Kwartierstaat van Mark Patrick (Mark) van Otterlo

Onderzoek naar de voorouders

van

Mark Patrick (Mark) van Otterlo

bijgewerkt t/m 31-12-2021

 

Generatie 1 (proband)

1 Mark Patrick (Mark) van Otterlo. Mark trouwde met Cagla Cevik.
 

Generatie 2 (ouders)

2 Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans trouwde (2) met Evertje (Edith) Rijksen (1946-2011).
Hans trouwde (3) met Elly van Andel (1948-2013).
Hij trouwde (1) met
3 Marianne (Marian) Welage.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mark Patrick (Mark) van Otterlo (zie 1).
 

Generatie 3 (grootouders)

jan_bertus_van_otterlo.jpg grafsteen_j.b._van_otterlo_-_g._van_otterlo_-_brinkhuis.jpg
1 Jan Bertus van Otterlo2 Grafsteen J.B. van Otterlo - G. van Otterlo - Brinkhuis
4 Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (afb. 1 en 2) geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem. Jan is overleden op woensdag 5 januari 2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op maandag 10 januari 2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Adressen:
Bernard Zweerslaan 67, Arnhem
Creutzbergstraat, Arnhem
Dr. H. Piersonstraat, Arnhem
Grijpskerkstraat, Arnhem
Helmondstraat, Arnhem
Helsdingenstraat, Arnhem
Prins van Oranjestraat, Wormer (Wormerland)
Richard Holstraat, Arnhem
Sweelincklaan 113, Arnhem
van Speijkstraat, Arnhem
van 1999 tot 2000     Rosendaalseweg 485, 6824 KK Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat devakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes inde toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam iktoen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ikin die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever,die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staatoveral afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groterdan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiekof in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 september 1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Geertruida (Truus) Brinkhuis. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Truus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Smits (1893-1959) [zie 19,IV] [oom moederszijde bruidegom] en Bob Brinkhuis (1915-1977) [zie 11,II] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Jan en Truus: Aktenr. 517 : Reg.nr. 13299-03 : Akteplaats Arnhem
Opm. de afkondiging van dit huwelijk heeft zonder sluiting plaats gehad te Arnhem op den vierentwintigste augustus 1940
geertruida_brinkhuis.jpg
3 Geertruida Brinkhuis
5 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 3) geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem. Truus is overleden op woensdag 25 december 1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 30 december 1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Adressen:
Bernard Zweerslaan 67, Arnhem
Sweelincklaan 113, Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geurtje van Otterlo, dochter van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 4). Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert (Wicher) Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo, dochter van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 4). Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo (zie 2).
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo, zoon van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 4). Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus Jr. (Jan) van Otterlo, zoon van Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo (zie 4). Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.
6 Theodorus Welage geboren op donderdag 12 mei 1887 in Heemskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1887 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 25 : Akteplaats: Heemskerk
Theodorus is overleden op zondag 15 januari 1950 in Haarlem, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1950 [bron: Noord-Hollands Archief]. Hij is begraven in Amsterdam R.K. Kerkhof St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 17
Notitie bij Theodorus: Theodorus had jarenlang een eigen bakkerij te Sloten (Osdorp bij Amsterdam), ook nog op de Hoogtekadijk te Amsterdam en op de Straatweg te Duivendrecht. Daarna terug naar Osdorp
Beroep:
vanaf 1913     Broodbakker, veehandelaar
Religie:
Rooms Katholiek
Theodorus is weduwnaar van Maria Catharina Droogh (1892-1945), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1913 in Sloten [bron: Noord-Hollands Archief].
Hij trouwde (2), 59 jaar oud, op woensdag 19 juni 1946 met de 39-jarige Maria Catharina Meurs (zie 7 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Maria: Opm.: Theodorus weduwnaar van Maria Catharina Droogh
graf_welage-meurs.jpg
4 graf welage-meurs
7 Maria Catharina Meurs (afb. 4) geboren op dinsdag 19 maart 1907 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 11143-05 : Akteplaats: Wageningen
Maria is overleden op dinsdag 23 april 1996 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op maandag 29 april 1996 in Zaandam.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marianne (Marian) Welage (zie 3).
 

Generatie 4 (overgrootouders)

johan_van_otterlo.jpg grafsreen_j._van_otterlo_-_g.m._van_otterlo_-_smits.jpg
5 Johan van Otterlo6 Grafsreen J. van Otterlo - G.M. van Otterlo - Smits
8 Johan van Otterlo (afb. 5 en 6) geboren op zondag 27 juni 1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op zondag 4 december 1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op donderdag 8 december 1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Adressen:
Creutzbergstraat, Arnhem
Oude Kraan, Arnhem
van Verschuerplein, Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
24-09-1924     huwelijk Martinus Smits (1893-1959) en Jannetje van Barneveld (geb. 1893) [zie 19,IV]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 december 1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 37,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 39,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
7 Grietje Smits en Johan van Otterlo
9 Grietje Martina Smits (afb. 7) geboren op dinsdag 30 juli 1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 37,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op zaterdag 30 juni 1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Adressen:
Boterdijk, Arnhem
Creutzbergstraat, Arnhem
Schaapsdrift, Arnhem
van Verschuerplein, Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bertus Sr. (Jan) van Otterlo, geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem (zie 4).
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op woensdag 30 mei 1917 in Arnhem, dochter van Johan van Otterlo (zie 8). Marie is overleden op woensdag 12 juli 2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op maandag 17 juli 2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart].
Adres:
Creutzbergstraat, Arnhem
Marie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 juli 1941 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Smits (1893-1959) [zie 19,IV] [oom moederszijde bruid] en Gerrit Lambertus Altena (geb. 1912) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Marie en Willem: Aktenr. 351 : Reg.nr. 13300-02 : Akteplaats Arnhem
Willem is geboren op maandag 19 mei 1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op maandag 22 augustus 1921 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 8). Bep is overleden op woensdag 13 februari 2002 in Ede, 80 jaar oud.
Notitie bij Bep: Gedecoreerde: Orde, Orde van Oranje-Nassau . Graad, Goud K.B. 08-09-11250
2981
Adressen:
Creutzbergstraat, Arnhem
van Heuvenstraat 5, Arnhem
Wolfhezerweg 120/75, Wolfheze (Renkum)
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Diverse bestuursfuncties:
Wedstrijdleider en voorzitter van het Brandweerwedstrijdtcomité te Arnhem (Biza)
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op zondag 20 juli 1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op dinsdag 9 oktober 1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
michiel_brinkhuis.jpg
8 Michiel Brinkhuis
10 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 8) geboren op vrijdag 14 mei 1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op donderdag 30 januari 1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op dinsdag 4 februari 1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Adres:
Bremstraat, Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (1890-1961) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 21,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 21,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 23,IV] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
9 Geurtje Roseboom
11 Geurtje Roseboom (afb. 9) geboren op woensdag 14 maart 1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op woensdag 23 juli 1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 28 juli 1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
feem_hendriks.jpg
10 Feem Hendriks
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op dinsdag 29 september 1914 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Antoon is overleden op woensdag 5 oktober 1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1994 [bron: Gelders Archief].
Adres:
Oranjestrrat, Arnhem
Beroep:
Magazijnbediende, electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Getuige bij:
21-10-1938     huwelijk Bob Brinkhuis (1915-1977) en Grada Cornelissen (1914-2000) [zie 11,II]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Antoon trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juli 1938 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 10), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antoon en Feem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Willem Hendriks (geb. 1910) [broer bruid] en Bob Brinkhuis (1915-1977) [zie 11,II] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Antoon en Feem: Aktenr. 364 : Reg.nr. 13297-02 : Akteplaats Arnhem
Feem is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op woensdag 28 januari 1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
11 Bob Brinkhuis12 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 11), geboren op vrijdag 3 september 1915 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Bob is overleden op maandag 21 maart 1977 in Ede, 61 jaar oud.
Adres:
Ede
Beroep:
Textielarbeider, elektricien (In 1930 begon hij als leerling elektricien bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Getuige bij:
06-07-1938     huwelijk Antoon Brinkhuis (1914-1994) en Feem Hendriks (1911-1987) [zie 11,I]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
04-09-1940     huwelijk Jan van Otterlo (1913-2000) en Truus Brinkhuis (1917-1991) [zie 5]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Bob trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1938 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 12), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bob en Grada waren de volgende getuigen aanwezig: Arnolda Cornelissen (geb. 1911) [zus bruid] en Antoon Brinkhuis (1914-1994) [zie 11,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Bob en Grada: Aktenr. 621 : Reg.nr. 13297-04 : Akteplaats Arnhem
Grada is geboren op maandag 15 juni 1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op zondag 9 januari 2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem (zie 5).
annie_derksen.jpg
13 Annie Derksen
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op woensdag 5 november 1924 in Arnhem, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Giel is overleden op zaterdag 9 december 1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op woensdag 13 december 1978.
Adres:
Arnhem
Giel trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 13), 21 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 28 november 1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op zaterdag 25 februari 2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].
12 Johannes (Jan) Welage geboren op dinsdag 24 juni 1851 om 23:00 in Beverwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Gedoopt R.K., bij leven onderprefect van de H.Familie
Jan is overleden op zaterdag 22 september 1934 in Heemskerk, 83 jaar oud. Hij is begraven in R.K begraafplaats te Heemskerk.
Notitie bij Jan: ook Johannes Weelagen
Beroep:
Tuinder
Religie:
Rooms Katholiek (Bij leven onderprefect van de H.Familie)
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 april 1880 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 22-jarige Catharina Diemeer.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Catharina: Aktenr. 5
13 Catharina Diemeer geboren op zaterdag 30 mei 1857 in Heemskerk. Catharina is overleden op maandag 31 januari 1921 in Heemskerk, 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Welage, geboren op maandag 10 januari 1881 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Documentnr. 3
Hendrika is overleden op maandag 13 april 1908 in Heemskerk, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 15
Hendrika bleef ongehuwd.
II. Johannes Welage, geboren op maandag 30 januari 1882 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Documentnr. 8
Johannes is overleden op zaterdag 19 februari 1966 in Beverwijk, 84 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie].
Adres:
Alkm.weg 352, Beverwijk
Beroep:
Tuinier
Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 juni 1909 in Velsen [bron: Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Uitendaal, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Aktenr. 56 : Akteplaats: Velsen
Anna is geboren omstreeks 1884 in Heiloo, dochter van Matthijs Uitendaal en Elisabeth Gerrits.
(2) trouwde, ten hoogste 83 jaar oud, vóór 1965 met Neeltje van Brienen.
III. Anna Welage, geboren op zondag 17 juni 1883 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Documentnr. 32
Anna trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1911 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes de Jong, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Aktenr. 18 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op zaterdag 31 juli 1875 in Haarlemmermeer, zoon van Jan de Jong en Geertje Beerepoot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1875 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 393 : Akteplaats: Haarlemmermeer
Beroep:
Melkboer
IV. Nicolaas Welage, geboren op zondag 17 augustus 1884 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1884 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Aktenr. 53 : Akteplaats: Heemskerk
Beroep:
Tuinder
Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 10 november 1915 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Barbara Johanna de Reus, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Barbara: Aktenr. 27 : Akteplaats: Heemskerk
Barbara is geboren op maandag 29 oktober 1877 in Bloemendaal, dochter van Lambertus de Reus en Jansje Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1877 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Barbara: Aktenr. 29-10 : Akteplaats: Bloemendaal
V. Theodorus Welage, geboren op woensdag 13 januari 1886 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1886 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 5 : Akteplaats: Heemskerk
Theodorus is overleden op dinsdag 2 februari 1886 in Heemskerk, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1886 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 6 : Akteplaats: Heemskerk
VI. Theodorus Welage, geboren op donderdag 12 mei 1887 in Heemskerk (zie 6).
VII. Hendrik Welage, geboren op zondag 9 september 1888 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Documentnr. 61
Beroep:
Tuinder
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 juni 1917 in Castricum [bron: Noord-Hollands Archief] met Christina Duijn, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Christina: Aktenr. 9 : Akteplaats: Castricum
Christina is geboren op dinsdag 14 mei 1889 in Castricum, dochter van Arie Duijn en Neeltje Lute.
VIII. Maria Catharina Welage, geboren op maandag 24 maart 1890 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Documentnr. 26
Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 9 oktober 1919 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes Petrus Joseph Burger, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Aktenr. 31 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op dinsdag 20 augustus 1889 in Beverwijk, zoon van Johannes Petrus Burger en Margaretha Duin. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1889 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 115 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
IX. Catharina Welage, geboren op woensdag 11 januari 1893 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Documentnr. 4
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1918 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes Molenaar, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes: Aktenr. 23 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op maandag 5 mei 1890 om 19:30 in Uitgeest, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Schavemaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1890 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 37 : Akteplaats: Uitgeest
Opm.: geboren aan het Nieuweland
Johannes is overleden op zondag 2 december 1928 in Uitgeest, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 december 1928 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 42 : Akteplaats: Uitgeest
Beroep:
Rietdekker
X. Geurtje Welage, geboren op woensdag 3 juli 1895 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Documentnr. 51
Notitie bij Geurtje: ook Guurtje
Geurtje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 oktober 1919 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Petrus de Boer, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Petrus: Aktenr. 30 : Akteplaats: Heemskerk
Petrus is geboren op woensdag 30 augustus 1893 in Heemskerk, zoon van Gerrit de Boer en Maartje de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1893 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 56 : Akteplaats: Heemskerk
Beroep:
Melkhandelaar
XI. Welage, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 7 oktober 1896 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden: Documentnr. 26
XII. Johannes Welage, geboren op dinsdag 27 september 1898 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Documentnr. 57
Johannes is overleden op woensdag 14 juni 1911 in Heemskerk, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Documentnr. 23
14 Willem Meurs geboren op dinsdag 10 september 1867 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen Engelman.
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 254 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op donderdag 4 januari 1951 in Wageningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1951 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 5 : Reg.nr. 16759 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 5 augustus 1904 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Catharina Verwoert. Willem en Catharina gingen op zondag 24 juli 1904 in Wageningen in ondertrouw [bron: W.J. van Snippenberg]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Snijders (1850-1919) [zie 59,VII] [oom moederszijde bruidegom], Hendrikus Frederikus van Beukering (1868-1927) [zie 31,III] [zwager bruid] en Gerrit van Roekel (1875-1937) [zie 31,V] [zwager bruid].

Notitie bij het huwelijk van Willem en Catharina: Aktenr. 44 : Reg.nr. 8778 : Akteplaats: Wageningen
15 Catharina Verwoert geboren op zaterdag 17 september 1870 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 153 : Reg.nr. 2682 : Akteplaats Wageningen
Catharina is overleden op zaterdag 22 juni 1940 in Wageningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1940 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 106 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardina Cornelia Meurs, geboren op zaterdag 17 februari 1906 in Wageningen, dochter van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 11143-04 : Akteplaats: Wageningen
Gerardina is overleden in Wageningen.
Adres:
Wageningen
Gerardina trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1931 in Wageningen met Cornelis H. Franken. Cornelis is geboren in Huissen. Cornelis is overleden in Wageningen.
II. Maria Catharina Meurs, geboren op dinsdag 19 maart 1907 in Wageningen (zie 7).
III. Wilhelmina Hendrika Meurs, geboren op maandag 1 juni 1908 in Wageningen, dochter van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1908 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt in Wageningen.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 115 : Reg.nr. 11143-06 : Akteplaats: Wageningen
Wilhelmina is overleden op dinsdag 19 maart 1974 in Haarlemmermeer, 65 jaar oud (oorzaak: Door een verkeersongeval in de Haarlemmermeer). Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Zij is begraven op vrijdag 22 maart 1974 in Ede.
Adres:
Ede
Beroep:
Dienstbode
Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 juli 1932 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg] met Jacobus van Snippenberg, 24 jaar oud, nadat zij op donderdag 30 juni 1932 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 15 juli 1932 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg].

