Kwartierstaat van Johan Michiel (Hans) van Otterlo

Generatie 1 (proband)

1 Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans:
(1) trouwde met Marianne (Marian) Welage. Marian is een dochter van Theodorus Welage en Maria Catharina Meurs.
1305848497_4_pacs_1.jpg
1 Edith
(2) trouwde met Evertje (Edith) Rijksen (afb. 1). Edith is geboren op donderdag 8 augustus 1946 in Rhenen, dochter van Gert Rijksen en Aaltje van de Scheur. Edith is overleden op woensdag 11 mei 2011 in Nijmegen, 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 18 mei 2011 in Nijmegen.
Beroep:
Ziekenverzorgster
elly_van_andel.jpg
2 Elly van Andel
(3) trouwde met Elly van Andel (afb. 2). Elly is geboren op woensdag 30 juni 1948 om 16:50 in Arnhem, dochter van Jan Willem Nicolaas (Jan) van Andel en Berendina Johanna (Dien) Goedhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1948 [bron: Gemeente Arnhem].
Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Elly is overleden op donderdag 15 augustus 2013 om 05:40 in Andelst (Overbetuwe), 65 jaar oud [bron: Uittreksel overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 2013 [bron: Gemeente Overbetuwe]. Zij is gecremeerd [bron: Monuta Uitvaartzorg].
Notitie bij overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd.
Elly (1) trouwde voorheen met Dirk Jan van Oosterom.
Elly (2) trouwde voorheen op donderdag 29 juni 1972 in Rozendaal (Gld) [bron: Trouwboekje] met Cornelis Antonie Peters (1930-1999).
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 18 april 1996 in Rozendaal (Gld) (Echtscheiding)..
Beroep:
Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster
Diversen:
In 1965 raakte Elly in verwachting van haar vriend Wim en dat gaf de nodige problemen. De ouders van Elly en Wim konden het niet eens worden over de opvoeding van dit kind. Hierdoor ging de vriendschap tussen Elly en Wim uit en werd Elly naar familie in Rotterdam gestuurd. In de tijd voor de geboorte werd door de ouders besloten om het kind af te staan voor adoptie. Na de geboorte in Arnhem werd Elly door haar ouders verteld dat haar kind was overleden bij de geboorte. Dit heeft zij nooit geloofd en is later ook op zoek gegaan en inderdaad bleek haar zoon geleefd te hebben en op 5 jarige leeftijd te zijn overleden aan leukemie.

Bij het overlijden van haar moeder in 1994 heeft zij haar enkel verstuikt en dat is niet goed behandeld. In 1996 werd in haar linkerbeen hierdoor PTD geconstateerd. Dit was volgens de professor niet meer te behandelen. Deze PTD werd steeds erger waardoor ze eerst met een rollator moest lopen en kort daarna kwam de duwrolstoel. Na het huwelijk met Hans kwam zij terecht in een electrische rolstoel in 2012 werd deze vervangen door een nieuwe en kwam Hans in aanmerking van een scootmobiel. Hiermee hebben zij de laatste maanden vele mooie tochtjes gemaakt.
Dat bleek de laatste tijd de mooiste oplossing. Jammer dat Elly hier niet zo lang van heeft kunnen genieten, maar voor Hans zijn de ritjes met de scootmobiel en de electrische rolstoel een hele mooie herinnering.
Kind van Hans en Marian:
I. Mark Patrick (Mark) van Otterlo. Mark trouwde met Cagla Cevik.
 

Generatie 2 (ouders)

jan_bertus_van_otterlo.jpg
3 Jan Bertus van Otterlo
2 Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (afb. 3) geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem. Jan is overleden op woensdag 5 januari 2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op maandag 10 januari 2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere,Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesie.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieen krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Jan van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Jan van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolgopleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privelessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Een van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik in staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geinstrueerd en geintroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groterdan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek en in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 september 1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Geertruida (Truus) Brinkhuis. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Truus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Smits (1893-1959) [zie 11,IV] [oom moederszijde bruidegom] en Bob Brinkhuis (1915-1977) [zie 7,II] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Jan en Truus: Aktenr. 517 : Reg.nr. 13299-03 : Akteplaats Arnhem
Opm. de afkondiging van dit huwelijk heeft zonder sluiting plaats gehad te Arnhem op den vierentwintigste augustus 1940
geertruida_brinkhuis.jpg
4 Geertruida Brinkhuis
3 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 4) geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem. Truus is overleden op woensdag 25 december 1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 30 december 1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geurtje van Otterlo, dochter van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 2). Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert (Wicher) Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo, dochter van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 2). Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo (zie 1).
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo, zoon van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 2). Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus Jr. (Jan) van Otterlo, zoon van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 2). Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.
 

Generatie 3 (grootouders)

johan_van_otterlo.jpg
5 Johan van Otterlo
4 Johan van Otterlo (afb. 5) geboren op zondag 27 juni 1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85.08 : Akteplaats Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op zondag 4 december 1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op donderdag 8 december 1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Johan: Opm. ook van Otterloo
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
24-09-1924     huwelijk Martinus Smits (1893-1959) en Jannetje van Barneveld (geb. 1893) [zie 11,IV]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 december 1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 21,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 23,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
nl-ahglda_0207_88.01-0037.jpg
6 NL-AhGldA 0207 88.01-0037
5 Grietje Martina Smits (afb. 6) geboren op dinsdag 30 juli 1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 21,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op zaterdag 30 juni 1951 om 08:45 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo, geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem (zie 2).
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op woensdag 30 mei 1917 in Arnhem, dochter van Johan van Otterlo (zie 4). Marie is overleden op woensdag 12 juli 2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op maandag 17 juli 2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart]. Marie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 juli 1941 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Smits (1893-1959) [zie 11,IV] [oom moederszijde bruid] en Gerrit Lambertus Altena (geb. 1912) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Marie en Willem: Aktenr. 351 : Reg.nr. 13300-02 : Akteplaats Arnhem
Willem is geboren op maandag 19 mei 1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
nl-ahglda_0207a_11552.03-0170.jpg
7 NL-AhGldA 0207A 11552.03-0170
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo (afb. 7), geboren op maandag 22 augustus 1921 om 13:30 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1921 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bep waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Smits (1893-1959) [zie 11,IV] [oom moederszijde] en Willem Frederik Jacobus van Barneveld (geb. 1897).
Notitie bij de geboorte van Bep: Aktenr. 1132 : 11552.03 : Akteplaats Arnhem
Opm. geboren op de Boterdijk 3
Bep is overleden op woensdag 13 februari 2002 in Ede, 80 jaar oud.
Notitie bij Bep: Gedecoreerde: Orde, Orde van Oranje-Nassau . Graad, Goud K.B. 08-09-11250
2981
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Diverse bestuursfuncties:
Wedstrijdleider en voorzitter van het Brandweerwedstrijdtcomite te Arnhem (Biza)
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op zondag 20 juli 1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op dinsdag 9 oktober 1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
michiel_brinkhuis.jpg
8 Michiel Brinkhuis
6 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 8) geboren op vrijdag 14 mei 1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op donderdag 30 januari 1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op dinsdag 4 februari 1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (1890-1961) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 13,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 13,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 15,IV] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
9 Geurtje Roseboom
7 Geurtje Roseboom (afb. 9) geboren op woensdag 14 maart 1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op woensdag 23 juli 1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 28 juli 1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op dinsdag 29 september 1914 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Antoon is overleden op woensdag 5 oktober 1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1994 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Magazijnbediende, electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Getuige bij:
21-10-1938     huwelijk Bob Brinkhuis (1915-1977) en Grada Cornelissen (1914-2000) [zie 7,II]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
feem_hendriks.jpg
10 Feem Hendriks
Antoon trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juli 1938 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 10), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antoon en Feem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Willem Hendriks (geb. 1910) [broer bruid] en Bob Brinkhuis (1915-1977) [zie 7,II] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Antoon en Feem: Aktenr. 364 : Reg.nr. 13297-02 : Akteplaats Arnhem
Feem is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op woensdag 28 januari 1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg
11 Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 11), geboren op vrijdag 3 september 1915 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Bob is overleden op maandag 21 maart 1977 in Ede, 61 jaar oud.
Beroep:
Textielarbeider, elektricien (In 1930 begon hij als leerling elektricien bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Getuige bij:
06-07-1938     huwelijk Antoon Brinkhuis (1914-1994) en Feem Hendriks (1911-1987) [zie 7,I]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
04-09-1940     huwelijk Jan van Otterlo (1913-2000) en Truus Brinkhuis (1917-1991) [zie 3]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
12 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
Bob trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1938 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 12), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bob en Grada waren de volgende getuigen aanwezig: Arnolda Cornelissen (geb. 1911) [zus bruid] en Antoon Brinkhuis (1914-1994) [zie 7,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Bob en Grada: Aktenr. 621 : Reg.nr. 13297-04 : Akteplaats Arnhem
Grada is geboren op maandag 15 juni 1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op zondag 9 januari 2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem (zie 3).
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op woensdag 5 november 1924 in Arnhem, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 6). Giel is overleden op zaterdag 9 december 1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op woensdag 13 december 1978.
annie_derksen.jpg
13 Annie Derksen
Giel trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 13), 21 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 28 november 1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op zaterdag 25 februari 2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].
 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jan van Otterlo geboren op zaterdag 21 oktober 1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op zondag 11 maart 1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Opm. overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 9,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 17,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039.05 : Akteplaats Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
9 Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman geboren op zondag 4 maart 1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053.02 : Akteplaats Brummen
Gerdina is overleden op donderdag 25 januari 1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op woensdag 1 juni 1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op donderdag 20 januari 1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bonniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050.01 : Akteplaats Brummen
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bonniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op maandag 27 november 1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 8] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Opm. Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 februari 1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (1849-1916) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178.03 : Akteplaats Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op maandag 17 juli 1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op woensdag 3 oktober 1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op woensdag 28 oktober 1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op zaterdag 25 december 1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78.09 : Akteplaats Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op zondag 12 april 1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Opm. overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op zondag 27 juni 1886 in Arnhem (zie 4).
nl-ahglda_0207a_8070.01-0051.jpg
14 nl-ahglda 0207a 8070.01-0051
10 Bertus Smits (afb. 14) geboren op zaterdag 18 juni 1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. 1829) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op dinsdag 11 februari 1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
nl-ahglda_0207_5828.02-0015.jpg
15 nl-ahglda 0207 5828.02-0015
11 Maria Boudewijn (afb. 15) geboren op zondag 29 september 1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op zaterdag 22 februari 1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 17 mei 1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 10). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op vrijdag 19 november 1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Arnhem (zie 5).
IV. Martinus Smits, geboren op zondag 12 februari 1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op maandag 21 december 1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machinebankwerker
Getuige bij:
23-08-1921     geboorteaangifte Bep van Otterlo (1921-2002) [zie 5,III]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
04-09-1940     huwelijk Jan van Otterlo (1913-2000) en Truus Brinkhuis (1917-1991) [zie 3]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
02-07-1941     huwelijk Willem Altena (1913-1974) en Marie van Otterlo (1917-2006) [zie 5,II]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Johan Altena]
Martinus trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24 september 1924 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jannetje van Barneveld, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martinus en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Johan van Otterlo (1886-1960) [zie 4] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Jannetje: Aktenr. 424 : Reg.nr. 12410-05 : Akteplaats Arnhem
Jannetje is geboren op vrijdag 26 mei 1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
12 Antoni Jacobus Brinkhuis geboren op zaterdag 19 september 1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1857 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op woensdag 23 december 1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1882 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
13 Gerridina Grooters geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1854 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op dinsdag 8 maart 1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op vrijdag 11 maart 1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op zondag 31 december 1882 in Zwolle, zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1883 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1883 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op dinsdag 26 februari 1884 om 21:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op maandag 23 september 1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op vrijdag 14 mei 1886 in Nijmegen (zie 6).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op zaterdag 13 augustus 1887 om 06:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. 1860) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 juni 1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op vrijdag 23 maart 1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1888 [bron: Alle Friezen].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 7]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op donderdag 6 februari 1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen), zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. 1860).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Albert is overleden op vrijdag 6 januari 1961 in Kerkrade, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1961 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2916 : Akteplaats Kerkrade
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 13,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 6] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 13,VI] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019.03 : Akteplaats Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op zondag 18 oktober 1891 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op woensdag 28 februari 1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) en Albert Brinkhuis (1890-1961) [zie 13,V] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op vrijdag 25 november 1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (1890-1961) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 13,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 13 juli 1893 om 02:00 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 27,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op zondag 4 november 1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op woensdag 22 september 1897 om 23:30 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 27,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 27,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 november 1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 6] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op zaterdag 4 juli 1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92.06 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
Electricien
nl-ahglda_0207_172.05-0027.jpg
16 nl-ahglda 0207 172.05-0027
14 Leendert Roseboom (afb. 16) geboren op maandag 23 mei 1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op vrijdag 5 november 1926 om 08:00 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 oktober 1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 31,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 31,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 29,III] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
15 Geertruida Arissen geboren op maandag 27 december 1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op donderdag 26 juli 1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op woensdag 17 oktober 1883 om 22:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op zondag 27 juli 1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1958 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op woensdag 30 juli 1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 706 : Reg.nr. 17430 : Akteplaats Nijmegen
Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 19 juni 1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op dinsdag 22 januari 1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1884 [bron: Streekarchief Oostvoorne].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Reg.nr. 708 : Akteplaats: Oostvoorne
Dirk is overleden op zaterdag 30 november 1957 in Nijmegen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1957 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1010 : Reg.nr. 17429 : Akteplaats Nijmegen
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op vrijdag 23 april 1886 om 15:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 30] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op donderdag 24 maart 1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Opm. elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 juni 1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op zondag 25 mei 1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op woensdag 27 oktober 1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op woensdag 14 maart 1888 in Zevenaar (zie 7).
IV. Geurt Roseboom, geboren op donderdag 14 november 1889 om 02:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 7]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 februari 1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op woensdag 19 januari 1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op zondag 2 maart 1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op zaterdag 31 oktober 1891 om 16:00 in Groessen (Duiven), dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op maandag 20 december 1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 mei 1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op woensdag 16 augustus 1893 om 19:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op woensdag 28 maart 1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Collectie Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1956 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 november 1922 in Hengelo [bron: Collectie Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren op dinsdag 15 december 1891 in Driene (Hengelo), dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1891 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 423 : Reg.nr. 6813 : Akteplaats Hengelo
Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 65 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op zaterdag 27 juli 1895 om 15:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op maandag 26 juni 1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op zondag 26 juli 1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op vrijdag 18 januari 1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op donderdag 17 maart 1898 om 22:30 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 januari 1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op maandag 2 juli 1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 14 juni 1901 om 12:30 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 14). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Hendrikus van Otterlo geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op zondag 19 mei 1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterloo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danel van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
17 Berendje Starink geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op vrijdag 23 februari 1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op zaterdag 4 juni 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op zaterdag 18 september 1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op maandag 2 maart 1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op woensdag 11 december 1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op maandag 25 mei 1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 17,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op dinsdag 16 januari 1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(C)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen was de volgende getuige aanwezig: Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op dinsdag 8 november 1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op vrijdag 4 maart 1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Egberts Nieuwland (1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Grietjen is overleden op woensdag 31 januari 1900 om 19:00 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1900 [bron: Haags Gemeentearchief].
Notitie bij overlijden van Grietjen: Aktenr. 405 : Reg.nr. 1412 : Akteplaats ’s-Gravenhage
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op woensdag 7 november 1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen (patroniem Garrits) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op maandag 21 juli 1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 december 1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Zutphen, zoon van Reint (Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op woensdag 31 mei 1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op zaterdag 26 februari 1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op maandag 30 juni 1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 17,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op woensdag 10 februari 1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (1812-1885).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op donderdag 27 mei 1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op zondag 3 maart 1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op donderdag 3 augustus 1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op zaterdag 5 augustus 1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op zaterdag 21 oktober 1843 in Brummen (zie 8).
18 Bernard (Bernardus) Wigman geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 237 : Reg.nr. 1694-05 : Akteplaats Zutphen
Bernard is overleden op zondag 7 maart 1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (1807-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
19 Johanna (Janna) Heuterman geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman, geboren op zondag 4 maart 1849 in Oeken (Brummen) (zie 9).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op zaterdag 31 augustus 1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053.03 : Akteplaats Brummen
Hendrik is overleden op zondag 15 november 1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats Utrecht
Beroep:
Bouwkundige, architect
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juli 1880 in ’s-Gravenhage [bron: Haags Gemeentearchief] met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina: Aktenr. 542 : Reg.nr. 680 : Akteplaats ’s-Gravenhage
Wilhelmina is geboren op zondag 31 oktober 1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1852 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats Schiedam
Wilhelmina is overleden op dinsdag 6 oktober 1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op zondag 12 september 1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op dinsdag 28 juli 1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 oktober 1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena (Jona Liena Gerediena) Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op zaterdag 12 mei 1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegien (Annechien) van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 mei 1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
Jona is overleden op dinsdag 4 mei 1943 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jona: Aktenr. 527 : Reg.nr. 32334 : Akteplaats Arnhem
IV. Johannes Wigman, geboren op donderdag 16 maart 1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op dinsdag 4 juli 1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 4 mei 1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op zaterdag 22 juni 1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op vrijdag 9 november 1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1934 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op woensdag 26 september 1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op vrijdag 20 februari 1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op dinsdag 1 maart 1859 in Brummen, zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 17 februari 1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op vrijdag 9 maart 1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 39,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op woensdag 2 december 1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op dinsdag 19 augustus 1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op woensdag 18 augustus 1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op zaterdag 18 juli 1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
20 Martinus Smits geboren op woensdag 1 februari 1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op maandag 21 maart 1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 november 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
21 Hendrika de Fijter geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel. Hendrika is overleden op woensdag 23 augustus 1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op woensdag 12 juni 1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 21 september 1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op maandag 2 februari 1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op zondag 14 juni 1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 juni 1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op maandag 27 juni 1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op dinsdag 6 maart 1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1945 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17 februari 1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op maandag 11 augustus 1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op zaterdag 16 juli 1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1932 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op maandag 10 december 1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op dinsdag 25 juni 1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 5 november 1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op zaterdag 12 februari 1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op maandag 4 januari 1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op maandag 18 december 1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op dinsdag 8 december 1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op zaterdag 5 juni 1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op zaterdag 18 juni 1859 in Zaltbommel (zie 10).
22 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op zondag 8 juni 1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
23 Grietje van Mourik geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op maandag 21 mei 1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op woensdag 18 juli 1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op zondag 29 september 1850 in Deil (zie 11).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op woensdag 24 augustus 1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op vrijdag 6 september 1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 1 mei 1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op woensdag 25 december 1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op zondag 12 juli 1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op maandag 19 mei 1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op maandag 13 december 1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 december 1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op zondag 23 september 1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op vrijdag 11 januari 1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op vrijdag 23 december 1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op zaterdag 13 november 1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op woensdag 2 april 1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op zaterdag 8 oktober 1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op zaterdag 4 juli 1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 6 juni 1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op dinsdag 30 april 1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 1 maart 1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op dinsdag 21 september 1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op dinsdag 30 juni 1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
24 Machiel Brinkhuis geboren op zaterdag 25 september 1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1819 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 97,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op vrijdag 23 april 1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1875 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 september 1842 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 98] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 48] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 49,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
25 Maria Bruins geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle. Maria is overleden op zaterdag 11 december 1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 december 1897 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: Opm. ook Bruine
Maria trouwde (2) op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op donderdag 28 december 1843 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1843 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op zondag 9 januari 1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1938 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1872 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op woensdag 23 mei 1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op zaterdag 2 september 1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1882 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 27 maart 1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Collectie Overijssel]..

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op zaterdag 19 februari 1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1848 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op zaterdag 3 januari 1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1920 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
(3) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 4 juni 1891 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1872 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op maandag 13 november 1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1944 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op maandag 25 mei 1846 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op woensdag 3 december 1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1924 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 september 1873 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op woensdag 13 maart 1850 in Almelo Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltjen Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op zondag 17 september 1848 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1848 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op zaterdag 26 augustus 1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1933 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1875 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op zondag 20 mei 1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op dinsdag 28 mei 1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1918 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op donderdag 28 november 1850 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op donderdag 23 december 1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1854 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op zondag 21 augustus 1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1921 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juni 1882 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op dinsdag 2 november 1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1847 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op woensdag 23 november 1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1932 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op zaterdag 19 september 1857 in Zwolle (zie 12).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op donderdag 7 februari 1861 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1861 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op dinsdag 2 januari 1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1917 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op maandag 31 oktober 1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1859 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op dinsdag 26 mei 1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1863 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op vrijdag 16 december 1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1864 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
26 Albert Grooters geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1825 [bron: Collectie Overijssel]. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op dinsdag 29 augustus 1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1851 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.

Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
27 Frederika Kotten geboren op zaterdag 14 maart 1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op maandag 28 oktober 1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op donderdag 12 februari 1852 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op woensdag 4 september 1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1935 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, notaris klerk, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1876 in Hardenberg Ambt [bron: Collectie Overijssel] met Stientje Zweers, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren op dinsdag 21 augustus 1855 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Stientje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5666 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Stientje is overleden op woensdag 24 november 1937 in Hardenberg Stad, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1937 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham (zie 13).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op donderdag 24 januari 1856 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1856 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op dinsdag 1 maart 1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 7 maart 1889 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op vrijdag 24 januari 1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16 april 1858 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1858 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op zondag 26 juni 1859 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1859 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op zondag 20 september 1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op woensdag 30 december 1863 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 januari 1864 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zaterdag 29 april 1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 13,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op donderdag 18 april 1867 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1867 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 14 februari 1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op vrijdag 13 maart 1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op woensdag 24 april 1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 13,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op dinsdag 24 augustus 1869 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1869 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op maandag 6 januari 1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1890 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
28 Geurt Roseboom geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op zaterdag 10 januari 1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 59,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op zaterdag 9 december 1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke (zie 29 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
29 Johanna Rijke geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 24 februari 1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Johanna: Opm. ook Rijken
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op vrijdag 6 juli 1849 om 09:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op zondag 8 april 1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op woensdag 18 oktober 1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 57,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op donderdag 13 mei 1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op donderdag 21 juli 1853 om 09:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op vrijdag 10 november 1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 8 september 1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op vrijdag 6 januari 1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op woensdag 23 september 1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op vrijdag 8 augustus 1856 om 22:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op zaterdag 3 april 1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op maandag 3 oktober 1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op zaterdag 3 juni 1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op maandag 23 mei 1859 in Bennekom (Ede) (zie 14).
V. Geertruida Roseboom, geboren op maandag 30 december 1861 om 21:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden op zaterdag 14 oktober 1944 in Zeist, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1944 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Opm. elders overleden
Aktenr. 660 : Reg.nr. 1982 : Akteplaats Zeist
Aktenr. 638 : Reg.nr. 32587 : Akteplaats Ede d.d. 03-09-1945
Notitie bij Geertruida: Opm. ook Rozeboom
Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op zaterdag 10 november 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op woensdag 26 november 1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op zaterdag 19 september 1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228 : Reg.nr. 8278 : Akteplaats Ede
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op maandag 10 oktober 1864 om 02:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op maandag 18 januari 1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren op woensdag 15 februari 1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3574 : Akteplaats: Nijkerk
Petrus is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op woensdag 19 juni 1867 om 23:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op maandag 14 augustus 1871 om 16:30 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 30 november 1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 5 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op donderdag 27 juli 1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op woensdag 25 december 1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
30 Jan Arissen geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 15,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 22 juni 1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
31 Antonetta (Antonia) Maijers geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op woensdag 3 februari 1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op dinsdag 15 september 1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op zondag 22 februari 1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 mei 1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op zaterdag 23 maart 1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op donderdag 10 december 1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats Arnhem
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op woensdag 27 december 1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op donderdag 23 september 1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op woensdag 8 januari 1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op maandag 18 september 1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 november 1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op donderdag 2 maart 1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op zondag 5 december 1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op woensdag 6 augustus 1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op woensdag 5 december 1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op zondag 5 december 1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 maart 1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op woensdag 20 mei 1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 mei 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op maandag 12 december 1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op maandag 27 december 1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 15).
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren op zondag 23 april 1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op zaterdag 18 februari 1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Opm. ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Claas is weduwnaar van Fenneke (Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 jaar oud, op zondag 17 april 1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op zaterdag 17 november 1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Janssen (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op vrijdag 19 april 1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 33 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
33 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op vrijdag 25 mei 1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in april 1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 32). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór juli 1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren op zondag 31 juli 1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 32). Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op donderdag 13 januari 1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits, ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48 : Reg.nr. 6594 : Akteplaats Apeldoorn
Opm. Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen. Eva is overleden op vrijdag 4 november 1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Eva: Opm. ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterlo, geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 16).
34 Jan Starink geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op maandag 5 juli 1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 oktober 1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunissen) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
35 Johanna (Teunissen) Peppelenbosch geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 3 november 1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op maandag 25 januari 1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Johanna trouwde (2) op zaterdag 20 oktober 1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op zaterdag 16 mei 1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 34). Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op donderdag 20 september 1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 september 1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen (zie 17).
III. Hendrica Starink, geboren op dinsdag 11 februari 1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op donderdag 13 februari 1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op dinsdag 26 oktober 1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op zondag 21 april 1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zondag 7 oktober 1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op zaterdag 1 juni 1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op woensdag 10 december 1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op woensdag 30 januari 1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op dinsdag 21 februari 1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 april 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op woensdag 14 mei 1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op zondag 27 februari 1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
36 Peter Wigman geboren op zaterdag 12 augustus 1780 in Zutphen. Peter is overleden op zondag 8 juli 1838 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 12 januari 1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
37 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op maandag 9 juli 1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op dinsdag 14 juni 1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op dinsdag 9 december 1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 28 september 1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op maandag 17 augustus 1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op zaterdag 1 januari 1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op zaterdag 7 september 1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op vrijdag 14 februari 1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op zondag 13 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op zondag 7 oktober 1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op zaterdag 1 januari 1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op maandag 17 juli 1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Hij is gedoopt op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen.
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 111 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats Zutphen
Jannes is overleden op zaterdag 21 januari 1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Jannes: Opm.: ook wel Wegman
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 juni 1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op vrijdag 4 augustus 1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1809 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Kerkelijke gemeente Steenderen en Bronkhorst : Pagina 297 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Jenneken is overleden op vrijdag 25 februari 1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IV. Bernard (Bernardus) Wigman, geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen (zie 18).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op woensdag 15 augustus 1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret (Ook Gerret) Hoffelman (1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op donderdag 21 januari 1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op maandag 25 november 1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695-03 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Johanna: Opm.: ook wel Wegman
VII. Derk Wigman, geboren op woensdag 20 oktober 1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op woensdag 30 januari 1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: Opm.: ook wel Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op maandag 30 oktober 1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op vrijdag 21 maart 1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op donderdag 31 januari 1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op donderdag 7 januari 1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
38 Hendrik Jan Heuterman geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op zondag 15 september 1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
39 Steventje Schaapvonder geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op woensdag 21 februari 1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op woensdag 19 januari 1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 24 mei 1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen) (zie 19).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op vrijdag 5 december 1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op vrijdag 4 maart 1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op maandag 6 juni 1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op vrijdag 13 januari 1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op vrijdag 7 februari 1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op zondag 14 februari 1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op donderdag 20 maart 1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op maandag 7 september 1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op vrijdag 30 juli 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op vrijdag 13 december 1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op woensdag 11 april 1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op dinsdag 11 januari 1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 april 1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op vrijdag 29 oktober 1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op donderdag 3 oktober 1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op zaterdag 4 april 1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 19 maart 1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 38). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
40 David Smits geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel). Hij is gedoopt op donderdag 29 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel). David is overleden op zondag 12 januari 1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
41 Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op dinsdag 19 januari 1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op woensdag 2 april 1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op donderdag 4 maart 1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op woensdag 12 januari 1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op zondag 14 januari 1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 april 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op zondag 2 oktober 1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 oktober 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op zondag 7 april 1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 20).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op zondag 8 juni 1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op zondag 25 mei 1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op zondag 12 april 1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 april 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 22 juni 1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op zaterdag 12 maart 1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op zaterdag 5 november 1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 6 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op donderdag 12 april 1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op donderdag 4 december 1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op zondag 11 augustus 1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op woensdag 3 mei 1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 december 1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op vrijdag 30 maart 1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op dinsdag 21 januari 1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 5 december 1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op vrijdag 19 december 1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op woensdag 18 juli 1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op donderdag 13 februari 1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op vrijdag 15 juli 1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op woensdag 14 mei 1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 16 januari 1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op woensdag 17 december 1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op woensdag 31 oktober 1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 28 mei 1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op vrijdag 1 november 1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op zaterdag 17 augustus 1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op donderdag 24 oktober 1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 31 augustus 1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op vrijdag 31 oktober 1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op dinsdag 14 november 1843 om 16:00 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337.14 : Akteplaats Hedel
Jenneke is overleden op zondag 17 juni 1923 om 16:00 in Hellevoetsluis, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1923 [bron: Streekarchief Voorne-Putten].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 15 : Reg.nr. 1217 : Akteplaats Hellevoetsluis
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4331.11 : Akteplaats Hedel
Dirk is geboren op zondag 16 augustus 1840 om 15:00 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1840 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 36 : Reg.nr. 170 : Akteplaats Hedel
Dirk is overleden op vrijdag 30 november 1917 om 17:30 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37 : Reg.nr. 8400.05 : Akteplaats Hedel
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
42 Cornelis de Fijter geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel. Cornelis is overleden op woensdag 16 februari 1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
43 Elisabeth Rink geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 30 juni 1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op vrijdag 22 december 1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op woensdag 6 april 1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk de Fijter, geboren op vrijdag 12 november 1813 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 7 : Reg.nr. 214 :Akteplaats Andel
Dirk is overleden op dinsdag 30 maart 1824 in Andel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
II. Hendrika de Fijter, geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel (zie 21).
III. Adriana de Fijter, geboren op donderdag 28 april 1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 42). Adriana is overleden op zaterdag 18 december 1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1915 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1877 in Hilversum [bron: Noord-Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1849 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op vrijdag 2 juni 1882 in Hilversum, 33 jaar oud.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op zaterdag 29 augustus 1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Gijsbert is overleden op zaterdag 4 februari 1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op zondag 2 februari 1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op zaterdag 2 maart 1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op zaterdag 3 juni 1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 42). Dirk is overleden op maandag 21 november 1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op donderdag 6 april 1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op zondag 26 december 1920 in Andel, 83 jaar oud.
44 Evert Boudewijn geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1793 in Zoelen. Evert is overleden op woensdag 19 juli 1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12 april 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
45 Maria van Mameren geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Avezaath. Maria is overleden op dinsdag 2 december 1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op maandag 18 september 1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op maandag 25 oktober 1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 22).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op zondag 1 november 1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op zaterdag 6 januari 1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op maandag 12 oktober 1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 april 1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op maandag 23 januari 1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op maandag 18 januari 1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op zondag 7 juli 1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op dinsdag 10 juli 1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 27 juli 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op woensdag 19 september 1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op dinsdag 18 september 1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (Stijnus) Boudewijn, geboren op donderdag 30 september 1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op woensdag 15 december 1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 maart 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op zaterdag 5 februari 1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op dinsdag 10 mei 1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op woensdag 25 oktober 1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op zaterdag 28 juli 1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op zondag 21 september 1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op woensdag 14 januari 1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op maandag 24 februari 1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op zondag 27 november 1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1831 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op maandag 16 december 1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 28 mei 1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 mei 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op zaterdag 5 mei 1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op vrijdag 9 september 1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op woensdag 11 maart 1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 17 augustus 1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op maandag 6 oktober 1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op woensdag 24 juni 1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op vrijdag 25 oktober 1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op woensdag 30 december 1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op dinsdag 7 januari 1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op maandag 16 oktober 1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op donderdag 8 juni 1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 24 : Reg.nr. 1403 : Akteplaats Tiel
Willem is overleden op vrijdag 2 maart 1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
46 Roelof (Roeland) van Mourik geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op zondag 2 januari 1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Notitie bij Roelof: Opm. ook van Maurik
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 6 april 1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
47 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op vrijdag 14 november 1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil (zie 23).
II. Aaltje van Maurik, geboren op maandag 9 augustus 1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op donderdag 6 maart 1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op maandag 26 januari 1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(H). Bastiaan is overleden op zondag 30 juni 1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik, geboren op zondag 30 oktober 1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 oktober 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op donderdag 6 juni 1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Notitie bij Roeland: Opm. ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op maandag 25 oktober 1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op donderdag 14 december 1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op zondag 24 augustus 1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op vrijdag 16 april 1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op maandag 9 mei 1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op zondag 13 maart 1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op maandag 11 april 1831 in Deil, 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op zondag 8 april 1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik, geboren op maandag 22 december 1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op vrijdag 28 maart 1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Willem: Opm. ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op vrijdag 8 maart 1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Artje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op dinsdag 12 september 1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op maandag 10 mei 1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op vrijdag 17 december 1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op zondag 30 augustus 1903 in Rijssen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 58 : Reg.nr. 11208 : Akteplaats Rijssen
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 juni 1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op dinsdag 31 januari 1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(E)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
48 Geerlig Brinkhuis geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op woensdag 5 mei 1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [vader bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1817 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
49 Elsjen van Oorschot geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op maandag 29 januari 1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op zondag 20 juli 1817 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1817 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op vrijdag 11 april 1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [broer bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 september 1841 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op vrijdag 18 juli 1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1817 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op vrijdag 13 oktober 1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op zaterdag 25 september 1819 in Zwolle (zie 24).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op dinsdag 21 oktober 1823 in Zwolle, dochter van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op maandag 25 november 1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 december 1846 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op vrijdag 19 februari 1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1819 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op woensdag 23 mei 1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op donderdag 19 oktober 1826 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1826 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op zondag 1 maart 1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 januari 1854 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op zondag 14 oktober 1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op dinsdag 10 mei 1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1898 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op zaterdag 16 januari 1830 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1830 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op zaterdag 21 december 1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1907 [bron: Collectie Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Collectie Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Dina (Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op donderdag 27 december 1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op zondag 19 maart 1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1871 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 1 februari 1872 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren op dinsdag 7 april 1829 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel. Anna is overleden op vrijdag 8 mei 1914 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1914 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 209 :Reg.nr. 15315 : Akteplaats Zwolle
Anna is weduwe van Jan Olthuis (1833-1867), met wie zij trouwde op donderdag 15 januari 1863 in Dalfsen [bron: Collectie Overijssel].
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 1 april 1833 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 48). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1833 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
50 Jan Bruins Bruinsen geboren op zaterdag 11 oktober 1788. Jan is overleden op woensdag 14 juli 1819 in Almelo Stad, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1819 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1817 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
51 Jenneken (Jennegien) Kuiper geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo. Jenneken is overleden op dinsdag 6 maart 1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2) op donderdag 2 september 1824 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle (zie 25).
52 Jan Grooters geboren op zondag 28 januari 1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1798 in Den Ham. Jan is overleden op donderdag 3 januari 1861 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1861 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juni 1823 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
53 Gerridina Huisman geboren op zondag 9 januari 1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op zaterdag 21 februari 1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1874 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op maandag 24 mei 1824 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1824 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op woensdag 2 januari 1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1884 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 april 1848 in Ommen Stad [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op dinsdag 23 februari 1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1875 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham (zie 26).
III. Zwaantje Grooters, geboren op woensdag 12 december 1827 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Dienstmeid
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Ommen Stad [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Brinkman, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren op dinsdag 5 oktober 1824 in Ommerschans (Ommen Stad), zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1824 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 43 : Reg.nr. 10191 : Akteplaats Ommen Stad
Hendrik is overleden op donderdag 3 maart 1898 in Hardenberg Stad, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1898 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Dienstknecht, tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op donderdag 17 september 1829 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op woensdag 23 mei 1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1906 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 1 oktober 1852 in Gramsbergen [bron: Collectie Overijssel] met Berendina Derks, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Opm.: bruidegom wonende te Den Ham en bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren op maandag 8 oktober 1827 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4978 : Akteplaats: Gramsbergem
Berendina is overleden op donderdag 27 september 1866 in Gramsbergen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1866 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op zondag 29 juli 1832 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1832 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op donderdag 8 juli 1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1886 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 14 september 1861 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op dinsdag 30 maart 1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jans(S)en. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1830 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zondag 10 april 1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1892 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op zaterdag 2 januari 1836 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1836 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op dinsdag 7 november 1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1905 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 september 1860 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op maandag 1 juni 1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op donderdag 13 januari 1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1870 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 5 september 1872 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Hendrika Nijman, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren op donderdag 18 juli 1839 in Hellendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1839 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 53 : Reg.nr. 6540 : Akteplaats Hellendoorn
Hendrika is overleden op maandag 8 maart 1926 in Vroomshoop (Den Ham), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1926 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op woensdag 12 mei 1841 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1841 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op vrijdag 7 oktober 1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1921 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 november 1865 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op woensdag 20 oktober 1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op woensdag 30 mei 1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1888 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
54 Hendrik Jan Kotten geboren op zondag 10 januari 1796 in Magele (Den Ham). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Hendrik is overleden op zaterdag 9 augustus 1851 in Den Ham, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 26 juni 1822 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
55 Gerridina Kuiper geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op maandag 10 augustus 1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op vrijdag 14 februari 1823 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 maart 1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op woensdag 8 maart 1826 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1826 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 september 1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1894 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1856 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op zondag 5 februari 1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op zaterdag 14 maart 1829 in Den Ham (zie 27).
IV. Maria Kotten, geboren op woensdag 28 maart 1832 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1832 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op woensdag 2 oktober 1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1833 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op zondag 25 oktober 1835 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 7 februari 1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1918 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 5 december 1862 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op dinsdag 10 februari 1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje (Jenneken) Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op woensdag 26 december 1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1900 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
56 Jan Hendrikse Rooseboom geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op zaterdag 21 februari 1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 juli 1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
57 Gerritje (Gerritssen) van de Berg geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op dinsdag 11 juni 1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op zaterdag 26 oktober 1799 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op zondag 3 november 1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op woensdag 26 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op vrijdag 4 september 1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz van Harn en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1789 in Bennekom. Jan is overleden op vrijdag 16 februari 1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op woensdag 28 oktober 1801 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Hij is gedoopt op zondag 1 november 1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Opm. ook Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 november 1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats Ede
Neeltje is geboren op zondag 21 februari 1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op donderdag 16 januari 1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats Ede
Neeltje trouwde later op zaterdag 21 februari 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Opm. ook Roseboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op zaterdag 27 oktober 1804 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op zondag 11 november 1804 in Bennekom. Helena is overleden op woensdag 3 juni 1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 december 1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5299 : Akjteplaats Ede
Gerrit is geboren op zondag 17 juli 1803 in Veenendaal (Geldersch (Ede)), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op zaterdag 16 oktober 1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 november 1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in november 1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op donderdag 17 november 1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op zaterdag 2 juni 1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter trouwde later op zaterdag 12 december 1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op zaterdag 30 januari 1808 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op zaterdag 25 april 1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Opm. ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 maart 1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Henderijntje (Hendrijn) van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Henderijntje: Aktenr. 15 : Reg.nr. 5299.07 : Akteplaats Ede
Henderijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Henderijntje is overleden op zondag 19 oktober 1890 in Bennekom (Ede), ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henderijntje: Aktenr. 204 : Reg.nr. 5206.07 : Akteplaats Ede
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op maandag 12 november 1810 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Zij is gedoopt op zondag 18 november 1810 in Bennekom. Grietje is overleden op maandag 28 november 1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Henricus (Hendrikus) Rothuis, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Henricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Henricus is geboren in april 1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Henricus is overleden op maandag 15 september 1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Henricus trouwde later op zaterdag 21 augustus 1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maatje (Kaatje) van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Henricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op maandag 17 januari 1814 om 15:00 in Bennekom (Ede), zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268.15 : Akteplaats Bennekom
Willem is overleden op maandag 26 juni 1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Opm. ook Roseboom en Rosenboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina (Hermina) ten Bosch, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297.02 : Akteplaats Ede
Harmina is geboren op vrijdag 2 februari 1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 februari 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268.21 : Akteplaats Bennekom
Harmina is overleden op maandag 5 mei 1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op vrijdag 14 maart 1817 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op donderdag 13 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 april 1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op vrijdag 28 februari 1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op woensdag 25 februari 1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede) (zie 28).
58 Pieter Rijke [parhans/hans06.01] geboren op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam. Pieter is overleden op dinsdag 4 juli 1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Pieter: Opm. Pieter was een vondeling
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
59 Gerritje (Reijertje) Gerritsen geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op zondag 2 december 1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op zaterdag 4 januari 1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op zondag 24 november 1822 in Bennekom (Ede), dochter van Pieter Rijke [parhans/hans06.01] (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op zaterdag 16 oktober 1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij (Patroniem Woutersen) van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 28 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijken, geboren op maandag 6 maart 1826 in Bennekom (Ede), zoon van Pieter Rijke [parhans/hans06.01] (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op donderdag 23 januari 1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Notitie bij Hendrikus: Opm. ook Rijke
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 november 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op maandag 13 mei 1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op zondag 24 september 1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke, geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede) (zie 29).
