.
Hij trouwde op 12-07-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
131 Johanna Hendriks Lucas(sen) geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op 18-09-1782 in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in 12-1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op 23-12-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in 08-1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op 23-08-1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in 10-1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op 21-10-1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in 08-1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op 24-08-1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in 02-1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op 12-02-1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in 01-1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in 04-1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in 01-1743 in Beekbergen (zie 65).
136 Willem Jan Starink geboren op 17-03-1727 in Voorst. Willem is overleden op 14-01-1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1755 in Voorst met de 27-jarige
137 Gerritje Goossen geboren op 08-06-1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 136).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Gerdina is overleden op 09-01-1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 136).
IV. Goossen Starink, geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 68).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op 25-05-1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Lammerdijnze is overleden op 21-08-1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Gerntje is overleden op 25-11-1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op 04-05-1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 136). Lambertus is overleden op 08-02-1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Mechteld is overleden op 11-10-1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-10-1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 07-09-1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op 17-11-1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 20-03-1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoe(n)maker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks 06-03-1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op 28-12-1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Gerrit is weduwnaar van Eva Reuben (1723-1816), met wie hij trouwde in 1780 in Warnsveld.
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
152 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op 24-05-1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen.
Hij trouwde (1) op 02-01-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 153 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
153 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden vóór 1754 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren in 05-1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op 08-05-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op 20-05-1812 in Hall (Brummen), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren in 12-1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt (Kelhoudt) en Lammertje Addink(s). Zij is gedoopt op 10-12-1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in 05-1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op 23-05-1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in 09-1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op 10-09-1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in 04-1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op 27-04-1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in 12-1751 in Almen (zie 76).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op 10-02-1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 152). Hij of zij is begraven op 16-02-1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
154 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op 27-12-1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 16-09-1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
155 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op 22-12-1720 in Vorden. Zij is gedoopt op 22-12-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op 21-07-1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op 17-06-1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in 12-1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op 03-12-1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren in 09-1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op 28-09-1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren op 04-03-1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op 04-03-1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers op Wilberink Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in 03-1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op 03-03-1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in 04-1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op 01-05-1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren op 09-12-1759 in Vorden (zie 77).
VII. Jan Everts, geboren in 12-1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in 01-1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op 14-01-1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
156 Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03].
Hij trouwde met
157 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in 05-1742 in Voorst, zoon van Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03] (zie 156). Hij is gedoopt op 27-05-1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in 08-1748 in Voorst (zie 78).
158 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in 05-1718 in Almen. Hij is gedoopt op 22-05-1718 in Almen. Gerrit is overleden op 26-07-1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
159 Mechteld Pekkelriet geboren in 04-1718 in Almen. Zij is gedoopt op 18-04-1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op 25-02-1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op 04-03-1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in 10-1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op 02-10-1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren in 08-1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op 16-08-1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren in 12-1752 in Almen (zie 79).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in 11-1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op 17-11-1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren in 01-1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op 09-01-1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op 24-02-1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
162 Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits geboren in 05-1746 in Grave. Hij is gedoopt op 01-06-1746 in Grave. Jacobus is overleden op 25-08-1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 01-08-1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op 25-05-1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman (zie 163 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
163 Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman geboren op 02-09-1761 in Batavia. Johanna is overleden op 27-02-1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op 29-02-1784 in Grave (zie 81).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in 12-1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Grave. Pieter is overleden op 09-07-1853 in Nederhemert, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op 27-10-1851 in Nederhemert, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Ernst is overleden op 12-03-1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op 15-01-1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Antonia is overleden op 07-01-1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op 20-11-1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op 17-07-1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israël Smits, geboren op 13-09-1798 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Nederhemert [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op 18-01-1802 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op 21-02-1802 in Nederhemert [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op 12-06-1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op 12-06-1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op 21-04-1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
164 Jan Albertsen Akkerman geboren op 26-03-1724 in Well. Jan is overleden op 08-02-1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
165 Jenneke Egonse van der Elst geboren op 23-06-1720 in Hedel. Jenneke is overleden op 30-07-1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op 28-09-1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 164).
II. Teuntje Akkerman, geboren op 02-04-1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 164). Teuntje is overleden op 15-01-1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op 11-01-1761 in Hedel (zie 82).
166 Jan Valk geboren op 05-06-1740 in Hedel. Hij is gedoopt op 05-06-1740 in Hedel. Jan is overleden op 12-12-1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op 18-02-1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 08-05-1768 in Hedel met de 27-jarige
167 Jacomijn van Geffen geboren op 07-05-1741 in Hedel. Zij is gedoopt op 07-05-1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op 12-01-1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren in 02-1769 in Hedel (zie 83).
168 Cornelis de Fijter (ook de Feijter) geboren op 02-05-1706 in Andel.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 29-11-1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
169 Sijke Vos geboren omstreeks 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op 22-09-1743 in Andel (zie 84).
II. Cornelia de Fijter, geboren op 13-12-1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 168). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op 27-03-1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 168).
IV. Dirk de Fijter, geboren op 13-04-1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 168).
170 Gerrit Jansz van Andel geboren op 27-08-1701 in Andel. Hij is gedoopt op 27-08-1701 in Andel. Gerrit is overleden op 21-06-1803 in Andel, 101 jaar oud.
Hij trouwde, 44 jaar oud, op 08-05-1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
171 Gijsbertje de Fijter geboren op 21-05-1724 in Andel. Zij is gedoopt op 21-05-1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op 07-04-1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op 26-09-1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Zij is gedoopt op 26-09-1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op 22-03-1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Maria is overleden op 18-04-1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op 07-03-1745 in Brakel. Hij is gedoopt op 07-03-1745 in Brakel. Aart is overleden op 24-01-1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op 29-04-1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Zij is gedoopt op 29-04-1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op 05-01-1758 in Andel (zie 85).
172 Hendrik Rink geboren op 06-02-1718 in Haaften. Hij is gedoopt op 06-02-1718 in Haaften.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1749 in Haaften met de 23 of 24-jarige
173 Anna Maria Schutte geboren in 1725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op 21-12-1749 in Haaften (zie 86).
174 Jacob Meijer geboren op 16-12-1742 in Haaften. Hij is gedoopt op 16-12-1742 in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1765 in Haaften met de 18-jarige
175 Wilmke Sterk geboren op 05-02-1747 in Haaften. Zij is gedoopt op 05-02-1747 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op 13-12-1767 in Haaften (zie 87).
176 Evert Boudewijn geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 02-09-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op 11-04-1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1761 met de 24-jarige
177 Catharina Ekkers geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op 12-09-1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in 01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 176). Hij of zij is gedoopt op 22-01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in 01-1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op 02-02-1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 88).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in 08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op 19-08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in 03-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op 04-04-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in 10-1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-10-1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op 09-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op 11-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerit is overleden op 17-08-1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerit trouwde later op 16-05-1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke (Johanna) Spronk (1785-1823).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in 04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in 05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Evert Boudewijn (zie 176). Hij is gedoopt op 19-05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
180 Willem van Mameren [par/002/08.06] geboren in 10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op 22-10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vóór 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
181 Maria van Driel geboren op 01-02-1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op 07-03-1730 in Avezaath. Maria is overleden op 12-02-1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 91,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in 12-1759 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op 09-12-1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op 15-01-1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-12-1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 20-11-1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks 03-1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op 10-03-1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op 30-01-1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud. Lijsbeth is weduwe van Anthonij van Westrienen (±1736-1786), met wie zij trouwde op 13-05-1770 in Wadenoijen.
II. P(i)eter van Mameren, geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath (zie 90).
III. Willem van Mameren, geboren omstreeks 1763 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op 04-12-1763 in Avezaath. Willem is overleden op 19-08-1841 in Wadenoijen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15
Beroep:
Landman
Willem trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1800 in Wadenoijen met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op 02-05-1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in 04-1766 in Avezaath, dochter van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Zij is gedoopt op 27-04-1766 in Avezaath. Christina is overleden vóór 03-04-1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in 11-1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op 13-11-1763 in Ommeren. Willem trouwde later op 21-12-1806 in Avezaath met Peterken van Aalst.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in 12-1768 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Gerrit is overleden op 16-08-1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vóór 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Isaak is overleden op 29-09-1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-04-1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op 20-03-1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 17-02-1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op 20-02-1780 in Wadenoijen. Bij de doop van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Wijk. Jantje is overleden op 02-12-1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op 06-11-1773 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Seger is overleden op 30-10-1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op 13-03-1779 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op 23-02-1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