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Jacobus: Kerkelijke inzegening door den Wel Eerwaarde Heer Ds. Gregory, in de Herv. Kerk te Wageningen op vrijdag 15 juli 1908, des namiddags 14:00 uur.
Jacobus is geboren op vrijdag 29 mei 1908 in Ede, zoon van Jan van Snippenberg en Maria Elisabeth Hendrika van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1908 [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt in Ede.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 266 : Reg.nr. 11052 : Akteplaats: Ede
Jacobus is overleden op woensdag 15 september 1982 in Jubbega, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Hij is begraven op maandag 20 september 1982 in Ede.
Adres:
Jubbega
Beroep:
Timmerman, aannemer
IV. Jan Anthonie Meurs, geboren op zaterdag 31 juli 1909 in Wageningen, zoon van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 138 : Reg.nr. 11144-01 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 februari 1939 in Renkum [bron: Gelders Archief] met Geertruida Gerritsen, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertruida: Aktenr. 17 : Reg.nr. 7885-03 : Akteplaats Renkum
Geertruida is geboren op donderdag 4 november 1909 in Renkum, dochter van Pieter Gerritsen en Carolina Gijsbertha Onderstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 237 : Reg.nr. 7901 : Akteplaats: Renkum
V. Willem Gerrit Meurs, geboren op dinsdag 7 januari 1913 in Wageningen, zoon van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Willem is overleden in Wageningen. Hij is gecremeerd in Dieren (Rheden).
Beroep:
Taxi-chauffeur
Willem trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 september 1936 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg] met Alida Bleesing. Alida is geboren in Amsterdam. Alida is overleden in Amsterdam.
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan van Otterlo geboren op zaterdag 21 oktober 1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op zondag 11 maart 1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Opm. overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Adressen:
Bovenbeekstraat, Arnhem
Oude Kraan, Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 17,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 33,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
17 Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman geboren op zondag 4 maart 1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op donderdag 25 januari 1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op woensdag 1 juni 1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op donderdag 20 januari 1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bönniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bönniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op maandag 27 november 1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 16] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Opm. Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 februari 1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op maandag 17 juli 1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op woensdag 3 oktober 1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op woensdag 28 oktober 1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op zaterdag 25 december 1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op zondag 12 april 1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Opm. overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Adres:
Bovenbeekstraat, Arnhem
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op zondag 27 juni 1886 in Arnhem (zie 8).
18 Bertus Smits geboren op zaterdag 18 juni 1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. 1829) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op dinsdag 11 februari 1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
19 Maria Boudewijn geboren op zondag 29 september 1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op zaterdag 22 februari 1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 17 mei 1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 18). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op vrijdag 19 november 1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Arnhem (zie 9).
IV. Martinus Smits, geboren op zondag 12 februari 1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op maandag 21 december 1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machine bankwerker
Getuige bij:
04-09-1940     huwelijk Jan van Otterlo (1913-2000) en Truus Brinkhuis (1917-1991) [zie 5]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
02-07-1941     huwelijk Willem Altena (1913-1974) en Marie van Otterlo (1917-2006) [zie 9,II]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Johan Altena]
Martinus trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24 september 1924 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jannetje van Barneveld, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martinus en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Johan van Otterlo (1886-1960) [zie 8] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Jannetje: Aktenr. 424 : Reg.nr. 12410-05 : Akteplaats Arnhem
Jannetje is geboren op vrijdag 26 mei 1893 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
20 Antoni Jacobus Brinkhuis geboren op zaterdag 19 september 1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1857 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op woensdag 23 december 1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Adressen:
Bakenbergscheweg, Arnhem
tulpstraat, Arnhem
Willem Beijerstraat 40, Arnhem
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1882 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
21 Gerridina Grooters geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1854 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op dinsdag 8 maart 1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op vrijdag 11 maart 1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Adres:
Willem Beijerstraat 40, Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op zondag 31 december 1882 in Zwolle, zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1883 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1883 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op dinsdag 26 februari 1884 om 21:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op maandag 23 september 1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op vrijdag 14 mei 1886 in Nijmegen (zie 10).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op zaterdag 13 augustus 1887 om 06:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 juni 1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op vrijdag 23 maart 1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1888 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 11]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op donderdag 6 februari 1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen), zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Albert is overleden op vrijdag 6 januari 1961 in Kerkrade, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1961 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2916 : Akteplaats Kerkrade
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 21,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 10] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 21,VI] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op zondag 18 oktober 1891 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op woensdag 28 februari 1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) en Albert Brinkhuis (1890-1961) [zie 21,V] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op vrijdag 25 november 1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (1890-1961) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 21,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 13 juli 1893 om 02:00 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 43,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op zondag 4 november 1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op woensdag 22 september 1897 om 23:30 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 43,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 43,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 november 1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 10] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op zaterdag 4 juli 1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Adres:
Sloetstraat, Arnhem
Beroep:
Electricien
22 Leendert Roseboom geboren op maandag 23 mei 1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op vrijdag 5 november 1926 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 oktober 1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 47,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 47,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 45,III] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
23 Geertruida Arissen geboren op maandag 27 december 1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op donderdag 26 juli 1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op woensdag 17 oktober 1883 om 22:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op zondag 27 juli 1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1958 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op woensdag 30 juli 1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 706 : Reg.nr. 17430 : Akteplaats Nijmegen
Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Adres:
van Heemskerckstraat 33, Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 19 juni 1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op dinsdag 22 januari 1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1884 [bron: Streekarchief Oostvoorne].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Reg.nr. 708 : Akteplaats: Oostvoorne
Dirk is overleden op zaterdag 30 november 1957 in Nijmegen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1957 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1010 : Reg.nr. 17429 : Akteplaats Nijmegen
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op vrijdag 23 april 1886 om 15:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 46] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op donderdag 24 maart 1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Opm. elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 juni 1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op zondag 25 mei 1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op woensdag 27 oktober 1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op woensdag 14 maart 1888 in Zevenaar (zie 11).
IV. Geurt Roseboom, geboren op donderdag 14 november 1889 om 02:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 11]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 februari 1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op woensdag 19 januari 1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op zondag 2 maart 1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
Adres:
Albertiplein 6, Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op zaterdag 31 oktober 1891 om 16:00 in Groessen (Duiven), dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op maandag 20 december 1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 mei 1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op woensdag 16 augustus 1893 om 19:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op woensdag 28 maart 1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Collectie Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1956 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 november 1922 in Hengelo [bron: Collectie Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren omstreeks 1892 in Hengelo, dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 64 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op zaterdag 27 juli 1895 om 15:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op maandag 26 juni 1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op zondag 26 juli 1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op vrijdag 18 januari 1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Adres:
Kramerstraat 15, Venlo
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op donderdag 17 maart 1898 om 22:30 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 januari 1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op maandag 2 juli 1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 14 juni 1901 om 12:30 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
24 Klaas Welagen geboren op maandag 2 december 1822 in Beverwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1822 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 03-12 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: geboren op de Achterweg te Beverwijk en o.a. woonachtig aan de Houtweg te Beverwijk
Klaas is overleden op maandag 17 oktober 1881 in Beverwijk, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1881 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 77 : Akteplaats: Beverwijk
Notitie bij Klaas: ook Weelagen
Adres:
Houtweg, Beverwijk
Beroep:
Boerenknecht, tuinder
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 7 juni 1849 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 20-jarige Hendrina Theunissen.

Notitie bij het huwelijk van Klaas en Hendrina: Aktenr. 11 : Akteplaats: Beverwijk
25 Hendrina Theunissen geboren op zondag 20 juli 1828 in Groesbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 juli 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 46 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Hendrina is overleden op dinsdag 29 oktober 1895 in Beverwijk, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1895 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 81 : Akteplaats: Beverwijk
Notitie bij Hendrina: ook Teunisse
Beroep:
Tuinierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Welagen, geboren op vrijdag 5 oktober 1849 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1849 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 06-10 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder, tuinman
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 2 november 1876 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Maria Margaretha Mul, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Aktenr. 29 : Akteplaats: Beverwijk
Maria is geboren op donderdag 5 maart 1846 in Beverwijk, dochter van Johannes Mul en Catharina Beenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1846 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 6-03 : Reg.nr. 11846 : Akteplaats Beverwijk
II. Johannes (Jan) Welage, geboren op dinsdag 24 juni 1851 in Beverwijk (zie 12).
III. Catharina Welage, geboren op dinsdag 24 augustus 1852 in Beverwijk, dochter van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1852 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 25-08 : Akteplaats: Beverwijk
Catharina is overleden op woensdag 14 september 1921 in Heemstede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1921 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 83 : Akteplaats: Heemstede
Catharina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 13 oktober 1881 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Matthijs de Boer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Matthijs: Aktenr. 22 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: Matthijs weduwnaar van Maria Henneman
Matthijs is geboren op vrijdag 30 november 1849 in Schoten (Haarlemmermeer), zoon van Hendrik de Boer en Jansje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1849 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Matthijs: Aktenr. 4r : Akteplaats: Schoten
Matthijs is overleden op dinsdag 27 december 1898 in Heemstede, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1898 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Matthijs: Aktenr. 75 : Akteplaats Heemstede
Beroep:
Arbeider, bloemkweker
IV. Klaas Welagen, geboren op donderdag 11 januari 1855 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1855 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 12-01 : Akteplaats: Beverwijk
Klaas is overleden op woensdag 2 december 1857 in Beverwijk, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1857 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 86 : Akteplaats: Beverwijk
V. Theodorus Welagen, geboren op donderdag 14 mei 1857 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1857 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 37 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder, bloemkweker
Theodorus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 29 oktober 1883 in Wijk aan Zee en Duin [bron: Noord-Hollands Archief] met Geertje de Winter, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Geertje: Aktenr. 15 : Akteplaats: Wijk aan Zee en Duin
Geertje is geboren op vrijdag 30 december 1859 in Castricum, dochter van Pieter de Winter en Pietertje Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Bevolkingsregister Castricum 1850
Geertje is overleden op maandag 31 maart 1902 in Wijk aan Zee en Duin, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1902 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 12 : Akteplaats: Wijk aan Zee
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 17 september 1903 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Margaretha Johanna Landman, ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Margaretha: Aktenr. 44 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: Theodorus weduwnaar van Geertje de Winter
Margaretha is geboren omstreeks 1854 in Alkmaar, dochter van Johannes Wilhelmus Landman en Wilhelmina van ’t Hoff.
VI. Jacobus Welagen, geboren op woensdag 15 september 1858 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1858 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 67 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Jacobus trouwde, 47 jaar oud, op dinsdag 28 augustus 1906 in Wijk aan Zee en Duin [bron: Noord-Hollands Archief] met Geertruida Margaretha Duijn, 48 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geertruida: Aktenr. 17
Geertruida is geboren op woensdag 30 september 1857 in Beverwijk, dochter van Jan Duijn en Johanna Kuijs.
VII. Laurens Welagen, geboren op vrijdag 17 februari 1860 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1860 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Laurens: Aktenr. 17 : Akteplaats: Beverwijk
Laurens is overleden op vrijdag 1 november 1901 in Beverwijk, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1901 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Laurens: Aktenr. 93 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Laurens trouwde, 29 jaar oud, op zondag 17 februari 1889 in Krommenie [bron: Noord-Hollands Archief] met Maria Roemer, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Laurens en Maria: Aktenr. 3 : Akteplaats: Krommenie
Maria is geboren omstreeks 1869 in Krommenie, dochter van Pieter Wilhelmus Roemer en Trijntje Huijgen.
VIII. Gerrit Welagen, geboren op maandag 14 oktober 1861 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1861 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 95 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 april 1885 in Velsen [bron: Noord-Hollands Archief] met Catharina Rutte, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Catharina: Aktenr. 9 : Akteplaats Velsen
Catharina is geboren op maandag 27 mei 1861 in Velsen, dochter van Marcelis Rutte en Petronella van Roode. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1861 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 44 : Reg.nr. 11861 : Akteplaats Velsen
Catharina is overleden op dinsdag 1 januari 1889 in Heemskerk, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1889 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 1 : Akteplaats Heemskerk
(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 mei 1889 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Trijntje Kuiper, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Aktenr. 11
Gerrit weduwnaar van Catharina Rutte
Trijntje is geboren op zaterdag 26 mei 1860 in Assendelft, dochter van Cornelis Kuiper en Aafje Oordhuis.
IX. Anna Welagen, geboren op dinsdag 7 juni 1864 in Beverwijk, dochter van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1864 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 55 : Reg.nr. 11864 : Akteplaats: Beverwijk
Anna is overleden op donderdag 24 november 1927 in Wijk aan Zee, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1927 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 50 : Akteplaats: Wijk aan Zee
Anna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 28 april 1892 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes Bernardus de Wit, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Aktenr. 6 : Akteplaats: Bverwijk
Johannes is geboren op donderdag 5 april 1866 in Beverwijk, zoon van Bernardus Johannes de Wit en Anna Vessies. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 april 1866 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 37 : Akteplaats; Beverwijk
Johannes is overleden op zondag 10 april 1949 in Beverwijk, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1949 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr.92 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder, arbeider
26 Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer geboren op woensdag 11 juni 1817 in Heemskerk. Hij is gedoopt op woensdag 11 juni 1817 in Heemskerk. Johannes is overleden op maandag 19 september 1892 in Heemskerk, 75 jaar oud.
Beroep:
Dagloner, rijksveldwachter, onbezoldigd rijksveldwachter
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 19 mei 1844 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 27-jarige Johanna (Antje) Scheerman.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Aktenr. 7 : Akteplaats: Heemskerk
27 Johanna (Antje) Scheerman geboren op woensdag 12 maart 1817 in Heemskerk. Johanna is overleden op vrijdag 5 juni 1896 in Wijk aan Zee, 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Nicolaas Diemeer, geboren op zaterdag 6 december 1845 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1845 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 8v : Akteplaats: Heemskerk
II. Maarten Diemeer, geboren op zaterdag 4 maart 1848 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1848 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Maarten: Aktenr. 2v : Akteplaats: Heemskerk
III. Adriana Diemeer, geboren op dinsdag 13 augustus 1850 in Heemskerk, dochter van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1850 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 7r : Akteplaats: Heemskerk
IV. Klaas Diemeer, geboren op woensdag 25 februari 1852 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1852 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 3r : Akteplaats: Heemskerk
V. Catharina Diemeer, geboren op zaterdag 30 mei 1857 in Heemskerk (zie 13).
VI. Fredrik Diemeer, geboren op maandag 19 maart 1860 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1860 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 10 : Akteplaats: Wijk aan Zee
28 Teunis Meurs geboren op zondag 2 april 1826 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teunis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Teunis is overleden op maandag 24 maart 1873 in Ede, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 50 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Molenaarsknecht, molenaar, arbeider, tuinman
Teunis is weduwnaar van Johanna Maria Snijders (1834-1865), met wie hij trouwde (1), 35 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1861 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 59,II.
Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op zaterdag 24 november 1866 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje Snijders (zie 29 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Gerritje: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5293 : Akteplaats: Ede
Opm.: Teunis weduwnaar van Johanna Maria Snijders
29 Gerritje Snijders geboren op zaterdag 23 september 1837 in Veenendaal (Geldersch (Ede)). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 227 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op woensdag 9 december 1914 in Wageningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 138 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Meurs, geboren op dinsdag 10 september 1867 in Bennekom (Ede) (zie 14).
II. Evert Meurs, geboren op vrijdag 22 juli 1870 in Ede, zoon van Teunis Meurs (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie van de Craats en Harmen Engelman.
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 187 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Evert is overleden op vrijdag 6 november 1936 in Leersum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1936 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 630 : Akteplaats: Leersum
Beroep:
Koetsier, fabrieksarbeider, papiermaker
Evert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 7 november 1896 in Renkum [bron: Gelders Archief] met Maria van Rennes, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 55 : Reg.nr. 3285 : Akteplaats: Renkum
Maria is geboren op zaterdag 16 november 1872 in Renkum, dochter van Jacob van Rennes en Evertje Diena Meurs. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 144 : Reg.nr. 3295 : Akteplaats: Renkum
Maria is overleden op donderdag 28 februari 1935 in Renkum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 40
III. Meurs, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 13 oktober 1873 in Bennekom (Ede), zoon van Teunis Meurs (zie 28). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
30 Jan Verwoert geboren op donderdag 14 mei 1829 in Opheusden (Neder-Betuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Jan is overleden op zondag 17 mei 1903 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 54 : Reg.nr. 8788 : Akteplaats Wageningen
Beroep:
Veerknecht, bakenmeester, havenmeester, arbeider
Hij trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 27 januari 1865 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met de 34-jarige Cornelia van Dodewaard.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3912 : Akteplaats Kesteren
Opm.: wettiging 1 kind
31 Cornelia van Dodewaard geboren op maandag 12 juli 1830 in Opheusden. Cornelia is overleden op dinsdag 13 februari 1912 in Wageningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans Verwoert, geboren op vrijdag 31 juli 1857 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jan Verwoert (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Frans: Aktenr. 49 : Reg.nr. 3918 : Akteplaats Kesteren
Frans is overleden op vrijdag 20 december 1935 in Wageningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frans: Aktenr. 141 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats Wageningen
Notitie bij Frans: Opm. geboren ala Frans van Dodewaard en bij huwelijk moeder erkend en gewettigd
Beroep:
Schipper, scheepsbevrachter
Frans trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 juni 1885 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Maria Verwoert, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Frans en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3911 : Akteplaats Kesteren
Maria is geboren op donderdag 26 juli 1860 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Hendrik Verwoert en Jantje Winkelman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 47 : Reg.nr. 3918 : Akteplaats: Kesteren
Maria is overleden op zondag 22 april 1934 in Wageningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 45 : Reg.nr. 9788 : Akteplaats Wageningen
Beroep:
Winkelierster
II. Jacob Verwoert, geboren op zondag 20 mei 1866 in Wageningen, zoon van Jan Verwoert (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 87 : Reg.nr. 2683 : Akteplaats Wageningen
Jacob is overleden op dinsdag 15 maart 1870 in Wageningen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 49 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats Wageningen
III. Maria Verwoert, geboren op zondag 2 februari 1868 in Wageningen, dochter van Jan Verwoert (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2683 : Akteplaats Wageningen
Maria is overleden op zondag 10 februari 1952 in Ede, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1952 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Opm. elders overleden
Aktenr. 50 : Reg.nr. 16946 : Akteplaats Ede
Aktenr. 42 : Reg.nr. 17660 : Akteplaats Wageningen d.d. 10-03-1952
Maria trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 18 januari 1895 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Hendrikus Frederikus van Beukering, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrikus: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2668 : Akteplaats Wageningen
Hendrikus is geboren op zondag 22 november 1868 in Wageningen, zoon van Hendrikus Frederikus van Beukering en Maagje Verweij. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 176 : Reg.nr. 2683 : Akteplaats: Wageningen
Hendrikus is overleden op dinsdag 11 januari 1927 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1927 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8790 : Akteplaats Wageningen
Beroep:
Behanger, concierge
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Catharina Verwoert, geboren op zaterdag 17 september 1870 in Wageningen (zie 15).
V. Cornelia Verwoert, geboren op donderdag 9 januari 1873 in Wageningen, dochter van Jan Verwoert (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2682 : Akteplaats Wageningen
Cornelia is overleden op vrijdag 9 juli 1954 in Wageningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1954 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 101 : Reg.nr. 17662 : Akteplaats Wageningen
Beroep:
Caféhoudster
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 30 december 1898 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Steven van Broekhuizen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Steven: Aktenr. 62 : Reg.nr. 2668 : Akteplaats Wageningen
Steven is geboren op zaterdag 27 februari 1875 in Opheusden (Kesteren), zoon van Hendrik van Broekhuizen en Jansje van Capelleveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 20 : Reg.nr. 3917 : Akteplaats Kesteren
Steven is overleden op zondag 3 september 1899 in Opheusden (Kesteren), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 50 : Reg.nr. 3892 : Akteplaats Kesteren
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 29 juli 1904 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerrit van Roekel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerrit: Aktenr. 43 : Reg.nr. 8778 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: Cornelia weduwe van Steven van Broekhuizen
Gerrit is geboren op maandag 4 januari 1875 in Wageningen, zoon van Willem van Roekel en Hendrika van Laar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2682 : Akteplaats: Wageningen
Gerrit is overleden op dinsdag 13 april 1937 in Wageningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats Wageningen
Adres:
Wageningen
Beroep:
Caféhouder, kastelein
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Hendrikus van Otterlo geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op zondag 19 mei 1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterloo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danël van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
33 Berendje Starink geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op vrijdag 23 februari 1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op zaterdag 4 juni 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op zaterdag 18 september 1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op maandag 2 maart 1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op woensdag 11 december 1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op maandag 25 mei 1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 33,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op dinsdag 16 januari 1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen was de volgende getuige aanwezig: Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op dinsdag 8 november 1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 17]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op vrijdag 4 maart 1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op woensdag 7 november 1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen (patroniem Garrits) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op maandag 21 juli 1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 december 1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Zutphen, zoon van Reint (Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op woensdag 31 mei 1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op zaterdag 26 februari 1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op maandag 30 juni 1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 33,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op woensdag 10 februari 1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterlo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (1812-1885).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op donderdag 27 mei 1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op zondag 3 maart 1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op donderdag 3 augustus 1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op zaterdag 5 augustus 1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op zaterdag 21 oktober 1843 in Brummen (zie 16).
34 Bernard (Bernardus) Wigman geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 237 : Reg.nr. 1694-05 : Akteplaats Zutphen
Bernard is overleden op zondag 7 maart 1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (1807-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
35 Johanna (Janna) Heuterman geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman, geboren op zondag 4 maart 1849 in Oeken (Brummen) (zie 17).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op zaterdag 31 augustus 1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zondag 15 november 1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Bouwkundige, architect
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juli 1880 in ’s-Gravenhage [bron: Haags Gemeentearchief] met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina: Aktenr. 542 : Reg.nr. 680 : Akteplaats ’s-Gravenhage
Wilhelmina is geboren op zondag 31 oktober 1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1852 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op dinsdag 6 oktober 1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op zondag 12 september 1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op dinsdag 28 juli 1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 oktober 1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena (Jona Liena Gerediena) Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op zaterdag 12 mei 1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegien (Annechien) van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 mei 1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
Jona is overleden op dinsdag 4 mei 1943 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jona: Aktenr. 527 : Reg.nr. 32334 : Akteplaats Arnhem
IV. Johannes Wigman, geboren op donderdag 16 maart 1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op dinsdag 4 juli 1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 4 mei 1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op zaterdag 22 juni 1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op vrijdag 9 november 1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1934 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op woensdag 26 september 1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op vrijdag 20 februari 1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op dinsdag 1 maart 1859 in Brummen, zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 17 februari 1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op vrijdag 9 maart 1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 71,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op woensdag 2 december 1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op dinsdag 19 augustus 1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard (Bernardus) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op woensdag 18 augustus 1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op zaterdag 18 juli 1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
36 Martinus Smits geboren op woensdag 1 februari 1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op maandag 21 maart 1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 november 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
37 Hendrika de Fijter geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel. Hendrika is overleden op woensdag 23 augustus 1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op woensdag 12 juni 1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 21 september 1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op maandag 2 februari 1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op zondag 14 juni 1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 juni 1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op maandag 27 juni 1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op dinsdag 6 maart 1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1945 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Adres:
te Arnhem
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17 februari 1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op maandag 11 augustus 1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op zaterdag 16 juli 1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1932 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op maandag 10 december 1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op dinsdag 25 juni 1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 5 november 1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op zaterdag 12 februari 1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op maandag 4 januari 1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op maandag 18 december 1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op dinsdag 8 december 1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op zaterdag 5 juni 1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op zaterdag 18 juni 1859 in Zaltbommel (zie 18).
38 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op zondag 8 juni 1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
39 Grietje van Mourik geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op maandag 21 mei 1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op woensdag 18 juli 1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op zondag 29 september 1850 in Deil (zie 19).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op woensdag 24 augustus 1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op vrijdag 6 september 1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 1 mei 1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op woensdag 25 december 1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op zondag 12 juli 1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op maandag 19 mei 1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op maandag 13 december 1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 december 1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op zondag 23 september 1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op vrijdag 11 januari 1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op vrijdag 23 december 1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op zaterdag 13 november 1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op woensdag 2 april 1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op zaterdag 8 oktober 1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op zaterdag 4 juli 1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 6 juni 1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op dinsdag 30 april 1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 1 maart 1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op dinsdag 21 september 1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op dinsdag 30 juni 1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
40 Machiel Brinkhuis geboren op zaterdag 25 september 1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1819 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 161,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op vrijdag 23 april 1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1875 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 september 1842 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 162] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 80] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 81,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
41 Maria Bruins geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle. Maria is overleden op zaterdag 11 december 1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 december 1897 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: ook Bruine
Maria trouwde (2) op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op donderdag 28 december 1843 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1843 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op zondag 9 januari 1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1938 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1872 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op woensdag 23 mei 1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op zaterdag 2 september 1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1882 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 27 maart 1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Collectie Overijssel]..