60 Hendrik Arissen geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op donderdag 16 juli 1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op zaterdag 12 december 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
61 Johanna Jansen geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op zondag 3 april 1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2) op zaterdag 5 juni 1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op zondag 3 september 1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op zondag 29 mei 1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 december 1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op zondag 6 juni 1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op zaterdag 16 maart 1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op woensdag 20 maart 1822 in Driel, zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op dinsdag 22 april 1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 30).
IV. Hermen Arissen, geboren op maandag 27 maart 1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op dinsdag 10 februari 1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 26 februari 1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op donderdag 3 juli 1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op dinsdag 26 maart 1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op zaterdag 8 maart 1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Hendrik Arissen (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op zondag 5 februari 1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
62 Gerardus (Gerard) Meijers geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op vrijdag 7 februari 1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 29 september 1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
63 Gerritje van der Horst geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op maandag 11 maart 1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg) (zie 31).
II. Johanna Maijers, geboren op maandag 9 april 1821 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op dinsdag 1 oktober 1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 14 september 1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op zondag 24 december 1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (Antonius En Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op vrijdag 27 maart 1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op donderdag 24 juni 1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (geb. 1841).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers, geboren op woensdag 14 januari 1824 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969.14 : Akteplaats Valburg
Geertruida is overleden op zondag 4 maart 1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027.10 : Akteplaats Elst
Notitie bij Geertruida: Opm. ook Meijers en Meijs
Beroep:
Dienstbode, landbouwster
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071.06 : Akteplaats Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op donderdag 7 augustus 1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084.06 : Akteplaats Elst
Lambertus is overleden op zondag 18 oktober 1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026.01 : Akteplaats Elst
Lambertus trouwde later op woensdag 29 mei 1867 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna van Roggen (geb. 1830).
Beroep:
Arbeider, landbouwer
IV. Johannes Meijes, geboren op donderdag 28 december 1826 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op zaterdag 3 mei 1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op maandag 31 mei 1830 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084.08 : Akteplaats Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op woensdag 6 maart 1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op zondag 4 september 1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Henderik Claassen geboren op zondag 6 juli 1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op zondag 22 november 1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op vrijdag 6 januari 1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
65 Berendina (Dina) Jurriens geboren in januari 1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in januari 1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op maandag 2 oktober 1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 65,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren op zondag 23 april 1758 in Harskamp (zie 32).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in juni 1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in mei 1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 64). Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in november 1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in september 1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 11 september 1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op zondag 26 april 1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op dinsdag 13 maart 1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op zondag 21 oktober 1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op woensdag 26 september 1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 65] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Opm. ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 64). Aaltjen is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Opm. ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 29 april 1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren op zondag 10 maart 1765 in Apeldoorn. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op zondag 7 februari 1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op dinsdag 29 augustus 1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 3 september 1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op zondag 10 mei 1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op donderdag 14 mei 1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
66 Hendrik Riks [parhans/hans07.01].
Hij trouwde met
67 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [parhans/hans07.01] (zie 66).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op zondag 19 maart 1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen, 53 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 maart 1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren op zondag 8 maart 1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Notitie bij Jan: Opm. ook Gisbertsen
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 33).
68 Goossen Starink geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 mei 1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op vrijdag 12 april 1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
69 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst (zie 34).
II. Willem Starink, geboren omstreeks 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 68). Willem is overleden op zondag 21 juli 1816 in Oeken (Brummen), ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
70 Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op dinsdag 22 september 1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 september 1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op zondag 26 april 1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op zaterdag 11 april 1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
71 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op zondag 19 april 1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 71,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendriks Theunissen Peppelbosch, geboren in februari 1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Zij is gedoopt op vrijdag 24 februari 1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 26 juni 1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Hij of zij is begraven op zaterdag 30 juni 1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in februari 1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Hij is gedoopt op woensdag 27 februari 1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op zaterdag 24 december 1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Hij is gedoopt op zondag 25 december 1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbosch.
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op donderdag 12 juli 1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 25 december 1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn (Geertje) Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op zondag 18 januari 1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts (Teunis) Bontekoe en Jantijn Roelfs (Jantje) Benning. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1789 in Groningen [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij de geboorte van Geertijn: DTB Dopen : Reg.nr. 152 : Doopplaats Groningen
Opm. gedoopt in de Martinikerk
Geertijn is overleden op donderdag 8 mei 1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1884 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Geertijn: Aktenr. 10 : Akteplaats Uithuizermeeden
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis Peppelenbosch, geboren op woensdag 7 oktober 1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbosch. Hij is gedoopt op vrijdag 18 oktober 1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunissen) Peppelenbosch, geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen (zie 35).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op dinsdag 27 mei 1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 70). Zij is gedoopt op donderdag 29 mei 1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op zaterdag 21 december 1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op zondag 7 juli 1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C. L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 71] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op dinsdag 22 februari 1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
72 Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders en Gert vond plaats op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
73 Henders Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders is overleden op vrijdag 14 juni 1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders: Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders: Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03] (zie 72). Jenneken is overleden op maandag 16 augustus 1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren op zaterdag 12 augustus 1780 in Zutphen (zie 36).
III. Derk Wigman, geboren op zondag 1 augustus 1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03] (zie 72). Derk is overleden op woensdag 21 april 1852 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Garrit Jan Beker (1814-1878).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Derk: Opm. ook Wiegman en Wijgman
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 mei 1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op woensdag 6 september 1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op woensdag 17 mei 1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
74 Gerrit Jan (Jansen) Schurinck [parhans/hans07.04].
Notitie bij Gerrit: Opm. ook Jansen
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
75 Johanna (Janna) Terink (Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink, geboren op zondag 15 november 1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan (Jansen) Schurinck [parhans/hans07.04] (zie 74). Hij is gedoopt op zondag 15 november 1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Notitie bij Engbert: Opm. ook Jansen
II. Catharine Gerrits Jansen Schurinck, geboren op zondag 20 november 1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan (Jansen) Schurinck [parhans/hans07.04] (zie 74). Zij is gedoopt op zondag 20 november 1763 in Voorst. Catharine is overleden op zondag 4 november 1855 in Zutphen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 28 juni 1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in augustus 1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op dinsdag 28 maart 1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
(2) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 28 maart 1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, ongeveer 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren omstreeks 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teuniske Schreurs. Hendrik is overleden op woensdag 9 september 1863 in Zutphen, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 259 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats Zutphen
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Jansen Schurinck, geboren op zondag 18 augustus 1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan (Jansen) Schurinck [parhans/hans07.04] (zie 74). Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan (Jannes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan (Jansen) Schurinck [parhans/hans07.04] (zie 74). Jan is overleden op maandag 22 juni 1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 19 februari 1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 februari 1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op vrijdag 5 januari 1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen (zie 37).
76 Gerrit Jan Heuterman geboren op zondag 26 december 1751 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 3 februari 1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
77 Hendrica Willemerink geboren op zondag 9 december 1759 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Notitie bij Hendrica: Opm. ook Wilberink
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen (zie 38).
II. Harmen Heuterman, geboren op zondag 8 maart 1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 76). Hij is gedoopt op woensdag 18 maart 1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
78 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder geboren in augustus 1748 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op donderdag 31 december 1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 januari 1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: Opm. ook Hendrik Willem Hendriks Schaep en Schaepsvonder
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op zondag 29 maart 1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op zondag 28 juli 1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 79 hieronder). Hendrik en Janna gingen op zaterdag 6 juli 1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
79 Janna Wagenvoort geboren op zondag 3 december 1752 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op zondag 27 januari 1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op zondag 29 februari 1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (zie 78). Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op donderdag 22 november 1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 november 1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op maandag 28 juli 1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1783 in Brummen. Evert is overleden op vrijdag 28 maart 1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op zondag 26 maart 1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (zie 78). Zij is gedoopt op vrijdag 31 maart 1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op dinsdag 11 maart 1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (zie 78). Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 79,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in januari 1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (zie 78). Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 79,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op donderdag 29 november 1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard (Bernardus) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 19]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 maart 1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(S)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op zondag 17 maart 1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 79,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 79,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op zaterdag 15 mei 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Derk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055.01 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op woensdag 6 april 1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op zaterdag 1 november 1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen) (zie 39).
80 Nn Smits.
Hij trouwde met
81 Petronella Smits geboren op zondag 29 februari 1784 in Grave. Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1784 in Grave. Petronella is overleden op woensdag 18 maart 1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel) (zie 40).
82 Egon Akkerman geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel. Egon is overleden op zaterdag 11 mei 1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1794 in Hedel met de 24-jarige
83 Anna (Anneke) Valk geboren op zondag 26 februari 1769 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1769 in Hedel. Anna is overleden op dinsdag 12 december 1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Antonie is overleden op woensdag 2 oktober 1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op zondag 18 januari 1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Jan is overleden op dinsdag 27 december 1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op vrijdag 20 mei 1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Johannis is overleden op vrijdag 3 september 1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 juli 1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op maandag 22 oktober 1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op zondag 20 oktober 1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
IV. Jenneke Akkerman, geboren op maandag 8 januari 1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 82). Jenneke is overleden op vrijdag 17 juni 1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 3 juni 1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. Albertus Akkerman, geboren op dinsdag 11 juni 1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Hedel. Albertus is overleden op dinsdag 23 mei 1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 juni 1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Albertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op zondag 20 oktober 1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel (zie 41).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op maandag 4 februari 1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82). Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1805 in Hedel. Gerrit is overleden op woensdag 16 januari 1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 juli 1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op woensdag 17 november 1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op maandag 2 juli 1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op woensdag 16 december 1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 82).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 april 1836 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief] met Gerrit Botterop, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg. 2 fol. 124v : Reg.nr. 136 : Akteplaats Amsterdam
Gerrit is geboren op donderdag 16 februari 1809 in Vreeland. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1809 in Vreeland [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 78 : Reg.nr. 251 : Doopplaats Vreeland
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IX. Jacobus Akkerman, geboren op donderdag 20 september 1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 82).
X. Egon Akkerman, geboren op dinsdag 26 juli 1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 9 november 1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op woensdag 8 januari 1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op maandag 12 januari 1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op woensdag 12 februari 1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op zondag 18 juni 1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
84 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op zondag 22 september 1743 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1743 in Andel. Hendrik is overleden op donderdag 28 december 1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op zondag 19 februari 1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
85 Gijsbertje van Andel geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel (zie 42).
86 Dirk Rink geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op zondag 6 juni 1790 in Haaften met de 22-jarige
87 Johanna Meijer geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op donderdag 26 mei 1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 86). Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op maandag 12 januari 1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217 : Akteplaats Zaltbommel
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op donderdag 16 maart 1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op donderdag 16 maart 1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op zondag 9 juni 1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 25 april 1828 in Haaften [bron: Gelders Archief] met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Johannes: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4492 : Akteplaats Haaften
Opm.: Johannes weduwnaar van Antje Zionneveld en Adriaantje weduwe van Arnoldus Prillevits
Johannes is geboren op zondag 13 april 1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1766 in Haaften. Johannes is overleden op zaterdag 12 oktober 1850 in Haaften, 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften (zie 43).
III. Hendrika Rink, geboren op maandag 10 augustus 1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 86). Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1795 in Haaften.
88 Jacob Evertse Boudewijn geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op zondag 3 april 1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op dinsdag 7 december 1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 10 maart 1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op zaterdag 23 februari 1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
89 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op vrijdag 7 maart 1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath (zie 44).
II. Cornelis Evertse, geboren op woensdag 20 april 1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 88). Hij is gedoopt op zondag 24 april 1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op zondag 28 september 1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn en Cornelis Everts
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op zondag 4 augustus 1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Tiel. Anna is overleden op zaterdag 6 juni 1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op zondag 1 oktober 1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 88). Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op maandag 9 januari 1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 14 september 1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op donderdag 9 juli 1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op vrijdag 10 juli 1801 in Heesselt. Lena is overleden op vrijdag 18 augustus 1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
90 Peter (Pieter) van Mameren geboren op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Peter is overleden op zaterdag 20 maart 1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 21 maart 1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 91,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
Peter trouwde (2) op vrijdag 21 december 1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 28 jaar oud, op zondag 6 december 1789 in Opijnen met de 19-jarige
91 Jenneke Tibo geboren op maandag 19 februari 1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op vrijdag 19 februari 1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 februari 1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op zondag 21 maart 1790 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte Peter (Pieter) van Mameren (1761-1819) [zie 90]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 maart 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op maandag 20 september 1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Steenis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op vrijdag 26 april 1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
Notitie bij Willemke: Opm. ook Stenis
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op vrijdag 22 juli 1791 in Kapel-Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op vrijdag 28 maart 1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 24 april 1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782) en Albert Meulenbroek (±1783-1852).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op zondag 21 januari 1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(En). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op zondag 4 februari 1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op dinsdag 16 april 1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath (zie 45).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op donderdag 22 mei 1794 in Kapel-Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op vrijdag 12 december 1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 december 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 30 december 1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op donderdag 21 februari 1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op zondag 29 mei 1796 in Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op dinsdag 10 april 1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 november 1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5967 : Akteplaats Buren
Bart is geboren op maandag 26 januari 1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op maandag 26 januari 1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op woensdag 8 juni 1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Opm. elders overleden
Aktenr. 30 : Reg.nr. 5948 : Akteplaats Buren d.d. 22-06-1831
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5967 : Akteplaats Buren
Opm. Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op dinsdag 15 maart 1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1803 in Buren. Dirk is overleden op maandag 28 oktober 1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op donderdag 22 november 1798 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op zondag 25 november 1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 november 1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op vrijdag 14 augustus 1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort. Geertruij is overleden op zondag 9 april 1854 in Gorinchem, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1854 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 80 : Akteplaats Gorinchem
VII. Cornelis van Mameren, geboren op woensdag 27 augustus 1800 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op maandag 21 november 1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op woensdag 9 februari 1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op donderdag 25 oktober 1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op donderdag 19 augustus 1802 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 181] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: DTB Dopen : Aktenr. 49 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats Avezaath
Jan is overleden op zaterdag 7 september 1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jan trouwde, 25 jaar oud, op maandag 31 december 1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren op zondag 2 januari 1803 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Aktenr. 92 : Reg.nr. 1862 : Doopplaats Zoelen
Grietje is overleden op zondag 26 januari 1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IX. Jenneke van Mameren, geboren op zaterdag 9 november 1805 in Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op zondag 8 december 1805 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: DTB Dopen : Aktenr. 57 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats Avezaath
Jenneke is overleden op dinsdag 28 juni 1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 maart 1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op zondag 12 januari 1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op dinsdag 8 mei 1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op donderdag 11 februari 1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 90). Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op maandag 6 februari 1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats Buurmalsen
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14 maart 1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5939 : Akteplaats Buurmalsen
Evert is geboren op woensdag 12 juli 1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in juli 1797 in Beusichem. Evert is overleden op vrijdag 20 november 1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5922 : Akteplaats Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
92 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 4 april 1773 in Zoelmond met de 21-jarige
93 Grietje van Dam geboren in mei 1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op maandag 25 januari 1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
Beroep:
Arbeidster
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op zondag 10 juli 1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Loth is overleden op woensdag 11 februari 1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6147 : Akteplaats Beusichem
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 11 december 1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6164 : Akteplaats Beusichem
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 92). Gerrit is overleden op donderdag 17 november 1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik, geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond (zie 46).
94 Jasper de Vos geboren op zondag 8 april 1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 27 november 1799 in Everdingen met de 22-jarige
95 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op zondag 16 maart 1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 47).
96 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren in december 1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op vrijdag 17 november 1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1820 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 97,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
97 Petronella Goldenberg geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op zaterdag 24 oktober 1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1818 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Jacoba is overleden op zaterdag 17 februari 1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op dinsdag 27 december 1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1853 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 24]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Collectie Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 96]    [schoonzoon]   [bron: Collectie Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 2 april 1789 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Johanna is overleden op maandag 16 juli 1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Collectie Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 21 maart 1815 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op donderdag 29 november 1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op donderdag 29 november 1787. Bastiaan is overleden op vrijdag 26 september 1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 19 juli 1838 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op woensdag 2 november 1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op dinsdag 13 november 1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1877 [bron: Collectie Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle (zie 48).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op maandag 7 mei 1798 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 96). Aaltje is overleden op zaterdag 15 februari 1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Collectie Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 april 1822 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op woensdag 19 september 1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
98 Michiel (Machiel) van Oorschot geboren op woensdag 11 december 1765 in Zwolle. Michiel is overleden op dinsdag 6 juli 1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 25]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Michiel trouwde (2) omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
99 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje (Aleida, Alijda) van Oorschot, geboren op vrijdag 13 mei 1791 in Zwolle, dochter van Michiel (Machiel) van Oorschot (zie 98). Aaltje is overleden op vrijdag 13 mei 1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1831 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 mei 1811 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op zaterdag 14 juni 1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp. Jan is overleden op maandag 1 maart 1819 in Zwolle, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1819 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 55 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats Zwolle
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 5 april 1821 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren op zondag 7 september 1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Engelbertus is overleden op zondag 15 februari 1829 in Zwolle, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Engelbertus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 15276 : Akteplaats Zwolle
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle (zie 49).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op zondag 1 januari 1797 in Zwolle, zoon van Michiel (Machiel) van Oorschot (zie 98).
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1823 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op zondag 7 december 1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
100 Raijer Bruinsen [parhans/hans07.06] geboren omstreeks 1747. Raijer is overleden op zaterdag 17 januari 1829 in Zwolle, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Raijer: Opm. ook Raijer Bruins
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
101 Maria van Kempen geboren omstreeks 1754 in Zwolle. Maria is overleden op dinsdag 26 september 1848 in Zwolle, ongeveer 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1848 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 346 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op zaterdag 11 oktober 1788 (zie 50).
II. Johanna Bruins, geboren op vrijdag 9 mei 1794 in Zwolle, dochter van Raijer Bruinsen [parhans/hans07.06] (zie 100). Johanna is overleden op dinsdag 26 oktober 1880 in Zwolle, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1880 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 509 : Reg.nr. 15298 : Akteplaats Zwollen
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 november 1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op zondag 14 maart 1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1790 in Vollenhove. Lambertus is overleden op zondag 9 september 1849 in Steenwijkerwold, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 9 september 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 89 : Reg.nr. 11971 : Akteplaats Steenwijkerwold
Beroep:
Boerenarbeider
102 Hendrik Kuiper [parhans/hans07.07].
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
103 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo (zie 51).
104 Nn Nn.
Hij trouwde met
105 Zwaantje Evers geboren in juli 1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren op zondag 28 januari 1798 in Den Ham (zie 52).
106 Hendrik Huisman [parhans/hans07.08] geboren op zondag 7 december 1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
107 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren op zondag 9 januari 1803 in Noordmeer (zie 53).
108 Klaas Kotten geboren op zondag 13 april 1760 in Hardenberg Ambt. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Klaas is overleden op dinsdag 3 februari 1846 in Den Ham, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 4 december 1791 in Den Ham met de 22-jarige
109 Frederika (Fredrica) Schierholt geboren op zondag 12 maart 1769 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Frederika is overleden op zaterdag 7 oktober 1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren op zondag 10 januari 1796 in Magele (Den Ham) (zie 54).
II. Hermanus Kotten, geboren op zondag 30 september 1798 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 108). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op zaterdag 26 januari 1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1867 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 31 januari 1827 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op vrijdag 7 mei 1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1880 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren op donderdag 14 januari 1802 in Den Ham, dochter van Klaas Kotten (zie 108). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Zwaantje is overleden op donderdag 14 augustus 1873 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1823 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op zondag 30 maart 1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren op woensdag 3 april 1805 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 108). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Hendrikus is overleden op donderdag 4 februari 1858 in Den Ham, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1858 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 23 april 1836 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Mine (Miene) Weideman, ongeveer 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mine: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Opm. Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mine is geboren omstreeks 1802 in Den Ham. Mine is overleden op donderdag 24 mei 1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1860 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mine: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats Den Ham
Mine is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op zaterdag 15 januari 1831 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij Mine: Opm. vader ook Jan Martens
Beroep:
Arbeidster, naaister
110 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
111 Maria Jans Kelder geboren op zondag 2 mei 1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham, zoon van Hermanus Kuiper (zie 110). Hendrik is overleden op dinsdag 16 januari 1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1872 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op woensdag 2 mei 1792. Hendrika is overleden op maandag 24 april 1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1820 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 29 november 1821 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op maandag 11 augustus 1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Dienstmeid
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 55).
112 Hendrik Gerritzen Rozeboom geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op zondag 28 maart 1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2) op vrijdag 20 januari 1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op zondag 30 juli 1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Jansen (zie 113 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op zondag 30 juli 1769 in Bennekom.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
113 Helena (Leentje) Jansen. Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op zaterdag 23 maart 1805 in Bennekom (Ede).
Notitie bij Helena: Opm. ook Janse
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in december 1770 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op zondag 9 december 1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op dinsdag 25 juni 1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op donderdag 10 december 1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op zaterdag 24 september 1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals [parkees/kees07.07] en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op zondag 3 april 1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom (zie 56).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op dinsdag 26 augustus 1777 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op zaterdag 12 juli 1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op zondag 29 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(En), 30 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 7 maart 1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Opm. ook van de Craats
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in juli 1781 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Hij is gedoopt op vrijdag 13 juli 1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op dinsdag 29 november 1785 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Zij is gedoopt op zondag 4 december 1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op vrijdag 28 november 1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: Opm. ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op zondag 22 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals [parkees/kees07.07] en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op donderdag 9 februari 1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op woensdag 31 december 1794 in Bennekom, dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 112). Jacobje is overleden op woensdag 7 augustus 1833 in Veenendaal (Geldersch (Ede)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 28 september 1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op vrijdag 22 oktober 1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therese Julie Brouart. Henri is overleden op vrijdag 23 maart 1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
114 Gerrit (Hendriksen) van de Berg geboren op zondag 24 februari 1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op donderdag 25 februari 1813 in Bennekom, 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
115 Derkje Aartsen geboren op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Derkje is overleden op maandag 17 maart 1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op donderdag 8 oktober 1761 in Bennekom, zoon van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op maandag 5 augustus 1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 augustus 1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom (zie 57).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op zaterdag 2 februari 1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 23 juni 1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 juni 1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in april 1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op woensdag 1 april 1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op zaterdag 21 november 1778 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 114). Zij is gedoopt op zondag 29 november 1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op woensdag 21 augustus 1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in september 1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op zondag 25 september 1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Landbouwer, arbeider
118 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
119 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen geboren op zondag 20 december 1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op vrijdag 25 december 1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede) (zie 59).
120 Gert Arissen [parhans/hans07.10]. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken..
121 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op donderdag 8 oktober 1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104.04 : Akteplaats Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 60).
122 Jan Jansen Kooijer geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op dinsdag 6 februari 1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2) op donderdag 24 augustus 1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 123 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken..