182 Gerardus Tibo geboren op 02-04-1741 in Kessel. Hij is gedoopt op 02-04-1741 in Kessel. Gerardus is overleden vóór 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 05-06-1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 07-05-1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 183 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op 23-04-1769 in Opijnen in ondertrouw.
183 Sijke van Appeldoorn geboren op 06-09-1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op 06-09-1750 in Opijnen. Sijke is overleden op 06-12-1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op 15-08-1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op 19-02-1770 in Opijnen (zie 91).
184 Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op 07-03-1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
185 Margaretha (Grietje) Maseijck geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na 04-04-1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 92).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 184). Loth is overleden op 07-01-1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-10-1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 184). Johannes is overleden op 16-09-1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-11-1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op 06-07-1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
188 Gerrit Frederik de Vos geboren op 10-02-1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1749 in Everdingen met de 23-jarige
189 Lijsbeth Jaspers Kool geboren op 22-07-1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op 08-04-1759 in Everdingen (zie 94).
190 Geurt van Leeuwen geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op 04-11-1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
191 Aaltje van Dijk geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk (zie 95).
192 Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren omstreeks 1720 in Zwolle.
Notitie bij Geerli(n)g: Omstreeks Geerlig Brinkhuis, beroep bakker, man van Johanna Lemrik (van Lennip), woont Voorstraat 79.
Registratie van alle huizen 1812, 1e wijk, pag. 40-41
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 14-06-1745 Bron: lidmatenboek 3 pagina 258)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1744 in Zwolle [bron: Trouwboek RBSO] met Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip). Geerli(n)g en Johanna gingen op 25-04-1744 in Zwolle in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek RBSO nr 731 pagina 414].
193 Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip).
Notitie bij Johanna: Janna van Lennep woont op 17 -12-1736 in de Nieuwstraat
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 17-12-1736 Bron: Lidmatenboek 3 pagina 177)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in 12-1744 in Zwolle (zie 96).
II. Nicolaas Brinkhuis, geboren in 04-1746 in Zwolle, zoon van Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 192). Hij is gedoopt op 10-04-1746 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 705 pagina 88].
Religie:
Ned. Herv.
196 Mathias (Matijs) van Oorschot geboren omstreeks 13-06-1727 in Zwolle. Mathias is overleden op 16-04-1778 in Zwolle, ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-09-1752 in Zwolle met de 17-jarige
197 Hendrica Smits geboren op 18-07-1735 in Zwolle.
Beroep:
Koopvrouw in kruidenierswaren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus van Oorschot, geboren op 26-05-1755, zoon van Mathias (Matijs) van Oorschot (zie 196).
Beroep:
Timmermansknecht
Hermannus:
(1) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vóór 1811 met Derkje Passink. Derkje is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 24-05-1811 in Zwolle met Aleida Bloemen, 61 jaar oud. Aleida is geboren op 30-04-1750, dochter van Wijnand Bloemen en Johanna Focking. Aleida is overleden op 22-04-1829 in Zwolle, 78 jaar oud.
Notitie bij Aleida: Opm.: ook Bloemert
II. Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05], geboren op 11-12-1765 in Zwolle (zie 98).
210 Evert Zwiers [par/002/08.08].
Hij trouwde met
211 Jennechien Wilms.
Kind uit dit huwelijk:
I. Zwaantje Evers, geboren in 07-1772 in Kerkdorp (zie 105).
216 Klaas Kotten [par/002/08.09].
Hij trouwde met
217 Hendrikje Hendriks Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Kotten, geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt (zie 108).
218 Hendrik Jan Schierholt geboren in 11-1743 in Den Ham. Hij is gedoopt op 24-11-1743 in Den Ham.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
219 Hendrica Lambertsen ten Have geboren op 30-04-1741 in Den Ham.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op 12-03-1769 in Den Ham (zie 109).
II. Hermannus Schierholt, geboren in 1773, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 218).
III. Gerrit Jan Schierholt, geboren omstreeks 1775 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 218). Gerrit is overleden op 20-05-1856 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 18
Beroep:
Weever, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 09-03-1815 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geesje Berends Nijmeijer, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geesje: Aktenr. 8
Geesje is geboren omstreeks 1787 in Den Ham, dochter van Bernardus Berends en Anne Maria Zwiers. Geesje is overleden op 24-06-1849 in Den Ham, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geesje: Aktenr. 26
Beroep:
Arbeidster
IV. Hermina Schierholt, geboren in 1781, dochter van Hendrik Jan Schierholt (zie 218).
220 Gerrit Asses Kuiper [par/002/08.10].
Hij trouwde met
221 Geertje Lucassen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Kuiper (zie 110).
222 Jan Geerts Kelder [par/002/08.11] geboren omstreeks 1707 in Sibrulo (Overijsel). Jan is overleden omstreeks 1790 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1738 in Vriezenveen met de ongeveer 26-jarige
223 Hendrikjen Arends Geugies geboren op 06-07-1712 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden omstreeks 1780 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Janssen Kelder, geboren omstreeks 1738 in Sibculo (Overijssel, zoon van Jan Geerts Kelder [par/002/08.11] (zie 222). Albert is overleden op 29-03-1813 in Den Ham, ongeveer 75 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-06-1765 in Hardenberg met Hendrikje Egberts Geugjes, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1738 in Baalder (Hardenberg), dochter van Egbert Geugjes en Jennigje Boers. Zij is gedoopt op 05-01-1744 in Diffelen (Hardenberg). Hendrikje is overleden op 06-02-1838 in Den Ham, ongeveer 100 jaar oud.
II. Maria Jans Kelder, geboren op 02-05-1756 in Sibrulo (zie 111).
224 Geurt (Gerritsen) Roseboom geboren omstreeks 1697 in Bennekom. Geurt is overleden op 17-02-1773 in Bennekom, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 08-02-1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige
225 Cornelia Everts geboren omstreeks 1700 in Bennekom. Cornelia is overleden op 01-11-1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Geurtsen) Rozeboom, geboren op 07-11-1728 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op 07-11-1728 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 43 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 17-02-1773 in Bennekom (Ede), 44 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
II. Gerritje Geurtsen Roseboom, geboren in 01-1730 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt in 01-1730 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 131 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden in 08-1795 in Lienden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1795. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1752 in Wageningen [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Bartholomeus Claassen (Bart) van Donselaar, ongeveer 25 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1727 in Bennekom. Bart is overleden op 05-04-1789 in Bennekom, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 09-04-1789 in Bennekom.
III. Evert (Geurtsen) Roseboom, geboren op 03-07-1732 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op 03-08-1732 in Bennekom. Evert is overleden op 15-01-1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1811 in Bennekom.
Beroep:
Daghuurder, landbouwer, arbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 03-02-1760 in Bennekom met Anneken (Cornelissen) van den Born, 25 jaar oud, nadat zij op 05-01-1760 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren op 03-11-1734 in Bennekom, dochter van Cornelis Jansen van den Born en Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op 07-11-1734 in Bennekom. Anneken is overleden op 29-03-1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1807 in Bennekom.
Beroep:
Huisvrouw, arbeidster
IV. Jan (Geurtsen) Roseboom, geboren in 11-1734 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op 14-11-1734 in Bennekom. Jan is overleden op 20-04-1801 in Velsen, 66 jaar oud.
Beroep:
Wagenknecht
V. Brentien (Geurtsen) (Bregje) Rooseboom, geboren in 07-1737 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt op 23-07-1737 in Bennekom. Brentien is overleden vóór 1760 in Bennekom, ten hoogste 23 jaar oud.
VI. Derk Geurtsen Rozeboom, geboren in 02-1740 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op 28-02-1740 in Bennekom. Derk is overleden op 18-11-1805 in Bennekom (Ede), 65 jaar oud.
Notitie bij Derk: ook Rooseboom
Derk trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1771 in Bennekom met Petronella Jacobs Pluim, 25 jaar oud. Petronella is geboren in 05-1746 in Bennekom. Zij is gedoopt op 15-05-1746 in Bennekom. Petronella is overleden op 21-11-1805 in Bennekom, 59 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Jacobsen
VII. Gerritje Geurtsen Rozeboom, geboren in 04-1745 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt op 02-05-1745 in Bennekom. Gerritje is overleden in Bennekom (Ede). Gerritje trouwde, 39 jaar oud, op 16-10-1784 in Wageningen met Anthonie Brandsen, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Anthonie: Anthonie weduwnaar van Hendrikje van Bleek
Anthonie woonde te Lienden
Anthonie is geboren omstreeks 1745 in Wageningen, zoon van Brand Brandsen en Elisabeth Smits. Anthonie is overleden op 29-12-1829 in Oosterbeek (Renkum), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Aktenr. 46
Anthonie is weduwnaar van Hendrikje van Bleek (ovl. vóór 1784).
Notitie bij Anthonie: ook Brandse
Functie:
Kleermaker
VIII. Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom (zie 112).
228 Hendrick Jan Gerritsen Mateman geboren in Bennekom.
Notitie bij Hendrick: Opm.: Hendrik Jan Gerritsen Mateman (van de Blaasbalk)
Hij trouwde op 04-04-1728 in Bennekom met de 18-jarige
229 Gerritje Jansen van Westerveld geboren in 02-1710 in Bennekom. Zij is gedoopt op 12-02-1710 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren in 02-1732 in Bennekom (zie 114).
230 Jansen Aart.
Hij trouwde met
231 Marijtje Jansen van Westerveld geboren in 09-1708 in Bennekom. Zij is gedoopt op 23-09-1708 in Bennekom. Marijtje is overleden op 20-05-1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1746 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derkje Aartsen, geboren in 04-1739 in Bennekom (zie 115).
238 Gerrit Jacobsen [par/002/08.12].
Hij trouwde met
239 Hendrikje Ottes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede) (zie 119).
242 Hendrik Rijken [par/002/08.13].
Beroep:
Tabaksplanter
Hij begon een relatie met
243 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) (zie 121).
244 Jannes Jansen [par/002/08.14].
Hij trouwde met
245 Elske Jansen Willemsen.
Notitie bij Elske: Ook Elske Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jans(s)en Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden) (zie 122).
II. Hermina Jansen, geboren omstreeks 1762, dochter van Jannes Jansen [par/002/08.14] (zie 244). Hermina is overleden na 1820, minstens 58 jaar oud. Hermina:
(1) trouwde met Jan Roering. Jan is overleden vóór 1817.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 27-02-1817 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Matthias Lubbers, ongeveer 70 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Matthias: Aktenr. 2
Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen
Hermina weduwe van Jan Roering
Hij is gedoopt omstreeks 04-1746. Matthias is overleden op 18-01-1820 in Westervoort, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Matthias: Aktenr. 1
Matthias is weduwnaar van Peternella Gerritse.
246 Jacobus Takke [par/002/08.15].
Beroep:
Daghuurder
Hij trouwde met
247 Willemina Bosboom Hermsen.
Beroep:
Daghuurster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermina (Harmiena) Takken, geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen) (zie 123).
252 Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16].
Hij trouwde op 15-12-1747 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 28 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
253 Elisabeth Hendriksen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Willem van der Horst, geboren in 03-1748 in Valburg en Homoet, zoon van Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16] (zie 252). Hij is gedoopt op 15-03-1748 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 37 volgnr. op de pagina 9 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
II. Gerrit van der Horst, geboren op 14-01-1756 (zie 126).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Klaes Berentsen [par/002/09.01].
Hij begon een relatie met
257 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Claas Claassen, geboren in Harskamp (zie 128).
258 Gerrit Petersen [par/002/09.02] geboren omstreeks 1660.
Notitie bij Gerrit: Opm.: ook Gerrit Peters en Gerrit Petersen van Westeneng
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 06-06-1680 in Nijmegen met de ongeveer 20-jarige
259 Aaltje Willems geboren omstreeks 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerbrigh Gerrits, geboren in 08-1680 in Westeneng (Otterlo), dochter van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 258). Zij is gedoopt op 22-08-1680 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerbrigh: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
II. Ceel Gerritsz, geboren op 05-06-1682 in Westeneng (Otterlo), zoon van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 258). Hij is gedoopt op 25-06-1682 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Ceel: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 7 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
III. Willemtje Gerritsen, geboren in 08-1695 in Harskamp (zie 129).
272 Lammert Hendricksz Starink geboren omstreeks 1700 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-03-1723 in Voorst met de ongeveer 23-jarige
273 Geurtje Janse geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijne Lammertsdr. Starink, geboren omstreeks 1724 in Voorstonden (Brummen), dochter van Lammert Hendricksz Starink (zie 272). Hendrijne is overleden op 17-12-1768 in Brummen, ongeveer 44 jaar oud.
II. Willem Jan Starink, geboren op 17-03-1727 in Voorst (zie 136).
III. Starink, levenloos geboren kind, geboren op 02-12-1727 in Voorstonden (Brummen), kind van Lammert Hendricksz Starink (zie 272).
274 Gover Goossen [par/002/09.03].
Hij trouwde met
275 Mecheltje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Goossen, geboren op 08-06-1727 in Brummen (zie 137).
308 Evert Wullink [par/002/09.04]. Evert is overleden vóór 1746.
Hij trouwde met
309 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710 (zie 154).
310 Lambert Goosens Enserinck geboren op 02-02-1690 in Vorden. Hij is gedoopt op 02-02-1690 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambert: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 181 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1605 : Dooplaats: Vorden
Lambert is overleden op 05-10-1727 in Vorden, 37 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet).