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op zaterdag 19 februari 1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1848 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op zaterdag 3 januari 1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1920 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
(3) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 4 juni 1891 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1872 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op maandag 13 november 1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1944 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op maandag 25 mei 1846 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op woensdag 3 december 1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1924 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 september 1873 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op woensdag 13 maart 1850 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltjen Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op zondag 17 september 1848 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1848 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op zaterdag 26 augustus 1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1933 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1875 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op zondag 20 mei 1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op dinsdag 28 mei 1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1918 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op donderdag 28 november 1850 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op donderdag 23 december 1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1854 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op zondag 21 augustus 1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1921 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juni 1882 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op dinsdag 2 november 1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1847 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op woensdag 23 november 1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1932 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op zaterdag 19 september 1857 in Zwolle (zie 20).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op donderdag 7 februari 1861 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1861 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op dinsdag 2 januari 1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1917 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op maandag 31 oktober 1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1859 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op dinsdag 26 mei 1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1863 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op vrijdag 16 december 1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1864 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
42 Albert Grooters geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1825 [bron: Collectie Overijssel]. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op dinsdag 29 augustus 1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1851 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.

Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
43 Frederika Kotten geboren op zaterdag 14 maart 1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op maandag 28 oktober 1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op donderdag 12 februari 1852 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op woensdag 4 september 1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1935 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, notaris klerk, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1876 in Hardenberg Ambt [bron: Collectie Overijssel] met Stientje Zweers, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren op dinsdag 21 augustus 1855 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Stientje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5666 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Stientje is overleden op woensdag 24 november 1937 in Hardenberg Stad, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1937 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham (zie 21).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op donderdag 24 januari 1856 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1856 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op dinsdag 1 maart 1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 7 maart 1889 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op vrijdag 24 januari 1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16 april 1858 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1858 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op zondag 26 juni 1859 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1859 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op zondag 20 september 1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op woensdag 30 december 1863 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 januari 1864 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zaterdag 29 april 1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 21,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op donderdag 18 april 1867 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1867 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 14 februari 1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op vrijdag 13 maart 1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op woensdag 24 april 1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op dinsdag 24 augustus 1869 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1869 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op maandag 6 januari 1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1890 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
44 Geurt Roseboom geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op zaterdag 10 januari 1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 91,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op zaterdag 9 december 1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke(n) (zie 45 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
45 Johanna Rijke(n) geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 24 februari 1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op vrijdag 6 juli 1849 om 09:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op zondag 8 april 1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op woensdag 18 oktober 1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 89,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op donderdag 13 mei 1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op donderdag 21 juli 1853 om 09:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op vrijdag 10 november 1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 8 september 1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op vrijdag 6 januari 1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op woensdag 23 september 1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op vrijdag 8 augustus 1856 om 22:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op zaterdag 3 april 1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op maandag 3 oktober 1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op zaterdag 3 juni 1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op maandag 23 mei 1859 in Bennekom (Ede) (zie 22).
V. Geertruida Rozeboom, geboren op maandag 30 december 1861 om 21:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden na 1931, minstens 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op zaterdag 10 november 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op woensdag 26 november 1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op zaterdag 19 september 1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228 : Reg.nr. 8278 : Akteplaats Ede
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op maandag 10 oktober 1864 om 02:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op maandag 18 januari 1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren op woensdag 15 februari 1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3574 : Akteplaats: Nijkerk
Petrus is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op woensdag 19 juni 1867 om 23:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op maandag 14 augustus 1871 om 16:30 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 30 november 1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 5 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op donderdag 27 juli 1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op woensdag 25 december 1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
46 Jan Arissen geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 23,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 22 juni 1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
47 Antonetta (Antonia) Maijers geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op woensdag 3 februari 1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op dinsdag 15 september 1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op zondag 22 februari 1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 mei 1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op zaterdag 23 maart 1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op donderdag 10 december 1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats Arnhem
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op woensdag 27 december 1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op donderdag 23 september 1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op woensdag 8 januari 1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op maandag 18 september 1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 november 1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op donderdag 2 maart 1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op zondag 5 december 1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op woensdag 6 augustus 1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op woensdag 5 december 1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op zondag 5 december 1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 maart 1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op woensdag 20 mei 1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 mei 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op maandag 12 december 1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op maandag 27 december 1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 23).
48 Johan Henrich Wehlage geboren op donderdag 3 juli 1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland). Hij is gedoopt op vrijdag 4 juli 1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland). Johan is overleden op dinsdag 2 oktober 1860, 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: ook Hendrik Welagen
Beroep:
Dagloner, landbouwer, bouwman
Religie:
Rooms Katholiek
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 11 augustus 1816 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 28-jarige Catharina (Trijntje) Stammes.