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
123 Hermina (Harmiena) Takken geboren op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op dinsdag 23 juli 1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op dinsdag 4 november 1783 in Rheden, zoon van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Hij is gedoopt op zondag 9 november 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op zaterdag 14 juni 1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 april 1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op dinsdag 15 augustus 1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Zij is gedoopt op zondag 20 augustus 1775 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: DTB Dopen : Aktenr. 19 : Reg.nr. 1607 : Doopplaats Vorden
Janna is overleden op donderdag 8 november 1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Opm. ook Meulenbrug
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op vrijdag 10 juni 1785 in Rheden, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op woensdag 31 maart 1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 28 juni 1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in april 1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op zaterdag 5 mei 1787 in Rheden, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden), dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Maria is overleden op dinsdag 2 februari 1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 7 november 1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op zondag 27 juli 1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 28 mei 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op zondag 14 augustus 1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
V. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794, zoon van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Jacobus is overleden op zondag 13 juni 1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VI. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 61).
VII. Sandrina Jansen Koijer, geboren op zondag 4 augustus 1799 in Velp, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 122). Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op zaterdag 26 mei 1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 mei 1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op zondag 26 januari 1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1794 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op maandag 3 december 1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren op zondag 23 december 1804 in Arnhem. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1804 in Arnhem. Peter is overleden op maandag 17 april 1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Verwersknecht
124 Johannes Maijers [parhans/hans07.11].
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
125 Johanna Willemsen.
Notitie bij Johanna: Opm. ook Willems
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 62).
II. Cathrina Meijers, geboren op dinsdag 15 mei 1792 in Groesbeek, dochter van Johannes Maijers [parhans/hans07.11] (zie 124). Cathrina is overleden op zaterdag 17 oktober 1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats Groesbeek
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4530 : Akteplaats Groesbeek
Gradus is geboren op dinsdag 20 november 1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op woensdag 24 juli 1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
126 Gerrit van der Horst geboren op woensdag 14 januari 1756. Hij is gedoopt op woensdag 14 januari 1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 22 juli 1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
127 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg) (zie 63).
II. Johanna van der Horst, geboren op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 126). Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op zaterdag 17 oktober 1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1789 in Lent (Nijmegen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: DTB Dopen : Aktenr. 13 : Reg.nr. 655 : Doopplaats Lent
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op maandag 22 december 1794 in Homoet, zoon van Gerrit van der Horst (zie 126). Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op woensdag 4 januari 1797 in Valburg-Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 126).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op zondag 9 augustus 1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
129 Willemtje Gerritsen geboren in augustus 1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op donderdag 11 augustus 1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op vrijdag 30 augustus 1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in april 1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 18 april 1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 6 september 1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren op zondag 6 juli 1727 in Harskamp (zie 64).
III. Claas Claassen, geboren in september 1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in oktober 1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
130 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op vrijdag 6 januari 1758.
Hij trouwde op vrijdag 12 juli 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucassen.