Notitie bij het huwelijk van Lambert en Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 192 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
311 Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet) geboren op 21-02-1693 in Barchem. Zij is gedoopt op 21-02-1693 in Lochem.
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 131 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1070.4 : Doopplaats: Lochem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren op 22-12-1720 in Vorden (zie 155).
316 Arent Wagenvoort.
Hij trouwde met
317 Jenneken Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in 05-1718 in Almen (zie 158).
318 Jan Garrits Pekkelriet geboren in 12-1679 in Almen. Hij is gedoopt op 21-12-1679 in Almen. Jan is overleden in 06-1759 in Almen, 79 jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1759 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: ook Jan op den Pekkelriet
Beroep:
Meester linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1702 in Almen [bron: Gelders Archief] met Maria Jurriens Vunderink.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 52 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
319 Maria Jurriens Vunderink.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Garritsen Peckelriet, geboren in 09-1703 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op 02-09-1703 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendersken: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 224 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Derk Peckelriet, geboren in 11-1705 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Hij is gedoopt op 15-11-1705 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 226 volgnr. op de pagina 14 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Derk is overleden op 23-02-1757 in Almen, 51 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1757 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Catarina Pekkelriet, geboren in 12-1707 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op 23-12-1707 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catarina: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 4 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Garret Pekkelriet, geboren in 11-1709 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Bij de geboorteaangifte van Garret was de volgende getuige aanwezig: Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [zie 636] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op 03-11-1709 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 7 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Garret is overleden op 03-02-1780 in Almen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1780 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Janna Pekkelriet, geboren in 09-1711 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op 20-09-1711 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 24-09-1773 in Almen, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1773 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrik Pekkelriet, geboren in 09-1713 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Hij is gedoopt op 10-09-1713 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Nederduits gereformeerd : Pagina: 12 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VII. Meintien Pekkelriet, geboren in 12-1715 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op 15-12-1715 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Meintien: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 14 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Mechteld Pekkelriet, geboren in 04-1718 in Almen (zie 159).
324 Peter Smits geboren in 10-1717 in Grave. Hij is gedoopt op 05-10-1717 in Grave. Peter is overleden in 03-1773 in Grave, 55 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1773 in Grave.
Beroep:
Schepen te Grave, koopman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1743 in Arnhem met de ongeveer 23-jarige
325 Petronella Wijnandsdr van Weel geboren omstreeks 1720. Petronella is overleden in 07-1784 in Grave, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-07-1784 in Grave.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits, geboren in 05-1746 in Grave (zie 162).
326 Pieter Cornelis Beekman geboren in 09-1734 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 12-09-1734 in Nijmegen. Pieter is overleden op 13-09-1766 in Azië, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
Sergeant bij V.O.C. op schip Keukenhof
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1756 in Batavia met de 25-jarige
327 Christina Hester Swaen geboren op 19-02-1731 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 23-02-1731 in Nijmegen. Christina is overleden vóór 1773, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
Onderkoopman
Christina is weduwe van Albertus Betmar (ovl. 1754), met wie zij trouwde (1), 21 jaar oud, op 15-12-1752 in Doesburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman, geboren op 02-09-1761 in Batavia (zie 163).
II. Willem Christiaan Beekman, geboren na 1761, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 326). Willem is overleden in 09-1762 in Batavia, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Willem Christiaan Beekman, geboren op 04-11-1763 in Batavia, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 326).
328 Aalbert Akkermans geboren omstreeks 1686.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1711 met de ongeveer 24-jarige
329 Weelke Oomen geboren op 09-10-1687 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Akkerman, geboren op 20-01-1715 in Well, dochter van Aalbert Akkermans (zie 328). Aaltje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1748 met Mels van de Werken, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren op 04-03-1725 in Delwijnen (Kerkwijk), zoon van Hendrik van de Werken en Jantje Vermaas.
II. Jan Albertsen Akkerman, geboren op 26-03-1724 in Well (zie 164).
330 Egon Jacobsz van der Elst geboren op 31-01-1686 in Driel. Egon is overleden omstreeks 1746 in Hedel, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 13-06-1707 in Hedel met de ongeveer 20-jarige
331 Teuntje Willemsz van den Anker geboren omstreeks 1687. Teuntje is overleden in 1746 in Hedel, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egonse van der Elst, geboren op 23-06-1720 in Hedel (zie 165).
332 Antonij Valk [par/002/09.15] geboren op 22-10-1713 in Hedel.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 21-06-1733 in Hedel met de 25-jarige
333 Anneke Jansze van Wel geboren op 23-10-1707 in Well (Ammerzoden).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Valk, geboren op 05-06-1740 in Hedel (zie 166).
II. Huibertje Valk, geboren op 13-10-1743 in Hedel, dochter van Antonij Valk [par/002/09.15] (zie 332). Zij is gedoopt op 13-10-1743 in Hedel. Huibertje is overleden op 25-03-1780 in Hedel, 36 jaar oud. Huibertje trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1772 in Hedel met Gerrit van Geffen, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-05-1746 in Hedel, zoon van Jacobus van Geffen en Mechteld Kampsteeg. Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Hedel. Gerrit is overleden op 05-10-1830 in Maasdriel, 84 jaar oud.
336 Hendrik Dirkse de Fijter geboren omstreeks 1670 in Andel. Hendrik is overleden op 28-08-1742 in Andel, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
337 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) geboren omstreeks 1669.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Fijter (ook de Feijter), geboren op 28-10-1692 in Andel (zie 342).
II. Anna de Fijter, geboren op 11-09-1701 in Andel, dochter van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 336). Anna is overleden op 14-12-1701 in Andel, 3 maanden oud.
III. Arien de Fijter (ook de Feijter), geboren op 19-11-1702, zoon van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 336).
IV. Cornelis de Fijter (ook de Feijter), geboren op 02-05-1706 in Andel (zie 168).
340 Jan Anthonisse Govertse van Andel geboren op 02-03-1687 in Andel. Hij is gedoopt op 02-03-1687 in Andel. Jan is overleden op 21-07-1757 in Andel, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1711 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de ongeveer 21-jarige
341 Anneke Jans van Drongelen geboren omstreeks 1690. Anneke is overleden op 22-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jansz van Andel, geboren op 27-08-1701 in Andel (zie 170).
II. Marrigje van Andel, geboren op 02-11-1712 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
III. Jan van Andel, geboren op 17-05-1714 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340). Jan is overleden in 1715, 0 of 1 jaar oud.
IV. Maijke Janse van Andel, geboren op 25-04-1717 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340). Maijke is overleden op 24-01-1801 in Andel, 83 jaar oud. Maijke trouwde met Hardenberg du Kloe. Hardenberg is geboren op 08-03-1705 in Woudrichem. Hardenberg is overleden op 28-12-1761 in Andel, 56 jaar oud.
V. Antonij van Andel, geboren op 06-08-1719 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
VI. Jan van Andel, geboren op 06-04-1722 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
342 Jan de Fijter (ook de Feijter) geboren op 28-10-1692 in Andel.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1720 in Andel met de ongeveer 28-jarige
343 Anneke Govertse van Andel geboren omstreeks 1692.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje de Fijter, geboren op 21-05-1724 in Andel (zie 171).
344 Dirk Egbertse Rink geboren in 02-1686 in Haaften. Hij is gedoopt op 14-02-1686 in Haaften. Dirk is overleden omstreeks 1734 in Haaften, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1713 in Haaften met de 26-jarige
345 Teuntje Hendrikse Aldens geboren in 07-1687 in Haaften. Zij is gedoopt op 24-07-1687 in Haaften. Teuntje is overleden na 1736, minstens 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Rink, geboren op 06-02-1718 in Haaften (zie 172).
348 Johannes Meijer geboren omstreeks 1718.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 20-jarige
349 Clara Koblens geboren omstreeks 1722.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Meijer, geboren op 16-12-1742 in Haaften (zie 174).
350 Cornelis Sterk geboren omstreeks 1720 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22-04-1746 in Haaften met de 27-jarige
351 Lijsbeth Sterrenberg geboren in 12-1718 in Haaften. Zij is gedoopt op 18-12-1718 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilmke Sterk, geboren op 05-02-1747 in Haaften (zie 175).
352 Boudewijn Everts geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 25-08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Boudewijn is overleden na 1792 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), minstens 83 jaar oud.
Beroep:
Tabakker, arbeider
Boudewijn trouwde (2) na 1748 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met Derkje Rutgers (ovl. vóór 1770).
Boudewijn trouwde (3) omstreeks 1770 in Zetten en Andelst met Jacoba Jacobs.
Hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 met
353 Ariaantje Janssen. Ariaantje is overleden vóór 1748.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 176).
II. Cornelia Boudewijn, geboren omstreeks 11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 352). Zij is gedoopt op 09-11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief].
III. Ariaantje Boudewijn, geboren omstreeks 09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 352). Zij is gedoopt op 24-09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Ariaantje trouwde met Nn Nn.
354 Gerrit Ekkers [par/002/09.06].
Hij trouwde omstreeks 1726 met
355 Nieske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Ekkers, geboren in 01-1726 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op 20-01-1726 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 52 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
II. Hendrik Ekkers, geboren in 05-1729 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op 08-05-1729 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gertjen van Manen en Tonis Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijk gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 53 volgnr. op de pagina 15 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden vóór 1732 in Zetten en Andelst, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Wendelijn Ekkers, geboren in 04-1731 in Zetten en Andelst, dochter van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 354). Zij is gedoopt op 29-04-1731 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Wendelijn was de volgende getuige aanwezig: Gertjen Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Wendelijn: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 24 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
IV. Hendrik Ekkers, geboren in 10-1732 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op 05-10-1732 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 30 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden in 06-1796 in Zetten en Andelst, 63 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1796 in Zetten en Andelst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 12 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1510 : Begraven te Zetten en Andelst
V. Catharina Ekkers, geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten (zie 177).
VI. Derk Ekkers, geboren in 07-1740 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op 24-07-1740 in Zetten en Andelst.
362 Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] geboren op 07-09-1704 in Kapel-Avezaath. Goossen is overleden vóór 1744, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-10-1729 in Kapel-Avezaath met de ongeveer 24-jarige Neeltje Claassen van Driel. Goossen en Neeltje gingen op 15-01-1729 in Kapel-Avezaath in ondertrouw.
363 Neeltje Claassen van Driel geboren omstreeks 1705 in Ommeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van Driel, geboren op 01-02-1730 in Avezaath (zie 181).
II. Cornelis (ook Cnelis) van Driel, geboren in 12-1731 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op 23-12-1731 in Avezaath.
III. Peter van Driel, geboren in 01-1733 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op 25-01-1733 in Avezaath. Peter is overleden in 1738 in Avezaath, 4 of 5 jaar oud.
IV. Goossen van Driel, geboren in 10-1734 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op 10-10-1734 in Avezaath.
V. Trijntje van Driel, geboren in 02-1736 in Avezaath, dochter van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 362). Zij is gedoopt op 26-02-1736 in Avezaath.
VI. Peter van Driel, geboren in 01-1738 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op 19-01-1738 in Avezaath.
364 Joseph Tibo [par/002/09.08].
Hij trouwde omstreeks 1740 met
365 Pieternel Mullikuijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tibo, geboren in 10-1731 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 364). Zij is gedoopt op 20-10-1731 in Kessel.
II. Lambert Tibo, geboren in 04-1735 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 364). Hij is gedoopt op 10-04-1735 in Kessel.
III. Ida Cornelia Tibo, geboren in 01-1737 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 364). Zij is gedoopt op 03-02-1737 in Kessel.
IV. Adrianus Tibo, geboren omstreeks 1738 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 364). Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Kessel.
V. Gerardus Tibo, geboren op 02-04-1741 in Kessel (zie 182).
VI. Antonius Tibo, geboren in 02-1742 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 364). Hij is gedoopt op 11-02-1742 in Kessel.
366 Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn geboren op 07-05-1713 in Opijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaardse Boom]. Hij is gedoopt op 07-05-1713 in Opijnen. Willem is overleden op 17-01-1792 in Opijnen, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1742 in Opijnen met de 19-jarige Jenneke Arijse Vermaerten. Willem en Jenneke gingen op 07-12-1742 in Opijnen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jenneke en Willem vond plaats op 30-12-1742 in Opijnen.
367 Jenneke Arijse Vermaerten geboren op 24-01-1723 in Opijnen. Zij is gedoopt op 24-01-1723 in Opijnen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke van Appeldoorn, geboren op 06-09-1750 in Opijnen (zie 183).
II. Willem van Appeldoorn, geboren op 05-12-1751 in Opijnen (Est en Opijnen), zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op 05-12-1751 in Opijnen. Willem is overleden in 1752 in Opijnen, 0 of 1 jaar oud.
III. Stijntje van Appeldoorn (ook Stuard), geboren op 07-10-1753 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op 07-10-1753 in Opijnen. Stijntje trouwde, 27 jaar oud, op 17-12-1780 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met Hendrik Pellegrom (ook Pelle).
IV. Willem van Appeldoorn, geboren op 28-09-1755 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op 28-09-1755 in Opijnen. Willem is overleden vóór 1757, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Willem van Appeldoorn, geboren op 15-05-1757 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op 15-05-1757 in Opijnen. Willem is overleden op 16-12-1824 in Opijnen, 67 jaar oud. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 13-09-1789 in Waardenburg met Elizabeth de Jongh, ongeveer 24 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1765 in Waardenburg. Elizabeth is overleden op 18-07-1801 in Opijnen, ongeveer 36 jaar oud.
VI. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 12-1758 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op 10-12-1758 in Opijnen. Neeltje is overleden vóór 1763, ten hoogste 5 jaar oud.
VII. Arien van Appeldoorn, geboren op 21-11-1759 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op 25-11-1759 in Opijnen. Arien trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1790 in Asperen met Gerberdina (ook Dina) Blom. Gerberdina is geboren in Asperen. Gerberdina is overleden op 09-02-1807 in Opijnen.
VIII. Teuntje van Appeldoorn, geboren in 10-1761 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op 01-11-1761 in Opijnen. Teuntje is overleden op 25-11-1811 in Opijnen, 50 jaar oud. Teuntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1786 in Opijnen met Dirk van Heusden, nadat zij op 12-05-1786 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Neerijnen. Dirk is overleden op 24-10-1795 in Opijnen.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 14-05-1797 in Est en Opijnen met Barend (ook Berend) van Ballegoijen, ongeveer 44 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Barend: Teuntje weduwe van Dirk van Heusden
Barend is geboren omstreeks 1753 in Opijnen. Barend is overleden op 22-09-1831 in Est en Opijnen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barend: Aktenr. 20
IX. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 03-1763 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op 06-03-1763 in Opijnen.
376 Frederik Gerrits de Vos geboren op 01-11-1685 in Zijderveld. Frederik is overleden op 15-09-1746 in Zijderveld, 60 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1714 in Schoonrewoerd met de minstens 33-jarige
377 Annigje Jans Stavast geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen. Zij is gedoopt op 12-12-1680 in Everdingen. Annigje is overleden in 1768, minstens 88 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Frederik de Vos, geboren op 10-02-1715 in Everdingen (zie 188).
378 Jasper Maartens Kool [par/002/09.09] geboren op 13-10-1695 in Zijderveld. Jasper is overleden op 02-02-1748 in Zijderveld, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 09-04-1724 in Zijderveld met de 18-jarige
379 Aaltje Meertens de Jong geboren op 01-11-1705 in Zijderveld.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op 22-07-1725 in Everdingen (zie 189).
380 Joost Gijsbertsen van Leeuwen geboren omstreeks 1694 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-05-1720 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 25-jarige
381 Aletta Ruijs geboren omstreeks 1695 in Schalkwijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Leeuwen, geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk (zie 190).
384 Wolter Brinkhuis geboren op 06-12-1685 in Zwolle.
Notitie bij Wolter: Wolter en Aleyda vertrekken op 23-12-1712 naar Deventer en komen met attestatie terug uit Deventer op 21-09-1716.
Op 19-05-1719 begraven ze een kind op het Broerenkerkhof en op 13-03-1722 wederom.
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis in maart 1710)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1712 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met
385 Aleyda Brillemansz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Brinkhuis, dochter van Wolter Brinkhuis (zie 384).
II. Barnardus Brinkhuis, zoon van Wolter Brinkhuis (zie 384).
III. Johannes Brinkhuis, zoon van Wolter Brinkhuis (zie 384).
IV. Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren omstreeks 1720 in Zwolle (zie 192).
392 Michiel van Oorschot [par/002/09.13].
Hij trouwde op 05-05-1726 in Zwolle met
393 Hendrika van der Vegt. Hendrika is overleden omstreeks 09-05-1759 in Zwolle.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mathias (Matijs) van Oorschot, geboren omstreeks 13-06-1727 in Zwolle (zie 196).
436 Frederik Jans Schierholt [par/002/09.10].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
437 Hermine Mensing.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Schierholt, geboren in 11-1743 in Den Ham (zie 218).
438 Peter ten Have [par/002/09.11].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
439 Maria Hannes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrica Lambertsen ten Have, geboren op 30-04-1741 in Den Ham (zie 219).
446 Arent Hendriks.
Hij trouwde met
447 Jennigje Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrikjen Arends Geugies, geboren op 06-07-1712 in Vriezenveen (zie 223).
448 Gerrit Aerts Rooseboom geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede). Gerrit is overleden in 1732 in Bennekom, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde aan de Halderbrink te Bennekom en pachte aldaar land van de kerk.
(zie Kerkmeesters rekeningen no. 243 en 249 oud arch. Ede)
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Gerrit trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op 03-06-1697 in Bennekom met Aeltien Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 06-02-1681 in Bennekom met de ongeveer 31-jarige Brandje (Brantie) Hendricks (zie 449 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Brandje en Gerrit vond plaats op 06-02-1681 in Bennekom.
449 Brandje (Brantie) Hendricks geboren omstreeks 1650 in Slunt (onder Ede). Brandje is overleden in 1697, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik (Gerritsen) Rosenboom, geboren op 15-01-1688 in Bennekom, zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Hij is gedoopt op 15-01-1688 in Bennekom. Hendrik is overleden op 13-06-1757 in Bennekom, 69 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1710 in Bennekom met Saartjen Aarts, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Saartjen: Beide wonende op den Dolder
Saartjen is geboren omstreeks 1670 in Veenendaal. Saartjen is overleden op 03-03-1731 in Bennekom, ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
Boerin
Religie:
Ned. Herv.
II. Aartje (Aertie Gerritsen) Rozeboom, geboren op 01-01-1690 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Zij is gedoopt op 17-01-1690 in Bennekom.
III. Willemijntje (Gerritsen) Roseboom, geboren op 13-12-1691 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Zij is gedoopt op 13-12-1691 in Bennekom. Willemijntje is overleden in 1728 in Bennekom, 36 of 37 jaar oud. Willemijntje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 19-04-1711 in Bennekom met Willem Hendricks van Campen, ongeveer 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-04-1711 in Bennekom. Willem is geboren omstreeks 1680 in Wageningen. Willem is overleden vóór 18-01-1728 in Bennekom, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem had land aan de Dijkgraaf te Bennekom
Beroep:
Landbouwer, veehouder
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 12-02-1728 in Rhenen met Derck Cornelissen (van Achterbergh), 48 jaar oud, nadat zij op 18-01-1728 in Bennekom in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Derck: Derck weduwnaar van Willemken Hendericks
Derck is geboren op 04-01-1680 in Rhenen, zoon van Cornelis Geurtsen en Hendrikje Dirksen. Hij is gedoopt op 04-01-1680 in Rhenen.
Beroep:
Ruiter
IV. Evert (Gerritsen) Roseboom, geboren op 04-10-1694 in Halderbrink (Bennekom), zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Hij is gedoopt op 04-11-1694 in Bennekom. Evert is overleden op 20-12-1766 in Bennekom, 72 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1766 in Bennekom. Evert trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1722 in Bennekom met Lijsbeth Evers (van Eck), 24 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 24-09-1697 in Bennekom, dochter van Evert Jacobsen van Eck en Gartien (Gartje en Gerritie) Evertse. Zij is gedoopt op 24-09-1697 in Bennekom. Lijsbeth is overleden op 28-06-1779 in Bennekom, 81 jaar oud. Zij is begraven op 02-07-1779 in Bennekom.
V. Geurt (Gerritsen) Roseboom, geboren omstreeks 1697 in Bennekom (zie 224).
450 Evert Jacobs [par/002/09.12] geboren omstreeks 1675.
Hij trouwde met
451 Gerritje Everts geboren omstreeks 1680.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom (zie 225).
456 Gerrit Mateman [par/002/09.14].
Hij trouwde met
457 Aaltje Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Jan Gerritsen Mateman, geboren in Bennekom (zie 228).
458 Jan Woutersen van Westerveld.
Hij trouwde met
459 Maria Willemsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje Jansen van Westerveld, geboren in 09-1708 in Bennekom (zie 231).
II. Gerritje Jansen van Westerveld, geboren in 02-1710 in Bennekom (zie 229).
460 Jan Gijsbert.
Hij trouwde met
461 Ariaantje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jansen Aart (zie 230).
462 Jan Woutersen van Westerveld (dezelfde als 458).
Hij trouwde met
463 Maria Willemsen (dezelfde als 459).
 