Notitie bij het huwelijk van Johan en Catharina: Aktenr. 17 : Akteplaats: Beverwijk
49 Catharina (Trijntje) Stammes geboren op dinsdag 1 april 1788 in Beverwijk. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1788 in Beverwijk. Catharina is overleden op dinsdag 5 januari 1858 in Beverwijk, 69 jaar oud.
Notitie bij Catharina: ook Stamme
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Welage, geboren op maandag 2 september 1816 in Beverwijk, dochter van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1816 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 03-09 : Akteplaats: Beverwijk
Anna is overleden op dinsdag 21 februari 1893 in Beverwijk, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1893 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 16 : Akteplaats: Beverwijk
Anna trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 augustus 1842 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Lourens Geldermans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Lourens: Aktenr. 11 : Akteplaats: Beverwijk
Lourens is geboren op dinsdag 16 juni 1818 in Beverwijk, zoon van Evert Geldermans en Johanna Rutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1818 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Lourens: Aktenr. 17-06 : Akteplaats: Beverwijk
Lourens is overleden op zondag 9 juli 1893 in Beverwijk, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1893 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Lourens: Aktenr. 58 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Broodbakker
II. Catharina Welage, geboren op woensdag 14 juli 1819 in Beverwijk, dochter van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1819 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 12v : Akteplaats: Beverwijk
Catharina is overleden op vrijdag 14 september 1883 in Haarlem, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1883 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 810 : Akteplaats: Haarlem
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Rooms Katholiek
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10 mei 1843 in Haarlem [bron: Noord-Hollands Archief] met Pieter Johannes Woestenburg, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Pieter: Aktenr. 47 : Akteplaats: Haarlem
Pieter is geboren op dinsdag 4 april 1815 in Haarlem, zoon van Jan Woestenburg en Catharina Rietmeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1815 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 5-4 : Akteplaats: Haarlem
Pieter is overleden op donderdag 7 december 1882 in Haarlem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1882 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 996 : Akteplaats: Haarlem
Beroep:
Bierbrouwersknecht
III. Dirk Welage, geboren op donderdag 13 september 1821 in Beverwijk, zoon van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1821 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 14-09 : Akteplaats: Beverwijk
Dirk is overleden op donderdag 11 april 1822 in Uitgeest, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1822 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 7 : Akteplaats: Uitgeest
IV. Klaas Welagen, geboren op maandag 2 december 1822 in Beverwijk (zie 24).
50 Jan (Joannes) Theunissen geboren op zaterdag 20 augustus 1791 in Groesbeek. Jan is overleden op dinsdag 15 oktober 1861 in Groesbeek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 80 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veehandelaar
Jan trouwde (2) op zaterdag 14 mei 1831 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gertruij (Gertruida) Krebbers (geb. 1802), 28 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op woensdag 8 mei 1816 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Johanna (Joanna) Kersten (zie 51 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4531 : Akteplaats Groesbeek
51 Johanna (Joanna) Kersten geboren op maandag 6 januari 1794 in Wijler (Duitsland). Johanna is overleden op donderdag 17 februari 1831 in Groesbeek, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes (Jan) Theunissen, geboren op woensdag 12 maart 1817 in Groesbeek, zoon van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Johannes is overleden op woensdag 13 april 1892 in Groesbeek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 65 : Reg.nr. 4499 : Akteplaats Groesbeek
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 7 mei 1845 in Kranenburg met Maria Willems, 30 jaar oud. Maria is geboren op maandag 20 maart 1815 in Groesbeek. Maria is overleden op woensdag 5 september 1877 in Groesbeek, 62 jaar oud.
II. Theodora Theunissen, geboren op vrijdag 6 november 1818 in Groesbeek, dochter van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Theodora is overleden op vrijdag 16 februari 1849 in Haarlem, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1849 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Theodora: Aktenr. 19-2 : Akteplaats: Haarlem
III. Johanna Theunissen, geboren op vrijdag 25 augustus 1820 in Groesbeek, dochter van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Johanna is overleden op zondag 30 maart 1823 in Groesbeek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 20 : Reg.nr. 8933 : Akteplaats: Groesbeek
IV. Lambertus Theunissen, geboren op maandag 8 juli 1822 in Groesbeek, zoon van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats Groesbeek
Lambertus is overleden op vrijdag 20 april 1894 in Groesbeek, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 4499 : Akteplaats: Groesbeek
Notitie bij Lambertus: Opm. ook Thunissen
Beroep:
Koopman, arbeider, landbouwer
Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op maandag 5 mei 1851 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gertruida Voermans, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Gertruida: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4529 Skteplaats Groesbeek
Opm. Geertruid weduwe van Jan Wijers
Gertruida is geboren op maandag 6 januari 1823 in Groesbeek, dochter van Matthijs Voermans en Willemina Derks. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gertruida: Aktenr. 4 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats : Groesbe
Gertruida is overleden vóór 1894, ten hoogste 71 jaar oud.
V. Jacobus Theunissen, geboren op woensdag 11 februari 1824 in Groesbeek, zoon van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
VI. Hendrina Theunissen, geboren op zondag 20 juli 1828 in Groesbeek (zie 25).
VII. Anna Theunissen, geboren op woensdag 2 februari 1831 in Groesbeek, dochter van Jan (Joannes) Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4537 : Akteplaats: Groesbeek
Anna is overleden op donderdag 3 februari 1831 in Groesbeek, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
52 Hendrik Lourensz Diemeer geboren in april 1773 in Heemskerk. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1773 in Heemskerk. Hendrik is overleden op maandag 26 januari 1824 in Heemskerk, 50 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Cornelia Gerrits Vrijer (ovl. vóór 1808), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op donderdag 17 juli 1800 in Heemskerk.
Hij trouwde (2), 34 jaar oud, op zondag 24 januari 1808 in Heemskerk met de 36-jarige
53 Adriana Engels (Ariaantje) de Wit geboren in juli 1771 in Heemskerk. Zij is gedoopt op donderdag 1 augustus 1771 in Heemskerk. Adriana is overleden op vrijdag 19 november 1852 in Heemskerk, 81 jaar oud.
Beroep:
Ventster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engel Hendrikszn Diemeer, geboren in november 1808 in Heemskerk, zoon van Hendrik Lourensz Diemeer (zie 52). Hij is gedoopt op woensdag 23 november 1808 in Heemskerk.
II. Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer, geboren op woensdag 11 juni 1817 in Heemskerk (zie 26).
54 Hendrik Scheerman [parmark/mark06.01] geboren op zaterdag 20 augustus 1785 in Beverwijk. Hij is gedoopt op zaterdag 20 augustus 1785 in Beverwijk. Hendrik is overleden op dinsdag 20 december 1864 in Castricum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1864 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 28
Beroep:
Bouwman, schulper
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 13 februari 1814 in Castricum [bron: Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 24-jarige Klaasje Knaap.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Klaasje: Aktenr. 4
55 Klaasje Knaap geboren omstreeks 1790 in Castricum. Klaasje is overleden op zondag 8 september 1861 in Castricum, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1861 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaasje: Aktenr. 26
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna (Antje) Scheerman, geboren op woensdag 12 maart 1817 in Heemskerk (zie 27).
56 Gerrit Meurs geboren op donderdag 21 september 1797 in Wageningen. Hij is gedoopt op donderdag 21 september 1797 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 68 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Gerrit is overleden op dinsdag 11 juni 1872 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1872 [bron: Wageningen].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 56 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, landbouwer, tabaksplanter
Gerrit trouwde (2) op zaterdag 20 mei 1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jantje Post (1813-1867), 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1819 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Elisabeth van der Horst (zie 57 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Elisabeth: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
57 Elisabeth van der Horst geboren op zondag 21 oktober 1798 in Wageningen. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1798 in Wageningen [bron: Gelders Archief]. Elisabeth is overleden op vrijdag 2 juli 1841 in Wageningen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 47 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Meurs, geboren op zondag 20 augustus 1820 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Aktenr. 57 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats: Wageningen
Berend is overleden op zaterdag 3 januari 1891 in Wageningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2631 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 november 1847 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jantje Hakstege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Berend en Jantje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 2674 : Akteplaats: Wageningen
Jantje is geboren op maandag 29 november 1824 in Wageningen, dochter van Gerrit Jan Hakstege en Meertje Wanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 98 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats: Wageningen
Jantje is overleden op dinsdag 29 oktober 1878 in Wageningen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 101
Beroep:
Naaister
II. Willemina Meurs, geboren op woensdag 7 augustus 1822 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 62 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats: Wageningen
Willemina is overleden op maandag 6 november 1893 in Wageningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 105
Willemina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1845 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Meij, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Evert: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2674 : Akteplaats Wageningen
Evert is geboren op vrijdag 31 augustus 1821 in Wageningen, zoon van Hendrik van der Meij en Maria Geurtsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 63 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats Wageningen
Evert is overleden op dinsdag 11 januari 1876 in Wageningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats: Wageningen
Notitie bij Evert: Ook wel Evert van der Meijde
Beroep:
Tabakker, arbeider
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1878 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Klarus (Klaus) van den Berg, 47 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Klarus: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2670 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: Klarus weduwnaar van Jannigje Roest en Willemina weduwe van Evert van der Meij
Klarus is geboren op maandag 22 november 1830 in Rhenen, zoon van Aalbert van den Berg en Neeltje van Viegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1830 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Klarus: Aktenr. 62 : Reg.nr. 667-02 : Akteplaats: Rhenen
Klarus is overleden op zaterdag 2 januari 1915 in Renkum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Klarus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 7881 : Akteplaats Renkum
Klarus is weduwnaar van Jannigje Roest (1835-1875), met wie hij trouwde op woensdag 5 mei 1858 in Rhenen [bron: Het Utrechts Archief].
Beroep:
Arbeider
III. Hartger Meurs, geboren op zondag 23 mei 1824 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hartger: Aktenr. 50 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Hartger is overleden op zondag 18 september 1910 in Maarsseveen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1910 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Hartger: Aktenr. 19 : Reg.nr. 430-09 : Akteplaats: Maarsseveen
Hartger:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 februari 1855 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Alida Martina Baars, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hartger en Alida: Aktenr. 481 : Reg.nr. 963-01 : Akteplaats: Utrecht
Alida is geboren op donderdag 27 maart 1828 in Rhenen, dochter van Johanna Willemina Baars. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1828 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Alida: Aktenr. 22 : Reg.nr. 82-05 : Akteplaats: Rhenen
Alida is overleden op woensdag 6 mei 1857 in Utrecht, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Alida: Aktenr. 526 : Reg.nr. 1198-02 : Akteplaats: Utrecht
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 4 november 1857 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Neeltje van Ee, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hartger en Neeltje: Aktenr. 343 : Reg.nr. 964-04 : Akteplaats: Utrecht
Opm.: Hartger weduwnaar van Alida Martina Baars
Neeltje is geboren op vrijdag 10 januari 1834 in Maarsseveen, dochter van Gerrit van Ee en Geertje Schouten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1834 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 638-06 : Akteplaats:
Neeltje is overleden op zondag 5 juni 1921 in Maarsseveen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1921 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 431-04 : Akteplaats: Maarsseveen
IV. Teunis Meurs, geboren op zondag 2 april 1826 in Wageningen (zie 28).
V. Catharina Meurs, geboren op woensdag 28 mei 1828 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Catharina is overleden op zaterdag 17 april 1830 in Wageningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 45 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats Wageningen
VI. Catharina Meurs, geboren op vrijdag 26 november 1830 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Catharina is overleden op vrijdag 13 juni 1913 in Arnhem, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 402 : Reg.nr. 8058 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstmeid
Catharina trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 september 1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Antonie Doeze Jager, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Antonie: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Antonie is geboren op vrijdag 18 november 1836 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Adrianus Doeze Jager en Geertruida Arendse Pellen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4131 : Akteplaats: Heteren
Antonie is overleden op zaterdag 27 juni 1914 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 458 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Antonie: Opm.: ook Doese Jager
Beroep:
Arbeider, tabaksplanter, landbouwer, groentenverkoper
VII. Reijer Meurs, geboren op zondag 2 september 1832 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reijer: Aktenr. 58 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Reijer is overleden op woensdag 1 juli 1863 in Wageningen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reijer: Aktenr. 68 : Reg.nr. 2634 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider
VIII. Derkje Meurs, geboren op maandag 7 juli 1834 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derkje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Derkje is overleden op vrijdag 1 april 1836 in Wageningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
IX. Dirk Meurs, geboren op maandag 12 september 1836 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 103 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Dirk is overleden op zondag 2 april 1837 in Wageningen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
X. Dirk Meurs, geboren op zaterdag 3 maart 1838 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 25 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Dirk is overleden op woensdag 21 februari 1923 in Velp (Rheden), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 38 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, leerlooier, oppasser
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 9 november 1866 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Teunisje Bos, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Teunisje: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2672 : Akteplaats: Wageningen
Teunisje is geboren op woensdag 1 februari 1843 in Rhenen, dochter van Hendrik Bos en Jantje Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1843 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Teunisje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 667-15 : Akteplaats: Rhenen
Teunisje is overleden op vrijdag 14 april 1922 in Velp (Rheden), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunisje: Aktenr. 122 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstbode
XI. Meurs, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 12 september 1839 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 62 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
XII. Elisabeth Meurs, geboren op zaterdag 19 juni 1841 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 59 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Elisabeth is overleden op dinsdag 1 januari 1867 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1867 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 2
Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 10 juni 1863 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Wessel Johannes Eijkman, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Wessel: Aktenr. 214 : Reg.nr. 280-01 : Akteplaats Utrecht
Wessel is geboren op zondag 17 november 1833 in Utrecht, zoon van Coenraad Eijkman en Maria van Herwaarde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wessel: Aktenr. 1254 : Reg.nr. 699-03 : Akteplaats Utrecht
Wessel is overleden op donderdag 1 december 1870 in Utrecht, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wessel: Aktenr. 2156
58 Wilhelmus (Wilhelm) Snijders geboren omstreeks 1802 in Haarlem. Hij is gedoopt omstreeks 1802 in Haarlem. Wilhelmus is overleden op woensdag 3 april 1895 in Ede, ongeveer 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Aktenr. 91 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair, landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen).

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Evertje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
59 Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen) geboren op vrijdag 3 juli 1812 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evertje: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Evertje is overleden op vrijdag 7 juni 1878 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evertje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 5207 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Wilhelmus Snijders, geboren op vrijdag 15 juni 1832 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 95 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johannes is overleden op maandag 28 april 1913 in Wageningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 44 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Metselaar
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 februari 1856 in Ede [bron: Gelders Archief] met Catharina van Oeveren, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Catharina is geboren op donderdag 3 juli 1828 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Teunis van Oeveren en Catharina van der Wint. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Catharina is overleden op maandag 22 februari 1892 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Opm.: elders overleden
Aktenr. 88 : Reg.nr. 1879 : Akteplaats: Zutphen
Aktenr. 38 : Reg.nr. 2631 : Akteplaats: Wageningen d.d. 29-02-1892 Art. 50/51
Beroep:
Dienstmeid
II. Johanna Maria Snijders, geboren op zaterdag 15 november 1834 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 231 : Reg.nr. 5316 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 16 augustus 1865 in Bennekom (Ede), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 augustus 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 162 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1861 in Ede [bron: Gelders Archief] met Teunis Meurs, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Teunis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5294 : Akteplaats: Ede
Zie 28 voor persoonsgegevens van Teunis.
III. Gerritje Snijders, geboren op zaterdag 23 september 1837 in Veenendaal (Geldersch (Ede)) (zie 29).
IV. Wilhelmina Snijders, geboren op dinsdag 15 september 1840 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Wilhelmina is overleden op vrijdag 28 februari 1908 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 196 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1865 in Ede [bron: Gelders Archief] met Wouter Geurtsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Wouter: Aktenr. 57 : Reg.nr. 5293 : Akteplaats Ede
Wouter is geboren op maandag 30 januari 1837 in Ede, zoon van Jan Geurtsen en Woutertje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats Ede
Wouter is overleden op donderdag 1 oktober 1896 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
V. Aleida Snijders, geboren op zaterdag 14 oktober 1843 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Aleida is overleden op zondag 17 maart 1918 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. 41 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Naaister
Aleida trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1881 in Ede [bron: Gelders Archief] met Marinus Rozeboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aleida en Marinus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Marinus is geboren op dinsdag 27 maart 1855 in Bennekom (Ede), zoon van Aart Rozeboom (zie 89,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Marinus is overleden op dinsdag 8 december 1891 in Wageningen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Marinus: Aktenr. 140
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
VI. Gijsbert Snijders, geboren op zondag 4 april 1847 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 april 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Gijsbert is overleden op woensdag 15 februari 1933 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 53 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Klompenmaker
Gijsbert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 31 maart 1876 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anthonia Petronella van Guilik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Anthonia: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Anthonia is geboren op zondag 11 april 1852 in Wageningen, dochter van Willem van Roekel Guilik en Willemina van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 44 : Reg.nr. 2685 : Akteplaats: Wageningen
Anthonia is overleden op vrijdag 23 mei 1913 in Ede, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 124
VII. Gerrit Snijders, geboren op donderdag 28 februari 1850 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Gerrit is overleden op dinsdag 25 maart 1919 in Wageningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 52 : Reg.nr. 8790 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Klompenmaker, tolgaarder
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 27 november 1874 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jansje van Roekel van Guilek, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jansje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jansje is geboren op zondag 18 december 1842 in Wageningen, dochter van Willem van Roekel Guilik en Willemina van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jansje: Aktenr. 143 Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Jansje is overleden op zondag 2 april 1882 in Wageningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jansje: Aktenr. 48
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jannetje van den Hul, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Opm.: Gerrit weduwnaar van Jantje van Guilik
Jannetje is geboren op vrijdag 20 januari 1860 in Lunteren (Ede), dochter van Willem van den Hul en Aaltje van Heukelom. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats Ede
Jannetje is overleden op dinsdag 18 maart 1913 in Arnhem, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Elders overleden
Aktenr. 205 van de gemeente Arnhem
Aktenr. 34 d.d. 22-03-1913 van de gemeente Wageningen Art. 50 / 51
Jannetje is de biologische moeder van het kind van Nn Nn.
Beroep:
Dienstbode
VIII. Evert Snijders, geboren op donderdag 20 juli 1854 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 146 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Evert is overleden op donderdag 28 februari 1929 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 23 : Reg.nr. 8791 Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Metselaar, bleeker, groentenkweker
Evert trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 augustus 1880 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Luitje Teunissen, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Luitje: Aktenr. 37 : Reg.nr. 2670 : Akteplaats: Wageningen
Luitje is geboren op donderdag 31 mei 1849 in Wageningen, dochter van Dirk Teunissen en Janna Hakstege. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luitje: Aktenr. 77 : Reg.nr. 2685 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: geboren als Luitje Hakstege en bij huwelijk erkend
Luitje is overleden op donderdag 25 maart 1897 in Wageningen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Luitje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 2630 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Waschvrouw
60 Jacob Verwoert geboren op vrijdag 27 oktober 1786 in Opheusden (Kesteren). Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1786 in Opheusden. Jacob is overleden op woensdag 15 februari 1865 in Kesteren (Neder-Betuwe), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3894 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1819 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Catharina van Setten (Zetten).