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
131 Johanna Hendriks Lucassen geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op woensdag 18 september 1782 in Beekbergen.
Notitie bij Johanna: Opm. ook Johanna Hendriks Lucas
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in december 1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op maandag 23 december 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in augustus 1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op maandag 23 augustus 1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in oktober 1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in augustus 1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren op zondag 12 februari 1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in januari 1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in april 1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 130). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in januari 1743 in Beekbergen (zie 65).
136 Willem Jan Starink geboren op maandag 17 maart 1727 in Voorst. Willem is overleden op donderdag 14 januari 1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 maart 1755 in Voorst met de 27-jarige
137 Gerritje Goossen geboren op zondag 8 juni 1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 136).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Gerdina is overleden op zaterdag 9 januari 1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 136).
IV. Goossen Starink, geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 68).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op zondag 25 mei 1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Lammerdijnze is overleden op donderdag 21 augustus 1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Gerntje is overleden op dinsdag 25 november 1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op zondag 4 mei 1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 136). Lambertus is overleden op zaterdag 8 februari 1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 136). Mechteld is overleden op maandag 11 oktober 1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 7 oktober 1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 september 1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op vrijdag 17 november 1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Opm. ook Caetman en Caatman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op vrijdag 20 maart 1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoenmaker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks zondag 6 maart 1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op zondag 28 december 1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
152 Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] geboren in Oeken (Brummen).
Notitie bij Jan: Opm. ook Henterman
Jan trouwde (2) op vrijdag 24 mei 1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen (ovl. na 1757).
Hij trouwde (1) op zaterdag 2 januari 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 153 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
153 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden na donderdag 10 februari 1757 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren op zondag 8 mei 1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op woensdag 20 mei 1812 in Hall (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren op maandag 10 december 1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt en Lammertje Addink. Zij is gedoopt op maandag 10 december 1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrritje is overleden op dinsdag 4 september 1821 in Deventer, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1821 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrritje: Aktenr. 189 : Reg.nr. 3124 : Akteplaats Deventer
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Harmen Heuterman, geboren op donderdag 23 mei 1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op donderdag 23 mei 1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Notitie bij Harmen: Opm. ook Henterman
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
III. Willem (Jansen) Heuterman, geboren op zondag 10 september 1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op zondag 10 september 1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Notitie bij Willem: Opm. ook Henterman
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IV. Harmanus Heuterman, geboren op zondag 27 april 1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] (zie 152). Hij is gedoopt op zondag 27 april 1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren op zondag 26 december 1751 in Almen (zie 76).
VI. Heuterman, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 10 februari 1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman [parhans/hans08.02] (zie 152). Hij of zij is begraven op woensdag 16 februari 1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
Notitie: Opm. ook Henterman
154 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op zaterdag 27 december 1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op vrijdag 16 september 1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
155 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op zondag 22 december 1720 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op donderdag 21 juli 1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 27 juli 1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in december 1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 3 december 1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Janna Wilberink, geboren op zondag 28 september 1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 28 september 1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
III. Hendrik Wilmerink, geboren op zondag 4 maart 1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IV. Anneken Evers Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in maart 1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
V. Willem Evers (op Wilmerink), geboren in april 1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op zaterdag 1 mei 1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VI. Hendrica Willemerink, geboren op zondag 9 december 1759 in Vorden (zie 77).
VII. Jan Everts, geboren in december 1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VIII. Geertruidt Evers (op Wilmerink), geboren in januari 1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 154). Zij is gedoopt op zaterdag 14 januari 1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
156 Hendrik (ook Henderijk) Schaep [parhans/hans08.03].
Hij trouwde met
157 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in mei 1742 in Voorst, zoon van Hendrik (ook Henderijk) Schaep [parhans/hans08.03] (zie 156). Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder, geboren in augustus 1748 in Voorst (zie 78).
158 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in mei 1718 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1718 in Almen. Gerrit is overleden op zondag 26 juli 1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 augustus 1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
159 Mechteld Pekkelriet geboren in april 1718 in Almen. Zij is gedoopt op maandag 18 april 1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op vrijdag 25 februari 1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 maart 1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in oktober 1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Jan Wagenvoort, geboren op zondag 16 augustus 1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
III. Janna Wagenvoort, geboren op zondag 3 december 1752 in Almen (zie 79).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in november 1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op zondag 17 november 1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
V. Hendrik Wagenvoort, geboren op zondag 9 januari 1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 158). Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op donderdag 24 februari 1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
162 Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits geboren in mei 1746 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1746 in Grave. Jacobus is overleden op dinsdag 25 augustus 1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 1 augustus 1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op zondag 25 mei 1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (Anna Petronella) Beekman (zie 163 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
163 Johanna Petronella (Anna Petronella) Beekman geboren op woensdag 2 september 1761 in Batavia. Johanna is overleden op vrijdag 27 februari 1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op zondag 29 februari 1784 in Grave (zie 81).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in december 1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Hij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Grave. Pieter is overleden op zaterdag 9 juli 1853 in Nederhemert (Zaltbommel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op maandag 27 oktober 1851 in Nederhemert (Zaltbommel), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Ernst is overleden op woensdag 12 maart 1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op woensdag 15 januari 1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Antonia is overleden op zondag 7 januari 1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 1 november 1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op zondag 20 november 1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op maandag 17 juli 1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israel Smits, geboren op donderdag 13 september 1798 in Nederhemert (Zaltbommel), zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Nederhemert (Zaltbommel) [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op maandag 18 januari 1802 in Nederhemert (Zaltbommel), zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1802 in Nederhemert (Zaltbommel) [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 juni 1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op donderdag 21 april 1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
164 Jan Albertsen Akkerman geboren op zondag 26 maart 1724 in Well. Jan is overleden op maandag 8 februari 1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 februari 1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
165 Jenneke Egonse van der Elst geboren op zondag 23 juni 1720 in Hedel. Jenneke is overleden op zaterdag 30 juli 1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 3 augustus 1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op zondag 28 september 1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 164).
II. Teuntje Akkerman, geboren op zondag 2 april 1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 164). Teuntje is overleden op dinsdag 15 januari 1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel (zie 82).
166 Jan Valk geboren op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Jan is overleden op maandag 12 december 1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 december 1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op zondag 18 februari 1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 8 mei 1768 in Hedel met de 27-jarige
167 Jacomijn van Geffen geboren op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op woensdag 12 januari 1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 januari 1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren op zondag 26 februari 1769 in Hedel (zie 83).
168 Cornelis de Fijter geboren op zondag 2 mei 1706 in Andel.
Notitie bij Cornelis: Opm. ook de Feijter
Hij trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 29 november 1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
169 Sijke Vos geboren omstreeks 1710 in Hill (Nbr). Sijke is overleden op dinsdag 21 februari 1797 in Andel, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op zondag 22 september 1743 in Andel (zie 84).
II. Cornelia de Fijter, geboren op zondag 13 december 1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 168). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op zondag 27 maart 1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 168).
IV. Dirk de Fijter, geboren op zondag 13 april 1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 168).
170 Gerrit Jansz van Andel geboren op woensdag 27 augustus 1721 in Andel. Hij is gedoopt op woensdag 27 augustus 1721 in Andel. Gerrit is overleden op dinsdag 21 juni 1803 in Andel, 81 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 mei 1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
171 Gijsbertje de Fijter geboren op zondag 21 mei 1724 in Andel. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op donderdag 7 april 1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op donderdag 26 september 1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Zij is gedoopt op donderdag 26 september 1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op zondag 22 maart 1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Maria is overleden op donderdag 18 april 1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 februari 1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op zondag 7 maart 1745 in Brakel. Hij is gedoopt op zondag 7 maart 1745 in Brakel. Aart is overleden op zaterdag 24 januari 1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op zondag 29 april 1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 170). Zij is gedoopt op zondag 29 april 1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel (zie 85).
172 Hendrik Rink geboren op zondag 6 februari 1718 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1718 in Haaften. Hendrik is overleden omstreeks 1795 in Haaften, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op maandag 3 november 1749 in Haaften met de ongeveer 24-jarige
173 Anna Maria Elisabeth Schutte geboren omstreeks 1725 in Soest. Anna is overleden in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften (zie 86).
174 Jacob Meijer geboren op zondag 16 december 1742 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1742 in Haaften. Jacob is overleden in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 12 mei 1765 in Haaften met de 18-jarige
175 Wilmke Sterk geboren op zondag 5 februari 1747 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1747 in Haaften. Wilmke is overleden in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften (zie 87).
176 Evert Boudewijn geboren op zaterdag 31 augustus 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 2 september 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op vrijdag 11 april 1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1761 met de 24-jarige
177 Catharina Ekkers geboren op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op vrijdag 12 september 1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 176). Hij of zij is gedoopt op zondag 22 januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in januari 1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 88).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in maart 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op zondag 4 april 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in oktober 1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16 oktober 1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 april 1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerrit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerrit is geboren op vrijdag 9 maart 1770 in Opheusden, zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1770 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerrit is overleden op vrijdag 17 augustus 1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerrit trouwde later op zaterdag 16 mei 1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke Spronk (geb. 1785).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in april 1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 176). Zij is gedoopt op zondag 9 april 1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in mei 1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Evert Boudewijn (zie 176). Hij is gedoopt op dinsdag 19 mei 1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
180 Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] geboren op zondag 22 oktober 1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vóór 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
181 Maria van Driel geboren op woensdag 1 februari 1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op dinsdag 7 maart 1730 in Avezaath. Maria is overleden op vrijdag 12 februari 1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 91,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in december 1759 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op zaterdag 15 januari 1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 26 december 1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op dinsdag 20 november 1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks maart 1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op maandag 30 januari 1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud.
II. Peter (Pieter) van Mameren, geboren op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath (zie 90).
III. Willem van Mameren, geboren op zondag 4 december 1763 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op zondag 4 december 1763 in Avezaath. Willem is overleden op donderdag 19 augustus 1841 in Wadenoijen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2691 : Akteplaats Wadenoijen
Beroep:
Dagloner, landman
Willem trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1800 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Hillegonda: Aktenr. 31 : Reg.nr. 1865.1 : Akteplaats Zoelen
Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op vrijdag 2 mei 1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in april 1766 in Avezaath, dochter van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Zij is gedoopt op zondag 27 april 1766 in Avezaath. Christina is overleden vóór donderdag 3 april 1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op zondag 27 februari 1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in november 1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1763 in Ommeren.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in december 1768 in Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Gerrit is overleden op woensdag 16 augustus 1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vóór 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Isaak is overleden op donderdag 29 september 1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 12 april 1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 maart 1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op donderdag 17 februari 1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op zondag 20 februari 1780 in Wadenoijen. Jantje is overleden op zondag 2 december 1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 december 1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op zaterdag 6 november 1773 in Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Seger is overleden op maandag 30 oktober 1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op zaterdag 13 maart 1779 in Avezaath, zoon van Willem Janse van Mameren [parhans/hans08.06] (zie 180). Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op zondag 23 februari 1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
182 Gerardus Tibo geboren op zondag 2 april 1741 in Kessel. Hij is gedoopt op zondag 2 april 1741 in Kessel. Gerardus is overleden vóór 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 5 juni 1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op zondag 7 mei 1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 183 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op zondag 23 april 1769 in Opijnen in ondertrouw.
183 Sijke van Appeldoorn geboren op zondag 6 september 1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1750 in Opijnen. Sijke is overleden op maandag 6 december 1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op zondag 15 augustus 1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op maandag 19 februari 1770 in Opijnen (zie 91).
184 Teunis Roelofs van Mourik [parhans/hans08.07] geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op woensdag 7 maart 1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
185 Margaretha (Grietje) Maseijck geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na zondag 4 april 1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 92).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [parhans/hans08.07] (zie 184). Loth is overleden op maandag 7 januari 1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 26 oktober 1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 3 december 1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [parhans/hans08.07] (zie 184). Johannes is overleden op vrijdag 16 september 1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 16 november 1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op zaterdag 6 juli 1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
188 Gerrit Frederik de Vos geboren op zondag 10 februari 1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1749 in Everdingen met de 23-jarige
189 Lijsbeth Jaspers Kool geboren op zondag 22 juli 1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op zondag 8 april 1759 in Everdingen (zie 94).
190 Geurt van Leeuwen geboren op zondag 26 maart 1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op zondag 4 november 1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
191 Aaltje van Dijk geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op zondag 16 maart 1777 in Schalkwijk (zie 95).
192 Geerling (Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren omstreeks 1720 in Zwolle.
Notitie bij Geerling: Omstreeks Geerlig Brinkhuis, beroep bakker, man van Johanna Lemrik (van Lennip), woont Voorstraat 79.
Registratie van alle huizen 1812, 1e wijk, pag. 40-41
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 14-06-1745 Bron: lidmatenboek 3 pagina 258)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 11 mei 1744 in Zwolle [bron: Trouwboek RBSO] met Johanna (Janna) Lemrik (Van Lennip). Geerling en Johanna gingen op zaterdag 25 april 1744 in Zwolle in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek RBSO nr 731 pagina 414].
193 Johanna (Janna) Lemrik (Van Lennip).
Notitie bij Johanna: Janna van Lennep woont op 17 -12-1736 in de Nieuwstraat
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 17-12-1736 Bron: Lidmatenboek 3 pagina 177)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in december 1744 in Zwolle (zie 96).
II. Nicolaas Brinkhuis, geboren op zondag 10 april 1746 in Zwolle, zoon van Geerling (Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 192). Hij is gedoopt op zondag 10 april 1746 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 705 pagina 88].
Religie:
Ned. Herv.
196 Mathias (Matijs) van Oorschot geboren op vrijdag 13 juni 1727 in Zwolle. Mathias is overleden op donderdag 16 april 1778 in Zwolle, 50 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 september 1752 in Zwolle met de 17-jarige
197 Hendrica Smits geboren op maandag 18 juli 1735 in Zwolle.
Beroep:
Koopvrouw in kruidenierswaren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus van Oorschot, geboren op maandag 26 mei 1755, zoon van Mathias (Matijs) van Oorschot (zie 196).
Beroep:
Timmermansknecht
Hermannus:
(1) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vóór 1811 met Derkje Passink. Derkje is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1811 in Zwolle met Aleida Bloemen, 61 jaar oud. Aleida is geboren op donderdag 30 april 1750, dochter van Wijnand Bloemen en Johanna Focking. Aleida is overleden op woensdag 22 april 1829 in Zwolle, 78 jaar oud.
Notitie bij Aleida: Opm.: ook Bloemert
II. Michiel (Machiel) van Oorschot, geboren op woensdag 11 december 1765 in Zwolle (zie 98).
210 Evert Zwiers [parhans/hans08.08].
Hij trouwde met
211 Jennechien Wilms.
Kind uit dit huwelijk:
I. Zwaantje Evers, geboren in juli 1772 in Kerkdorp (zie 105).
216 Klaas Kotten [parhans/hans08.09] geboren op zondag 12 mei 1720 in Rheezerveen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet].
Hij trouwde met
217 Hendrikje Hendriks Derks geboren in Rheezerveen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet].
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Kotten, geboren op zondag 13 april 1760 in Hardenberg Ambt (zie 108).
218 Hendrik Jan Schierholt geboren in november 1743 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Den Ham.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
219 Hendrica Lambertsen ten Have geboren op zondag 30 april 1741 in Den Ham.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op zondag 12 maart 1769 in Den Ham (zie 109).
II. Hermannus Schierholt, geboren in 1773, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 218).
III. Gerrit Jan Schierholt, geboren omstreeks 1775 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 218). Gerrit is overleden op dinsdag 20 mei 1856 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1856 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 18
Beroep:
Weever, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op donderdag 9 maart 1815 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Geesje Berends Nijmeijer, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geesje: Aktenr. 8
Geesje is geboren omstreeks 1787 in Den Ham, dochter van Bernardus Berends en Anne Maria Zwiers. Geesje is overleden op zondag 24 juni 1849 in Den Ham, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geesje: Aktenr. 26
Beroep:
Arbeidster
IV. Hermina Schierholt, geboren in 1781, dochter van Hendrik Jan Schierholt (zie 218).
220 Gerrit Asses Kuiper [parhans/hans08.10].
Hij trouwde met
221 Geertje Lucassen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Kuiper (zie 110).
222 Jan Geerts Kelder [parhans/hans08.11] geboren omstreeks 1707 in Sibrulo (Overijsel). Jan is overleden omstreeks 1790 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1738 in Vriezenveen met de ongeveer 26-jarige
223 Hendrikjen Arends Geugies geboren op woensdag 6 juli 1712 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden omstreeks 1780 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Janssen Kelder, geboren omstreeks 1738 in Sibculo (Overijssel, zoon van Jan Geerts Kelder [parhans/hans08.11] (zie 222). Albert is overleden op maandag 29 maart 1813 in Den Ham, ongeveer 75 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 30 juni 1765 in Hardenberg met Hendrikje Egberts Geugjes, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1738 in Baalder (Hardenberg), dochter van Egbert Geugjes en Jennigje Boers. Zij is gedoopt op zondag 5 januari 1744 in Diffelen (Hardenberg). Hendrikje is overleden op dinsdag 6 februari 1838 in Den Ham, ongeveer 100 jaar oud.
II. Maria Jans Kelder, geboren op zondag 2 mei 1756 in Sibrulo (zie 111).
224 Geurt (Gerritsen) Roseboom geboren omstreeks 1697 in Bennekom. Geurt is overleden op woensdag 17 februari 1773 in Bennekom, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 8 februari 1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige
225 Cornelia Everts geboren omstreeks 1700 in Bennekom. Cornelia is overleden op dinsdag 1 november 1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Geurtsen) Rozeboom, geboren op zondag 7 november 1728 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 7 november 1728 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 43 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op woensdag 17 februari 1773 in Bennekom (Ede), 44 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
II. Gerritje Geurtsen Roseboom, geboren in januari 1730 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt in januari 1730 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 131 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden in augustus 1795 in Lienden, 65 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 1 september 1795. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 april 1752 in Wageningen [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Bartholomeus Claassen (Bart) van Donselaar, ongeveer 25 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1727 in Bennekom. Bart is overleden op zondag 5 april 1789 in Bennekom, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 9 april 1789 in Bennekom.
III. Evert (Geurtsen) Roseboom, geboren op donderdag 3 juli 1732 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1732 in Bennekom. Evert is overleden op dinsdag 15 januari 1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 januari 1811 in Bennekom.
Beroep:
Daghuurder, landbouwer, arbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 februari 1760 in Bennekom met Anneken (Cornelissen) van den Born, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 5 januari 1760 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren op woensdag 3 november 1734 in Bennekom, dochter van Cornelis Jansen van den Born en Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1734 in Bennekom. Anneken is overleden op zondag 29 maart 1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 april 1807 in Bennekom.
Beroep:
Huisvrouw, arbeidster
IV. Jan (Geurtsen) Roseboom, geboren in november 1734 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 14 november 1734 in Bennekom. Jan is overleden op maandag 20 april 1801 in Velsen, 66 jaar oud.
Beroep:
Wagenknecht
V. Brentien (Geurtsen) (Bregje) Rooseboom, geboren in juli 1737 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt op dinsdag 23 juli 1737 in Bennekom. Brentien is overleden vóór 1760 in Bennekom, ten hoogste 23 jaar oud.
VI. Derk Geurtsen Rozeboom, geboren op zondag 28 februari 1740 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1740 in Bennekom. Derk is overleden op maandag 18 november 1805 in Bennekom (Ede), 65 jaar oud.
Notitie bij Derk: ook Rooseboom
Derk trouwde, 31 jaar oud, op zondag 3 november 1771 in Bennekom met Petronella Jacobs Pluim, 25 jaar oud. Petronella is geboren in mei 1746 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1746 in Bennekom. Petronella is overleden op donderdag 21 november 1805 in Bennekom, 59 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Jacobsen
VII. Gerritje (Patroniem Geurtsen) Rozeboom, geboren in april 1745 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 224). Zij is gedoopt op zondag 2 mei 1745 in Bennekom. Gerritje is overleden in Bennekom (Ede). Gerritje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 16 oktober 1784 in Wageningen met Anthonie Brandsen, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Anthonie: Anthonie weduwnaar van Hendrikje van Bleek
Anthonie woonde te Lienden
Anthonie is geboren omstreeks 1745 in Wageningen, zoon van Brand Brandsen en Elisabeth Smits. Anthonie is overleden op dinsdag 29 december 1829 in Oosterbeek (Renkum), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Aktenr. 46 : Reg.nr. 3265.01 : Akteplaats Renkum
Notitie bij Anthonie: Opm. ook Brandse
Functie:
Kleermaker
VIII. Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom (zie 112).
228 Hendrick Jan Gerritsen Mateman geboren in Bennekom.
Notitie bij Hendrick: Opm.: Hendrik Jan Gerritsen Mateman (van de Blaasbalk)
Hij trouwde op zondag 4 april 1728 in Bennekom met de 18-jarige
229 Gerritje Jansen van Westerveld geboren op woensdag 12 februari 1710 in Bennekom. Zij is gedoopt op woensdag 12 februari 1710 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren op zondag 24 februari 1732 in Bennekom (zie 114).
230 Jansen Aart geboren omstreeks 1709 in Bennekom.
Hij trouwde met
231 Marijtje Jansen van Westerveld geboren op zondag 23 september 1708 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 23 september 1708 in Bennekom. Marijtje is overleden op vrijdag 20 mei 1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25 mei 1746 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derkje Aartsen, geboren op zondag 5 april 1739 in Bennekom (zie 115).
238 Gerrit Jacobsen [parhans/hans08.12].
Hij trouwde met
239 Hendrikje Ottes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op zondag 20 december 1772 in Maanen (Ede) (zie 119).
242 Hendrik Rijken [parhans/hans08.13].
Beroep:
Tabaksplanter
Hij begon een relatie met
243 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) (zie 121).
244 Jannes Jansen [parhans/hans08.14].
Hij trouwde met
245 Elske Jansen Willemsen.
Notitie bij Elske: Ook Elske Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden) (zie 122).
II. Hermina Jansen, geboren omstreeks 1762, dochter van Jannes Jansen [parhans/hans08.14] (zie 244). Hermina is overleden na 1820, minstens 58 jaar oud. Hermina:
(1) trouwde met Jan Roering. Jan is overleden vóór 1817.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op donderdag 27 februari 1817 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Matthias (Matthijs) Lubbers, 77 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Matthias: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2515 : Akteplaats Westervoort
Opm. Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen en Hermina weduwe van Jan Roering
Matthias is geboren op vrijdag 3 april 1739 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geneanet]. Hij is gedoopt in april 1746 in Westervoort [bron: Geneanet]. Matthias is overleden op dinsdag 18 januari 1820 in Westervoort, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Matthias: Aktenr. 1
Matthias is weduwnaar van Petronella Gerritsen (±1743-1813), met wie hij trouwde in 1770 in Westervoort [bron: Geneanet].
Beroep:
Dagloner, daghuurder
246 Jacobus Takke [parhans/hans08.15].
Notitie bij Jacobus: Opm. ook Takken
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde op zaterdag 14 februari 1756 in Spankeren en Ellecom [bron: Gelders Archief] met Willemina Bosboom Hermsen.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Willemina: DTB Trouwen : Aktenr 73 : Reg.nr. 1349 : Akteplaats Spankeren en Ellekom
247 Willemina Bosboom Hermsen.
Notitie bij Willemina: Opm. ook Hermssen
Beroep:
Daghuurster
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermina (Harmiena) Takken, geboren op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen) (zie 123).
252 Gerardus (Gerrit) van der Horst [parhans/hans08.16].
Hij trouwde op vrijdag 15 december 1747 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 28 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
253 Elisabeth Hendriksen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Willem van der Horst, geboren op vrijdag 15 maart 1748 in Valburg en Homoet, zoon van Gerardus (Gerrit) van der Horst [parhans/hans08.16] (zie 252). Hij is gedoopt op vrijdag 15 maart 1748 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 37 volgnr. op de pagina 9 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
II. Gerrit van der Horst, geboren op woensdag 14 januari 1756 (zie 126).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Klaes Berentsen [parhans/hans09.01].
Notitie bij Klaes: Opm. later van Otterlo(o)
Hij begon een relatie met
257 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Claas Claassen, geboren in Harskamp (zie 128).
258 Gerrit Petersen [parhans/hans09.02] geboren omstreeks 1660.
Notitie bij Gerrit: Opm.: ook Gerrit Peters en Gerrit Petersen van Westeneng
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 6 juni 1680 in Nijmegen met de ongeveer 20-jarige
259 Aaltje Willems geboren omstreeks 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerbrigh Gerrits, geboren in augustus 1680 in Westeneng (Otterlo), dochter van Gerrit Petersen [parhans/hans09.02] (zie 258). Zij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1680 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerbrigh: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
II. Ceel Gerritsz, geboren op vrijdag 5 juni 1682 in Westeneng (Otterlo), zoon van Gerrit Petersen [parhans/hans09.02] (zie 258). Hij is gedoopt op donderdag 25 juni 1682 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Ceel: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 7 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
III. Willemtje Gerritsen, geboren in augustus 1695 in Harskamp (zie 129).
272 Lammert Hendricksz Starink geboren omstreeks 1700 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 4 maart 1723 in Voorst met de ongeveer 23-jarige
273 Geurtje Janse geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijne Lammertsdr. Starink, geboren omstreeks 1724 in Voorstonden (Brummen), dochter van Lammert Hendricksz Starink (zie 272). Hendrijne is overleden op zaterdag 17 december 1768 in Brummen, ongeveer 44 jaar oud.
II. Willem Jan Starink, geboren op maandag 17 maart 1727 in Voorst (zie 136).
III. Starink, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 2 december 1727 in Voorstonden (Brummen), kind van Lammert Hendricksz Starink (zie 272).
274 Gover Goossen [parhans/hans09.03].
Hij trouwde met
275 Mecheltje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Goossen, geboren op zondag 8 juni 1727 in Brummen (zie 137).
308 Evert Wullink [parhans/hans09.04]. Evert is overleden vóór 1746.
Hij trouwde met
309 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710 (zie 154).
310 Lambert Goosens Enserinck geboren op donderdag 2 februari 1690 in Vorden. Hij is gedoopt op donderdag 2 februari 1690 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambert: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 181 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1605 : Dooplaats: Vorden
Lambert is overleden op zondag 5 oktober 1727 in Vorden, 37 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 23 juni 1720 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet).