Generatie 10 (stamouders)

544 Hendrick Hendrijcksz Starinck geboren omstreeks 1675 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-06-1700 met de ongeveer 25-jarige
545 Everdina Roelofs Kriegers geboren omstreeks 1675. Everdina is overleden op 25-11-1752, ongeveer 77 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen (zie 272).
546 Jan Gerritsz [par/002/10.01].
Hij trouwde met
547 Grietjen Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700 (zie 273).
620 Goosen Enserinck. Goosen is overleden in 04-1722 in Vorden. Hij is begraven op 24-04-1722 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goosen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1616 : Begraven te Vorden
Beroep:
Hoofdpachter op Enserink in Veltwijk
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Goosen is weduwnaar van Teunissken Hendrix op Laer (ovl. vóór 1682), met wie hij trouwde (1) op 19-11-1682 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek].
Hij trouwde (2) in 12-1684 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek] met
621 Mechtelt Lammersen op Langenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost Enserinck, geboren in 08-1687 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op 21-08-1687 in Vorden [bron: Geneanet Wilma Groot Enzerink].
Notitie bij de geboorte van Joost: geboren op de Jegerstee
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Lambert Goosens Enserinck, geboren op 02-02-1690 in Vorden (zie 310).
III. Jan Goosens Enserinck, geboren in 12-1692 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op 03-12-1692 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 48 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Jan is overleden op 11-01-1780 in Warnsveld, 87 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1780 in Warnsveld.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden op ’t Mackink te Warnsveld
Beroep:
Bouwman op ’t Mackink
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 19-03-1724 in Vorden met Hendericka Wilmerink, ongeveer 22 jaar oud. Hendericka is geboren omstreeks 1702 in Vorden.
Notitie bij Hendericka: Opm.: ook Hendrika Janssen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Daniel Enserinck, geboren in 05-1695 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op 01-06-1695 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 51 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
622 Jan Joostinc [par/002/10.03]. Jan is overleden omstreeks 1697.
Notitie bij Jan: Opm.: later Jan Veldmaat en Jan Veldmaet
Jan trouwde (2) omstreeks 1695 met Johanna te Winckel (ovl. 1751).
Hij trouwde (1) in 1688 [bron: Geneanet] met
623 Jenneken Hesselinck. Jenneken is overleden omstreeks 1695 in Barchem.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren op 21-02-1693 in Barchem (zie 311).
632 Garrit Wagenvoort [par/002/10.04].
Hij begon een relatie met
633 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arent Wagenvoort (zie 316).
634 Jan op ’t Haer [par/002/10.05].
Hij begon een relatie met
635 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jenneken Jansen (zie 317).
636 Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [par/002/10.06].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Garret Pekkelriet (1709-1780) [zie 319,IV]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op 18-12-1670 in Almen [bron: Gelders Archief] met Mechtelt Wolters.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Mechtelt: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 211 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
637 Mechtelt Wolters.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Garrits Pekkelriet, geboren in 12-1679 in Almen (zie 318).
638 Jurrien Roelofsen Vunderink [par/002/10.07] geboren in Borculo.
Hij trouwde met
639 Trijntje Derksen Hilverink geboren omstreeks 1656 in Borculo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jurriens Vunderink (zie 319).
648 Jacobus Smits geboren in 03-1679 in Grave. Hij is gedoopt op 29-03-1679 in Grave. Jacobus is overleden op 12-04-1760 in Grave, 81 jaar oud.
Beroep:
Schepen te Grave
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-01-1704 in Cuijk met de 32-jarige
649 Maria Johanna Lamberts van Woelderen geboren in 03-1671 in Cuijk. Zij is gedoopt op 08-03-1671 in Cuijk. Maria is overleden op 28-12-1742 in Grave, 71 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Smits, geboren in 10-1717 in Grave (zie 324).
652 Willem Beeckman geboren op 26-01-1699 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 26-01-1699 in Nijmegen. Willem is overleden op 01-10-1749 in Vierlingsbeek, 50 jaar oud.
Beroep:
Kaptijn in dienst van de staat, Vaandrich onder de compagnie van Capitein Elias, Cadet in de compagnie van kapitein Piper, Koster te Mill, Kapitein in Dordrecht
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 11-08-1731 in Zaltbommel met de ongeveer 31-jarige Johanna Wolfs. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Willem vond plaats op 11-08-1731 in Zaltbommel.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Opm.: huwelijk op 14-04-1721 te Mill door Hof van Gelderland clandestien verklaard
653 Johanna Wolfs geboren omstreeks 1700 in Heumen. Johanna is overleden in 10-1764 in Nijmegen, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-10-1764 in Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Beekman, geboren op 11-11-1721 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 652). Hij is gedoopt op 16-11-1721 in Mill. Gijsbert is overleden op 03-01-1778 in Cheribon (Java), 56 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Duivenbrug
Gijsbert trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1751 in Groningen met Elizabeth Faber, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 11-08-1728 in Leeuwarden. Elizabeth is overleden op 19-01-1774 in Cheribon (Java), 45 jaar oud.
II. Lucretia Beeckman, geboren op 02-02-1723 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 652). Zij is gedoopt op 07-02-1723 in Mill.
III. Petronella Cornelia Beeckman, geboren op 15-02-1725 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 652). Zij is gedoopt op 18-02-1725 in Mill.
IV. Engelbert Francois Beekman, geboren op 13-03-1727 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 652). Hij is gedoopt op 16-03-1727 in Mill. Engelbert is overleden op 02-02-1759 in Azië, 31 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Spanderswoud
V. Pieter Cornelis Beekman, geboren in 09-1734 in Nijmegen (zie 326).
654 Jan Christiaan (Johan) Swaen geboren op 28-07-1702 in Arnhem. Hij is gedoopt op 30-07-1702 in Arnhem. Johan is overleden op 11-11-1772 in Poederoijen, 70 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Nijmegen
Predikaat:
Vrijheer van Poederoijen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1729 met de 19-jarige
655 Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel geboren op 23-09-1709. Elisabeth is overleden op 30-12-1741, 32 jaar oud.
Predikaat:
Vrijvrouwe van Poederoijen (in 1712 beleend met de heerlijkheid Poederoyen)
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina Hester Swaen, geboren op 19-02-1731 in Nijmegen (zie 327).
656 Laurentius Akkermans [par/002/10.08] geboren omstreeks 1655.
Hij trouwde met
657 Aaltjen Roelofs Bopp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686 (zie 328).
658 Jan Oomen geboren op 01-02-1635 in Well.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1659 in Well met de 13 of 14-jarige
659 Geertgen Roelofs geboren in 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Weelke Oomen, geboren op 09-10-1687 in Well (zie 329).
660 Jacob Marcelisz van der Elst geboren op 17-11-1661 in Maasdriel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1685 in Maasdriel met de 23-jarige
661 Jenneke Egons Verbruggen Verwer geboren op 09-02-1662 in Driel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egon Jacobsz van der Elst, geboren op 31-01-1686 in Driel (zie 330).
662 Willem Reijnen van den Anker [par/002/10.09] geboren omstreeks 1640. Willem is overleden omstreeks 1728 in Hedel, ongeveer 88 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1670 met de ten hoogste 28-jarige
663 Judith Meeuwsen Kivit geboren omstreeks 1642. Judith is overleden op 16-10-1700 in Hedel, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687 (zie 331).
672 Dirk Hendriks de Fijter geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
673 Ariaantje Rutten Nn geboren omstreeks 1635. Ariaantje is overleden omstreeks 1690, ongeveer 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel (zie 336).
674 Jan Crielaard [par/002/10.10] geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
675 Nn Nn geboren omstreeks 1647.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Janse Crielaard (ook Crillaart), geboren omstreeks 1669 (zie 337).
680 Anthonij Govaerts van Andel geboren omstreeks 1663. Anthonij is overleden op 05-08-1738 in Andel, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde met
681 Catharina van Wijk geboren omstreeks 1660. Catharina is overleden op 27-08-1734 in Andel, ongeveer 74 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Anthonisse Govertse van Andel, geboren op 02-03-1687 in Andel (zie 340).
684 Hendrik Dirkse de Fijter (dezelfde als 336 in generatie 9).
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
685 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) (dezelfde als 337 in generatie 9).
686 Govert Adriaanz van Andel geboren omstreeks 1638 in Andel. Govert is overleden op 10-07-1717 in Andel, ongeveer 79 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
687 Anneke Janse van Tiel geboren omstreeks 1644.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anthonij Govaerts van Andel, geboren omstreeks 1663 (zie 680).
II. Gerrit Govertse van Andel, geboren omstreeks 1680, zoon van Govert Adriaanz van Andel (zie 686). Gerrit is overleden op 23-02-1722 in Andel, ongeveer 42 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1700 met Anneke Goverts van Veen, ongeveer 20 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1680. Anneke is overleden op 27-02-1716 in Andel, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 22-03-1716 in Giessen met Grietje Matthijse van Rijsenburgh, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1690 in Giessen. Grietje is overleden op 09-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud. Grietje trouwde later op 08-03-1722 in Andel met Dirk Jansz van Andel (1688-1746).
III. Anneke Govertse van Andel, geboren omstreeks 1692 (zie 343).
688 Egbert Jansen Rink geboren in 01-1652 in Haaften. Hij is gedoopt op 25-01-1652 in Haaften.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 10-08-1679 in Haaften met de 24-jarige
689 Heeske Wouters van der Crap geboren in 09-1654 in Haaften. Zij is gedoopt op 20-09-1654 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Egbertse Rink, geboren in 02-1686 in Haaften (zie 344).
690 Handrick Aldens.
Notitie bij Handrick: Handrick Cuijl
Hij trouwde met
691 Dinghen Hendrix Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in 07-1687 in Haaften (zie 345).
702 Christoffel Laurentsz Sterrenberg geboren omstreeks 1682 in Hellouw. Christoffel is weduwnaar van Geertje Paulse de Wit (±1684-vóór 1711), met wie hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1704.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 12-07-1716 in Haaften met de ongeveer 20-jarige
703 Grietje Geerards van Dilligant geboren omstreeks 1696.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Sterrenberg, geboren in 12-1718 in Haaften (zie 351).
704 Evert Henrix [par/002/10.12]. Evert is overleden na 1720.
Hij trouwde op 24-06-1691 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met de ongeveer 23-jarige
705 Meijntje Hendriksen geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op 13-12-1668 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltje Everts, geboren omstreeks 10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op 04-10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelis Everts, geboren omstreeks 07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 704). Hij is gedoopt op 18-07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Adriaen Everts, geboren omstreeks 09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 704). Hij is gedoopt op 10-09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Hendrica Everts, geboren omstreeks 07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op 26-07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Boudewijn Everts, geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 352).
VI. Meijntje Everts, geboren omstreeks 07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op 30-07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
732 Willem Jansen van Appeldoren geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen. Hij is gedoopt op 06-06-1686 in Est en Opijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12-01-1710 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met de 20-jarige Stijntje (Christina) Willems van Weelde. Willem en Stijntje gingen op 20-12-1709 in Waardenburg in ondertrouw.
733 Stijntje (Christina) Willems van Weelde geboren op 01-11-1689 in Neerijnen. Zij is gedoopt op 07-11-1689 in Neerijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willems van Appeldoorn, geboren op 16-11-1710 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Zij is gedoopt op 16-11-1710 in Waardenburg. Bij de doop van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Roelofs van Weelde en Tomiske Roelofs van Weelde. Teuntje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 27-08-1735 in Meteren met Aert Geertsen van den Wijngaert, ongeveer 25 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1710 in Poederoijen.
II. Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren op 07-05-1713 in Opijnen (zie 366).
III. Jantje van Appeldoorn, geboren in 03-1716 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Zij is gedoopt op 05-04-1716 in Opijnen.
IV. Huijbert van Appeldoorn, geboren in 03-1719 in Waardenburg, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 19-03-1719 in Waardenburg. Bij de doop van Huijbert was de volgende getuige aanwezig: Toniske Dirx van Eck. Huijbert is overleden omstreeks 1805 in Opijnen, ongeveer 86 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1740 in Opijnen met Metje Willems van Weelde. Metje is overleden in 02-1798 in Opijnen. Zij is begraven op 15-02-1798 in Opijnen.
(2) trouwde, 81 of 82 jaar oud, in 1801 met Leena van Dalen.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Leena: Huijbert weduwnaar van Metje Willems van Weelde
Leena weduwe van Roelof van Appeldoorn
Leena was de schoonzus van Huijbert
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena is weduwe van Roelof van Appeldoorn (1725-1781), met wie zij trouwde op 23-01-1774 in Opijnen, zie 733,VI.
V. Goossen van Appeldoorn, geboren in 12-1721 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 07-12-1721 in Opijnen. Goossen is overleden vóór 1770, ten hoogste 49 jaar oud. Goossen trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Lijsbeth van Gameren, 19 jaar oud. Lijsbeth is geboren in 02-1726 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 24-02-1726 in Tuil.
VI. Roelof van Appeldoorn, geboren op 14-01-1725 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 14-01-1725 in Opijnen. Roelof is overleden op 03-10-1781 in Opijnen, 56 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Maaike van Gameren, 21 jaar oud. Maaike is geboren op 07-11-1723 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 07-11-1723 in Tuil. Maaike is overleden op 27-12-1771 in Opijnen, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23-01-1774 in Opijnen met Leena van Dalen, nadat zij op 08-01-1774 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Leena: Opm.: Roelof weduwnaar van Marijke van Gameren
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena trouwde later in 1801 met Huijbert van Appeldoorn (1719-±1805), zie 733,IV.
VII. Jan van Appeldoorn, geboren in 01-1728 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 01-02-1728 in Opijnen. Jan is overleden vóór 1732 in Opijnen, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Geertje van Appeldoorn, geboren in 01-1730 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Zij is gedoopt op 15-01-1730 in Opijnen. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 27-12-1750 in Opijnen met Hendrik van Berghem, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 04-12-1750 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 12-1720 in Varik. Hij is gedoopt op 07-01-1721 in Varik.
Religie:
Rooms Katholiek
IX. Jan van Appeldoorn, geboren in 04-1732 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 27-04-1732 in Opijnen.
X. Neelke van Appeldoorn, geboren in 08-1734 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Zij is gedoopt op 15-08-1734 in Opijnen.
XI. Dirk Willemse van Appeldoorn, geboren in 08-1736 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 732). Hij is gedoopt op 26-08-1736 in Opijnen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 12-09-1759 in Waardenburg met Jacoba Zeegers, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1740 in Waardenburg, dochter van Jacob Sijgers en Anna Nn.
734 Arien (Meerten) Vermaerten geboren in 09-1687 in Buren. Hij is gedoopt op 18-09-1687 in Buren.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1712 in Geldermalsen met de 27-jarige
735 Sijke Barten van Hattem geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Vermaerten, geboren in 03-1715 in Opinen, dochter van Arien (Meerten) Vermaerten (zie 734). Zij is gedoopt op 03-03-1715 in Opijnen. Stijntje trouwde, 29 jaar oud, op 26-12-1744 in Opijnen met Cornelis van Alphen, nadat zij op 04-12-1744 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in Ophemert, zoon van Cornelis Franse van Alphen en Cornelia Geleinsze. Cornelis is overleden op 08-06-1779 in Opijnen.
II. Jenneke Arijse Vermaerten, geboren op 24-01-1723 in Opijnen (zie 367).
752 Gerrit Willems (de Jonge) de Vos geboren omstreeks 1655. Gerrit is overleden op 12-01-1731 in Zijderveld, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-1731 in Zijderveld.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-04-1681 in Hei- en Boeikop met de ongeveer 17-jarige
753 Metje Fredericks Nn geboren omstreeks 1664.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frederik Gerrits de Vos, geboren op 01-11-1685 in Zijderveld (zie 376).
754 Jan Cornelisz Stavast geboren omstreeks 1650. Jan is overleden in 12-1729 in Zijderveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1729 in Zijderveld.
Hij trouwde met
755 Grietje leenderts geboren omstreeks 1655.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annigje Jans Stavast, geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen (zie 377).
760 Gijsbert Everts van Leeuwen geboren omstreeks 1655 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-12-1677 in Echteld [bron: Bommelerwaard] met de 16-jarige
761 Hermke Joosten Nn geboren op 17-02-1661 in Zoelen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joost Gijsbertsen van Leeuwen, geboren omstreeks 1694 in Erichem (zie 380).
768 Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] geboren omstreeks 1650. Geerlich is overleden op 27-03-1709 in Zwolle, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis].
Notitie bij overlijden van Geerlich: Begraven in de Kruiskerk
Notitie bij Geerlich: Op 28 april 1699 verkrijgt Geerlich het kleinburgerschap van de stad Zwolle met zijn zoontjes Wolter en Arent
Geerlich woont zijn leven lang in de Pauw (dit is een herberg). Een huis tegen de Sassenpoort aangebouwd.
Dit pand staat er nog steeds. Een prachtig pand waarin nu een kapperszaak in is gevestigd.
Religie:
Ned. Herv. (Hij deed belijdenis op 09-06-1662)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-06-1674 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met Hendrickje Arentsz.