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Catharina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3914 : Akteplaats: Kesteren
61 Catharina van Setten (Zetten) geboren op zondag 26 oktober 1794 in Opheusden. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1794 in Opheusden. Catharina is overleden op woensdag 13 oktober 1880 in Kesteren, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 69
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk (Derk) Verwoert, geboren op woensdag 17 maart 1819 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 16 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats Kesteren
Dirk is overleden op vrijdag 15 januari 1909 in Kesteren (Neder-Betuwe), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8471 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 juli 1847 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Petronella Verwoert, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Petronella: Aktenr. 4 : Reg.nr. 3913 : Akteplaats: Kesteren
Petronella is geboren op dinsdag 12 juli 1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Gerrit Verwoert en Jantje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 31 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Petronella is overleden op zaterdag 6 mei 1854 in Kesteren, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3895 : Akteplaats Kesteren
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
II. Maartje Verwoert, geboren op zaterdag 23 augustus 1823 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maartje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Maartje is overleden op maandag 9 oktober 1899 in Opheusden (Kesteren), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maartje: Aktenr. 64
Beroep:
Werkster
Maartje trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 28 maart 1856 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Willem van Domselaar, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maartje en Willem: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3913 : Akteplaats Kesteren
Willem is geboren op woensdag 19 mei 1819 in Opheusden (Kesteren), zoon van Teunis van Domselaar en Sweerdina Groenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 25 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats Kesteren
Willem is overleden op vrijdag 19 september 1884 in Kesteren, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 51 : Reg.nr. 3893 : Akteplaats Kesteren
Beroep:
Inlandsch kramer, boomkweker
III. Hendrik Verwoert, geboren op maandag 26 december 1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 58 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Hendrik is overleden op dinsdag 21 november 1905 in Kesteren, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 54
Beroep:
Winkelier, arbeider
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 29 januari 1858 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Clasina Evers, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Clasina: Aktenr. 4
Clasina is geboren op zaterdag 23 oktober 1830 in Wageningen, dochter van Franciscus Evers en Berendina Berendsen. Clasina is overleden op maandag 28 februari 1870 in Kesteren, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Clasina: Aktenr. 9
IV. Verwoert, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 14 mei 1829 in Kesteren (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 19 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
V. Jan Verwoert, geboren op donderdag 14 mei 1829 in Opheusden (Neder-Betuwe) (zie 30).
VI. Evert Verwoert, geboren op donderdag 7 maart 1833 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op zaterdag 23 maart 1833 in Kesteren (Neder-Betuwe), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
VII. Evert Verwoert, geboren op donderdag 1 januari 1835 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 januari 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op donderdag 28 mei 1846 in Kesteren (Neder-Betuwe), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 29 : Reg.nr. 29 : Akteplaats: Kesteren
62 Dirk van Dodewaard geboren op maandag 14 september 1789 in Ochten (Echteld). Hij is gedoopt op zondag 20 september 1789 in Ochten. Dirk is overleden op zaterdag 6 maart 1875 in Kesteren, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 12
Beroep:
Arbeider, winkelier, tapper
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 27 mei 1819 in Echteld [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Anna Maria Hermsen.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5345 : Akteplaats: Echteld
63 Anna Maria Hermsen geboren op woensdag 18 juni 1800 in Nijmegen. Zij is gedoopt op donderdag 19 juni 1800 in Nijmegen. Anna is overleden op zondag 24 januari 1892 in Kesteren, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3893 : Akteplaats: Kesteren (Neder-Betuwe)
Notitie bij Anna: ook Maria Hermse
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie van Dodewaard, geboren op maandag 28 juni 1819 in IJzendoorn (Neder-Betuwe), zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2272 : Akteplaats: IJzendoorn
Beroep:
Schippersknecht
II. Evert van Dodewaard, geboren op maandag 22 januari 1821 in Opheusden (Kesteren), zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op vrijdag 23 juli 1886 in Heteren (Overbetuwe), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 35
Beroep:
Dienstbode, arbeider, tabaksplanter
Evert trouwde, 26 jaar oud, op maandag 30 augustus 1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna Vink, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Johanna: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Johanna is geboren op dinsdag 30 mei 1826 in Heteren (Overbetuwe), dochter van Jan Vink en Johanna Bitter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Johanna is overleden op vrijdag 28 maart 1879 in Heteren (Overbetuwe), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
III. Hermanus van Dodewaard, geboren op vrijdag 24 mei 1822 in Kesteren, zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62).
Notitie bij Hermanus: Opm. ook van Dodewaerd
Beroep:
Schipper
Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 november 1845 in Dodewaard [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Stralen, 16 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Hendrika: Aktenr. 15 : Reg.nr. 5705 : Akteplaats: Dodewaard
Opm.: wettiging 1 kind
Hendrika is geboren op maandag 20 juli 1829 in Dodewaard, dochter van Jacobus van Stralen en Metje van Tuijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5710 : Akteplaats: Dodewaard
IV. Maartje van Doodewaard, geboren op maandag 28 november 1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maartje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe
Maartje is overleden op dinsdag 22 maart 1898 in Opheusden (Kesteren), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maartje: Aktenr. 18
Beroep:
Dienstmeid
Maartje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 juni 1852 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Gijsbert Frederik Lintner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maartje en Gijsbert: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3913 : Akteplaats: Kesteren (Neder-Betuwe)
Gijsbert is geboren op zaterdag 3 februari 1827 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Johan Lutwich Lintner en Aartje de Canselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe)
Gijsbert is overleden vóór 1898, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroep:
Kleedermaker
V. Cornelia van Dodewaard, geboren op maandag 12 juli 1830 in Opheusden (zie 31).
VI. Jantje van Dodewaard, geboren op donderdag 16 februari 1837 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe)
Jantje is overleden op woensdag 18 maart 1908 in Kesteren, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 22 : Reg.nr. 8471 : Akteplaats Kesteren
Jantje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1860 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Gerrit van de Kolk, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jantje en Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 3912 : Akteplaats Keteren
Opm.: Gerrit weduwnaar van Jacomijna de Hartog
Gerrit is geboren op zaterdag 7 mei 1825 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit (Geurt) van de Kolk en Johanna van Leijen. Gerrit is overleden op zaterdag 16 november 1878 in Kesteren, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 51
Gerrit is weduwnaar van Jacomijna den Hartog (1826-1857), met wie hij trouwde op vrijdag 8 februari 1856 in Kesteren [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Koopman. tabaksplanter, boomkweker
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren op zondag 23 april 1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op zaterdag 18 februari 1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 jaar oud, op zondag 17 april 1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op zaterdag 17 november 1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op vrijdag 19 april 1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 65 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
65 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op vrijdag 25 mei 1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in april 1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 64). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór juli 1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren op zondag 31 juli 1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 64). Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op donderdag 13 januari 1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48 : Reg.nr. 6594 : Akteplaats Apeldoorn
Opm. Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op vrijdag 4 november 1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterlo, geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 32).
66 Jan Starink geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op maandag 5 juli 1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 oktober 1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunissen) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
67 Johanna (Teunissen) Peppelenbosch geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 3 november 1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op maandag 25 januari 1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2) op zaterdag 20 oktober 1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op zaterdag 16 mei 1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 66). Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op donderdag 20 september 1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 september 1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen (zie 33).
III. Hendrica Starink, geboren op dinsdag 11 februari 1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op donderdag 13 februari 1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op dinsdag 26 oktober 1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op zondag 21 april 1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zondag 7 oktober 1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op zaterdag 1 juni 1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op woensdag 10 december 1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op woensdag 30 januari 1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op dinsdag 21 februari 1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 april 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op woensdag 14 mei 1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op zondag 27 februari 1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
68 Peter Wigman geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op zondag 8 juli 1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op woensdag 12 januari 1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
69 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op maandag 9 juli 1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op dinsdag 14 juni 1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op dinsdag 9 december 1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 28 september 1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op maandag 17 augustus 1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op zaterdag 1 januari 1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op zaterdag 7 september 1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op vrijdag 14 februari 1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op zondag 13 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op zondag 7 oktober 1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op zaterdag 1 januari 1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op maandag 17 juli 1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Hij is gedoopt op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen.
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 111 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats Zutphen
Jannes is overleden op zaterdag 21 januari 1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Jannes: Opm.: ook wel Wegman
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 juni 1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op vrijdag 4 augustus 1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1809 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Kerkelijke gemeente Steenderen en Bronkhorst : Pagina 297 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Jenneken is overleden op vrijdag 25 februari 1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Bernard (Bernardus) Wigman, geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen (zie 34).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op woensdag 15 augustus 1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op donderdag 21 januari 1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op maandag 25 november 1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695-03 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Johanna: Opm.: ook wel Wegman
VII. Derk Wigman, geboren op woensdag 20 oktober 1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op woensdag 30 januari 1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: Opm.: ook wel Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op maandag 30 oktober 1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op vrijdag 21 maart 1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op donderdag 31 januari 1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op donderdag 7 januari 1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
70 Hendrik Jan Heuterman geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op zondag 15 september 1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
71 Steventje Schaapvonder geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op woensdag 21 februari 1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op woensdag 19 januari 1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 24 mei 1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen) (zie 35).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op vrijdag 5 december 1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op vrijdag 4 maart 1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op maandag 6 juni 1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op vrijdag 13 januari 1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op vrijdag 7 februari 1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op zondag 14 februari 1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op donderdag 20 maart 1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op maandag 7 september 1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op vrijdag 30 juli 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op vrijdag 13 december 1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op woensdag 11 april 1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op dinsdag 11 januari 1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 april 1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op vrijdag 29 oktober 1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op donderdag 3 oktober 1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op zaterdag 4 april 1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 19 maart 1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
72 David Smits geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel). Hij is gedoopt op donderdag 29 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel). David is overleden op zondag 12 januari 1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
73 Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op dinsdag 19 januari 1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op woensdag 2 april 1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op donderdag 4 maart 1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op woensdag 12 januari 1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op zondag 14 januari 1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 april 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op zondag 2 oktober 1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 oktober 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op zondag 7 april 1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 36).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op zondag 8 juni 1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op zondag 25 mei 1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op zondag 12 april 1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 april 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 22 juni 1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op zaterdag 12 maart 1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op zaterdag 5 november 1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 6 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op donderdag 12 april 1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op donderdag 4 december 1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op zondag 11 augustus 1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op woensdag 3 mei 1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 december 1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op vrijdag 30 maart 1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op dinsdag 21 januari 1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 5 december 1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op vrijdag 19 december 1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op woensdag 18 juli 1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op donderdag 13 februari 1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op vrijdag 15 juli 1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op woensdag 14 mei 1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 16 januari 1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op woensdag 17 december 1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op woensdag 31 oktober 1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 28 mei 1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op vrijdag 1 november 1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op zaterdag 17 augustus 1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op donderdag 24 oktober 1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 31 augustus 1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op vrijdag 31 oktober 1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op dinsdag 14 november 1843 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op zondag 16 augustus 1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op vrijdag 30 november 1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
74 Cornelis de Fijter geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel. Cornelis is overleden op woensdag 16 februari 1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
75 Elisabeth Rink geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 30 juni 1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op vrijdag 22 december 1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op woensdag 6 april 1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk de Fijter, geboren op vrijdag 12 november 1813 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 7 : Reg.nr. 214 :Akteplaats Andel
Dirk is overleden op dinsdag 30 maart 1824 in Andel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
II. Hendrika de Fijter, geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel (zie 37).
III. Adriana de Fijter, geboren op donderdag 28 april 1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 74). Adriana is overleden op zaterdag 18 december 1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1915 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1877 in Hilversum [bron: Noord-Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1849 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op vrijdag 2 juni 1882 in Hilversum, 33 jaar oud.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op zaterdag 29 augustus 1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Gijsbert is overleden op zaterdag 4 februari 1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op zondag 2 februari 1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op zaterdag 2 maart 1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op zaterdag 3 juni 1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Dirk is overleden op maandag 21 november 1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op donderdag 6 april 1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op zondag 26 december 1920 in Andel, 83 jaar oud.
76 Evert Boudewijn geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1793 in Zoelen. Evert is overleden op woensdag 19 juli 1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12 april 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
77 Maria van Mameren geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Avezaath. Maria is overleden op dinsdag 2 december 1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op maandag 18 september 1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op maandag 25 oktober 1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 38).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op zondag 1 november 1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op zaterdag 6 januari 1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op maandag 12 oktober 1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 april 1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op maandag 23 januari 1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op maandag 18 januari 1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op zondag 7 juli 1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op dinsdag 10 juli 1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 27 juli 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op woensdag 19 september 1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op dinsdag 18 september 1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (Ook Stijnus) Boudewijn, geboren op donderdag 30 september 1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op woensdag 15 december 1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 maart 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op zaterdag 5 februari 1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op dinsdag 10 mei 1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op woensdag 25 oktober 1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op zaterdag 28 juli 1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op zondag 21 september 1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op woensdag 14 januari 1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op maandag 24 februari 1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op zondag 27 november 1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1831 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op maandag 16 december 1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 28 mei 1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 mei 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op zaterdag 5 mei 1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Adres:
Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op vrijdag 9 september 1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op woensdag 11 maart 1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 17 augustus 1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op maandag 6 oktober 1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op woensdag 24 juni 1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op vrijdag 25 oktober 1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op woensdag 30 december 1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op dinsdag 7 januari 1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op maandag 16 oktober 1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op donderdag 8 juni 1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 24 : Reg.nr. 1403 : Akteplaats Tiel
Willem is overleden op vrijdag 2 maart 1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
78 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op zondag 2 januari 1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 6 april 1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
79 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op vrijdag 14 november 1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil (zie 39).
II. Aaltje van Maurik, geboren op maandag 9 augustus 1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op donderdag 6 maart 1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op maandag 26 januari 1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(h). Bastiaan is overleden op zondag 30 juni 1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op zondag 30 oktober 1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 oktober 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op donderdag 6 juni 1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op maandag 25 oktober 1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op donderdag 14 december 1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op zondag 24 augustus 1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op vrijdag 16 april 1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op maandag 9 mei 1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op zondag 13 maart 1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op maandag 11 april 1831 in Deil, 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op zondag 8 april 1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op maandag 22 december 1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op vrijdag 28 maart 1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op vrijdag 8 maart 1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Artje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op dinsdag 12 september 1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op maandag 10 mei 1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op vrijdag 17 december 1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op zondag 30 augustus 1903 in Rijssen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 58 : Reg.nr. 11208 : Akteplaats Rijssen
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 juni 1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op dinsdag 31 januari 1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
80 Geerlig Brinkhuis geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op woensdag 5 mei 1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1852 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [vader bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1817 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
81 Elsjen van Oorschot geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op maandag 29 januari 1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op zondag 20 juli 1817 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1817 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op vrijdag 11 april 1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [broer bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 september 1841 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op vrijdag 18 juli 1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1817 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op vrijdag 13 oktober 1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op zaterdag 25 september 1819 in Zwolle (zie 40).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op dinsdag 21 oktober 1823 in Zwolle, dochter van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op maandag 25 november 1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1850 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 december 1846 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op vrijdag 19 februari 1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1819 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op woensdag 23 mei 1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op donderdag 19 oktober 1826 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1826 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op zondag 1 maart 1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1903 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 januari 1854 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op zondag 14 oktober 1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op dinsdag 10 mei 1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1898 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op zaterdag 16 januari 1830 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1830 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op zaterdag 21 december 1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1907 [bron: Collectie Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Collectie Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Dina (Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op donderdag 27 december 1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op zondag 19 maart 1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1871 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 1 februari 1872 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel.
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 1 april 1833 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1833 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
82 Jan Bruins Bruinsen geboren op zaterdag 11 oktober 1788. Jan is overleden op woensdag 14 juli 1819 in Almelo-Stad, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1819 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1817 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
83 Jenneken (Jennegien) Kuiper geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo. Jenneken is overleden op dinsdag 6 maart 1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1855 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2) op donderdag 2 september 1824 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle (zie 41).
84 Jan Grooters geboren op zondag 28 januari 1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1798 in Den Ham. Jan is overleden op donderdag 3 januari 1861 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1861 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juni 1823 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
85 Gerridina Huisman geboren op zondag 9 januari 1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op zaterdag 21 februari 1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1874 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op maandag 24 mei 1824 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1824 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op woensdag 2 januari 1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1884 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 april 1848 in Ommen Stad [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op dinsdag 23 februari 1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1875 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham (zie 42).
III. Zwaantje Grooters, geboren op woensdag 12 december 1827 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Ommen Stad [bron: Collectie Overijssel] met Hendrik Brinkman, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren omstreeks 1825 in Ommen Stad, zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Hendrik is overleden op donderdag 3 maart 1898 in Hardenberg Stad, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1898 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op donderdag 17 september 1829 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op woensdag 23 mei 1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1906 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 1 oktober 1852 in Gramsbergen [bron: Collectie Overijssel] met Berendina Derks, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Opm.: bruidegom wonende te Den Ham en bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren op maandag 8 oktober 1827 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1827 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4978 : Akteplaats: Gramsbergem
Berendina is overleden op donderdag 27 september 1866 in Gramsbergen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1866 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op zondag 29 juli 1832 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1832 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op donderdag 8 juli 1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1886 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 14 september 1861 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op dinsdag 30 maart 1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jans(s)en. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1830 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zondag 10 april 1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1892 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op zaterdag 2 januari 1836 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1836 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op dinsdag 7 november 1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1905 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 september 1860 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op maandag 1 juni 1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op donderdag 13 januari 1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1870 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 5 september 1872 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Hendrika Nijman, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren op donderdag 18 juli 1839 in Hellendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1839 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 53 : Reg.nr. 6540 : Akteplaats Hellendoorn
Hendrika is overleden op maandag 8 maart 1926 in Vroomshoop (Den Ham), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1926 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op woensdag 12 mei 1841 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1841 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op vrijdag 7 oktober 1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1921 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 november 1865 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op woensdag 20 oktober 1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op woensdag 30 mei 1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1888 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
86 Hendrik Jan Kotten geboren omstreeks 1796 in Den Ham. Hendrik is overleden op zaterdag 9 augustus 1851 in Den Ham, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 26 juni 1822 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
87 Gerridina Kuiper geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op maandag 10 augustus 1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op vrijdag 14 februari 1823 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 maart 1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1823 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op woensdag 8 maart 1826 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1826 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 september 1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1894 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1856 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1829 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op zondag 5 februari 1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op zaterdag 14 maart 1829 in Den Ham (zie 43).
IV. Maria Kotten, geboren op woensdag 28 maart 1832 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1832 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op woensdag 2 oktober 1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1833 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op zondag 25 oktober 1835 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 7 februari 1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1918 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 5 december 1862 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op dinsdag 10 februari 1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje (Jenneken) Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1835 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op woensdag 26 december 1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1900 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
88 Jan Hendrikse Rooseboom geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op zaterdag 21 februari 1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 juli 1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
89 Gerritje (Gerritssen) van de Berg geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op dinsdag 11 juni 1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op zaterdag 26 oktober 1799 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op zondag 3 november 1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op woensdag 26 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op vrijdag 4 september 1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz van Harn en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1789 in Bennekom. Jan is overleden op vrijdag 16 februari 1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op woensdag 28 oktober 1801 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Hij is gedoopt op zondag 1 november 1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Opm. ook Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 november 1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats Ede
Neeltje is geboren op zondag 21 februari 1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op donderdag 16 januari 1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats Ede
Neeltje trouwde later op zaterdag 21 februari 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Opm. ook Roseboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op zaterdag 27 oktober 1804 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op zondag 11 november 1804 in Bennekom. Helena is overleden op woensdag 3 juni 1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 december 1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5299 : Akjteplaats Ede
Gerrit is geboren op zondag 17 juli 1803 in Veenendaal (Geldersch (Ede)), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op zaterdag 16 oktober 1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Nederlands Hervormd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 november 1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in november 1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op donderdag 17 november 1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op zaterdag 2 juni 1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter trouwde later op zaterdag 12 december 1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op zaterdag 30 januari 1808 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op zaterdag 25 april 1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 maart 1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrijntje van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrijntje: Aktenr. 15
Hendrijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Frederiks Peters) van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Hendrijntje is overleden op zondag 19 oktober 1890 in Bennekom, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrijntje: Aktenr. 204
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op maandag 12 november 1810 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op zondag 18 november 1810 in Bennekom. Grietje is overleden op maandag 28 november 1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Henricus (Hendrikus) Rothuis, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Henricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Henricus is geboren in april 1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Henricus is overleden op maandag 15 september 1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Henricus trouwde later op zaterdag 21 augustus 1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maatje (Kaatje) van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Henricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op maandag 17 januari 1814 om 15:00 in Bennekom (Ede), zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willem is overleden op maandag 26 juni 1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Opm. ook Roseboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina ten Bosch, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Harmina is geboren op vrijdag 2 februari 1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 februari 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr.6268 : Akteplaats: Bennekom
Harmina is overleden op maandag 5 mei 1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op vrijdag 14 maart 1817 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op donderdag 13 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 april 1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op vrijdag 28 februari 1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op woensdag 25 februari 1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede) (zie 44).
90 Pieter Rijke [parhans/hans06.01] geboren op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opm.: Pieter was vondeling.
Pieter is overleden op dinsdag 4 juli 1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
91 Gerritje (Reijertje) Gerritsen geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op zondag 2 december 1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op zaterdag 4 januari 1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op zondag 24 november 1822 in Bennekom (Ede), dochter van Pieter Rijke [parhans/hans06.01] (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op zaterdag 16 oktober 1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij (patroniem Woutersen) van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 44 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijke(n), geboren op maandag 6 maart 1826 in Bennekom (Ede), zoon van Pieter Rijke [parhans/hans06.01] (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op donderdag 23 januari 1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 november 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op maandag 13 mei 1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op zondag 24 september 1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke(n), geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede) (zie 45).
92 Hendrik Arissen geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op donderdag 16 juli 1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op zaterdag 12 december 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
93 Johanna Jansen geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op zondag 3 april 1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2) op zaterdag 5 juni 1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op zondag 3 september 1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op zondag 29 mei 1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 december 1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op zondag 6 juni 1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op zaterdag 16 maart 1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op woensdag 20 maart 1822 in Driel, zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op dinsdag 22 april 1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 46).
IV. Hermen Arissen, geboren op maandag 27 maart 1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op dinsdag 10 februari 1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 26 februari 1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op donderdag 3 juli 1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op dinsdag 26 maart 1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op zaterdag 8 maart 1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op zondag 5 februari 1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
94 Gerardus (Gerard) Meijers geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op vrijdag 7 februari 1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 29 september 1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
95 Gerritje van der Horst geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op maandag 11 maart 1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg) (zie 47).
II. Johanna Maijers, geboren op maandag 9 april 1821 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op dinsdag 1 oktober 1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 14 september 1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op zondag 24 december 1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (Antonius en Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op vrijdag 27 maart 1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op donderdag 24 juni 1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (geb. 1841).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers (Meijers), geboren op woensdag 14 januari 1824 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Geertruida is overleden op zondag 4 maart 1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Dienstbode
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071 Akteplaats: Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op donderdag 7 augustus 1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst
Lambertus is overleden op zondag 18 oktober 1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Arbeider
IV. Johannes Meijes, geboren op donderdag 28 december 1826 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op zaterdag 3 mei 1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op maandag 31 mei 1830 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op woensdag 6 maart 1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op zondag 4 september 1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen
96 Johan Diderich Wehlage [parmark/mark07.02] geboren omstreeks 1765 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland).
Beroep:
Boerenknecht
Hij trouwde met
97 Anna Maria Lange. Anna is overleden op woensdag 5 februari 1800 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan Henrich Wehlage, geboren op donderdag 3 juli 1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland) (zie 48).
98 Klaas Stamme [parmark/mark07.03]. Klaas is overleden op donderdag 10 januari 1805 in Uitgeest.
Hij trouwde met
99 Catharina Pullers geboren omstreeks 1749 in Uitgeest. Catharina is overleden op woensdag 25 oktober 1826 in Uitgeest, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Stammes, geboren op zondag 4 februari 1770 in Uitgeest, zoon van Klaas Stamme [parmark/mark07.03] (zie 98). Hij is gedoopt op maandag 12 februari 1770 in Beverwijk.
II. Maria Stamme, geboren op vrijdag 7 februari 1772 in Beverwijk, dochter van Klaas Stamme [parmark/mark07.03] (zie 98). Zij is gedoopt op donderdag 13 februari 1772 in Beverwijk.
III. Jan Stamme, geboren op zaterdag 1 november 1777 in Beverwijk, zoon van Klaas Stamme [parmark/mark07.03] (zie 98). Hij is gedoopt op maandag 10 november 1777 in Beverwijk.
IV. Klaas Hendrik Stamme, geboren op dinsdag 3 december 1782 in Beverwijk, zoon van Klaas Stamme [parmark/mark07.03] (zie 98). Hij is gedoopt op dinsdag 3 december 1782 in Beverwijk.
V. Catharina (Trijntje) Stammes, geboren op dinsdag 1 april 1788 in Beverwijk (zie 49).
100 Johannes Theunissen [parmark/mark07.04] geboren op vrijdag 10 september 1756 in Groesbeek. Johannes is overleden op zaterdag 18 november 1809 in Groesbeek, 53 jaar oud.
Hij trouwde met
101 Anna Luffers Lieffers geboren op zondag 22 augustus 1762 in Groesbeek. Anna is overleden op woensdag 20 oktober 1830 in Groesbeek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan (Joannes) Theunissen, geboren op zaterdag 20 augustus 1791 in Groesbeek (zie 50).
102 Hendrik Kersten geboren op maandag 4 september 1758 in Groesbeek. Hendrik is overleden op vrijdag 2 februari 1827 in Groesbeek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider
Hij ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 22 april 1785 in Nijmegen [bron: Regionaal Archief Nijmegen] met de ongeveer 29-jarige Hendrina Hendriks.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrina: Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente in het Schependom, 1620-1655 / 1772-1811
Inventarisnummer: 1270 Folio: 117
103 Hendrina Hendriks geboren omstreeks 1756 in Gennep (Hees). Hendrina is overleden op zaterdag 17 januari 1829 in Groesbeek, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna (Joanna) Kersten, geboren op maandag 6 januari 1794 in Wijler (Duitsland) (zie 51).
II. Elisabeth Kersten, geboren in september 1797 in Wyler (Duitsland), dochter van Hendrik Kersten (zie 102). Zij is gedoopt op dinsdag 5 september 1797 in Wyler (Duitsland). Elisabeth is overleden op vrijdag 5 mei 1876 in Groesbeek, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 7 mei 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 38 : Reg.nr. 4501 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeidster
Elisabeth trouwde, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 28 september 1820 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Willem Jacobs, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Willem: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4531 : Akteplaats: Groesbeek
Willem is geboren omstreeks 1797, zoon van Willem Jacobs en Petronella Derks. Willem is overleden op woensdag 2 mei 1860 in Groesbeek, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 22 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider, bezembinder
104 Louris Hendrikzn Diemeer geboren in augustus 1724 in Heemskerk. Hij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1724 in Heemskerk. Louris is overleden op maandag 17 maart 1806 in Heemskerk, 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 maart 1806 in Heemskerk.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 18 januari 1756 in Heemskerk met de 24-jarige
105 Trijntje Pieters Langedijk geboren in juli 1731 in Castricum. Zij is gedoopt op zaterdag 7 juli 1731 in Castricum. Trijntje is overleden op maandag 19 oktober 1789 in Heemskerk, 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Lourensz Diemeer, geboren in april 1773 in Heemskerk (zie 52).
106 Engel Roelofsz de Wit geboren omstreeks 1747 in Velsen. Engel is overleden op woensdag 17 maart 1802 in Heemskerk, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 7 juli 1771 in Heemskerk met de ongeveer 21-jarige
107 Antje Freriks Reeks geboren omstreeks 1750 in Velsen. Antje is overleden op zondag 7 september 1800 in Heemskerk, ongeveer 50 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriana Engels (Ariaantje) de Wit, geboren in juli 1771 in Heemskerk (zie 53).
110 Albert Maartens Knaap geboren in augustus 1758 in Castricum. Hij is gedoopt op maandag 14 augustus 1758 in Castricum. Albert is overleden op zondag 15 oktober 1826 in Castricum, 68 jaar oud.