Notitie bij het huwelijk van Lambert en Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 192 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
311 Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet) geboren op zaterdag 21 februari 1693 in Barchem. Zij is gedoopt op zaterdag 21 februari 1693 in Lochem.
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 131 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1070.4 : Doopplaats: Lochem
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren op zondag 22 december 1720 in Vorden (zie 155).
316 Arent Wagenvoort.
Hij trouwde met
317 Jenneken Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in mei 1718 in Almen (zie 158).
318 Jan Garrits Pekkelriet geboren in december 1679 in Almen. Hij is gedoopt op donderdag 21 december 1679 in Almen. Jan is overleden in juni 1759 in Almen, 79 jaar oud. Hij is begraven op zondag 24 juni 1759 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: ook Jan op den Pekkelriet
Beroep:
Meester linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 8 oktober 1702 in Almen [bron: Gelders Archief] met Maria Jurriens Vunderink.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 52 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
319 Maria Jurriens Vunderink.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Garritsen Peckelriet, geboren in september 1703 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op zondag 2 september 1703 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendersken: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 224 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Derk Peckelriet, geboren in november 1705 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Hij is gedoopt op zondag 15 november 1705 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 226 volgnr. op de pagina 14 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Derk is overleden op woensdag 23 februari 1757 in Almen, 51 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 februari 1757 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
III. Catarina Pekkelriet, geboren in december 1707 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op vrijdag 23 december 1707 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catarina: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 4 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IV. Garret Pekkelriet, geboren in november 1709 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Bij de geboorteaangifte van Garret was de volgende getuige aanwezig: Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [zie 636] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1709 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 7 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Garret is overleden op donderdag 3 februari 1780 in Almen, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 februari 1780 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
V. Janna Pekkelriet, geboren in september 1711 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op zondag 20 september 1711 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op vrijdag 24 september 1773 in Almen, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 29 september 1773 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VI. Hendrik Pekkelriet, geboren in september 1713 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Hij is gedoopt op zondag 10 september 1713 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Nederduits gereformeerd : Pagina: 12 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VII. Meintien Pekkelriet, geboren in december 1715 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 318). Zij is gedoopt op zondag 15 december 1715 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Meintien: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 14 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
VIII. Mechteld Pekkelriet, geboren in april 1718 in Almen (zie 159).
324 Peter Smits geboren in oktober 1717 in Grave. Hij is gedoopt op dinsdag 5 oktober 1717 in Grave. Peter is overleden in maart 1773 in Grave, 55 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 maart 1773 in Grave.
Beroep:
Schepen te Grave, koopman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 augustus 1743 in Arnhem met de ongeveer 23-jarige
325 Petronella Wijnandsdr van Weel geboren omstreeks 1720. Petronella is overleden in juli 1784 in Grave, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 juli 1784 in Grave.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits, geboren in mei 1746 in Grave (zie 162).
326 Pieter Cornelis Beekman geboren in september 1734 in Nijmegen. Hij is gedoopt op zondag 12 september 1734 in Nijmegen. Pieter is overleden op zaterdag 13 september 1766 in Azie, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
Sergeant bij V.O.C. op schip Keukenhof
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 juni 1756 in Batavia met de 25-jarige
327 Christina Hester Swaen geboren op maandag 19 februari 1731 in Nijmegen. Zij is gedoopt op vrijdag 23 februari 1731 in Nijmegen. Christina is overleden vóór 1773, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
Onderkoopman
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Petronella (Anna Petronella) Beekman, geboren op woensdag 2 september 1761 in Batavia (zie 163).
II. Willem Christiaan Beekman, geboren na 1761, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 326). Willem is overleden in september 1762 in Batavia, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Willem Christiaan Beekman, geboren op vrijdag 4 november 1763 in Batavia, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 326).
328 Aalbert Akkermans geboren omstreeks 1686.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1711 met de ongeveer 24-jarige
329 Weelke Oomen geboren op donderdag 9 oktober 1687 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Akkerman, geboren op zondag 20 januari 1715 in Well, dochter van Aalbert Akkermans (zie 328). Aaltje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1748 met Mels van de Werken, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren op zondag 4 maart 1725 in Delwijnen (Kerkwijk), zoon van Hendrik van de Werken en Jantje Vermaas.
II. Jan Albertsen Akkerman, geboren op zondag 26 maart 1724 in Well (zie 164).
330 Egon Jacobsz van der Elst geboren op donderdag 31 januari 1686 in Driel. Egon is overleden omstreeks 1746 in Hedel, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op maandag 13 juni 1707 in Hedel met de ongeveer 20-jarige
331 Teuntje Willemsz van den Anker geboren omstreeks 1687. Teuntje is overleden in 1746 in Hedel, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egonse van der Elst, geboren op zondag 23 juni 1720 in Hedel (zie 165).
332 Antonij Valk [parhans/hans09.15] geboren op zondag 22 oktober 1713 in Hedel.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 21 juni 1733 in Hedel met de 25-jarige
333 Anneke Jansze van Wel geboren op zondag 23 oktober 1707 in Well (Ammerzoden).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Valk, geboren op zondag 5 juni 1740 in Hedel (zie 166).
II. Huibertje Valk, geboren op zondag 13 oktober 1743 in Hedel, dochter van Antonij Valk [parhans/hans09.15] (zie 332). Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1743 in Hedel. Huibertje is overleden op zaterdag 25 maart 1780 in Hedel, 36 jaar oud. Huibertje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 april 1772 in Hedel met Gerrit van Geffen, 25 jaar oud. Zie 335,II voor persoonsgegevens van Gerrit.
334 Jacobus van Geffen geboren op dinsdag 8 januari 1709 in Hedel. Hij is gedoopt op dinsdag 8 januari 1709 in Hedel.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 20 maart 1728 in Rossum met
335 Mechteld Kampsteeg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijn van Geffen, geboren op zondag 7 mei 1741 in Hedel (zie 167).
II. Gerrit van Geffen, geboren op zondag 8 mei 1746 in Hedel, zoon van Jacobus van Geffen (zie 334). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1746 in Hedel. Gerrit is overleden op dinsdag 5 oktober 1830 in Maasdriel, 84 jaar oud. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12 april 1772 in Hedel met Huibertje Valk, 28 jaar oud. Zie 333,II voor persoonsgegevens van Huibertje.
336 Hendrik Dirkse de Fijter geboren omstreeks 1670 in Andel. Hendrik is overleden op dinsdag 28 augustus 1742 in Andel, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
337 Maria Janse Crielaard geboren omstreeks 1669.
Notitie bij Maria: Opm. ook Crillaart
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Fijter, geboren op dinsdag 28 oktober 1692 in Andel (zie 342).
II. Anna de Fijter, geboren op zondag 11 september 1701 in Andel, dochter van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 336). Anna is overleden op woensdag 14 december 1701 in Andel, 3 maanden oud.
III. Arien de Fijter, geboren op zondag 19 november 1702, zoon van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 336).
Notitie bij Arien: Opm. ook de Feijter
IV. Cornelis de Fijter, geboren op zondag 2 mei 1706 in Andel (zie 168).
340 Jan Anthonisse Govertse van Andel geboren op zondag 2 maart 1687 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1687 in Andel. Jan is overleden op donderdag 21 juli 1757 in Andel, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 24 oktober 1711 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de ongeveer 21-jarige
341 Anneke Jans van Drongelen geboren omstreeks 1690. Anneke is overleden op dinsdag 22 september 1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marrigje van Andel, geboren op woensdag 2 november 1712 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
II. Jan van Andel, geboren op donderdag 17 mei 1714 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340). Jan is overleden in 1715, 0 of 1 jaar oud.
III. Maijke Janse van Andel, geboren op zondag 25 april 1717 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340). Maijke is overleden op zaterdag 24 januari 1801 in Andel, 83 jaar oud. Maijke trouwde met Hardenberg du Kloe. Hardenberg is geboren op zondag 8 maart 1705 in Woudrichem. Hardenberg is overleden op maandag 28 december 1761 in Andel, 56 jaar oud.
IV. Antonij van Andel, geboren op zondag 6 augustus 1719 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
V. Gerrit Jansz van Andel, geboren op woensdag 27 augustus 1721 in Andel (zie 170).
VI. Jan van Andel, geboren op maandag 6 april 1722 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 340).
342 Jan de Fijter geboren op dinsdag 28 oktober 1692 in Andel.
Notitie bij Jan: Opm. ook de Feijter
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 12 april 1720 in Andel met de ongeveer 28-jarige
343 Anneke Govertse van Andel geboren omstreeks 1692.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje de Fijter, geboren op zondag 21 mei 1724 in Andel (zie 171).
344 Dirk Egbertse Rink geboren in februari 1686 in Haaften. Hij is gedoopt op donderdag 14 februari 1686 in Haaften. Dirk is overleden omstreeks 1734 in Haaften, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 12 november 1713 in Haaften met de 26-jarige
345 Teuntje Hendrikse Aldens geboren in juli 1687 in Haaften. Zij is gedoopt op donderdag 24 juli 1687 in Haaften. Teuntje is overleden na 1736, minstens 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Rink, geboren op zondag 6 februari 1718 in Haaften (zie 172).
348 Johannes Meijer geboren omstreeks 1718.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 20-jarige
349 Clara Koblens geboren omstreeks 1722.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Meijer, geboren op zondag 16 december 1742 in Haaften (zie 174).
350 Cornelis Sterk geboren omstreeks 1720 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 22 april 1746 in Haaften met de 27-jarige
351 Lijsbeth Sterrenberg geboren op zondag 18 december 1718 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1718 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilmke Sterk, geboren op zondag 5 februari 1747 in Haaften (zie 175).
352 Boudewijn Everts geboren op zondag 25 augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Boudewijn is overleden na 1792 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), minstens 83 jaar oud.
Beroep:
Tabakker, arbeider
Boudewijn trouwde (2) na 1748 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met Derkje Rutgers (ovl. vóór 1770).
Boudewijn trouwde (3) omstreeks 1770 in Zetten en Andelst met Jacoba Jacobs.
Hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 met
353 Ariaantje Janssen. Ariaantje is overleden vóór 1748.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op zaterdag 31 augustus 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 176).
II. Cornelia Boudewijn, geboren op zondag 9 november 1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 352). Zij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief].
III. Ariaantje Boudewijn, geboren op zondag 24 september 1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 352). Zij is gedoopt op zondag 24 september 1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Ariaantje trouwde met Nn Nn.
354 Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06].
Hij trouwde omstreeks 1726 met
355 Nieske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Ekkers, geboren in januari 1726 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1726 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 52 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
II. Hendrik Ekkers, geboren in mei 1729 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1729 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gertjen van Manen en Tonis Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijk gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 53 volgnr. op de pagina 15 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden vóór 1732 in Zetten en Andelst, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Wendelijn Ekkers, geboren in april 1731 in Zetten en Andelst, dochter van Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06] (zie 354). Zij is gedoopt op zondag 29 april 1731 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Wendelijn was de volgende getuige aanwezig: Gertjen Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Wendelijn: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 24 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
IV. Hendrik Ekkers, geboren in oktober 1732 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1732 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 30 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden in juni 1796 in Zetten en Andelst, 63 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 juni 1796 in Zetten en Andelst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 12 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1510 : Begraven te Zetten en Andelst
V. Catharina Ekkers, geboren op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten (zie 177).
VI. Derk Ekkers, geboren in juli 1740 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [parhans/hans09.06] (zie 354). Hij is gedoopt op zondag 24 juli 1740 in Zetten en Andelst.
362 Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] geboren op zondag 7 september 1704 in Kapel-Avezaath. Goossen is overleden vóór 1744, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 30 oktober 1729 in Kapel-Avezaath met de ongeveer 24-jarige Neeltje Claassen van Driel. Goossen en Neeltje gingen op zaterdag 15 januari 1729 in Kapel-Avezaath in ondertrouw.
363 Neeltje Claassen van Driel geboren omstreeks 1705 in Ommeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van Driel, geboren op woensdag 1 februari 1730 in Avezaath (zie 181).
II. Cornelis (Cnelis) van Driel, geboren in december 1731 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op zondag 23 december 1731 in Avezaath.
III. Peter van Driel, geboren in januari 1733 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1733 in Avezaath. Peter is overleden omstreeks 1737 in Avezaath, ongeveer 4 jaar oud.
IV. Goossen van Driel, geboren in oktober 1734 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1734 in Avezaath.
V. Trijntje van Driel, geboren in februari 1736 in Avezaath, dochter van Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] (zie 362). Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1736 in Avezaath.
VI. Peter van Driel, geboren op zondag 19 januari 1738 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [parhans/hans09.07] (zie 362). Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Avezaath.
364 Joseph Tibo [parhans/hans09.08].
Hij trouwde omstreeks 1740 met
365 Pieternel Mullikuijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tibo, geboren in oktober 1731 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [parhans/hans09.08] (zie 364). Zij is gedoopt op zaterdag 20 oktober 1731 in Kessel.
II. Lambert Tibo, geboren in april 1735 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [parhans/hans09.08] (zie 364). Hij is gedoopt op zondag 10 april 1735 in Kessel.
III. Ida Cornelia Tibo, geboren in januari 1737 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [parhans/hans09.08] (zie 364). Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1737 in Kessel.
IV. Adrianus Tibo, geboren omstreeks 1738 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [parhans/hans09.08] (zie 364). Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Kessel.
V. Gerardus Tibo, geboren op zondag 2 april 1741 in Kessel (zie 182).
VI. Antonius Tibo, geboren in februari 1742 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [parhans/hans09.08] (zie 364). Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1742 in Kessel.
366 Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn geboren op zondag 7 mei 1713 in Opijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaardse Boom]. Hij is gedoopt op zondag 7 mei 1713 in Opijnen. Willem is overleden op dinsdag 17 januari 1792 in Opijnen, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 30 december 1742 in Opijnen met de 19-jarige Jenneke Arijse Vermaerten. Willem en Jenneke gingen op vrijdag 7 december 1742 in Opijnen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jenneke en Willem vond plaats op zondag 30 december 1742 in Opijnen.
367 Jenneke Arijse Vermaerten geboren op zondag 24 januari 1723 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1723 in Opijnen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke van Appeldoorn, geboren op zondag 6 september 1750 in Opijnen (zie 183).
II. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 5 december 1751 in Opijnen (Est en Opijnen), zoon van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op zondag 5 december 1751 in Opijnen. Willem is overleden in 1752 in Opijnen, 0 of 1 jaar oud.
III. Stijntje van Appeldoorn, geboren op zondag 7 oktober 1753 in Opijnen, dochter van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1753 in Opijnen.
Notitie bij Stijntje: Opm. ook Stuard
Stijntje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 17 december 1780 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met Hendrik Pellegrom (Ook Pelle).
IV. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 28 september 1755 in Opijnen, zoon van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op zondag 28 september 1755 in Opijnen. Willem is overleden vóór 1757, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 15 mei 1757 in Waardenburg, zoon van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Opijnen [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Willem: DTB Dopen : Reg.nr. 704 : Akteplaats Opijnen
Willem is overleden op donderdag 16 december 1824 in Opijnen (Est en Opijnen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15 : Reg.nr. 8938.02 : Akteplaats Est en Opijnen
Religie:
Hervormd
Willem trouwde, 32 jaar oud, op zondag 13 september 1789 in Waardenburg [bron: Regionaal Archief Rivierenland] met Elisabeth de Jongh, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Elisabeth: DTB Trouwen : Reg.nr. 2039 : Akteplaats Herwijnen
Elisabeth is geboren op zondag 3 juni 1764 in Waardenburg. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1764 in Herwijnen [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: DTB Dopen : Reg.nr. 2035 : Akteplaats Herwijnen
Elisabeth is overleden op woensdag 15 juli 1801 in Opijnen, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in juli 1801 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Zij is begraven op maandag 20 juli 1801 in Opijnen.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: DTB Begraven : Reg.nr. 707 : Akteplaats Opijnen
Religie:
Hervormd
VI. Neeltje van Appeldoorn, geboren in december 1758 in Opijnen, dochter van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op zondag 10 december 1758 in Opijnen. Neeltje is overleden vóór 1763, ten hoogste 5 jaar oud.
VII. Arien van Appeldoorn, geboren op woensdag 21 november 1759 in Opijnen, zoon van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Hij is gedoopt op zondag 25 november 1759 in Opijnen. Arien trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1790 in Asperen met Gerberdina (Dina) Blom. Gerberdina is geboren in Asperen. Gerberdina is overleden op maandag 9 februari 1807 in Opijnen.
VIII. Teuntje van Appeldoorn, geboren op zondag 1 november 1761 in Opijnen, dochter van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1761 in Opijnen. Teuntje is overleden op maandag 25 november 1811 in Opijnen, 50 jaar oud. Teuntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 juni 1786 in Opijnen met Dirk van Heusden, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 12 mei 1786 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren op zondag 16 mei 1756 in Waardenburg (Neerijnen). Dirk is overleden op zaterdag 24 oktober 1795 in Opijnen, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 14 mei 1797 in Est en Opijnen met Barend (Berend) van Ballegoijen, ongeveer 44 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Barend: Opm. Teuntje weduwe van Dirk van Heusden
Barend is geboren omstreeks 1753 in Opijnen. Barend is overleden op donderdag 22 september 1831 in Est en Opijnen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barend: Aktenr. 20
IX. Neeltje van Appeldoorn, geboren in maart 1763 in Opijnen, dochter van Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 366). Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1763 in Opijnen.
376 Frederik Gerrits de Vos geboren op donderdag 1 november 1685 in Zijderveld. Frederik is overleden op donderdag 15 september 1746 in Zijderveld, 60 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 22 april 1714 in Schoonrewoerd met de minstens 33-jarige
377 Annigje Jans Stavast geboren vóór donderdag 12 december 1680 in Everdingen. Zij is gedoopt op donderdag 12 december 1680 in Everdingen. Annigje is overleden in 1768, minstens 88 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Frederik de Vos, geboren op zondag 10 februari 1715 in Everdingen (zie 188).
378 Jasper Maartens Kool [parhans/hans09.09] geboren op donderdag 13 oktober 1695 in Zijderveld. Jasper is overleden op vrijdag 2 februari 1748 in Zijderveld, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 9 april 1724 in Zijderveld met de 18-jarige
379 Aaltje Meertens de Jong geboren op zondag 1 november 1705 in Zijderveld.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op zondag 22 juli 1725 in Everdingen (zie 189).
384 Wolter Brinkhuis geboren op donderdag 6 december 1685 in Zwolle.
Notitie bij Wolter: Wolter en Aleyda vertrekken op 23-12-1712 naar Deventer en komen met attestatie terug uit Deventer op 21-09-1716.
Op 19-05-1719 begraven ze een kind op het Broerenkerkhof en op 13-03-1722 wederom.
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis in maart 1710)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1712 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met
385 Aleyda Brillemansz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Brinkhuis, dochter van Wolter Brinkhuis (zie 384).
II. Barnardus Brinkhuis, zoon van Wolter Brinkhuis (zie 384).
III. Geerling (Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren omstreeks 1720 in Zwolle (zie 192).
392 Michiel van Oorschot [parhans/hans09.13] geboren op zondag 19 december 1700 in Zwolle. Michiel is overleden na mei 1752, minstens 51 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 5 mei 1726 in Zwolle met
393 Hendrika van der Vegt. Hendrika is overleden omstreeks woensdag 9 mei 1759 in Zwolle.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mathias (Matijs) van Oorschot, geboren op vrijdag 13 juni 1727 in Zwolle (zie 196).
436 Frederik Jans Schierholt [parhans/hans09.10].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
437 Hermine Mensing.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Schierholt, geboren in november 1743 in Den Ham (zie 218).
438 Peter ten Have [parhans/hans09.11].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
439 Maria Hannes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrica Lambertsen ten Have, geboren op zondag 30 april 1741 in Den Ham (zie 219).
446 Arent Hendriks [parineke/ineke09.04].
Hij trouwde met
447 Jennigje Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrikjen Arends Geugies, geboren op woensdag 6 juli 1712 in Vriezenveen (zie 223).
448 Gerrit Aerts Rooseboom geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede). Gerrit is overleden in 1732 in Bennekom, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde aan de Halderbrink te Bennekom en pachte aldaar land van de kerk.
(zie Kerkmeesters rekeningen no. 243 en 249 oud arch. Ede)
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Gerrit trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op maandag 3 juni 1697 in Bennekom met Aeltien Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 6 februari 1681 in Bennekom met de ongeveer 31-jarige Brandje (Brantie) Hendricks (zie 449 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Brandje en Gerrit vond plaats op donderdag 6 februari 1681 in Bennekom.
449 Brandje (Brantie) Hendricks geboren omstreeks 1650 in Slunt (onder Ede). Brandje is overleden in 1697, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik (Gerritsen) Rosenboom, geboren op donderdag 15 januari 1688 in Bennekom, zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Hij is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 in Bennekom. Hendrik is overleden op maandag 13 juni 1757 in Bennekom, 69 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 oktober 1710 in Bennekom met Saartjen Aarts, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Saartjen: Beide wonende op den Dolder
Saartjen is geboren omstreeks 1670 in Veenendaal. Saartjen is overleden op zaterdag 3 maart 1731 in Bennekom, ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
Boerin
Religie:
Ned. Herv.
II. Aartje (Aertie Gerritsen) Rozeboom, geboren op zondag 1 januari 1690 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Zij is gedoopt op dinsdag 17 januari 1690 in Bennekom.
III. Willemijntje (Gerritsen) Roseboom, geboren op donderdag 13 december 1691 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1691 in Bennekom. Willemijntje is overleden in 1728 in Bennekom, 36 of 37 jaar oud. Willemijntje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 19 april 1711 in Bennekom met Willem Hendricks van Campen, ongeveer 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 19 april 1711 in Bennekom. Willem is geboren omstreeks 1680 in Wageningen. Willem is overleden vóór zondag 18 januari 1728 in Bennekom, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem had land aan de Dijkgraaf te Bennekom
Beroep:
Landbouwer, veehouder
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 12 februari 1728 in Rhenen met Derck Cornelissen (Van Achterbergh), 48 jaar oud, nadat zij op zondag 18 januari 1728 in Bennekom in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Derck: Derck weduwnaar van Willemken Hendericks
Derck is geboren op donderdag 4 januari 1680 in Rhenen, zoon van Cornelis Geurtsen en Hendrikje Dirksen. Hij is gedoopt op donderdag 4 januari 1680 in Rhenen.
Beroep:
Ruiter
IV. Evert (Gerritsen) Roseboom, geboren op maandag 4 oktober 1694 in Halderbrink (Bennekom), zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 448). Hij is gedoopt op donderdag 4 november 1694 in Bennekom. Evert is overleden op zaterdag 20 december 1766 in Bennekom, 72 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 24 december 1766 in Bennekom. Evert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 19 april 1722 in Bennekom met Lijsbeth Evers (Van Eck), 24 jaar oud. Lijsbeth is geboren op dinsdag 24 september 1697 in Bennekom, dochter van Evert Jacobsen van Eck en Gartien (Gartje En Gerritie) Evertse. Zij is gedoopt op dinsdag 24 september 1697 in Bennekom. Lijsbeth is overleden op maandag 28 juni 1779 in Bennekom, 81 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 juli 1779 in Bennekom.
V. Geurt (Gerritsen) Roseboom, geboren omstreeks 1697 in Bennekom (zie 224).
450 Evert Jacobs [parhans/hans09.12] geboren omstreeks 1675.
Hij trouwde met
451 Gerritje Everts geboren omstreeks 1680.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom (zie 225).
456 Gerrit Mateman [parhans/hans09.14].
Hij trouwde met
457 Aaltje Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Jan Gerritsen Mateman, geboren in Bennekom (zie 228).
458 Jan Woutersen van Westerveld geboren op donderdag 1 april 1688 in Bennekom.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 16 oktober 1707 in Bennekom met de ongeveer 19-jarige
459 Maria Willemsen geboren omstreeks 1688 in Voorst. Maria is overleden op zondag 9 september 1759 in Bennekom, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13 september 1759 in Bennekom.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje Jansen van Westerveld, geboren op zondag 23 september 1708 in Bennekom (zie 231).
II. Gerritje Jansen van Westerveld, geboren op woensdag 12 februari 1710 in Bennekom (zie 229).
460 Jan Gijsbert [parineke/ineke09.05].
Hij trouwde met
461 Ariaantje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jansen Aart, geboren omstreeks 1709 in Bennekom (zie 230).
462 Jan Woutersen van Westerveld (dezelfde als 458).
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 16 oktober 1707 in Bennekom met de ongeveer 19-jarige
463 Maria Willemsen (dezelfde als 459).
 