Notitie bij het huwelijk van Geerlich en Hendrickje: Geerlich en Hendrickje hebben 9 kinderen.
Wolter is het zesde kind
769 Hendrickje Arentsz.
Notitie bij Hendrickje: Hendrikje woonde aan de Nieuwstad
Religie:
Ned. Herv. (Zij doet belijdenis in april 1675)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arent Brinkhuis, zoon van Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] (zie 768).
II. Mergie Brinkhuis, dochter van Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] (zie 768). Zij is gedoopt op 28-02-1682 in Zwolle [bron: NH Doopboek nr. 700 pagina 512].
Religie:
Ned. Herv.
III. Wolter Brinkhuis, geboren op 06-12-1685 in Zwolle (zie 384).
896 Aert Rozeboom [par/002/10.15] geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met
897 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Aerts Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede) (zie 448).
916 Wouter Garts.
Hij trouwde met
917 Stijntien Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Woutersen van Westerveld (zie 458).
918 Wolter Willem. Wolter is overleden na 17-07 (jaar onbekend) in Wijhe.
Hij trouwde met
919 Gerritje Stevens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Willemsen (zie 459).
924 Wouter Garts (dezelfde als 916).
Hij trouwde met
925 Stijntien Nn (dezelfde als 917).
926 Wolter Willem (dezelfde als 918).
Hij trouwde met
927 Gerritje Stevens (dezelfde als 919).
 

Generatie 11 (stamgrootouders)

1088 Hendrijck Harmensz Starinck.
Hij begon een relatie met
1089 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen (zie 544).
1240 Joost op ’t Havelink [par/002/11.07].
Hij trouwde met
1241 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Goosen Enserinck (zie 620).
1244 Jacob Korterinck geboren op 08-09-1611 in Barchem. Hij is gedoopt op 08-09-1611 in Lochem. Jacob is overleden in 02-1692 in Vorden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 18-02-1692 in Vorden.
Notitie bij Jacob: Opm.: later Jacob Joostinck
Hij trouwde, 24 jaar oud, in 01-1636 in Vorden [bron: Geneanet] met
1245 Gartjen Gruwell.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joostinc [par/002/10.03] (zie 622).
II. Marrie Jostincks, geboren op 07-05-1643 in Vorden, dochter van Jacob Korterinck (zie 1244). Zij is gedoopt op 07-05-1643 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Marrie trouwde, 23 jaar oud, in 04-1667 in Lochem [bron: Geneanet] met Lammert Kassenberch.
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Kessenbergh, Karssenbergh, Karsseborck
1246 Jan Hesselinck.
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
1247 Jenneken Korterinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Hesselinck (zie 623).
1296 Jasper Smits [par/002/11.08] geboren in Maastricht. Jasper is overleden op 01-08-1741 in Grave.
Beroep:
Beziender van de Lithse tol, schepen van Grave
Hij trouwde op 06-09-1671 in Grave met de 25-jarige
1297 Helena Felixdr de Huijer geboren in 05-1646 in Grave. Zij is gedoopt op 14-05-1646 in Grave. Helena is overleden op 16-12-1730 in Den Haag, 84 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Smits, geboren in 03-1679 in Grave (zie 648).
1304 Pieter Cornelis Beeckman geboren in 11-1670 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 30-11-1670 in Nijmegen. Pieter is overleden op 09-03-1715, 44 jaar oud.
Beroep:
Raadsvriens, serviesmeester
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1694 in Nijmegen met de 22-jarige
1305 Henrietta van Eck van Panthaleon geboren op 08-11-1671 in Nijmegen. Henrietta is overleden op 23-11-1746 in Nijmegen, 75 jaar oud. Zij is begraven op 26-11-1746 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Beeckman, geboren op 26-01-1699 in Nijmegen (zie 652).
1306 Jan Hendrik de Wolff.
Beroep:
Jager van de Heer van Heumen
Hij begon een relatie met
1307 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Johanna Wolfs, geboren omstreeks 1700 in Heumen (zie 653).
1310 Jan Lambert Chenel. Jan is weduwnaar van Hester De Bussy de Rabutin (ovl. vóór 1709).
Hij begon een relatie (2) omstreeks 1709 met
1311 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel, geboren op 23-09-1709 (zie 655).
1316 Jan Oomen geboren omstreeks 1608 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-06-1632 in Well met de ongeveer 20-jarige
1317 Hilleke de Greeff geboren omstreeks 1612.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren op 01-02-1635 in Well (zie 658).
1320 Marcel Marcelissen van der Elst geboren omstreeks 1637 in Maasdriel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-03-1661 in Maasdriel met de ongeveer 21-jarige
1321 Maijke Hendricks Gielen geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op 17-11-1661 in Maasdriel (zie 660).
II. Hendrick Marcelissen van der Elst, geboren op 01-05-1664 in Maasdriel, zoon van Marcel Marcelissen van der Elst (zie 1320).
1322 Egon Verwer [par/002/11.01] geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde met
1323 Barbara Gerritsdr Saers Verbruggen geboren omstreeks 1635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op 09-02-1662 in Driel (zie 661).
1344 Hendrik de Fijter [par/002/11.02].
Hij trouwde met
1345 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635 (zie 672).
II. Aart Hendrikse de Fijter, geboren na 1635, zoon van Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (zie 1344). Aart trouwde met Neeltje Abrahamse Nn.
1346 Ruthger Loijen Nn geboren omstreeks 1605. Ruthger is overleden in 1660, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
1347 Jenneke Geerits Nn geboren omstreeks 1605.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635 (zie 673).
1360 Govert Adriaanz van Andel (dezelfde als 686 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
1361 Anneke Janse van Tiel (dezelfde als 687 in generatie 10).
1368 Dirk Hendriks de Fijter (dezelfde als 672 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
1369 Ariaantje Rutten Nn (dezelfde als 673 in generatie 10).
1370 Jan Crielaard [par/002/10.10] (dezelfde als 674 in generatie 10).
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
1371 Nn Nn (dezelfde als 675 in generatie 10).
1372 Adriaan Jansz van Andel geboren omstreeks 1615.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
1373 Maritje Hermense geboren omstreeks 1610 in Andel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Adriaanz van Andel, geboren omstreeks 1638 in Andel (zie 686).
II. Adriaan van Andel, geboren omstreeks 1640, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1372). Adriaan trouwde met Teuntje Theunissen.
III. Anthonij Adriaense van Andel, geboren omstreeks 1645 in Andel, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1372). Anthonij is overleden op 16-08-1721 in Andel, ongeveer 76 jaar oud. Anthonij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1669 met Eijken Janse Rosa, ongeveer 23 jaar oud. Eijken is geboren omstreeks 1646, dochter van Jan Heijmensz Rosa en Nn Nn.
1376 Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] geboren omstreeks 1615 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-06-1637 in Haaften met de ongeveer 43-jarige
1377 Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom geboren omstreeks 1594 in Haaften. Janneken is weduwe van Frans Meijers (±1594-vóór 1625), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1615.
Janneken is weduwe van Sander Jansz van Tuijl (±1580-1636), met wie zij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 05-10-1625.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Batje Rink, geboren op 07-02-1641 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1376). Batje is overleden in 1641, geen jaar oud.
II. Batje Rink, geboren op 15-08-1643 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1376).
III. Dirkck Jansen Rink, geboren in 1645, zoon van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1376). Dirkck begon een relatie met Nn Nn.
IV. Egbert Jansen Rink, geboren in 01-1652 in Haaften (zie 688).
1380 Jan Aldens geboren op 29-10-1637 in Haaften.
Hij trouwde met
1381 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Handrick Aldens (zie 690).
1404 Laurens Stoffles Sterrenberg geboren in 03-1647 in Hellouw. Hij is gedoopt op 23-03-1647 in Hellouw. Laurens trouwde (2) op 27-08-1702 in Haaften met Neeltje Teunisse Nn (geb. ±1670), ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1682 met de ongeveer 22-jarige
1405 Engelke Peters geboren omstreeks 1660. Engelke is overleden vóór 08-1702, ten hoogste 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Laurentsz Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw (zie 702).
1410 Hendrik Tonissen [par/002/11.04].
Hij trouwde omstreeks 1658 met
1411 Rixken Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tonis Hendriksen, geboren in 08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op 08-08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Adriaen Hendriksen, geboren in 12-1659 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op 01-01-1660 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Jan Hendriksen, geboren in 03-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op 02-04-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Rudolf Hendriksen, geboren in 04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op 23-04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Cornelis Hendriksen, geboren in 03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op 07-03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
VI. Meijntje Hendriksen, geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)) (zie 705).
1464 Jan Arisz [par/002/11.05] geboren omstreeks 1660.
Hij trouwde met
1465 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansen van Appeldoren, geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen (zie 732).
II. Jan de Vries, geboren op 06-09-1688 in Est en Opijnen, zoon van Jan Arisz [par/002/11.05] (zie 1464). Hij is gedoopt op 06-09-1688 in Est en Opijnen.
1466 Willem Roelofsz van Weelde geboren omstreeks 1663.
Hij trouwde met
1467 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje (Christina) Willems van Weelde, geboren op 01-11-1689 in Neerijnen (zie 733).
II. Willem van Weelde, geboren in 1705 in Neerijnen (Waardenburg), zoon van Willem Roelofsz van Weelde (zie 1466).
1468 Marten Willems [par/002/11.06]. Marten is weduwnaar van Handrikske Wouters (ovl. vóór 1687).
Marten is weduwnaar van Willemke Hendriks (ovl. vóór 1688).
Hij trouwde (3) op 09-07-1688 in Opijnen met Jantje Ariens (zie 1469 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Marten en Jantje: Marten weduwnaar van Handrikske Wouters en Wllemke Hendriks
Jantje weduwe van Arien Klasse
1469 Jantje Ariens. Jantje is weduwe van Arien Klasse (ovl. 1688).
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien (Meerten) Vermaerten, geboren in 09-1687 in Buren (zie 734).
1470 Bart Jansen van Hattum. Bart is overleden vóór 09-1712. Bart is weduwnaar van Beeltje Claessen (ovl. vóór 1677).
Hij trouwde (2) op 13-10-1677 in Ophemert met de 24 of 25-jarige Neeltje Goossens Schaaij (zie 1471 hieronder). Bart en Neeltje gingen op 23-09-1677 in Opijnen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Bart en Neeltje: Bart weduwnaar van Beeltje Claessen
1471 Neeltje Goossens Schaaij geboren in 1652.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijke Barten van Hattem, geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen) (zie 735).
1504 Willem Jansz de Vos (Vosch) geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-01-1644 in Zijderveld met de ongeveer 17-jarige
1505 Gijsbertje Daamsdr van Zanten geboren omstreeks 1627 in Schoonrewoerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Willems (de Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655 (zie 752).
1508 Cornelis Aalbertsz Stavast geboren vóór 1630.
Hij trouwde vóór 1650 met de ten hoogste 15-jarige
1509 Gerritje Peters geboren omstreeks 1635. Gerritje is overleden vóór 1680, ten hoogste 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz Stavast, geboren omstreeks 1650 (zie 754).
1836 Wolter Gerrits.
Kind van Wolter uit onbekende relatie:
I. Wolter Willem (zie 918).
1838 Steven Wijnholt.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
I. Gerritje Stevens (zie 919).
1852 Wolter Gerrits (dezelfde als 1836).
1854 Steven Wijnholt (dezelfde als 1838).
 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2176 Harmen Johansz Staerinck geboren omstreeks 1600 in Steenderen.
Hij begon een relatie met
2177 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrijck Harmensz Starinck (zie 1088).
2488 Roelof Korterinck [par/002/12.05]. Roelof trouwde (2) in 07-1626 in Lochem [bron: Geneanet] met Jenneken Gruwel.
Hij trouwde (1) in 09-1608 in Lochem [bron: Geneanet] met de 22-jarige
2489 Essele van Haerlle geboren op 25-08-1586 in Lochem. Zij is gedoopt op 25-08-1586 in Lochem. Essele is overleden omstreeks 1626 in Lochem, ongeveer 40 jaar oud (oorzaak: Overleden aan de pest).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Korterinck, geboren op 18-10-1609 in Lochem, zoon van Roelof Korterinck [par/002/12.05] (zie 2488). Hij is gedoopt op 18-10-1609 in Lochem.
Beroep:
Bouwman op Hassink te Barchem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1635 [bron: Geneanet] met Elsken Hassink.
II. Jacob Korterinck, geboren op 08-09-1611 in Barchem (zie 1244).
2490 Jan Gruwel.
Hij trouwde met
2491 Jenneken Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gartjen Gruwell (zie 1245).
2594 Felix de Huijer geboren in 10-1606 in Grave. Hij is gedoopt op 11-10-1606 in Grave. Felix is overleden omstreeks 1652, ongeveer 46 jaar oud.
Beroep:
Swertveger (Wapensmid) in 1643
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 06-07-1639 in Grave met de 21 of 22-jarige
2595 Willemke van Aken geboren in 07-1617 in Grave. Zij is gedoopt in 07-1617 in Grave. Willemke is overleden vóór 29-03-1677, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena Felixdr de Huijer, geboren in 05-1646 in Grave (zie 1297).
2608 Derck Beeckman geboren op 28-09-1629 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 28-09-1629 in Nijmegen. Derck is overleden omstreeks 1684 in Nijmegen, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester van Nijmegen in 1682
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 07-07-1667 in Loosduinen met de ongeveer 27-jarige
2609 Francoise Vertbolt geboren omstreeks 1640. Francoise is overleden in 08-1717, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1717.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Barbara Beeckman, geboren omstreeks 1668, dochter van Derck Beeckman (zie 2608). Maria is overleden omstreeks 1686, ongeveer 18 jaar oud.
Titel:
Dr.
Maria trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1684 met Cornelis Vermeer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-08-1661 in Herwen. Cornelis is overleden op 05-07-1726 in Nijmegen, 64 jaar oud. Cornelis trouwde later op 05-09-1687 in Herwen met Geertruijt Dietz (1666-1727).
II. Pieter Cornelis Beeckman, geboren in 11-1670 in Nijmegen (zie 1304).
2610 Johan van Eck geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1670 met de ongeveer 25-jarige
2611 Cornelia Leydekker geboren omstreeks 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrietta van Eck van Panthaleon, geboren op 08-11-1671 in Nijmegen (zie 1305).
2632 Arien Oomen geboren omstreeks 1585 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1608 in Well met de ongeveer 16-jarige
2633 Jorreke Jordens geboren omstreeks 1592 in Well. Jorreke is overleden in 1634 in Well, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren omstreeks 1608 in Well (zie 1316).
2640 Marcelis Drirksz van der Elst geboren omstreeks 1600 in Maasdriel. Marcelis is overleden omstreeks 1637 in Maasdriel, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-01-1637 in Maasdriel met de ongeveer 37-jarige
2641 Jenneke Jacobse Bock geboren omstreeks 1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel (zie 1320).
2692 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] geboren omstreeks 1570. Jan is overleden in 1638, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
2693 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605 (zie 1346).
2720 Adriaan Jansz van Andel (dezelfde als 1372 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
2721 Maritje Hermense (dezelfde als 1373 in generatie 11).
2736 Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (dezelfde als 1344 in generatie 11).
Hij trouwde met
2737 Nn Nn (dezelfde als 1345 in generatie 11).
2738 Ruthger Loijen Nn (dezelfde als 1346 in generatie 11).
Hij trouwde met
2739 Jenneke Geerits Nn (dezelfde als 1347 in generatie 11).
2744 Jan Adriaansz van Andel geboren omstreeks 1563.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
2745 Nn Nn geboren omstreeks 1565.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Jansz van Andel, geboren vóór 1588, zoon van Jan Adriaansz van Andel (zie 2744). Dirk trouwde vóór 1610 met Nn Nn.
II. Adriaan Jansz van Andel, geboren omstreeks 1615 (zie 1372).
2754 Claes Petersz Crom [par/002/12.03].
Hij trouwde met
2755 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom, geboren omstreeks 1594 in Haaften (zie 1377).
2760 Aert Jansz Aldens.
Hij trouwde met
2761 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Aldens, geboren op 29-10-1637 in Haaften (zie 1380).
2808 Christoffel "Tiel" van Sterrenberg geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde met
2809 Grichten Geurts geboren omstreeks 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Sterrenberg, geboren op 15-03-1646 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 2808). Laurens is overleden vóór 1647 in Haaften, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren in 03-1647 in Hellouw (zie 1404).
III. Aaltje Sterrenberg, geboren op 29-04-1649 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 2808).
IV. Heeske Sterrenberg, geboren op 03-11-1650 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 2808).
V. Geurt Sterrenberg, geboren op 23-09-1655 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 2808).
2932 Roelof Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde met
2933 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Roelofsz van Weelde, geboren omstreeks 1663 (zie 1466).
2940 Jan Bartsz van Hattum geboren omstreeks 1608. Jan is overleden vóór 02-1683, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Armenmeester te Ophemert en nabuur te Ophemert
Jan trouwde (2) vóór 04-1649 met Geertruijt Cornelis Goorman (ovl. vóór 1676).
Jan trouwde (3) vóór 05-1676 met Baetgen Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 05-1640 met
2941 Grietje Jans Holl. Grietje is overleden vóór 1649.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bart Jansen van Hattum (zie 1470).
II. Hendrik van Hattum, geboren in Lienden, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 2940). Hendrik is overleden op 15-12-1728 in Wadenoijen.
Beroep:
Secretaris van Wadenoijen, schout van Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen, schepen van Wadenoijen. diaken te Wadenoijen, schepen in de Bank van Deil
Hendrik trouwde op 16-12-1669 in Amerongen met Maria Passavant, nadat zij op 31-07-1669 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Wadenoijen, dochter van Gerhard Passavant en Aeltgen van der Slonien. Maria is overleden na 1732.
III. Michiel (Giel) van Hattum, geboren in Ophemert, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 2940). Michiel is overleden in 1719 in Wadenoijen.
Beroep:
Diaken te Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen
Michiel:
(1) trouwde op 30-01-1676 in Ophemert met Jenneke Jans de Hotte, nadat zij op 08-01-1676 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Jenneke: Jenneke weduwe van Jan Berentse
Jenneke is een dochter van Jan Lowiesz de Hotte en Lijske Jans van Beest. Jenneke is overleden vóór 1689. Jenneke is weduwe van Jan Berentse (ovl. vóór 1676).
(2) ging in ondertrouw op 06-10-1689 in Wadenoijen met Anneke Gerrits.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Anneke: Michiel weduwnaar van Jenneke de Hotte
Anneke weduwe van Arij Cornelisse
Anneke is weduwe van Arij Cornelisse (ovl. vóór 1689).
2942 Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04]. Goossen is overleden na 1664.
Hij trouwde met
2943 Mericken Jans. Mericken is overleden vóór 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652 (zie 1471).
II. Willem Goossens Schaaij, geboren in 1654 in Opijnen, zoon van Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04] (zie 2942). Willem is overleden in 1712 in Opijnen, 57 of 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 02-03-1684 in Heesselt met Mariken Cornelisdr Nn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 08-02-1684 in Heesselt in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Mariken: Mariken weduwe van Klaas Hendriks van den Heuvel
Mariken is geboren omstreeks 1660 in Opijnen. Mariken trouwde later op 26-11-1712 in Opijnen met Klaas Hendriks van den Heuvel (ovl. na 1722).
3008 Jan Roelofs de Vos geboren omstreeks 1590.
Hij trouwde met
3009 Aafken Gerrit Hendriks Scheer geboren omstreeks 1580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz de Vos (Vosch), geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop (zie 1504).
3016 Aelbert Stavast [par/002/12.06] geboren omstreeks 1605.
Hij begon een relatie met
3017 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelis Aalbertsz Stavast, geboren vóór 1630 (zie 1508).
 