Beroep:
Boer
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1781 in Castricum met
111 Antje IJpelaan. Antje is overleden op donderdag 5 december 1793 in Castricum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaasje Knaap, geboren omstreeks 1790 in Castricum (zie 55).
112 Berend (Derkszoon) Meurs geboren in oktober 1755 in Wageningen. Hij is gedoopt op vrijdag 7 november 1755 in Wageningen. Berend is overleden op dinsdag 21 februari 1826 in Wageningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1826 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, arbeider
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 6 mei 1781 in Wageningen met de 27-jarige
113 Catharina van Veen geboren op woensdag 16 januari 1754 in Wageningen. Zij is gedoopt op zaterdag 26 januari 1754 in Wageningen. Catharina is overleden op zaterdag 11 januari 1823 in Wageningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk (Berendzoon) Meurs, geboren in oktober 1782 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op donderdag 10 oktober 1782 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 11 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Dirk is overleden op vrijdag 21 februari 1851 in Wageningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Dirk trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1810 in Wageningen met Johanna Stelling, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1788 in Alphen. Johanna is overleden op maandag 3 maart 1856 in Renkum, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 17 : Reg.nr. 3263 : Akteplaats: Renkum
II. Jacobje Meurs, geboren in september 1784 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op donderdag 2 september 1784 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 17 volgnr. op pagina 17 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
III. Jacob Meurs, geboren in november 1785 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op donderdag 17 november 1785 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 21 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Jacob is overleden vóór 1792 in Wageningen, ten hoogste 7 jaar oud.
IV. Megteld Meurs, geboren op donderdag 24 april 1788 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op donderdag 24 april 1788 in Wageningen. Megteld is overleden vóór 1790 in Wageningen, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Megteld Meurs, geboren op zondag 21 maart 1790 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1790 in Wageningen. Megteld is overleden op vrijdag 11 november 1814 in Wageningen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Megteld: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
VI. Jacob (Berendszoon) Meurs, geboren op maandag 15 oktober 1792 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op donderdag 25 oktober 1792 in Wageningen. Jacob is overleden op vrijdag 29 april 1831 in Wageningen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 31 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, arbeider
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1815 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Jansen, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Aaltje is geboren op zondag 6 september 1789 in Achterberg, dochter van Seel Jansen en Janna van de Born. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1789 in Rhenen. Aaltje is overleden op woensdag 5 maart 1851 in Wageningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 12
Beroep:
Dienstbaar
VII. Gerrit Meurs, geboren op donderdag 21 september 1797 in Wageningen (zie 56).
114 Hartger van der Horst geboren in oktober 1768 in Wageningen. Hij is gedoopt op donderdag 6 oktober 1768 in Wageningen. Hartger is overleden op dinsdag 19 juli 1814 in Wageningen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hartger: Aktenr. 68 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, tapper
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 5 mei 1793 in Wageningen met de 26-jarige
115 Willemina Hendriks geboren in oktober 1766 in Oosterbeek. Zij is gedoopt op dinsdag 21 oktober 1766 in Oosterbeek. Willemina is overleden op donderdag 17 oktober 1811 in Wageningen, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 oktober 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 29 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van der Horst, geboren omstreeks 1794 in Wageningen, zoon van Hartger van der Horst (zie 114). Hendrik is overleden op zaterdag 16 maart 1844 in Wageningen, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Schaapherder, arbeider
Hendrik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 26 november 1814 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerritje van de Peppel, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Gerritje is geboren omstreeks 1788 in Wageningen, dochter van Evert van de Peppel en Gerritje Everts(en). Gerritje is overleden op dinsdag 14 mei 1861 in Nude (Wageningen), ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 49 : Reg.nr. 2634 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tapster, kroeghoudster
II. Teunis van der Horst, geboren omstreeks 1795 in Wageningen, zoon van Hartger van der Horst (zie 114). Teunis is overleden op dinsdag 6 december 1831 in Wageningen, ongeveer 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 118 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Teunis trouwde met Hendrikje Melissen.
III. Stijntje (ook Christina) van der Horst, geboren omstreeks 1797 in Wageningen, dochter van Hartger van der Horst (zie 114). Stijntje is overleden op vrijdag 6 april 1855 in Wageningen, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 31 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Stijntje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op zaterdag 8 april 1815 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Geurtsen, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Gerrit is geboren omstreeks 1793 in Rhenen, zoon van Jan Geurtsen en Gerritje van de Vliert. Gerrit is overleden op donderdag 9 januari 1873 in Wageningen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats Wageningen
Beroep:
Tabakker, timmerman
IV. Dirkje van der Horst, geboren in 1798, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
V. Elisabeth van der Horst, geboren op zondag 21 oktober 1798 in Wageningen (zie 57).
VI. Sibilla van der Horst, geboren in 1801, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
VII. Margrita van der Horst, geboren in 1802, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
VIII. Reijer van der Horst, geboren in 1806, zoon van Hartger van der Horst (zie 114).
116 Johannes Wilhelm Snijders [parmark/mark07.05].
Beroep:
Militair
Hij trouwde omstreeks 1800 met
117 Maria de Groot.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmus (Wilhelm) Snijders, geboren omstreeks 1802 in Haarlem (zie 58).
118 Gerrit (Geurt) Gerritz [parmark/mark07.08] geboren omstreeks 1777 in ’s-Hertogenbosch.
Beroep:
Veldwachter
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1810 met de ongeveer 33-jarige
119 Johanna Buijink geboren op zondag 19 oktober 1777. Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1777.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Gerritz, geboren op zondag 15 april 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Geurt) Gerritz [parmark/mark07.08] (zie 118). Zij is gedoopt op zondag 15 april 1810 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 125 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Johanna is overleden op vrijdag 21 augustus 1846 in Bennekom (Ede), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 130
II. Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen), geboren op vrijdag 3 juli 1812 in Bennekom (Ede) (zie 59).
III. Gijsbert Gerritz, geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Bennekom, zoon van Gerrit (Geurt) Gerritz [parmark/mark07.08] (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 24 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats Bennekom
Gijsbert is overleden op vrijdag 15 april 1881 in Ede, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 56
Beroep:
Arbeider, gemeente veldwachter
Gijsbert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1841 in Ede [bron: Gelders Archief] met Alijda Post, 17 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Alijda: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats Ede
Alijda is geboren op vrijdag 30 mei 1823 in Bennekom (Ede), dochter van Jan Post en Teunisje Braafhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Alijda: Aktenr. 104 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Alijda is overleden op maandag 4 november 1895 in Ede, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Alijda: Aktenr. 251
IV. Gerrit Gerrits, geboren op donderdag 2 oktober 1817 in Bennekom, zoon van Gerrit (Geurt) Gerritz [parmark/mark07.08] (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op dinsdag 31 oktober 1882 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 27
Beroep:
Timmermansknecht, timmerman
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna Bussink, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Janna: Aktenr. 27
Janna is geboren omstreeks 1815 in Bennekom, dochter van Derk Bussink en Josina van der Kolk. Janna is overleden op zaterdag 1 mei 1875 in Wageningen, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 54
Beroep:
Dienstmeid
120 Gerrit Verwoert geboren omstreeks 1726 in Opheusden. Gerrit is overleden omstreeks 1795 in Opheusden, ongeveer 69 jaar oud.
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
Gerrit is weduwnaar van Merritje (Meertje) Hermens (ovl. 1769), met wie hij trouwde (1), ongeveer 31 jaar oud, op maandag 9 mei 1757 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Hij trouwde (2), ongeveer 44 jaar oud, op zondag 29 april 1770 in Heusden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Maaijke (Maartje) van Drumpt (zie 121 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maaijke: Kerkelijke gemeente: Heuden : Pagina: 24 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1018.1 : Akteplaats: Heusden
Opm.: Gerrit weduwnaar van Merritje (Meertje) Hermense
121 Maaijke (Maartje) van Drumpt geboren op zondag 22 januari 1747 in Opheusden. Maaijke is overleden op maandag 18 augustus 1823 in Kesteren (Neder-Betuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 augustus 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maaijke: Aktenr. 42 : Reg.nr. 3897 : Akteplaats: Kesteren
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
Getuige bij:
24-05-1795     doop Gerrit Verwoert (1795-1868)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Verwoert, geboren in 1771 in Opheusden, zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hendrik is overleden op zondag 12 februari 1837 in Kesteren, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3
Beroep:
Schipper
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1795 in Heusden [bron: Gelders Archief] met Petronella T(h)ijssen, 19 of 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Petronella: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 23 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Petronella is geboren in 1775 in Hien ((Dodewaard) Neder-Betuwe). Petronella is overleden op zondag 18 mei 1834 in Kesteren, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 16
II. Maasje (Maartje) Verwoert, geboren op dinsdag 19 januari 1773 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1773 in Opheusden.
III. Grietje Verwoert, geboren op vrijdag 26 augustus 1774 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1774 in Opheusden.
Getuige bij:
06-03-1791     doop Jean Verwoert (1791-1813)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
03-02-1793     doop Ottho Verwoert (1793-1858)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
29-03-1797     doop Merritje Verwoert (geb. 1797)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Aalbertie Verwoert, geboren op woensdag 14 augustus 1776 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op zondag 18 augustus 1776 in Opheusden.
V. Gerrit Verwoert, geboren op zaterdag 26 december 1778 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Gerrit is overleden op zondag 9 mei 1852 in Kesteren (Neder-Betuwe), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 16 : Reg.nr. 3895 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Dagloner, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1811 in Opheusden met Gerritje Brandze (ook Brands), ongeveer 19 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks maart 1792 in Indoornik. Zij is gedoopt op woensdag 28 maart 1792 in Indoornik. Gerritje is overleden op dinsdag 27 september 1831 in Kesteren (Neder-Betuwe), ongeveer 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 49 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeidster
VI. Steven Verwoert, geboren op zaterdag 26 juni 1784 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1784 in Heusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 31 volgnr. op pagina 7 : Doopplaats: Heusden
Steven is overleden op maandag 6 maart 1854 in Kesteren (Neder-Betuwe), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 maart 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3895 : Akteplaats: Kesteren
VII. Jacob Verwoert, geboren op vrijdag 27 oktober 1786 in Opheusden (Kesteren) (zie 60).
VIII. Evert Verwoert, geboren op zondag 19 december 1790 in Opheusden, zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1791 in Heusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente : Heusden : Pagina: 45 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1016.2 : Doopplaats: Heusden
122 Jorden Janse van Setten geboren in maart 1759 in Opheusden. Hij is gedoopt op zondag 18 maart 1759 in Opheusden. Jorden is overleden op maandag 23 januari 1837 in Kesteren (Neder-Betuwe), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jorden: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde met
123 Dirkje van Leijen geboren in mei 1762 in Opheusden. Zij is gedoopt op zondag 16 mei 1762 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Kerkelijke gemeente: Heuden : Pagina: 139 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 Doopplaats: Heusden
Dirkje is overleden omstreeks 1796 in Opheusden, ongeveer 34 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina van Setten (Zetten), geboren op zondag 26 oktober 1794 in Opheusden (zie 61).
124 Arie van Dodewaard [parmark/mark07.06].
Hij trouwde met
125 Mertje Muiden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Dodewaard, geboren op maandag 14 september 1789 in Ochten (Echteld) (zie 62).
126 Everhart Hermsen [parmark/mark07.07].
Hij trouwde met
127 Antonetta Peters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermanus Jacobus Gilianus Hermsen, geboren op zaterdag 17 februari 1798 in Nijmegen, zoon van Everhart Hermsen [parmark/mark07.07] (zie 126). Hermanus is overleden op maandag 23 maart 1857 in Echteld, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 maart 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 december 1821 in Echteld [bron: Gelders Archief] met Margaretha Verhagen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Margaretha: Aktenr. 12
Margaretha is geboren op zondag 26 mei 1793 in Ochten (Echteld), dochter van Hendrik Verhagen en Wilmke van Ingen. Margaretha is overleden op dinsdag 31 juli 1883 in Ochten (Echteld), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 35
Beroep:
Arbeidster
II. Anna Maria Hermsen, geboren op woensdag 18 juni 1800 in Nijmegen (zie 63).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Henderik Claassen geboren op zondag 6 juli 1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op zondag 22 november 1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op vrijdag 6 januari 1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
129 Berendina (Dina) Jurriens geboren in januari 1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in januari 1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op maandag 2 oktober 1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 129,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren op zondag 23 april 1758 in Harskamp (zie 64).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in juni 1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in mei 1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in november 1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in september 1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 11 september 1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op zondag 26 april 1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op dinsdag 13 maart 1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op zondag 21 oktober 1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op woensdag 26 september 1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 129] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Aaltjen is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Opm. ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 29 april 1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren op zondag 10 maart 1765 in Apeldoorn. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op zondag 7 februari 1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op dinsdag 29 augustus 1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op zondag 3 september 1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op zondag 10 mei 1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op donderdag 14 mei 1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
130 Hendrik Riks [parhans/hans07.01].
Hij trouwde met
131 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [parhans/hans07.01] (zie 130).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op zondag 19 maart 1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (Gisbertsen), 53 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 maart 1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren op zondag 8 maart 1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 65).
132 Goossen Starink geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 mei 1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op vrijdag 12 april 1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
133 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst (zie 66).
II. Willem Starink, geboren omstreeks 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 132). Willem is overleden op zondag 21 juli 1816 in Oeken (Brummen), ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
134 Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op dinsdag 22 september 1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 september 1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op zondag 26 april 1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op zaterdag 11 april 1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
135 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op zondag 19 april 1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 135,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendriks Theunissen Peppelbosch, geboren in februari 1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Zij is gedoopt op vrijdag 24 februari 1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 26 juni 1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Hij of zij is begraven op zaterdag 30 juni 1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in februari 1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Hij is gedoopt op woensdag 27 februari 1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op zaterdag 24 december 1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Hij is gedoopt op zondag 25 december 1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op donderdag 12 juli 1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 25 december 1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op zondag 18 januari 1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op donderdag 8 mei 1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis Peppelenbos(ch), geboren op woensdag 7 oktober 1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op vrijdag 18 oktober 1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunissen) Peppelenbosch, geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen (zie 67).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op dinsdag 27 mei 1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [parhans/hans07.02] (zie 134). Zij is gedoopt op donderdag 29 mei 1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op zaterdag 21 december 1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op zondag 7 juli 1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C. L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 135] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op dinsdag 22 februari 1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
136 Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
137 Henders(ken) Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op vrijdag 14 juni 1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03] (zie 136). Jenneken is overleden op maandag 16 augustus 1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 68).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op zondag 1 augustus 1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (Garret Jan) Wigman [parhans/hans07.03] (zie 136). Derk is overleden op woensdag 21 april 1852 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Garrit Jan Beker (1814-1878).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Adres:
wijk D: nr. 63, Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 mei 1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op woensdag 6 september 1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op woensdag 17 mei 1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
138 Gerrit Jan Jansen (Schurinck) [parhans/hans07.04].
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
139 Johanna (Janna) Terink (Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in november 1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (Schurinck) [parhans/hans07.04] (zie 138). Hij is gedoopt op zondag 15 november 1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (Jansen), geboren op zondag 20 november 1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan Jansen (Schurinck) [parhans/hans07.04] (zie 138). Zij is gedoopt op zondag 20 november 1763 in Voorst. Catharine is overleden op zondag 4 november 1855 in Zutphen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 28 juni 1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in augustus 1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op dinsdag 28 maart 1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 28 maart 1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, ongeveer 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren omstreeks 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teuniske Schreurs. Hendrik is overleden op woensdag 9 september 1863 in Zutphen, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 259 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats Zutphen
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (Jansen), geboren in augustus 1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (Schurinck) [parhans/hans07.04] (zie 138). Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan (Jannes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Jansen (Schurinck) [parhans/hans07.04] (zie 138). Jan is overleden op maandag 22 juni 1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 19 februari 1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 februari 1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op vrijdag 5 januari 1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen (zie 69).
140 Gerrit Jan Heuterman geboren in december 1751 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 3 februari 1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
141 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink) geboren op zondag 9 december 1759 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen (zie 70).
II. Harmen Heuterman, geboren op zondag 8 maart 1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 140). Hij is gedoopt op woensdag 18 maart 1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
142 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) geboren in augustus 1748 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op donderdag 31 december 1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 januari 1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op zondag 29 maart 1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op zondag 28 juli 1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 143 hieronder). Hendrik en Janna gingen op zaterdag 6 juli 1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
143 Janna Wagenvoort geboren op zondag 3 december 1752 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op zondag 27 januari 1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op zondag 29 februari 1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op donderdag 22 november 1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 november 1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op maandag 28 juli 1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1783 in Brummen. Evert is overleden op vrijdag 28 maart 1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op zondag 26 maart 1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op vrijdag 31 maart 1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op dinsdag 11 maart 1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 143,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in januari 1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 143,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op donderdag 29 november 1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard (Bernardus) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 35]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 17]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 maart 1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op zondag 17 maart 1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 143,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op zaterdag 15 mei 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op woensdag 6 april 1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op zaterdag 1 november 1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen) (zie 71).
144 Nn Smits.
Hij trouwde met
145 Petronella Smits geboren op zondag 29 februari 1784 in Grave. Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1784 in Grave. Petronella is overleden op woensdag 18 maart 1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert (Zaltbommel) (zie 72).
146 Egon Akkerman geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel. Egon is overleden op zaterdag 11 mei 1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1794 in Hedel met de 24-jarige
147 Anna (Anneke) Valk geboren op zondag 26 februari 1769 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1769 in Hedel. Anna is overleden op dinsdag 12 december 1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Antonie is overleden op woensdag 2 oktober 1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op zondag 18 januari 1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Jan is overleden op dinsdag 27 december 1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op vrijdag 20 mei 1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Johannis is overleden op vrijdag 3 september 1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 juli 1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op maandag 22 oktober 1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op zondag 20 oktober 1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
IV. Jenneke Akkerman, geboren op maandag 8 januari 1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 146). Jenneke is overleden op vrijdag 17 juni 1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 3 juni 1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. Albertus Akkerman, geboren op dinsdag 11 juni 1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Hedel. Albertus is overleden op dinsdag 23 mei 1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
Albertus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 juni 1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Albertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op zondag 20 oktober 1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel (zie 73).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op maandag 4 februari 1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1805 in Hedel. Gerrit is overleden op woensdag 16 januari 1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 juli 1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op woensdag 17 november 1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op maandag 2 juli 1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op woensdag 16 december 1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 146).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 april 1836 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op donderdag 20 september 1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146).
X. Egon Akkerman, geboren op dinsdag 26 juli 1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 9 november 1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op woensdag 8 januari 1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op maandag 12 januari 1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op woensdag 12 februari 1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op zondag 18 juni 1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
148 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op zondag 22 september 1743 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1743 in Andel. Hendrik is overleden op donderdag 28 december 1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op zondag 19 februari 1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
149 Gijsbertje van Andel geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel (zie 74).
150 Dirk Rink geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op zondag 6 juni 1790 in Haaften met de 22-jarige
151 Johanna Meijer geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op donderdag 26 mei 1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 150). Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op maandag 12 januari 1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217 : Akteplaats Zaltbommel
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op donderdag 16 maart 1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op donderdag 16 maart 1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op zondag 9 juni 1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 25 april 1828 in Haaften [bron: Gelders Archief] met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Johannes: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4492 : Akteplaats Haaften
Opm.: Johannes weduwnaar van Antje Zionneveld en Adriaantje weduwe van Arnoldus Prillevits
Johannes is geboren op zondag 13 april 1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1766 in Haaften. Johannes is overleden op zaterdag 12 oktober 1850 in Haaften, 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften (zie 75).
III. Hendrika Rink, geboren op maandag 10 augustus 1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 150). Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1795 in Haaften.
152 Jacob Evertse Boudewijn geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op zondag 3 april 1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op dinsdag 7 december 1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 10 maart 1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op zaterdag 23 februari 1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
153 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op vrijdag 7 maart 1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath (zie 76).
II. Cornelis Evertse, geboren op woensdag 20 april 1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 152). Hij is gedoopt op zondag 24 april 1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op zondag 28 september 1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn en Cornelis Everts
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op zondag 4 augustus 1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Tiel. Anna is overleden op zaterdag 6 juni 1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op zondag 1 oktober 1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 152). Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op maandag 9 januari 1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 14 september 1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op donderdag 9 juli 1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op vrijdag 10 juli 1801 in Heesselt. Lena is overleden op vrijdag 18 augustus 1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
154 Peter (Pieter) van Mameren geboren op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Peter is overleden op zaterdag 20 maart 1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 21 maart 1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 155,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Adres:
Kapel-Avezaath
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
Peter trouwde (2) op vrijdag 21 december 1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 28 jaar oud, op zondag 6 december 1789 in Opijnen met de 19-jarige
155 Jenneke Tibo geboren op maandag 19 februari 1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op vrijdag 19 februari 1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 februari 1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op zondag 21 maart 1790 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte Peter (Pieter) van Mameren (1761-1819) [zie 154]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 maart 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op maandag 20 september 1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op vrijdag 26 april 1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op vrijdag 22 juli 1791 in Kapel-Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op vrijdag 28 maart 1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 24 april 1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782) en Albert Meulenbroek (±1783-1852).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op zondag 21 januari 1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op zondag 4 februari 1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op dinsdag 16 april 1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath (zie 77).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op donderdag 22 mei 1794 in Kapel-Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op vrijdag 12 december 1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 december 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 30 december 1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op donderdag 21 februari 1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op zondag 29 mei 1796 in Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op dinsdag 10 april 1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 november 1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5967 : Akteplaats Buren
Bart is geboren op maandag 26 januari 1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op maandag 26 januari 1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op woensdag 8 juni 1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Opm. elders overleden
Aktenr. 30 : Reg.nr. 5948 : Akteplaats Buren d.d. 22-06-1831
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5967 : Akteplaats Buren
Opm. Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op dinsdag 15 maart 1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1803 in Buren. Dirk is overleden op maandag 28 oktober 1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op donderdag 22 november 1798 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 25 november 1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 november 1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op vrijdag 14 augustus 1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort. Geertruij is overleden op zondag 9 april 1854 in Gorinchem, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1854 [bron: Nationaal Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 80 : Akteplaats Gorinchem
VII. Cornelis van Mameren, geboren op woensdag 27 augustus 1800 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op maandag 21 november 1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op woensdag 9 februari 1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op donderdag 25 oktober 1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op donderdag 19 augustus 1802 in Avezaath, zoon van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 309] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Avezaath. Jan is overleden op zaterdag 7 september 1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op maandag 31 december 1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in december 1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op zondag 26 januari 1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op zaterdag 9 november 1805 in Avezaath, dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 8 december 1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op dinsdag 28 juni 1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 maart 1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in januari 1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op dinsdag 8 mei 1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op donderdag 11 februari 1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van Peter (Pieter) van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op maandag 6 februari 1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats Buurmalsen
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14 maart 1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5939 : Akteplaats Buurmalsen
Evert is geboren op woensdag 12 juli 1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in juli 1797 in Beusichem. Evert is overleden op vrijdag 20 november 1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5922 : Akteplaats Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
156 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 4 april 1773 in Zoelmond met de 21-jarige
157 Grietje van Dam geboren in mei 1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op maandag 25 januari 1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
Beroep:
Arbeidster
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op zondag 10 juli 1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Loth is overleden op woensdag 11 februari 1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 11 december 1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Gerrit is overleden op donderdag 17 november 1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond (zie 78).
158 Jasper de Vos geboren op zondag 8 april 1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 27 november 1799 in Everdingen met de 22-jarige
159 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op zondag 16 maart 1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 79).
160 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren in december 1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op vrijdag 17 november 1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1820 [bron: Collectie Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 161,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
161 Petronella Goldenberg geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op zaterdag 24 oktober 1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1818 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Jacoba is overleden op zaterdag 17 februari 1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1849 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op dinsdag 27 december 1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1853 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 40]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Collectie Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 160]    [schoonzoon]   [bron: Collectie Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 2 april 1789 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Johanna is overleden op maandag 16 juli 1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Collectie Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 21 maart 1815 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op donderdag 29 november 1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op donderdag 29 november 1787. Bastiaan is overleden op vrijdag 26 september 1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 19 juli 1838 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op woensdag 2 november 1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op dinsdag 13 november 1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1877 [bron: Collectie Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle (zie 80).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op maandag 7 mei 1798 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Aaltje is overleden op zaterdag 15 februari 1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Collectie Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 april 1822 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op woensdag 19 september 1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
162 Michiel (Machiel) van Oorschot geboren op woensdag 11 december 1765 in Zwolle. Michiel is overleden op dinsdag 6 juli 1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Collectie Overijssel]
Michiel trouwde (2) omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
163 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje van Oorschot, geboren op vrijdag 13 mei 1791 in Zwolle, dochter van Michiel (Machiel) van Oorschot (zie 162). Aaltje is overleden op vrijdag 13 mei 1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1831 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 mei 1811 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op zaterdag 14 juni 1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp.
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 5 april 1821 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren op zondag 7 september 1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle (zie 81).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op zondag 1 januari 1797 in Zwolle, zoon van Michiel (Machiel) van Oorschot (zie 162).
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1823 in Zwolle [bron: Collectie Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op zondag 7 december 1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
164 Raijer Bruinsen [parhans/hans07.06].
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
165 Maria van Kempen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op zaterdag 11 oktober 1788 (zie 82).
II. Johanna Bruins, geboren op vrijdag 9 mei 1794 in Zwolle, dochter van Raijer Bruinsen [parhans/hans07.06] (zie 164).
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 november 1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op zondag 14 maart 1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post.
Beroep:
Boerenarbeider
166 Hendrik Kuiper [parhans/hans07.07].
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
167 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo (zie 83).
168 Nn Nn.
Hij trouwde met
169 Zwaantje Evers geboren in juli 1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren op zondag 28 januari 1798 in Den Ham (zie 84).
170 Hendrik Huisman [parhans/hans07.08] geboren op zondag 7 december 1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
171 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren op zondag 9 januari 1803 in Noordmeer (zie 85).
172 Klaas Kotten geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt. Klaas is overleden op dinsdag 3 februari 1846 in Den Ham, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1846 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zondag 4 december 1791 in Den Ham met de 22-jarige
173 Frederika (Fredrica) Schierholt geboren op zondag 12 maart 1769 in Den Ham. Frederika is overleden op zaterdag 7 oktober 1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham (zie 86).
II. Hermanus Kotten, geboren in september 1798 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 172). Hij is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op zaterdag 26 januari 1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1867 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 31 januari 1827 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op vrijdag 7 mei 1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1880 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Klaas Kotten (zie 172). Zwaantje is overleden op donderdag 14 augustus 1873 in Den Ham, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1823 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op zondag 30 maart 1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren omstreeks 1805 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 172). Hendrikus is overleden op donderdag 4 februari 1858 in Den Ham, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1858 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 23 april 1836 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Mine (Miene) Weideman, ongeveer 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mine: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Opm. Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mine is geboren omstreeks 1802 in Den Ham. Mine is overleden op donderdag 24 mei 1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1860 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mine: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats Den Ham
Mine is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op zaterdag 15 januari 1831 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij Mine: Opm. vader ook Jan Martens
Beroep:
Arbeidster, naaister
174 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
175 Maria Jans Kelder geboren op zondag 2 mei 1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham, zoon van Hermanus Kuiper (zie 174). Hendrik is overleden op dinsdag 16 januari 1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1872 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op woensdag 2 mei 1792. Hendrika is overleden op maandag 24 april 1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1820 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 29 november 1821 in Den Ham [bron: Collectie Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op maandag 11 augustus 1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1873 [bron: Collectie Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 87).
176 Hendrik Gerritzen Rozeboom geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op zondag 28 maart 1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2) op vrijdag 20 januari 1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op zondag 30 juli 1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Janse(n) (zie 177 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op zondag 30 juli 1769 in Bennekom.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
177 Helena (Leentje) Janse(n). Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op zaterdag 23 maart 1805 in Bennekom (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in december 1770 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op zondag 9 december 1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op dinsdag 25 juni 1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op donderdag 10 december 1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op zaterdag 24 september 1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals [parkees/kees07.07] en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op zondag 3 april 1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom (zie 88).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op dinsdag 26 augustus 1777 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op zaterdag 12 juli 1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op zondag 29 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(en), 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in maart 1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Opm. ook van de Craats
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in juli 1781 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op vrijdag 13 juli 1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op dinsdag 29 november 1785 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Zij is gedoopt op zondag 4 december 1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op vrijdag 28 november 1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: Opm. ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op zondag 22 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals [parkees/kees07.07] en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op donderdag 9 februari 1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op woensdag 31 december 1794 in Bennekom, dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Jacobje is overleden op woensdag 7 augustus 1833 in Veenendaal (Geldersch (Ede)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 28 september 1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op vrijdag 22 oktober 1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therése Julie Broüart. Henri is overleden op vrijdag 23 maart 1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
178 Gerrit (Hendriksen) van de Berg geboren op zondag 24 februari 1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op donderdag 25 februari 1813 in Bennekom, 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
179 Derkje Aartsen geboren op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Derkje is overleden op maandag 17 maart 1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op donderdag 8 oktober 1761 in Bennekom, zoon van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op maandag 5 augustus 1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 augustus 1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom (zie 89).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op zaterdag 2 februari 1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 23 juni 1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 juni 1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in april 1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op woensdag 1 april 1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op zaterdag 21 november 1778 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Zij is gedoopt op zondag 29 november 1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op woensdag 21 augustus 1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in september 1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op zondag 25 september 1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Landbouwer, arbeider
182 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
183 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen geboren op zondag 20 december 1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op vrijdag 25 december 1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede) (zie 91).
184 Gert Arissen [parhans/hans07.10]. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken..
185 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op donderdag 8 oktober 1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 92).
186 Jan Jansen Kooijer geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op dinsdag 6 februari 1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2) op donderdag 24 augustus 1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 187 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken..