Generatie 10 (stamouders)

544 Hendrick Hendrijcksz Starinck geboren omstreeks 1675 in Steenderen. Hendrick is overleden vóór 1753 in Steenderen, ten hoogste 78 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 24 juni 1700 met de ongeveer 25-jarige
545 Everdina Roelofs Kriegers geboren omstreeks 1675. Everdina is overleden op zaterdag 25 november 1752, ongeveer 77 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen (zie 272).
546 Jan Gerritsz [parhans/hans10.01].
Hij trouwde met
547 Grietjen Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700 (zie 273).
620 Goosen Enserinck. Goosen is overleden in april 1722 in Vorden. Hij is begraven op vrijdag 24 april 1722 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goosen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1616 : Begraven te Vorden
Beroep:
Hoofdpachter op Enserink in Veltwijk
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Goosen is weduwnaar van Teunissken Hendrix Op Laer (ovl. vóór 1682), met wie hij trouwde (1) op donderdag 19 november 1682 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek].
Hij trouwde (2) in december 1684 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek] met
621 Mechtelt Lammersen Op Langenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost Enserinck, geboren in augustus 1687 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op donderdag 21 augustus 1687 in Vorden [bron: Geneanet Wilma Groot Enzerink].
Notitie bij de geboorte van Joost: geboren op de Jegerstee
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
II. Lambert Goosens Enserinck, geboren op donderdag 2 februari 1690 in Vorden (zie 310).
III. Jan Goosens Enserinck, geboren in december 1692 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op woensdag 3 december 1692 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 48 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Jan is overleden op dinsdag 11 januari 1780 in Warnsveld, 87 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 januari 1780 in Warnsveld.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden op ’t Mackink te Warnsveld
Beroep:
Bouwman op ’t Mackink
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zondag 19 maart 1724 in Vorden met Hendericka Wilmerink, ongeveer 22 jaar oud. Hendericka is geboren omstreeks 1702 in Vorden.
Notitie bij Hendericka: Opm.: ook Hendrika Janssen
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
IV. Daniel Enserinck, geboren in mei 1695 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 620). Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1695 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 51 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
622 Jan Joostinc. Jan is overleden omstreeks 1697.
Notitie bij Jan: Opm.: later Jan Veldmaat en Jan Veldmaet
Jan trouwde (2) omstreeks 1695 met Johanna te Winckel (ovl. 1751).
Hij trouwde (1) in 1688 [bron: Geneanet] met
623 Jenneken Hesselinck. Jenneken is overleden omstreeks 1695 in Barchem.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren op zaterdag 21 februari 1693 in Barchem (zie 311).
632 Garrit Wagenvoort [parhans/hans10.04].
Hij begon een relatie met
633 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arent Wagenvoort (zie 316).
634 Jan op ’t Haer [parhans/hans10.05].
Hij begon een relatie met
635 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jenneken Jansen (zie 317).
636 Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [parhans/hans10.06].
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Getuige bij:
geboorteaangifte Garret Pekkelriet (1709-1780) [zie 319,IV]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op donderdag 18 december 1670 in Almen [bron: Gelders Archief] met Mechtelt Wolters.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Mechtelt: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 211 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
637 Mechtelt Wolters.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Garrits Pekkelriet, geboren in december 1679 in Almen (zie 318).
638 Jurrien Roelofsen Vunderink [parhans/hans10.07] geboren in Borculo.
Hij trouwde met
639 Trijntje Derksen Hilverink geboren omstreeks 1656 in Borculo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jurriens Vunderink (zie 319).
648 Jacobus Smits geboren in maart 1679 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 29 maart 1679 in Grave. Jacobus is overleden op zaterdag 12 april 1760 in Grave, 81 jaar oud.
Beroep:
Schepen te Grave
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13 januari 1704 in Cuijk met de 32-jarige
649 Maria Johanna Lamberts van Woelderen geboren in maart 1671 in Cuijk. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1671 in Cuijk. Maria is overleden op vrijdag 28 december 1742 in Grave, 71 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Smits, geboren in oktober 1717 in Grave (zie 324).
652 Willem Beeckman geboren op maandag 26 januari 1699 in Nijmegen. Hij is gedoopt op maandag 26 januari 1699 in Nijmegen. Willem is overleden op woensdag 1 oktober 1749 in Vierlingsbeek, 50 jaar oud.
Beroep:
Kaptijn in dienst van de staat, Vaandrich onder de compagnie van Capitein Elias, Cadet in de compagnie van kapitein Piper, Koster te Mill, Kapitein in Dordrecht
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1731 in Zaltbommel met de ongeveer 31-jarige Johanna Wolfs. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Willem vond plaats op zaterdag 11 augustus 1731 in Zaltbommel.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Opm.: huwelijk op 14-04-1721 te Mill door Hof van Gelderland clandestien verklaard
653 Johanna Wolfs geboren omstreeks 1700 in Heumen. Johanna is overleden in oktober 1764 in Nijmegen, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 5 oktober 1764 in Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Beekman, geboren op dinsdag 11 november 1721 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 652). Hij is gedoopt op zondag 16 november 1721 in Mill. Gijsbert is overleden op zaterdag 3 januari 1778 in Cheribon (Java), 56 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Duivenbrug
Gijsbert trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 1 september 1751 in Groningen met Elizabeth Faber, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op woensdag 11 augustus 1728 in Leeuwarden. Elizabeth is overleden op woensdag 19 januari 1774 in Cheribon (Java), 45 jaar oud.
II. Lucretia Beeckman, geboren op dinsdag 2 februari 1723 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 652). Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1723 in Mill.
III. Petronella Cornelia Beeckman, geboren op donderdag 15 februari 1725 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 652). Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1725 in Mill.
IV. Engelbert Francois Beekman, geboren op donderdag 13 maart 1727 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 652). Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1727 in Mill. Engelbert is overleden op vrijdag 2 februari 1759 in Azie, 31 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Spanderswoud
V. Pieter Cornelis Beekman, geboren in september 1734 in Nijmegen (zie 326).
654 Jan Christiaan (Johan) Swaen geboren op vrijdag 28 juli 1702 in Arnhem. Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1702 in Arnhem. Johan is overleden op woensdag 11 november 1772 in Poederoijen, 70 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Nijmegen
Predikaat:
Vrijheer van Poederoijen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 maart 1729 met de 19-jarige
655 Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel geboren op maandag 23 september 1709. Elisabeth is overleden op zaterdag 30 december 1741, 32 jaar oud.
Predikaat:
Vrijvrouwe van Poederoijen (in 1712 beleend met de heerlijkheid Poederoyen)
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina Hester Swaen, geboren op maandag 19 februari 1731 in Nijmegen (zie 327).
656 Laurentius Akkermans [parhans/hans10.08] geboren omstreeks 1655.
Hij trouwde met
657 Aaltjen Roelofs Bopp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686 (zie 328).
658 Jan Bruijstensz Oomen geboren op donderdag 22 januari 1643 in Well. Hij is gedoopt op donderdag 22 januari 1643 in Well.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1668 in Well met de 23-jarige
659 Geertgen Roelofs geboren op zondag 26 februari 1645 in Well. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1645 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren op donderdag 30 april 1671 in Well (Ammerzoden), zoon van Jan Bruijstensz Oomen (zie 658). Arien is overleden op dinsdag 9 maart 1751 in Well, 79 jaar oud. Arien trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1704 in Well (Ammerzoden) met Willemke Arise Kuijnders Ruijmschoot, ongeveer 21 jaar oud. Willemke is geboren in 1683 in Nederhemert (Zaltbommel).
II. Weelke Oomen, geboren op donderdag 9 oktober 1687 in Well (zie 329).
660 Jacob Marcelisz van der Elst geboren op donderdag 17 november 1661 in Maasdriel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juni 1685 in Maasdriel met de 23-jarige
661 Jenneke Egons Verbruggen Verwer geboren op donderdag 9 februari 1662 in Driel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egon Jacobsz van der Elst, geboren op donderdag 31 januari 1686 in Driel (zie 330).
662 Willem Reijnen van den Anker [parhans/hans10.09] geboren omstreeks 1640. Willem is overleden omstreeks 1728 in Hedel, ongeveer 88 jaar oud.
Notitie bij Willem: gelre
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1670 met de ten hoogste 28-jarige
663 Judith Meeuwsen Kivit geboren omstreeks 1642. Judith is overleden op zaterdag 16 oktober 1700 in Hedel, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687 (zie 331).
672 Dirk Hendriks de Fijter geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 9 mei 1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
673 Ariaantje Rutten Nn geboren omstreeks 1635. Ariaantje is overleden omstreeks 1690, ongeveer 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel (zie 336).
674 Jan Crielaard [parhans/hans10.10] geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
675 Nn Nn geboren omstreeks 1647.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Janse Crielaard, geboren omstreeks 1669 (zie 337).
680 Anthonij Govaerts van Andel geboren omstreeks 1663. Anthonij is overleden op dinsdag 5 augustus 1738 in Andel, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde met
681 Catharina van Wijk geboren omstreeks 1660. Catharina is overleden op vrijdag 27 augustus 1734 in Andel, ongeveer 74 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Anthonisse Govertse van Andel, geboren op zondag 2 maart 1687 in Andel (zie 340).
684 Hendrik Dirkse de Fijter (dezelfde als 336 in generatie 9).
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
685 Maria Janse Crielaard (dezelfde als 337 in generatie 9).
686 Govert Adriaanz van Andel geboren omstreeks 1638 in Andel. Govert is overleden op zaterdag 10 juli 1717 in Andel, ongeveer 79 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
687 Anneke Janse van Tiel geboren omstreeks 1644.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anthonij Govaerts van Andel, geboren omstreeks 1663 (zie 680).
II. Gerrit Govertse van Andel, geboren omstreeks 1680, zoon van Govert Adriaanz van Andel (zie 686). Gerrit is overleden op maandag 23 februari 1722 in Andel, ongeveer 42 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1700 met Anneke Goverts van Veen, ongeveer 20 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1680. Anneke is overleden op donderdag 27 februari 1716 in Andel, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zondag 22 maart 1716 in Giessen met Grietje Matthijse van Rijsenburgh, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1690 in Giessen. Grietje is overleden op woensdag 9 september 1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud.
III. Hendrik Govertsz van Andel, geboren omstreeks 1685 in Andel, zoon van Govert Adriaanz van Andel (zie 686). Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 29 oktober 1713 in Rijswijk met Amelia Goosens Boomer, 22 jaar oud. Amelia is geboren op zondag 6 mei 1691 in Rijswijk.
IV. Anneke Govertse van Andel, geboren omstreeks 1692 (zie 343).
688 Egbert Jansen Rink geboren op donderdag 25 januari 1652 in Haaften. Hij is gedoopt op donderdag 25 januari 1652 in Haaften.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1679 in Haaften met de 24-jarige
689 Heeske Wouters van der Crap geboren in september 1654 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 20 september 1654 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Egbertse Rink, geboren in februari 1686 in Haaften (zie 344).
690 Handrick Aldens.
Notitie bij Handrick: Handrick Cuijl
Hij trouwde met
691 Dinghen Hendrix Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in juli 1687 in Haaften (zie 345).
702 Christoffel Laurentsz Sterrenberg geboren omstreeks 1682 in Hellouw. Christoffel is weduwnaar van Geertje Paulse de Wit (±1684-vóór 1711), met wie hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1704.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op zondag 12 juli 1716 in Haaften met de ongeveer 20-jarige
703 Grietje Geerards van Dilligant geboren omstreeks 1696.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Sterrenberg, geboren op zondag 18 december 1718 in Haaften (zie 351).
704 Evert Henrix [parhans/hans10.12]. Evert is overleden na 1720.
Hij trouwde op zondag 24 juni 1691 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met de 22-jarige
705 Meijntje Hendriksen geboren op donderdag 13 december 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1668 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltje Everts, geboren omstreeks oktober 1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [parhans/hans10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op zaterdag 4 oktober 1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelis Everts, geboren omstreeks juli 1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [parhans/hans10.12] (zie 704). Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Adriaen Everts, geboren omstreeks september 1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [parhans/hans10.12] (zie 704). Hij is gedoopt op maandag 10 september 1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Hendrica Everts, geboren omstreeks juli 1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [parhans/hans10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Boudewijn Everts, geboren op zondag 25 augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 352).
VI. Meijntje Everts, geboren omstreeks juli 1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [parhans/hans10.12] (zie 704). Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
732 Willem Jansen van Appeldoorn geboren op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen. Hij is gedoopt op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 12 januari 1710 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met de 20-jarige Stijntje (Christina) Willems van Weelden. Willem en Stijntje gingen op vrijdag 20 december 1709 in Waardenburg in ondertrouw.
733 Stijntje (Christina) Willems van Weelden geboren op dinsdag 1 november 1689 in Waardenburg (Neerijnen). Zij is gedoopt op maandag 7 november 1689 in Waardenburg (Neerijnen) [bron: Bommelerwaardse Boom].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willems van Appeldoorn, geboren op zondag 16 november 1710 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Zij is gedoopt op zondag 16 november 1710 in Waardenburg. Bij de doop van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Roelofs van Weelde en Tomiske Roelofs van Weelde. Teuntje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1735 in Meteren met Aert Geertsen van den Wijngaert, ongeveer 25 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1710 in Poederoijen.
II. Willem Willemsz (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren op zondag 7 mei 1713 in Opijnen (zie 366).
III. Jantje van Appeldoorn, geboren in maart 1716 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1716 in Opijnen.
IV. Huijbert van Appeldoorn, geboren in maart 1719 in Waardenburg, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1719 in Waardenburg. Bij de doop van Huijbert was de volgende getuige aanwezig: Toniske Dirx van Eck. Huijbert is overleden omstreeks 1805 in Opijnen, ongeveer 86 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 mei 1740 in Opijnen met Metje Willems van Weelde. Metje is overleden in februari 1798 in Opijnen. Zij is begraven op donderdag 15 februari 1798 in Opijnen.
(2) trouwde, 81 of 82 jaar oud, in 1801 met Leena van Dalen.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Leena: Huijbert weduwnaar van Metje Willems van Weelde
Leena weduwe van Roelof van Appeldoorn
Leena was de schoonzus van Huijbert
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op maandag 18 april 1808 in Opijnen. Leena is weduwe van Roelof van Appeldoorn (1725-1781), met wie zij trouwde op zondag 23 januari 1774 in Opijnen, zie 733,VI.
V. Goossen van Appeldoorn, geboren in december 1721 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 7 december 1721 in Opijnen. Goossen is overleden vóór 1770, ten hoogste 49 jaar oud. Goossen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 21 maart 1745 in Opijnen met Lijsbeth van Gameren, 19 jaar oud. Lijsbeth is geboren in februari 1726 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1726 in Tuil.
VI. Roelof van Appeldoorn, geboren op zondag 14 januari 1725 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1725 in Opijnen. Roelof is overleden op woensdag 3 oktober 1781 in Opijnen, 56 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 maart 1745 in Opijnen met Maaike van Gameren, 21 jaar oud. Maaike is geboren op zondag 7 november 1723 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1723 in Tuil. Maaike is overleden op vrijdag 27 december 1771 in Opijnen, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 23 januari 1774 in Opijnen met Leena van Dalen, nadat zij op zaterdag 8 januari 1774 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Leena: Opm.: Roelof weduwnaar van Marijke van Gameren
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op maandag 18 april 1808 in Opijnen. Leena trouwde later in 1801 met Huijbert van Appeldoorn (1719-±1805), zie 733,IV.
VII. Jan van Appeldoorn, geboren in januari 1728 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1728 in Opijnen. Jan is overleden vóór 1732 in Opijnen, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Geertje van Appeldoorn, geboren in januari 1730 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1730 in Opijnen. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 27 december 1750 in Opijnen met Hendrik van Berghem, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 december 1750 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in december 1720 in Varik. Hij is gedoopt op dinsdag 7 januari 1721 in Varik.
Religie:
Rooms Katholiek
IX. Jan van Appeldoorn, geboren in april 1732 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 27 april 1732 in Opijnen.
X. Neelke van Appeldoorn, geboren in augustus 1734 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1734 in Opijnen.
XI. Dirk Willemse van Appeldoorn, geboren in augustus 1736 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoorn (zie 732). Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1736 in Opijnen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 september 1759 in Waardenburg met Jacoba Zeegers, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1740 in Waardenburg, dochter van Jacob Sijgers en Anna Nn.
734 Arien (Meerten) Vermaerten geboren op donderdag 18 september 1687 in Buren. Hij is gedoopt op donderdag 18 september 1687 in Buren.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 juli 1712 in Geldermalsen met de 27-jarige
735 Sijke Barten van Hattem geboren op donderdag 22 maart 1685 in Opijnen (Est en Opijnen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Vermaerten, geboren op zondag 3 maart 1715 in Opinen, dochter van Arien (Meerten) Vermaerten (zie 734). Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1715 in Opijnen. Stijntje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 december 1744 in Opijnen met Cornelis van Alphen, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 december 1744 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren omstreeks 1722 in Ophemert, zoon van Cornelis Franse van Alphen en Cornelia Geleinsze. Cornelis is overleden op dinsdag 8 juni 1779 in Opijnen, ongeveer 57 jaar oud.
II. Jenneke Arijse Vermaerten, geboren op zondag 24 januari 1723 in Opijnen (zie 367).
752 Gerrit Willems (De Jonge) de Vos geboren omstreeks 1655. Gerrit is overleden op vrijdag 12 januari 1731 in Zijderveld, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 januari 1731 in Zijderveld.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 20 april 1681 in Hei- en Boeikop met de ongeveer 17-jarige
753 Metje Fredericks Nn geboren omstreeks 1664.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frederik Gerrits de Vos, geboren op donderdag 1 november 1685 in Zijderveld (zie 376).
754 Jan Cornelisz Stavast geboren omstreeks 1650. Jan is overleden in december 1729 in Zijderveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op zondag 18 december 1729 in Zijderveld.
Hij trouwde met
755 Grietje Leenderts geboren omstreeks 1655.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annigje Jans Stavast, geboren vóór donderdag 12 december 1680 in Everdingen (zie 377).
768 Geerlich Corelisse Brinckhuis [parhans/hans10.14] geboren omstreeks 1650. Geerlich is overleden op woensdag 27 maart 1709 in Zwolle, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis].
Notitie bij overlijden van Geerlich: Begraven in de Kruiskerk
Notitie bij Geerlich: Op 28 april 1699 verkrijgt Geerlich het kleinburgerschap van de stad Zwolle met zijn zoontjes Wolter en Arent
Geerlich woont zijn leven lang in de Pauw (dit is een herberg). Een huis tegen de Sassenpoort aangebouwd.
Dit pand staat er nog steeds. Een prachtig pand waarin nu een kapperszaak in is gevestigd.
Religie:
Ned. Herv. (Hij deed belijdenis op 09-06-1662)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1674 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met Hendrickje Arentsz.

Notitie bij het huwelijk van Geerlich en Hendrickje: Geerlich en Hendrickje hebben 9 kinderen.
Wolter is het zesde kind
769 Hendrickje Arentsz.
Notitie bij Hendrickje: Hendrikje woonde aan de Nieuwstad
Religie:
Ned. Herv. (Zij doet belijdenis in april 1675)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arent Brinkhuis, zoon van Geerlich Corelisse Brinckhuis [parhans/hans10.14] (zie 768).
II. Mergie Brinkhuis, dochter van Geerlich Corelisse Brinckhuis [parhans/hans10.14] (zie 768). Zij is gedoopt op zaterdag 28 februari 1682 in Zwolle [bron: NH Doopboek nr. 700 pagina 512].
Religie:
Ned. Herv.
III. Wolter Brinkhuis, geboren op donderdag 6 december 1685 in Zwolle (zie 384).
896 Aert Rozeboom [parhans/hans10.15] geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met
897 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Aerts Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede) (zie 448).
916 Wouter Garts [parineke/ineke10.03].
Hij trouwde met
917 Stijntien Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Woutersen van Westerveld, geboren op donderdag 1 april 1688 in Bennekom (zie 458).
918 Wolter Willem. Wolter is overleden na 1707 in Wijhe.
Hij trouwde met
919 Gerritje Stevens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Willemsen, geboren omstreeks 1688 in Voorst (zie 459).
924 Wouter Garts [parineke/ineke10.03] (dezelfde als 916).
Hij trouwde met
925 Stijntien Nn (dezelfde als 917).
926 Wolter Willem (dezelfde als 918).
Hij trouwde met
927 Gerritje Stevens (dezelfde als 919).
 