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4352 Johan Geritsz Staerinck geboren in 1565 in Steenderen. Johan is overleden na 1615 in Warnsveld, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vóór 15-01-1583 met
4353 Hermana Hendriksdr Lebbinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen (zie 2176).
4978 Hendrick van Haerle.
Beroep:
Burgemeester van Lochem
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
4979 Gertken Tiessink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Essele van Haerlle, geboren op 25-08-1586 in Lochem (zie 2489).
5190 Jan Pietersen van Aken. Jan is overleden op 14-06-1621 in Grave.
Hij trouwde op 15-06-1608 in Grave met
5191 Goriske Syberts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemke van Aken, geboren in 07-1617 in Grave (zie 2595).
5216 Pieter Beeckman geboren omstreeks 1597 in Nijmegen. Pieter is overleden in 11-1635 in Nijmegen, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1635 in Nijmegen.
Beroep:
van 1622 tot 1635     Rentmeester der geestelijk goederen te Nijmegen
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 11-08-1629 in Nijmegen met
5217 Wilhelmina Bouwens geboren in Nijmegen. Wilhelmina is overleden op 11-01-1668.
Beroep:
Buitenmoeder van het burgerweeshuis
Kind uit dit huwelijk:
I. Derck Beeckman, geboren op 28-09-1629 in Nijmegen (zie 2608).
5264 Jan Aartsz Oomen [par/002/13.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1584 in Raamsdonk met de ongeveer 20-jarige
5265 Beelken Nn geboren omstreeks 1564.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well (zie 2632).
5280 Dirk Lambertsz van der Elst [par/002/13.02] geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden in 1639, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 30-jarige
5281 Oetge van Malsen geboren omstreeks 1570. Oetge is overleden in 1650, ongeveer 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel (zie 2640).
5440 Jan Adriaansz van Andel (dezelfde als 2744 in generatie 12).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
5441 Nn Nn (dezelfde als 2745 in generatie 12).
5476 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] (dezelfde als 2692 in generatie 12).
Hij trouwde met
5477 Nn Nn (dezelfde als 2693 in generatie 12).
5488 Adriaan van Andel [par/002/13.07] geboren omstreeks 1540.
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
5489 Nn Nn geboren omstreeks 1544.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaansz van Andel, geboren omstreeks 1563 (zie 2744).
5520 Jan Aldens [par/002/13.04].
Hij trouwde met
5521 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aert Jansz Aldens (zie 2760).
5864 Rutger Willemsz van Weelden geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1637 met
5865 Ottensdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1640 (zie 2932).
5880 Bart Geurtz van Hattum geboren omstreeks 1575. Bart is overleden vóór 03-1623, ten hoogste 48 jaar oud. Bart trouwde (2) na 1611 met Elisabeth van Achteveld.
Hij trouwde (1), ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1608 met
5881 Jenneke Michiels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bartsz van Hattum, geboren omstreeks 1608 (zie 2940).
II. Dirk van Hattum, geboren omstreeks 1611, zoon van Bart Geurtz van Hattum (zie 5880).
6016 Roelof Willems de Vos [par/002/13.05].
Hij trouwde met
6017 Jannigje Dircksdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Roelofs de Vos, geboren omstreeks 1590 (zie 3008).
6018 Gerrit Hendriksz Scheer [par/002/13.06] geboren omstreeks 1545.
Hij trouwde met
6019 Willemcken Willemsdr Nn geboren omstreeks 1550.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aafken Gerrit Hendriks Scheer, geboren omstreeks 1580 (zie 3009).
 

Generatie 14 (stamoudouders)

8704 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1525 in Warnsveld. Gerrit is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 55 jaar oud.
Hij trouwde met
8705 Engele ten Velde geboren omstreeks 1527 in Warnsveld. Engele is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 53 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijnt (Reijndert) Gerritsz Staerinck, geboren in 1553 in Warnsveld, zoon van Gerrit Hendricksz Staerinck (zie 8704). Reijnt is overleden in 1615 in Warnsveld, 61 of 62 jaar oud. Reijnt trouwde met Stijne Hendricksdr Lebbinck. Stijne is geboren in 1555 in Vierakker, dochter van Hendrick Lebbinck en Anna Roerdink. Stijne is overleden op 13-03-1581 in Warnsveld, 25 of 26 jaar oud.
II. Johan Geritsz Staerinck, geboren in 1565 in Steenderen (zie 4352).
10380 Peeter Willems van Aken. Peeter is overleden vóór 15-02-1621 in Grave.
Beroep:
Burgemeester te Grave (1603), schepen (1582)
Hij begon een relatie met
10381 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Pietersen van Aken (zie 5190).
10382 Sybert Syberts.
Beroep:
Schepen in Grave (1624, 1630. 1632)
Hij begon een relatie met
10383 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Goriske Syberts (zie 5191).
10432 Engelbert Beeckman geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland). Engelbert is overleden in 01-1625 in Emmerik, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1625 in Emmerik.
Beroep:
Herbergier te Nijmegen
Hij trouwde met
10433 Elizabeth de Beyer. Elizabeth is overleden op 24-09-1641.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Beeckman, geboren omstreeks 1597 in Nijmegen (zie 5216).
10434 Dirck Bouwens geboren in Nijmegen.
Beroep:
van 1625 tot 1644       [bron: Burgemeester te Nijmegen]
Hij trouwde op 17-12-1605 in Nijmegen met
10435 Barbara van Elswijck geboren in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmina Bouwens, geboren in Nijmegen (zie 5217).
10562 Marcelis van Malsen [par/002/14.01].
Hij trouwde omstreeks 1570 met
10563 Elisabeth van der Elst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oetge van Malsen, geboren omstreeks 1570 (zie 5281).
10880 Adriaan van Andel [par/002/13.07] (dezelfde als 5488 in generatie 13).
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
10881 Nn Nn (dezelfde als 5489 in generatie 13).
11728 Willem Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1585 in Haaften.
Hij trouwde met
11729 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Willemsz van Weelden, geboren omstreeks 1610 (zie 5864).
II. Gompert Willemsz van Weelden, geboren in 1615 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 11728). Gompert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-05-1637 in Haaften met Mechtelken Hendricks Nn, 21 of 22 jaar oud. Mechtelken is geboren in 1615 in Haaften.
III. Huijbert Willems van Weelden, geboren omstreeks 1620 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 11728). Huijbert trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1643 met Jenneke Adriaans, ten hoogste 21 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1622.
11760 Geurt van Hattum geboren in 1550 in Ingen. Geurt is overleden vóór 01-1603, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
Buurmeester van Ingen in 1589
Hij trouwde met
11761 Dirkje van Wijk. Dirkje is overleden na 02-1596.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana van Hattum, dochter van Geurt van Hattum (zie 11760). Adriana trouwde vóór 1618 met Willem van Esseveld. Willem is een zoon van Gijsbert van Esseveld en Agnies Willems. Willem is overleden vóór 1667.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen, leenman van Ommeren en gerichtsman te Ommeren
II. Jan Geurtsz van Hattum, zoon van Geurt van Hattum (zie 11760). Jan is overleden na 07-1633.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen
Jan trouwde met Juliana van Wijck.
III. Bart Geurtz van Hattum, geboren omstreeks 1575 (zie 5880).
 