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
187 Hermina (Harmiena) Takken geboren op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op dinsdag 23 juli 1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op dinsdag 4 november 1783 in Rheden, zoon van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Hij is gedoopt op zondag 9 november 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op zaterdag 14 juni 1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 april 1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op dinsdag 15 augustus 1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Janna is overleden op donderdag 8 november 1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op vrijdag 10 juni 1785 in Rheden, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op woensdag 31 maart 1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 28 juni 1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in april 1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op zaterdag 5 mei 1787 in Rheden, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden), dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Maria is overleden op dinsdag 2 februari 1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 7 november 1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op zondag 27 juli 1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 28 mei 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op zondag 14 augustus 1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
V. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794, zoon van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Jacobus is overleden op zondag 13 juni 1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VI. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 93).
VII. Sandrina Jansen Koijer, geboren op zondag 4 augustus 1799 in Velp, dochter van Jan Jansen Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op zaterdag 26 mei 1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 mei 1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op zondag 26 januari 1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1794 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op maandag 3 december 1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren op zondag 23 december 1804 in Arnhem. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1804 in Arnhem. Peter is overleden op maandag 17 april 1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Verwersknecht
188 Johannes Maijers [parhans/hans07.11].
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
189 Johanna Willemsen.
Notitie bij Johanna: Opm. ook Willems
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 94).
II. Cathrina Meijers, geboren op dinsdag 15 mei 1792 in Groesbeek, dochter van Johannes Maijers [parhans/hans07.11] (zie 188). Cathrina is overleden op zaterdag 17 oktober 1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats Groesbeek
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4530 : Akteplaats Groesbeek
Gradus is geboren op dinsdag 20 november 1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op woensdag 24 juli 1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
190 Gerrit van der Horst geboren op woensdag 14 januari 1756. Hij is gedoopt op woensdag 14 januari 1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 22 juli 1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
191 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg) (zie 95).
II. Johanna van der Horst, geboren op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 190). Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op zaterdag 17 oktober 1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1789 in Lent (Nijmegen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: DTB Dopen : Aktenr. 13 : Reg.nr. 655 : Doopplaats Lent
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op maandag 22 december 1794 in Homoet, zoon van Gerrit van der Horst (zie 190). Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op woensdag 4 januari 1797 in Valburg-Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 190).
194 Johan Christiaan Lange [parmark/mark08.12] geboren in Alfhausen (of Hamelm).
Hij trouwde met
195 Anna Maria Herecker.
Notitie bij Anna: Opm. ook Maria Kleine Klaneker
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Lange (zie 97).
202 Nicolaas Lieffers [parmark/mark08.13] geboren omstreeks 1735.
Hij trouwde met
203 Joanna Gantevort geboren omstreeks 1735.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Luffers Lieffers, geboren op zondag 22 augustus 1762 in Groesbeek (zie 101).
204 Derk Kersten [parmark/mark08.14].
Hij trouwde met
205 Hendrina Otten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonia (Theun) Kersten, geboren omstreeks 1756, dochter van Derk Kersten [parmark/mark08.14] (zie 204). Theun is overleden op vrijdag 14 april 1826 in Groesbeek, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theun: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Bezembindster
Theun trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op zondag 9 september 1798 in Groesbeek en Nederrijkswald [bron: Gelders Archief] met Matthijs Wijers. Bij het kerkelijk huwelijk van Theun en Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Nas en Wijnant Wijers.