Generatie 11 (stamgrootouders)

1088 Hendrijck Harmensz Starinck.
Notitie bij Hendrijck: Opm. ook Hendrijck Berents
Hij begon een relatie met
1089 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen (zie 544).
1240 Joost op ’t Havelink [parhans/hans11.07].
Hij trouwde met
1241 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Goosen Enserinck (zie 620).
1244 Jacob Korterinck geboren op donderdag 8 september 1611 in Barchem. Hij is gedoopt op donderdag 8 september 1611 in Lochem. Jacob is overleden in februari 1692 in Vorden, 80 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18 februari 1692 in Vorden.
Notitie bij Jacob: Opm.: later Jacob Joostinck
Hij trouwde, 24 jaar oud, in januari 1636 in Vorden [bron: Geneanet] met
1245 Gartjen Gruwell.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joostinc (zie 622).
II. Marrie Jostincks, geboren op donderdag 7 mei 1643 in Vorden, dochter van Jacob Korterinck (zie 1244). Zij is gedoopt op donderdag 7 mei 1643 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Marrie trouwde, 23 jaar oud, in april 1667 in Lochem [bron: Geneanet] met Lammert Kassenberch.
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Kessenbergh, Karssenbergh, Karsseborck
1246 Jan Hesselinck.
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
1247 Jenneken Korterinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Hesselinck (zie 623).
1296 Jasper Smits [parhans/hans11.08] geboren in Maastricht. Jasper is overleden op dinsdag 1 augustus 1741 in Grave.
Beroep:
Beziender van de Lithse tol, schepen van Grave
Hij trouwde op zondag 6 september 1671 in Grave met de 25-jarige
1297 Helena Felixdr de Huijer geboren in mei 1646 in Grave. Zij is gedoopt op maandag 14 mei 1646 in Grave. Helena is overleden op zaterdag 16 december 1730 in Den Haag, 84 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Smits, geboren in maart 1679 in Grave (zie 648).
1304 Pieter Cornelis Beeckman geboren in november 1670 in Nijmegen. Hij is gedoopt op zondag 30 november 1670 in Nijmegen. Pieter is overleden op zaterdag 9 maart 1715, 44 jaar oud.
Beroep:
Raadsvriens, serviesmeester
Hij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 april 1694 in Nijmegen met de 22-jarige
1305 Henrietta van Eck Van Panthaleon geboren op zondag 8 november 1671 in Nijmegen. Henrietta is overleden op woensdag 23 november 1746 in Nijmegen, 75 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 26 november 1746 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Beeckman, geboren op maandag 26 januari 1699 in Nijmegen (zie 652).
1306 Jan Hendrik de Wolff.
Beroep:
Jager van de Heer van Heumen
Hij begon een relatie met
1307 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Johanna Wolfs, geboren omstreeks 1700 in Heumen (zie 653).
1316 Bruijst Ariensen Oomen geboren omstreeks 1613 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 8 december 1639 in Well met de ongeveer 27-jarige
1317 Wijlke Willems Nn geboren omstreeks 1612.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Bruijstensz Oomen, geboren op donderdag 22 januari 1643 in Well (zie 658).
1318 Roelof Jacobse Nn geboren omstreeks 1615.
Hij trouwde met
1319 Mariken Jans Nn geboren omstreeks 1615.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertgen Roelofs, geboren op zondag 26 februari 1645 in Well (zie 659).
1320 Marcel Marcelissen van der Elst geboren omstreeks 1637 in Maasdriel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 3 maart 1661 in Maasdriel met de ongeveer 21-jarige
1321 Maijke Hendricks Gielen geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op donderdag 17 november 1661 in Maasdriel (zie 660).
II. Hendrick Marcelissen van der Elst, geboren op donderdag 1 mei 1664 in Maasdriel, zoon van Marcel Marcelissen van der Elst (zie 1320).
1322 Egon Verwer [parhans/hans11.01] geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde met
1323 Barbara Gerritsdr Saers Verbruggen geboren omstreeks 1635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op donderdag 9 februari 1662 in Driel (zie 661).
1344 Hendrik de Fijter [parhans/hans11.02].
Hij trouwde met
1345 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635 (zie 672).
II. Aart Hendrikse de Fijter, geboren na 1635, zoon van Hendrik de Fijter [parhans/hans11.02] (zie 1344). Aart trouwde met Neeltje Abrahamse Nn.
1346 Ruthger Loijen Nn geboren omstreeks 1605. Ruthger is overleden in 1660, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
1347 Jenneke Geerits Nn geboren omstreeks 1605.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635 (zie 673).
1360 Govert Adriaanz van Andel (dezelfde als 686 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
1361 Anneke Janse van Tiel (dezelfde als 687 in generatie 10).
1368 Dirk Hendriks de Fijter (dezelfde als 672 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 9 mei 1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
1369 Ariaantje Rutten Nn (dezelfde als 673 in generatie 10).
1370 Jan Crielaard [parhans/hans10.10] (dezelfde als 674 in generatie 10).
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
1371 Nn Nn (dezelfde als 675 in generatie 10).
1372 Adriaan Jansz van Andel geboren omstreeks 1615.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
1373 Maritje Hermense geboren omstreeks 1610 in Andel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Adriaanz van Andel, geboren omstreeks 1638 in Andel (zie 686).
II. Adriaan van Andel, geboren omstreeks 1640, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1372). Adriaan trouwde met Teuntje Theunissen.
III. Anthonij Adriaensz van Andel, geboren omstreeks 1645 in Andel, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1372). Anthonij is overleden op zaterdag 16 augustus 1721 in Andel, ongeveer 76 jaar oud. Anthonij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1669 met Eijken Janse Rosa, ongeveer 23 jaar oud. Eijken is geboren omstreeks 1646, dochter van Jan Heijmensz Rosa en Nn Nn.
IV. Jan van Andel, geboren omstreeks 1650 in Andel, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1372). Jan is overleden op vrijdag 7 augustus 1716 in Andel, ongeveer 66 jaar oud. Jan trouwde met Nn Nn.
1376 Jan Dircksen Rink [parhans/hans11.03] geboren omstreeks 1615 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 4 juni 1637 in Haaften met de ongeveer 43-jarige
1377 Janneken Claes (Jenneke Claes) Crom geboren omstreeks 1594 in Haaften. Janneken is weduwe van Frans Meijers (±1594-vóór 1625), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1615.
Janneken is weduwe van Sander Jansz van Tuijl (±1580-1636), met wie zij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op zondag 5 oktober 1625.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Batje Rink, geboren op donderdag 7 februari 1641 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [parhans/hans11.03] (zie 1376). Batje is overleden in 1641, geen jaar oud.
II. Batje Rink, geboren op zaterdag 15 augustus 1643 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [parhans/hans11.03] (zie 1376).
III. Dirkck Jansen Rink, geboren in 1645, zoon van Jan Dircksen Rink [parhans/hans11.03] (zie 1376). Dirkck begon een relatie met Nn Nn.
IV. Egbert Jansen Rink, geboren op donderdag 25 januari 1652 in Haaften (zie 688).
1380 Jan Aldens geboren op donderdag 29 oktober 1637 in Haaften.
Hij trouwde met
1381 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Handrick Aldens (zie 690).
1404 Laurens Stoffles Sterrenberg geboren op zaterdag 23 maart 1647 in Hellouw. Hij is gedoopt op zaterdag 23 maart 1647 in Hellouw. Laurens trouwde (2) op zondag 27 augustus 1702 in Haaften met Neeltje Teunisse Nn (geb. ±1670), ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1682 met de ongeveer 22-jarige
1405 Engelke Peters geboren omstreeks 1660. Engelke is overleden vóór augustus 1702, ten hoogste 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Laurentsz Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw (zie 702).
1410 Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04].
Hij trouwde omstreeks 1658 met
1411 Rixken Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tonis Hendriksen, geboren in augustus 1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Adriaen Hendriksen, geboren in december 1659 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op donderdag 1 januari 1660 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Jan Hendriksen, geboren in maart 1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op maandag 2 april 1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Rudolf Hendriksen, geboren in april 1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op donderdag 23 april 1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Cornelis Hendriksen, geboren in maart 1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [parhans/hans11.04] (zie 1410). Hij is gedoopt op maandag 7 maart 1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
VI. Meijntje Hendriksen, geboren op donderdag 13 december 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)) (zie 705).
1464 Jan Arisz [parhans/hans11.05] geboren omstreeks 1660 in Opijnen.
Hij trouwde met
1465 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansen van Appeldoorn, geboren op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen (zie 732).
II. Jan de Vries, geboren op maandag 6 september 1688 in Est en Opijnen, zoon van Jan Arisz [parhans/hans11.05] (zie 1464). Hij is gedoopt op maandag 6 september 1688 in Est en Opijnen.
1466 Willem Roelofsz van Weelden geboren omstreeks 1663.
Hij trouwde met
1467 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje (Christina) Willems van Weelden, geboren op dinsdag 1 november 1689 in Waardenburg (Neerijnen) (zie 733).
II. Willem van Weelde, geboren in 1705 in Waardenburg (Neerijnen), zoon van Willem Roelofsz van Weelden (zie 1466).
1468 Marten Willems [parhans/hans11.06]. Marten is weduwnaar van Handrikske Wouters (ovl. vóór 1687).
Marten is weduwnaar van Willemke Hendriks (ovl. vóór 1688).
Hij trouwde (3) op vrijdag 9 juli 1688 in Opijnen met Jantje Ariens (zie 1469 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Marten en Jantje: Opm. Marten weduwnaar van Handrikske Wouters en Willemke Hendriks en Jantje weduwe van Arien Klasse
1469 Jantje Ariens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien (Meerten) Vermaerten, geboren op donderdag 18 september 1687 in Buren (zie 734).
1470 Bart Jansen van Hattum. Bart is overleden vóór september 1712. Bart is weduwnaar van Beeltje Claessen (ovl. vóór 1677).
Hij trouwde (2) op woensdag 13 oktober 1677 in Ophemert met de 24 of 25-jarige Neeltje Goossens Schaaij (zie 1471 hieronder). Bart en Neeltje gingen op donderdag 23 september 1677 in Opijnen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Bart en Neeltje: Bart weduwnaar van Beeltje Claessen
1471 Neeltje Goossens Schaaij geboren in 1652.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijke Barten van Hattem, geboren op donderdag 22 maart 1685 in Opijnen (Est en Opijnen) (zie 735).
1504 Willem Jansz de Vos geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop.
Notitie bij Willem: Opm. ook de Vosch
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 7 januari 1644 in Zijderveld met de ongeveer 17-jarige
1505 Gijsbertje Daamsdr van Zanten geboren omstreeks 1627 in Schoonrewoerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Willems (De Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655 (zie 752).
1508 Cornelis Aalbertsz Stavast geboren vóór 1630.
Hij trouwde vóór 1650 met de ten hoogste 15-jarige
1509 Gerritje Peters geboren omstreeks 1635. Gerritje is overleden vóór 1680, ten hoogste 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz Stavast, geboren omstreeks 1650 (zie 754).
1836 Wolter Gerrits [parineke/ineke11.01].
Hij begon een relatie met
1837 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Wolter Willem (zie 918).
1838 Steven Wijnholt [parineke/ineke11.02].
Hij begon een relatie met
1839 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje Stevens (zie 919).
1852 Wolter Gerrits [parineke/ineke11.01] (dezelfde als 1836).
Hij begon een relatie met
1853 Nn Nn (dezelfde als 1837).
1854 Steven Wijnholt [parineke/ineke11.02] (dezelfde als 1838).
Hij begon een relatie met
1855 Nn Nn (dezelfde als 1839).
 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2176 Harmen Johansz Staerinck geboren omstreeks 1600 in Steenderen.
Hij begon een relatie met
2177 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrijck Harmensz Starinck (zie 1088).
2488 Roelof Korterinck [parhans/hans12.05]. Roelof trouwde (2) in juli 1626 in Lochem [bron: Geneanet] met Jenneken Gruwel.
Hij trouwde (1) in september 1608 in Lochem [bron: Geneanet] met de 22-jarige
2489 Essele van Haerle geboren op maandag 25 augustus 1586 in Lochem. Zij is gedoopt op maandag 25 augustus 1586 in Lochem. Essele is overleden omstreeks 1626 in Lochem, ongeveer 40 jaar oud (oorzaak: Overleden aan de pest).
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Korterinck, geboren op zondag 18 oktober 1609 in Lochem, zoon van Roelof Korterinck [parhans/hans12.05] (zie 2488). Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1609 in Lochem.
Beroep:
Bouwman op Hassink te Barchem
Religie:
Nederduits Gereformeerd (later Nederlands-Hervormd)
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1635 [bron: Geneanet] met Elsken Hassink.
II. Jacob Korterinck, geboren op donderdag 8 september 1611 in Barchem (zie 1244).
2490 Jan Gruwel.
Hij trouwde met
2491 Jenneken Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gartjen Gruwell (zie 1245).
2594 Felix de Huijer geboren in oktober 1606 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 11 oktober 1606 in Grave. Felix is overleden omstreeks 1652, ongeveer 46 jaar oud.
Beroep:
Swertveger (Wapensmid) in 1643
Hij trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 6 juli 1639 in Grave met de 21 of 22-jarige
2595 Willemke van Aken geboren in juli 1617 in Grave. Zij is gedoopt in juli 1617 in Grave. Willemke is overleden vóór maandag 29 maart 1677, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena Felixdr de Huijer, geboren in mei 1646 in Grave (zie 1297).
2608 Derck Beeckman geboren op vrijdag 28 september 1629 in Nijmegen. Hij is gedoopt op vrijdag 28 september 1629 in Nijmegen. Derck is overleden omstreeks 1684 in Nijmegen, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester van Nijmegen in 1682
Hij trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 7 juli 1667 in Loosduinen met de ongeveer 27-jarige
2609 Francoise Vertbolt geboren omstreeks 1640. Francoise is overleden in augustus 1717, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 12 augustus 1717.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Barbara Beeckman, geboren omstreeks 1668, dochter van Derck Beeckman (zie 2608). Maria is overleden omstreeks 1686, ongeveer 18 jaar oud.
Titel:
Dr.
Maria trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1684 met Cornelis Vermeer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 5 augustus 1661 in Herwen. Cornelis is overleden op vrijdag 5 juli 1726 in Nijmegen, 64 jaar oud.
II. Pieter Cornelis Beeckman, geboren in november 1670 in Nijmegen (zie 1304).
2610 Johan van Eck geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1670 met de ongeveer 25-jarige
2611 Cornelia Leydekker geboren omstreeks 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrietta van Eck Van Panthaleon, geboren op zondag 8 november 1671 in Nijmegen (zie 1305).
2632 Arien Oomen geboren omstreeks 1585 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1608 in Well met de ongeveer 16-jarige
2633 Jorreke Jordens geboren omstreeks 1592 in Well. Jorreke is overleden in 1634 in Well, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bruijst Ariensen Oomen, geboren omstreeks 1613 in Well (zie 1316).
2640 Marcelis Drirksz van der Elst geboren omstreeks 1600 in Maasdriel. Marcelis is overleden omstreeks 1637 in Maasdriel, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1637 in Maasdriel met de ongeveer 37-jarige
2641 Jenneke Jacobse Bock geboren omstreeks 1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel (zie 1320).
2692 Jan Loijen van Vuuren [parhans/hans12.01] geboren omstreeks 1570. Jan is overleden in 1638, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
2693 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605 (zie 1346).
2720 Adriaan Jansz van Andel (dezelfde als 1372 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
2721 Maritje Hermense (dezelfde als 1373 in generatie 11).
2736 Hendrik de Fijter [parhans/hans11.02] (dezelfde als 1344 in generatie 11).
Hij trouwde met
2737 Nn Nn (dezelfde als 1345 in generatie 11).
2738 Ruthger Loijen Nn (dezelfde als 1346 in generatie 11).
Hij trouwde met
2739 Jenneke Geerits Nn (dezelfde als 1347 in generatie 11).
2744 Jan Adriaansz van Andel geboren omstreeks 1563.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
2745 Nn Nn geboren omstreeks 1565.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Jansz van Andel, geboren vóór 1588, zoon van Jan Adriaansz van Andel (zie 2744). Dirk trouwde vóór 1610 met Nn Nn.
II. Adriaan Jansz van Andel, geboren omstreeks 1615 (zie 1372).
2754 Claes Petersz Crom [parhans/hans12.03].
Hij trouwde met
2755 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneken Claes (Jenneke Claes) Crom, geboren omstreeks 1594 in Haaften (zie 1377).
2760 Aert Jansz Aldens.
Hij trouwde met
2761 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Aldens, geboren op donderdag 29 oktober 1637 in Haaften (zie 1380).
2808 Christoffel "Tiel" van Sterrenberg [parhans/hans12.07] geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde met
2809 Grichten Geurts geboren omstreeks 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Sterrenberg, geboren op donderdag 15 maart 1646 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg [parhans/hans12.07] (zie 2808). Laurens is overleden vóór 1647 in Haaften, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren op zaterdag 23 maart 1647 in Hellouw (zie 1404).
III. Aaltje Sterrenberg, geboren op donderdag 29 april 1649 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg [parhans/hans12.07] (zie 2808).
IV. Heeske Sterrenberg, geboren op donderdag 3 november 1650 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg [parhans/hans12.07] (zie 2808).
V. Geurt Sterrenberg, geboren op donderdag 23 september 1655 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg [parhans/hans12.07] (zie 2808).
2932 Roelof Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde met
2933 Nn Nn geboren omstreeks 1643.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Roelofsz van Weelden, geboren omstreeks 1663 (zie 1466).
2940 Jan Bartsz van Hattum geboren omstreeks 1608. Jan is overleden vóór februari 1683, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Armenmeester te Ophemert en nabuur te Ophemert
Jan trouwde (2) vóór april 1649 met Geertruijt Cornelis Goorman (ovl. vóór 1676).
Jan trouwde (3) vóór mei 1676 met Baetgen Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks mei 1640 met
2941 Grietje Jans Holl. Grietje is overleden vóór 1649.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bart Jansen van Hattum (zie 1470).
II. Hendrik van Hattum, geboren in Lienden, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 2940). Hendrik is overleden op woensdag 15 december 1728 in Wadenoijen.
Beroep:
Secretaris van Wadenoijen, schout van Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen, schepen van Wadenoijen. diaken te Wadenoijen, schepen in de Bank van Deil
Hendrik trouwde op maandag 16 december 1669 in Amerongen met Maria Passavant, nadat zij op woensdag 31 juli 1669 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Wadenoijen, dochter van Gerhard Passavant en Aeltgen van der Slonien. Maria is overleden na 1732.
III. Michiel (Giel) van Hattum, geboren in Ophemert, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 2940). Michiel is overleden in 1719 in Wadenoijen.
Beroep:
Diaken te Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen
Michiel:
(1) trouwde op donderdag 30 januari 1676 in Ophemert met Jenneke Jans de Hotte, nadat zij op woensdag 8 januari 1676 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Jenneke: Jenneke weduwe van Jan Berentse
Jenneke is een dochter van Jan Lowiesz de Hotte en Lijske Jans van Beest. Jenneke is overleden vóór 1689.
(2) ging in ondertrouw op donderdag 6 oktober 1689 in Wadenoijen met Anneke Gerrits.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Anneke: Michiel weduwnaar van Jenneke de Hotte
Anneke weduwe van Arij Cornelisse
2942 Goossen Willems van Schaaij [parhans/hans12.04]. Goossen is overleden na 1664.
Hij trouwde met
2943 Mericken Jans. Mericken is overleden vóór 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652 (zie 1471).
II. Willem Goossens Schaaij, geboren omstreeks 1654 in Opijnen, zoon van Goossen Willems van Schaaij [parhans/hans12.04] (zie 2942). Willem is overleden omstreeks 1712 in Opijnen, ongeveer 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 2 maart 1684 in Heesselt met Mariken Cornelisdr Nn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op dinsdag 8 februari 1684 in Heesselt in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Mariken: Mariken weduwe van Klaas Hendriks van den Heuvel
Mariken is geboren omstreeks 1660 in Opijnen.
3008 Jan Roelofs de Vos geboren omstreeks 1590.
Hij trouwde met
3009 Aafken Gerrit Hendriks Scheer geboren omstreeks 1580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz de Vos, geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop (zie 1504).
3016 Aelbert Stavast [parhans/hans12.06] geboren omstreeks 1605.
Hij begon een relatie met
3017 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelis Aalbertsz Stavast, geboren vóór 1630 (zie 1508).
 

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4352 Johan Geritsz Staerinck geboren in 1565 in Steenderen. Johan is overleden na 1615 in Warnsveld, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vóór zaterdag 15 januari 1583 met
4353 Hermana Hendriksdr Lebbinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen (zie 2176).
4978 Hendrick van Haerle [parhans/hans13.08] geboren omstreeks 1557 in Zutphen. Hendrick is overleden vóór maandag 20 mei 1630 in Lochem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester van Lochem, provisor van het Gasthuis
Hendrick trouwde (2) op donderdag 23 juli 1626 in Lochem met Aeltien Loesinks (geb. ±1560), ongeveer 66 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 26 mei 1583 in Lochem [bron: Geneanet] met de ongeveer 28-jarige
4979 Gertken Tiessink geboren omstreeks 1555. Gertken is overleden omstreeks 1625, ongeveer 70 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Essele van Haerle, geboren op maandag 25 augustus 1586 in Lochem (zie 2489).
5216 Pieter Beeckman geboren omstreeks 1597 in Nijmegen. Pieter is overleden in november 1635 in Nijmegen, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 6 november 1635 in Nijmegen.
Beroep:
van 1622 tot 1635     Rentmeester der geestelijk goederen te Nijmegen
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1629 in Nijmegen met
5217 Wilhelmina Bouwens geboren in Nijmegen. Wilhelmina is overleden op woensdag 11 januari 1668.
Beroep:
Buitenmoeder van het burgerweeshuis
Kind uit dit huwelijk:
I. Derck Beeckman, geboren op vrijdag 28 september 1629 in Nijmegen (zie 2608).
5264 Jan Aartsz Oomen [parhans/hans13.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1584 in Raamsdonk met de ongeveer 20-jarige
5265 Beelken Nn geboren omstreeks 1564.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well (zie 2632).
5280 Dirk Lambertsz van der Elst [parhans/hans13.02] geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden in 1639, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 30-jarige
5281 Oetge van Malsen geboren omstreeks 1570. Oetge is overleden in 1650, ongeveer 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel (zie 2640).
5440 Jan Adriaansz van Andel (dezelfde als 2744 in generatie 12).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
5441 Nn Nn (dezelfde als 2745 in generatie 12).
5476 Jan Loijen van Vuuren [parhans/hans12.01] (dezelfde als 2692 in generatie 12).
Hij trouwde met
5477 Nn Nn (dezelfde als 2693 in generatie 12).
5488 Adriaan van Andel [parhans/hans13.07] geboren omstreeks 1540.
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
5489 Nn Nn geboren omstreeks 1544.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaansz van Andel, geboren omstreeks 1563 (zie 2744).
5520 Jan Aldens [parhans/hans13.04].
Hij trouwde met
5521 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aert Jansz Aldens (zie 2760).
5864 Rutger Willemsz van Weelden geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1637 met de ten hoogste 23-jarige