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

17408 Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1482 in Warnsveld. Henrick is overleden in 1562 in Warnsveld, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde met
17409 Styne Keyminck geboren omstreeks 1485. Styne is overleden in 1550, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1525 in Warnsveld (zie 8704).
17410 Jan Gerritsz ten Velde geboren omstreeks 1496.
Hij trouwde met
17411 Grietje Janssen geboren in 1498.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engele ten Velde, geboren omstreeks 1527 in Warnsveld (zie 8705).
20864 Cornelius Beeckman geboren op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland). Hij is gedoopt op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland). Cornelius is overleden omstreeks 1560 in Keulen (Duitsland), ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde met
20865 Christine Huygens geboren omstreeks 1530. Christine is overleden op 04-12-1606 in Keulen (Duitsland), ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus Beeckman, geboren op 17-05-1558 in Keulen (Duitsland), zoon van Cornelius Beeckman (zie 20864). Gerardus is overleden op 31-01-1625 in Emmerich (Duitsland), 66 jaar oud. Gerardus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1577 in Kleef (Duitsland) met Agnes Stunning, ongeveer 20 jaar oud. Agnes is geboren op 13-01-1557 in Keulen (Duitsland). Agnes is overleden op 10-03-1614 in Mülheim a/d Ruhr (Duitsland), 57 jaar oud.
II. Engelbert Beeckman, geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland) (zie 10432).
20866 Reynier de Beyer geboren omstreeks 1525. Reynier is overleden in 1593, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
20867 Petronella van Wijchen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Beyer (zie 10433).
23456 Rutger van Weelden [par/002/15.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met de ongeveer 21-jarige
23457 Nn Nn geboren omstreeks 1564.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1585 in Haaften (zie 11728).
II. Huibert Rutgers van Weelden, geboren omstreeks 1590, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 23456). Huibert:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Marijken Herberts, ongeveer 31 jaar oud. Marijken is geboren omstreeks 1594. Marijken is overleden vóór 1636, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Hilleke Rochus, ongeveer 25 jaar oud. Hilleke is geboren omstreeks 1600.
III. Arisken Rutgers van Weelden, geboren in 1597 in Haaften, dochter van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 23456).
IV. Albert Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1599 in Haaften, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 23456). Albert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-11-1625 in Haaften met Lijsken Jans, ongeveer 22 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1603.
23520 Jan van Hattum geboren in 1520. Jan is overleden in 1574, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde met
23521 Elisabeth Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Hattum, geboren in 1550 in Ingen (zie 11760).
 

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

34816 Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1460. Wilhelm is overleden vóór 20-08-1504 in Warnsveld, ten hoogste 44 jaar oud.
Hij trouwde met
34817 Grietie Geesinck geboren omstreeks 1460. Grietie is overleden in 1519, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1482 in Warnsveld (zie 17408).
34818 Henrick Keyminck [par/002/16.01] geboren omstreeks 1460.
Hij trouwde met
34819 Maria Nn geboren omstreeks 1460.
Kind uit dit huwelijk:
I. Styne Keyminck, geboren omstreeks 1485 (zie 17409).
34820 Gerrit ten Velde [par/002/16.02] geboren omstreeks 1465.
Hij trouwde met
34821 Nn Nn geboren omstreeks 1465.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gerritsz ten Velde, geboren omstreeks 1496 (zie 17410).
41728 Johannes Beeckman geboren omstreeks 1475 in Keulen (Duitsland).
Hij begon een relatie met
41729 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelius Beeckman, geboren op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland) (zie 20864).
41732 Justinus de Beyer geboren omstreeks 1499. Justinus is overleden op 15-10-1558 in Nijmegen, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-01-1523 in Nijmegen met
41733 Helena van Zeller. Helena is overleden op 22-04-1554 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reynier de Beyer, geboren omstreeks 1525 (zie 20866).
47040 Dirk van Hattum.
Hij trouwde met
47041 Dirkje Jans Arndtsdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattum, geboren in 1520 (zie 23520).
 

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

69632 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Gerrit is overleden in 1484 in Warnsveld, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde met
69633 Stijne Enserinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Stijne is overleden na 1467, minstens 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1460 (zie 34816).
83456 Hendrick Beeckman [par/002/17.01] geboren omstreeks 1450 in Land van Hees (Nijmegen).
Hij begon een relatie met
83457 Nn Nn.
Kinderen uit deze relatie:
I. Aelcken Beeckman, geboren omstreeks 1472, dochter van Hendrick Beeckman [par/002/17.01] (zie 83456).
II. Johannes Beeckman, geboren omstreeks 1475 in Keulen (Duitsland) (zie 41728).
III. Geeraert Beeckman, geboren omstreeks 1480, zoon van Hendrick Beeckman [par/002/17.01] (zie 83456). Geeraert is overleden in Turnhout (België). Geeraert begon een relatie met Nn Nn.
83464 Gerhard de Beyer geboren omstreeks 1446. Gerhard is overleden omstreeks 1501 in Elst, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1495 met
83465 Johanna van Ossenbergh geboren in Kleef (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Justinus de Beyer, geboren omstreeks 1499 (zie 41732).
83466 Arndt van Zeller.
Hij trouwde omstreeks 1492 met
83467 Ida van Woldenburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena van Zeller (zie 41733).
94080 Roelof van Hattum geboren omstreeks 1410. Roelof is overleden vóór 1491, ten hoogste 81 jaar oud.
Hij trouwde met
94081 Nn van der Mehr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Hattum (zie 47040).
 

Generatie 18 (edelouders)

139264 Henrick Staerinck [par/002/18.01] geboren omstreeks 1393 in Warnsveld. Henrick is overleden in Warnsveld.
Hij trouwde met
139265 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1425 in Warnsveld (zie 69632).
166928 Johan de Beyer geboren omstreeks 1378. Johan is overleden omstreeks 1448, ongeveer 70 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1431 met
166929 Johanna van den Stad.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerhard de Beyer, geboren omstreeks 1446 (zie 83464).
166932 Reinier van Zeller. Reinier is overleden omstreeks 1442.
Hij begon een relatie met
166933 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arndt van Zeller (zie 83466).
188160 Jan van Hattem geboren omstreeks 1350.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opm.: Bastaardzoon
Notitie bij Jan: Opm. Jan van Hattum , bastaardzoon van Reinald III van Gelre
Hij trouwde met
188161 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Hattem, geboren omstreeks 1390, zoon van Jan van Hattem (zie 188160).
II. Sophia (Fia) van Hattem, geboren omstreeks 1400, dochter van Jan van Hattem (zie 188160).
III. Roelof van Hattum, geboren omstreeks 1410 (zie 94080).
IV. Barthold van Hattum, geboren omstreeks 1410, zoon van Jan van Hattem (zie 188160). Barthold trouwde met Nn Nn.
 

Generatie 19 (edelgrootouders)

333856 Johan de Beyer geboren omstreeks 1349. Johan is overleden omstreeks 1410, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde met
333857 Maria van Lathem geboren omstreeks 1351. Maria is overleden omstreeks 1415, ongeveer 64 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan de Beyer, geboren omstreeks 1378 (zie 166928).
333864 Johan Kodka van Zeller. Johan is overleden na 1390.
Hij begon een relatie met
333865 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Reinier van Zeller (zie 166932).
376320 Reinald III van Gelre van Hattem geboren op 13-05-1332. Reinald is overleden op 04-12-1371, 39 jaar oud. Hij is begraven in in het Klooster Gravendaal.
Notitie bij Reinald: Opm.: ook Reinoud III
Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette, mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon.
Bijzonderheden:
Reinoud III van Gelre
Reinoud III
1333-1371
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Hertog van Gelre
Periode 1343–1361 en

1371
Voorganger Reinoud II
Opvolger Eduard van Gelre en Willem van Gulik
Vader Reinoud II van Gelre
Moeder Eleonora van Engeland
Dynastie Huis Wassenberg

Reinoud III of Reinald III (13 mei 1333 - 4 december 1371) was hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was een zoon van Reinoud II van Gelre en Eleonora van Engeland. Op 1 juli 1347 huwde hij in Tervuren met Maria van Brabant, de derde dochter van hertog Jan III van Brabant en Maria van Évreux. Hij werd begraven in het Klooster Gravendaal.

Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon[1].
Levensloop

Na het overlijden van Reinoud II in oktober 1343 werd de 10-jarige Reinoud III te jong bevonden om het hertogdom Gelre te besturen. De Raad van State koos twee voogden, zijn moeder Eleanora en zijn oom Dirk IV van Valkenburg, en stelde zijn oom Jan van Valkenburg aan als stadhouder[2]. Het botert niet tussen Eleonora en Dirk van Valkenburg, waarna Eleonora besluit om met haar twee zoons naar Calais te vertrekken, waar haar broer Eduard III van Engeland met een beleg van de stad bezig is. Reinoud II had besloten dat zijn oudste zoon zou huwen met Maria van Brabant. Edward III wenste daarentegen dat Reinoud III een huwelijksverbintenis aan zou gaan met het Huis Gulik. Ondertussen had Dirk van Valkenburg een verbond gesloten met Willem IV van Holland. Deze laatste wilde een huwelijk tussen Reinoud III en zijn zuster Isabella. Reinoud III volgde echter de wens van zijn vader en vertrok naar Antwerpen en huwde in Vilvoorde met Maria van Brabant[3]. Het echtpaar verkreeg het ’Land van Turnhout’ als bruidsschat[4].

Enkele dagen na de bruiloft volgde Reinoud III zijn schoonvader Jan III van Brabant in de Slag bij Hamont (21 juli 1347) tegen de opstandige Luikenaren. De slag verliep desastreus voor het Hertogdom Brabant en Gelre, de 15-jarige Reinoud III raakte gewond en verloor belangrijke mannen als Hubert II van Culemborg en Robert van Arkel[5]. Hoewel Reinoud in de keuze voor een echtgenote de wens van zijn oom Edward III van Engeland niet had gevolgd, bleef hij zijn oom wel steunen in de Honderdjarige Oorlog met Frankrijk. Reinoud III kreeg in de periode 1348-1350 te maken met de Zwarte dood die in Europa vele slachtoffers maakte en met een partijtwist tussen zijn edelen, de Heeckerens en Bronkhorsten[6]. Reinoud moest een keuze maken aan welke kant hij stond en koos uiteindelijk rond 1350 voor de Van Heeckerens. De Van Bronckhorsten, die toen nog in tel waren in het Hertogdom Gelre, wisten Reinouds 14-jarige jongere broer Eduard voor zich te winnen. Dit leidde tot de elf jaar durende Gelderse Broeder- en burgertwist (1350-1361)[7].
Kasteel de Nijenbeek, waar Reinoud circa 6 jaar verbleef.

Nadat Reinoud III het onderspit dreigde te delven in deze Gelderse Broederstrijd, gaf hij privileges aan de boeren op de Veluwe. Zij werden hierdoor vrije boeren en trokken met Reinoud op tegen Eduard. In de Slag op de Vrijenberg op 19 juli 1354 werden Reinoud en zijn boerenaanhang vernietigend verslagen [8]. Na de dood van zijn schoonvader in 1355 mengde Reinoud III zich ook even in de Brabantse Successieoorlog (1355-1357).

In mei 1361 werd Reinoud III tijdens een slag bij Tiel gevangengenomen door zijn broer en eerst opgesloten in kasteel Rosendael (3 à 4 jaar) en daarna in kasteel De Nijenbeek, circa 6 jaar (ten noordoosten van Voorst, Gelderland). Tijdens zijn verblijf in gevangenschap zou Reinoud zo corpulent geworden zijn, mede veroorzaakt door te weinig beweging en aanleg tot zwaarlijvigheid, dat hij zijn cel niet meer kon verlaten en de deur open kon blijven.

In augustus 1371 sneuvelde Eduard in de Slag bij Baesweiler en werd Reinoud bevrijd (volgens de legende moesten de muren worden uitgehakt) en opnieuw uitgeroepen tot hertog van Gelre. Zijn tweede regeerperiode mocht echter niet lang duren. Reinoud III stierf in december 1371, zonder officiële wettelijke erfgenamen na te laten. Wel had hij een natuurlijk kind, een bastaardzoon, thans bekend als Jan van Hattem.

Nadat in 1193 reeds de Heinsbergse tak, en in 1368 de Kleefse tak uitgestorven waren, stierf met de dood van Reinald III de agnatische afstamming van de Flamenses uit.
Jan van Hattem

Reinald III heeft vermoedelijk rond 1350 de burcht in Hattem laten bouwen. Dit zal niet meer zijn geweest dan een eenvoudig versterkt huis. Het was het noordelijkste steunpunt van de hertog.[9] In 1371 wordt het borch en onse stat, borch ende huys genoemd.[10]

Na zijn vrijlating beleende Reinald op 28 september 1371 zijn illegitieme zoon Johan (Jan) met de burcht, de stad en de heerlijkheid Hattem, en met inkomsten uit het ambt Doornspijk, en grondcijnzen in Elburg en Hollanderbroek.[11] De dag erna werd dit bevestigd door de ridderschap en de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond, waarbij bepaald werd dat wanneer Johan belemmerd zou worden in zijn bezit hij schadeloos gesteld zou worden met een bedrag van 50.000 schilden.

Op zijn sterfbed, op 3 december 1371, smeekte Reinald de bewoners en de ambtlieden van Hattem zijn bastaardzoon te huldigen en te steunen bij de uitoefening van zijn rechten.[12] Op 7 mei 1372 bevestigde Mechteld, de halfzuster van Reinoud, vanaf haar residentie Rosendael, per oorkonde handhaving van de erfrechten van Johan, en riep schepenen, raad en burgers van Hattem op Johan als hun heer te erkennen. Aangenomen wordt dat Johan tegenwerking van de stad Hattem had ondervonden. Bovendien verpandde Mechteld enige van haar eigen goederen in de Nederbetuwe als erfgoed aan Johan. Het ging om goederen bij Ommeren, Ingen, Opheusden, Eck en Maurik.[13]

Jan van Hattem verbleef niet vast op zijn burcht Hattem maar rond Utrecht en in de Betuwe. Rond 1377 werd hij in de balije van Utrecht van de Duitse Orde ingekleed en schonk Mechteld hem 24 pond jaarlijks uit de tiend van Drumpt. Vanaf 1380 was hij korte tijd commandeur van Tiel. In de commanderij van St. Jan van Nijmegen ontving hij een lijfrente van 100 gulden jaarlijks. In 1421 droeg Johan van Hattem zijn rechten op burcht, stad en heerlijkheid Hattem over op Gerard van Kleef († 1461), graaf van Mark.

Hij trouwde voor 1369 en overleed na 1422. [bron?].
Zegels

Reinald III wordt op 12 maart 1344 voor het eerst genoemd in de oorkonde waarin hij samen met Johan van Valkenburg het recht van het heffen van accijns verleend aan de stad Emmerich. Hij heeft dan nog geen eigen zegel. Vanaf 20 september 1344 vaardigt hij zelf oorkonden uit samen met zijn moeder Eleonora, en gebruikt een eigen zegel. Van de inhuldigingstour in het najaar van 1344 is een reeks gezegelde oorkonden bewaard gebleven.

Zijn eerste zegel, gebruikt van 20 september 1344 tot 6 juli 1349, bevat in een driepas een wapenschild met de voorstelling van een gekroonde leeuw met dubbele staart. Op 24 augustus 1347 zegelt hij met hetzelfde wapenschild in een vijfpas waarvan elk der lobben versierd zijn met een drieblad vergezeld van vijf rozetten. Van 13 december 1347 tot 10 oktober 1359 zou hij zegelen met dezelfde gekroonde leeuw in een versierde driepas overtopt door de letter ’R’. Vanaf 1360 bevat zijn zegel een zittende leeuw, de kop verborgen onder een helm, waarboven een scherm van pauwenveren met leeuwtje, in een driepas. In 1371 bevat zijn zegel een dubbele zespas, versierd met bloemetjes, en een wapenschild met een gekroonde leeuw met dubbele staart.

Op 12 augustus 1367 tijdens zijn gevangenschap ontsloeg hij Alard van Buren van de leenplicht waarbij hij verklaarde geen zegel te bezitten. Reinalds zegels werden vervaardigd door Rulekin, ook als Rulkin geschreven, aurifaber (goudsmit) te Arnhem.[noot 1]
Bronnen

Böck, Matthias (2013) Herzöge und Konflikt : das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Verlag des Historischer Vereins für Geldern und Gelderland, Geldern), dissertatie
De Groote, K. (2003) Jan van Boendale (alias Jan De Klerk) Brabantsche Yeesten, XXIV, diss .K.U. Leuven, 2003
Schilfgaarde, A.P van (1967) Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen Werken Gelre no. 33 (Gouda Quint-Brouwer, Arnhem), nrs. 85 tot en met 89
Brabantsche yeesten. Les gestes des ducs-de-Brabant par Jean de Klerk d’Anvers (3 delen)(1839-1869)–Jan van Boendale
Nijhoff, Is. An. (1830) Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel II, Reinald III en Eduard van Gelre
Reinoud III op het Biografischeportaal

Noot

In de catalogus Gelders zilver van de tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem in 1955 is abusievelijk de foutieve melding ’Bulekinus aurifaber’ gedaan.

Referenties

A. Slichtenhorst, Geldersche geschiedenis B. VII, blz 148
J.P. Arend , Algemene geschiedenis des vaderlandsche van de vroegste tijden tot op heden, Volume III, uitgever J.F. Schleijer Amsterdam. 1844, ’blz VII - blz 210
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 578-579
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 581
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 582-586
Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. D. II. blz XXXIX
Nijhoff, D. II. blz XLVII-XLVII
Nijhoff, D. II. blz LVIII
Gerrit Kouwenhoven (2013), ’Hattem’ in: Kastelen in Gelderland p. 258-259 (Stchting Matrijs Utrecht)
Zie: Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394, nrs. 540 en 543
Schleidgen, Wolf-Rüdiger (1983) Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf (Siegburg), nr. 32
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 35
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 30
Reinald trouwde (2) op 01-07-1347 in Tervuren, Brabant Wallon (België) met Maria van Brabant (1325-1398), 21 of 22 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
376321 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattem, geboren omstreeks 1350 (zie 188160).
 

Generatie 20 (edelovergrootouders)

wapen_van_reinald_ii_van_gelre_als_weergegeven_in_het_wapenboek_gelre.jpg
13 Wapen van Reinald II van Gelre als weergegeven in het Wapenboek Gelre
752640 Reinoud II van Gelre van Hattem (afb. 13) geboren omstreeks 1295. Reinoud is overleden op 12-10-1343 in Arnhem, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Bijgenaamd de Rode of de Zwarte, was graaf van Gelre van 1326 tot 1339 en hertog van Gelre van 1339 tot 1343.
In 1316 kreeg hij onenigheid met zijn vader. Hij vond zijn vader niet langer in staat de belangen van het territorium te behartigen en nam zelf het bestuur over. Na een arbitrale uitspraak van 3 september 1318 door graaf Willem III van Holland regeerde hij als soen des graven van Gelre over het graafschap Gelre en Zutphen. Zijn vader werd gevangengezet op kasteel Montfort.[1]

Reinald verleende land- en dijkrechten, en maakte bepalingen en regelingen ter verbetering van het keren van buitenwater en het lozen van binnenwater en grondwater. Deze wetgeving bestond deels uit de optekening van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gewoonterecht, en deels uit nieuw recht ten aanzien van het schouwen van dijken, weteringen en kaden, en de rechterlijke organisatie. Voor het Land van Maas en Waal in 1321 en 1328, voor de Bommeler- en de Tielerwaard in 1325, 1327 en 1335, voor de Over- en Nederbetuwe in 1327, voor het Overkwartier in 1328, voor het nieuw ontgonnen ’Nijbroek’ eveneens in 1328. Deze wetgeving is van belang geweest voor de bevordering van de rechtszekerheid en de bodemexploitatie binnen het Gelderse territorium.[2]

In 1326 overleed zijn vader en Reinoud benoemde zichzelf tot graaf van Gelre en graaf van Zutphen als Reinoud II.

Hij begon een samenwerkingsverband met de Engelse koning en zwager Eduard III van Engeland tegen Frankrijk. Hij waarschuwde de Engelsen in 1338 over een Franse vloot die het Zwin naderde[3]. Hij bleef een van Edwards trouwste bondgenoten onder de Duitse prinsen tijdens de eerste fase van de Honderdjarige Oorlog[4]

Op 19 maart 1339 werd Reinoud II tot hertog van Gelre en graaf van Zutphen in de Rijksdag in Frankfurt tot de rijksvorststand verheven en tevens met Oost-Friesland beleend. Dit besluit kwam mede tot stand dankzij bemiddeling van Reinoud II tussen keizer Lodewijk de Beier, die getrouwd was met de gravin Margaretha van Holland, en Edward III van Engeland, broer van Reinouds vrouw Eleonora van Engeland. In 1342 richtte Reinoud II het klooster Monnikhuizen op.

Reinoud voerde vier jaar lang een strijd om Bredevoort (1322-1326) die hij uiteindelijk won. In 1326 verleende Reinoud II stadsrechten aan Erkelens en in 1343 aan Venlo.
Reinoud is weduwnaar van Sophia Berthout (ovl. 1329), met wie hij trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op 11-01-1311 in Roermond.
Hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 20-10-1331 in Nijmegen met de 13-jarige
752641 Eleonora Of Woodstock Plantagenet geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië). Eleonora is overleden op 22-04-1355 in Deventer Abbey, Gueldres, 36 jaar oud.
Notitie bij Eleonora: Regentes van het hertogdom Gelre (1343-1344)
Zij is begraven in het jaar 1355 in Deventer Abbey, Gueldes
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinald III van Gelre van Hattem, geboren op 13-05-1332 (zie 376320).
 

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1505280 Reinoud 1 van Gelre geboren omstreeks 1255. Reinoud is overleden op 09-10-1326 in Montfort, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Hij was ook bekend als Reinoud de Strijdbare. Reinoud I was graaf van Gelre van 10-01-1271 tot zijn dood. Zijn naam wwordt ook geschreven als Raynald, Reinals, Reynald of Reynout.
Reinoud werd geboren als zoon van Otto II, graaf van Gelre. Vanaf 1274 was hij gehuwd met Irmgard van Limburg (overleden 1283), de erfgename van hertog Walram IV van Limburg. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Reinald richtte zich net alls zijn vader politiek op het zuiden. Niet uit berekening maar meer uit dynastieke overwegingen, hij was gehuwd met de erfdochter van het Hertogdom Limburg. Na het ovelijden van zijn echtgenote in 1283 noemde hij zich comes Gelrie et dux Limburgensis. Hij verloor dit gebied na zijn nederlaag bij de Slag bij Woerdingen.
Nog in 1279 kocht hij het graafschap Kessel aan evenals de heerlijkhedsrechten over de linker-Maasoever en Monchengladbach.
Na de moord op Hendrik II van Gelre erfde diens neef Reinoud in 1284 de Heerlijkheid Montfort, een district van het hertodom Gelre, waartoe ook het Kasteel Montfort behoorde.
Bij de slag bij Woeringen in 1288 wilden de graven van Gelre hun macht uitbreiden over het hertogdom Limburg, wat jammerlijk mislukte. Volgens legende gaf hij zich over met twee veren in elke hand. Reinoud had zich hiervoor echter in de schulden gestoken en zag zich daardoor verplicht om de inkomsten van zijn graafschap Gelre van 1288 tot 1293 te verpachten aan zijn schoonvader Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. De Vlaamse heerschappij heeft bijgedragen aan de bouw van een modern doeltreffend territoriaal bestuiur.
Reinoud werd in 1317 door de Duitse tegenkoning Frderik de Schone in de rijksvoorstenstand verheven, hetgeen echter door keizer Lodewijk IV niet erkend werd.
In 1318 werd hij afgezet. Daarna regeerde zijn zoon onder voogdij. In 1320 werd Reinoud I door zijn eigen zoon, Reinoud II, gevangen gezet in de kerker van de Grauwert, een verdedigingstoren van Kasteel Montfort. Daar is hij zes jaar later overleden en werd op 21 -10-1326 in het klooster Graefenthal begravan.
Reinoud is weduwnaar van Irmgard van Limburg (ovl. 1283), met wie hij trouwde (1), ongeveer 19 jaar oud, in 1274.
Hij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 03-07-1286 in Namen (België) met de ongeveer 24-jarige
1505281 Margeretha van Dampierre geboren omstreeks 1262. Margeretha is overleden in 1331, ongeveer 69 jaar oud. Margeretha is weduwe van Alexander van Schotland (±1263-1283), met wie zij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, op 15-11-1282 in Roxburgh (Schotland).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gwijde van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 1505280). Gwijde is overleden na 1315 in Arnhem. Hij is begraven in Arnhem.
II. Philips van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 1505280).
III. Elisabeth (Isabella) van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 1505280). Elisabeth is overleden in 1354 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Opm.: overleden in klooster St. Clara
Notitie bij Elisabeth: Abdis van klooster St. Clara te Keulen, in 1299verloofd met Godfried van Brabant, in 1314 beloofd aan Albrecht II van Oostenrijk
IV. Filippa van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 1505280). Filippa is overleden op 23-08-1352 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij Filippa: Non in klooster St. Clara te Keulen
V. Reinoud II van Gelre van Hattem, geboren omstreeks 1295 (zie 752640).
VI. Margaretha van Gelre, geboren omstreeks 1299, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 1505280). Margaretha is overleden op 07-07-1346, ongeveer 47 jaar oud. Margaretha trouwde met Diederik IX van Kleef.
Titel:
Graaf
1505282 Eduard II (ook Edward II) Plantagenet geboren op 25-04-1284 in Caernavon Castle, Wales (Groot Brittanië). Eduard is overleden op 21-09-1327 in Berkeley Castle (Groot Brittanië), 43 jaar oud.
Notitie bij Eduard: Eduarrd II was van 1307 tot 1327 koning van Enegeland
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25-01-1307 in Boulogne Cathedral, Boulogne, Champagne (Frankrijk met de 14 of 15-jarige
1505283 Isabella de France geboren in 1292 in Paris, Seine, Ile de France (Frankrijk). Isabella is overleden op 22-08-1858 in Hertford, Hertfordshire, 565 of 566 jaar oud.
Notitie bij Isabella: Zij is begraven in het jaar 1858 in Grey Friars Church, Greenwich, Kent
Kind uit dit huwelijk:
I. Eleonora Of Woodstock Plantagenet, geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië) (zie 752641).
 

Generatie 22 (edeloudouders)

220px-goch_asperden_-_kloster_graefenthal_-_otto_ii_03_ies.jpg
14 Graftombe van Otto II bij Goch, Asperden op het kloostergoed Graefenthal
3010560 Otto II van Gelre (afb. 14) geboren omstreeks 1215. Otto is overleden op 10-01-1271, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Otto: Bijgenaamd de Lamme, de Paardenvoet of de Hinkende vanwege zijn klompvoet.
Otto II was graaf van Gelre van 1229 tot aan zijn dood. Hij bemiddelde vaak bij vele vetes in zijn omgeving. Ook werd hijzelf vaak in conflicten betrokken door zijn bezittingen in Westfalen, onder andere met de graven van Ravensberg en Tecklenburg maar ook met de bisschoppen van Münster, Osnabrück en Paderborn.
Om de invloed in de Nederrijnlanden voerde Otto II vele oorlogen met de graven van Kleef en bisschoppen van Utrecht. Zijn aanspraken op Salland moest hij daardoor opgeven.
In 1247 werd Otto II door Paus Innocentius IV gevraagd of hij Rooms-koning wilde worden. Hij was de tweede keus, want de hertog van Brabant had de kroon al geweigerd. Hij wees dit aanbod af, omdat dit ambt veel nadeel zou brengen.
Het klooster Graefenthal werd in 1248 gebouwd op aandringen van zijn vrouw Margaretha van Kleef. De kloosterkerk was het eerste bouwwerk op het kloostercomplex. In hetzelfde kwam de stad Nijmegen in zijn bezit. Otto II liet in 1250 aanvangen met de bouw van de Grote of Sint-Stevenskerk, die pas in 1476 zou worden voltooid. In 1251 werd het lichaam van Margaretha van Kleef bijgezet in de kerkvan het kloosterGraefenthal. Vlak voor zijn dood vocht hij nog enkele geschillen met de stad Zutphen uit.
Otto bereikte als bondgenoot van de Hertogen van Brabant en Graven van Holland (van 1261 t/m 1262) een hoge positie in Neder-Lotharingen. Hij verkreeg velle heerlijkheden waaronder Groenlo, Bredevoort en Lichtenvoorde. Zodoende was hij beschermheer van Keulen.
Ott II was een goede bondgenoot van Willem II van Holland. Toen deze sneuvelde in een campagne tegen de Friezen in 1256, erfde Floris V van Holland het graafschap Holland. Floris V stond onder voogdij van Floris de Voogd (tot 1258) en daarna door Aleid van Holland waarmee Otto II de voogdij bevocht over Holland en Zeeland met andere edelen. Bij de slag bij Reimerswaal op 22 januari 1263 versloeg Otto II zijn rivaal Aleid, waarna hij als voogd werd verkozen. In 1266 werd Floris V meerderjarig op twaalfjarige leeftijd en werd hij in staat geacht om zelf zijn graafschap te regeren.
Een andere bijnaam van Otto II is de stedenstichter. Hij verleende tijdens zijn regeerperiode stadsrechten aan aan 29 steden, ondermeer Geldern (1229), Goch (omstreeks 1290), Roermond (1231), Harderwijk (1231), Grave (1232), Emmerik (1233), Arnhem (1233), Lochem (1233), Doetinchem (1236), Doesburg (1237), Wageningen (1263) en Montfort (waarschijnlijk in 1263).
Otto II werd opgevolgd door zijn zoon Reinoud I. Hij ligt begraven in het klooster Graefenthal.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1240 met
3010561 Margaretha van Kleef. Margaretha is overleden in 1251.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinoud 1 van Gelre, geboren omstreeks 1255 (zie 1505280).
3010562 Gwijde (ook Guy III) van Dampierre geboren omstreeks 1226. Gwijde is overleden op 07-03-1305 in Compiegne (Frankrijk), ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Fines-lez-Raches, Nord-Pas-de_Calais (Frankrijk).
Notit