Notitie bij het huwelijk van Theun en Matthijs: DTB Trouwen : Pagina 43 : Volgnr. op pagina 1 : Reg.nr 815 : Akteplaats: Groesbeek en Nederrijkswald
II. Hendrik Kersten, geboren op maandag 4 september 1758 in Groesbeek (zie 102).
206 Jan Hendriks [parmark/mark08.15].
Hij trouwde met
207 Dora Koenen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrina Hendriks, geboren omstreeks 1756 in Gennep (Hees) (zie 103).
208 Hendrik Gerritzn Diemeer geboren in 1700.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 18 april 1723 in Heemskerk met de 22 of 23-jarige
209 Maartje Lourens geboren in 1700.
Kind uit dit huwelijk:
I. Louris Hendrikzn Diemeer, geboren in augustus 1724 in Heemskerk (zie 104).
210 Pieter Pieterszn Langedijk [parmark/mark08.16]. Pieter is overleden op donderdag 10 november 1740 in Castricum. Pieter is weduwnaar van Cornelissie Joris (ovl. vóór 1723), met wie hij trouwde (1) op zaterdag 5 augustus 1719 in Castricum.
Hij trouwde (2) op zondag 26 september 1723 in Castricum met Kniertje Arens Binkert (zie 211 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Kniertje: Opm.: Pieter weduwnaar van Cornelissie Joris
211 Kniertje Arens Binkert.
Kind uit dit huwelijk:
I. Trijntje Pieters Langedijk, geboren in juli 1731 in Castricum (zie 105).
212 Roelof Janszn de Wit geboren omstreeks 1700 in Velsen. Roelof is overleden in september 1747 in Velsen, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18 september 1747 in Velsen.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 23 april 1730 in Velsen met
213 Ariaentje Jans Prins geboren in Velsen. Ariaentje is overleden in 1769.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Roelofs de Wit, dochter van Roelof Janszn de Wit (zie 212).
II. Marijtje Roelofs de Wit, dochter van Roelof Janszn de Wit (zie 212).
III. Olof Roelofsz de Wit, zoon van Roelof Janszn de Wit (zie 212). Olof is overleden in september 1791 in Heemskerk. Hij is begraven op vrijdag 30 september 1791 in Heemskerk.
IV. Engel Roelofsz de Wit, geboren omstreeks 1747 in Velsen (zie 106).
214 Frederik Reeks [parmark/mark08.17].
Hij trouwde met
215 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Freriks Reeks, geboren omstreeks 1750 in Velsen (zie 107).
222 Cornelis IJpelaan geboren in oktober 1721 in Castricum. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1721 in Castricum. Cornelis is overleden op dinsdag 2 maart 1751 in Castricum, 29 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 20 juni 1745 in Castricum met de 24-jarige
223 Maartje Kuijs geboren in februari 1721 in Castricum. Zij is gedoopt op vrijdag 21 februari 1721 in Castricum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje IJpelaan (zie 111).
224 Derk (Dirk) Meurs geboren in Varsseveld. Derk is overleden na 1784.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
02-05-1751     doop Maartje van Meurs (geb. 1751)    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Derk is weduwnaar van Jenneken Hasenbrinck (±1695-vóór 1735), met wie hij trouwde (1) op dinsdag 24 februari 1722 in Silvolde [bron: Gelders Archief].
Hij trouwde (2) vóór 1735 met de ten hoogste 18-jarige
225 Mechteld (Marije) Aartsen Van Heusden geboren in maart 1717 in Wageningen. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1717 in Wageningen. Mechteld is overleden op zaterdag 16 oktober 1784 in Wageningen, 67 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23 oktober 1784 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 17 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1665.5 : Begraafplaats: Wageningen
Notitie bij Mechteld: ook Mechteld Arisse
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouterke van Meurs, geboren in juni 1735 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op donderdag 16 juni 1735 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wouterke: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 112 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Wouterke is overleden op woensdag 28 december 1803 in Bennekom, 68 jaar oud. Wouterke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1757 in Wageningen met Bernardus van Silfhout (Zilfhout, Silwoud), 24 jaar oud. Bernardus is geboren op zondag 28 december 1732 in Bennekom, zoon van Derk Bernts van Silwoudt en Rijkjen Elbertsen. Hij is gedoopt op zondag 28 december 1732 in Bennekom. Bernardus is overleden op donderdag 3 mei 1792 in Bennekom, 59 jaar oud.
II. Steven Derksen van Meurs, geboren in november 1736 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op vrijdag 23 november 1736 in Wageningen. Steven trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1764 met Jantje Evertse Pothoven, ongeveer 21 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1743. Jantje is overleden omstreeks 1793, ongeveer 50 jaar oud.
III. Christina Dirkse van Meurs, geboren op zondag 14 december 1738 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op zondag 14 december 1738 in Wageningen. Christina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 3 juli 1761 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Herman Veenbrink.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Herman: DTB Trouwen : Reg.nr. 1664 : Akteplaats Wageningen
Herman is geboren in Bennekom. Herman is overleden op donderdag 5 januari 1809.
Beroep:
Soldaat
IV. Berntje van Meurs, geboren in februari 1741 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1741 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berntje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 128 volgnr. op pagina 14 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
V. Aart (Derksen) Meurs, geboren in maart 1743 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 31 maart 1743 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 134 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Aart is overleden op woensdag 4 oktober 1815 in Bennekom, 72 jaar oud. Aart trouwde, 22 jaar oud, op zondag 5 mei 1765 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Metjen Gerrits(en), ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Metjen: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 159 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 576 : Akteplaats: Bennekom
Opm.: Aart geboren en wonende onder Wageningen , Met geboren en wonende te Bennekom
Metjen is geboren omstreeks 1734. Metjen is overleden op donderdag 11 februari 1813 in Bennekom, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Metjen: Aktenr. 3
VI. Lamert van Meurs, geboren in juli 1745 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op donderdag 29 juli 1745 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lamert: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 143 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
VII. Jacob (Dirksen) Meurs, geboren in juni 1748 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1748 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Jacob is overleden op zaterdag 7 maart 1795 in Wageningen, 46 jaar oud.
Beroep:
Halve tabakker
Religie:
Ned. Ger.
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 februari 1772 in Wageningen met Gerritje Dirkse (Greetje) Branderhorst, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 18 januari 1772 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 6 februari 1772 in Wageningen. Greetje is geboren op zondag 31 oktober 1751 in Bennekom, dochter van Dirk (Wouterse, Wolters) Brandenhorst en Hermken Willemsen. Zij is gedoopt op zondag 31 oktober 1751 in Bennekom. Greetje is overleden op donderdag 30 oktober 1834 in Wageningen, 82 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
VIII. Marten Meurs, geboren omstreeks 1750 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Marten trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1784 in Wageningen met Aartie (Aartje) Gijsberts, nadat zij op zaterdag 17 juli 1784 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan.
IX. Elsje (Eesken En Elisje) Meurs, geboren in december 1750 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op zondag 20 december 1750 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 160 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Elsje is overleden op dinsdag 16 december 1823 in Wageningen, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elsje: Aktenr. 68
Reg.nr. 2637
Religie:
Ned. Herv.
Elsje trouwde, 18 jaar oud, op zondag 4 juni 1769 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Hermen Berendse Onderstal, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elsje en Hermen: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 92 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1664 : Akteplaats: Wageningen
Hermen is geboren op vrijdag 11 maart 1735 in Loenen (Gld), zoon van Berend (Willemse) Onderstal en Engeltje (Jans(en)) Clomp. Hermen is overleden op woensdag 15 januari 1812 in Wageningen, 76 jaar oud.
Notitie bij Hermen: Opm.: Hermen woonde in 1769 te Rozendaal (Gld)
Opm.: ook Harman (patroniem Berendse) Otten
Beroep:
Tabaksplanter
X. Berend (Derkszoon) Meurs, geboren in oktober 1755 in Wageningen (zie 112).
226 Jacob van Veen [parmark/mark08.18].
Hij trouwde met
227 Dirkje van Beijnum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina van Veen, geboren op woensdag 16 januari 1754 in Wageningen (zie 113).
228 Hendrik van der Horst [parmark/mark08.19] geboren omstreeks 1740 in Rheden. Hendrik is overleden op maandag 13 juni 1785 in Wageningen, ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 14 augustus 1768 in Wageningen met de 36 of 37-jarige
229 Sijbilla van Gelder geboren in augustus 1731 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1731 in Lakemond (Overbetuwe). Sijbilla is overleden op dinsdag 22 november 1808 in Wageningen, 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hartger van der Horst, geboren in oktober 1768 in Wageningen (zie 114).
II. Derkje (Dirkje) van der Horst, geboren omstreeks 1770 in Wageningen, dochter van Hendrik van der Horst [parmark/mark08.19] (zie 228). Derkje trouwde met Cornelis Ponssen. Cornelis is geboren omstreeks 1761 in Wageningen, zoon van Jan Ponssen en Lijsbet Otten.
Notitie bij Cornelis: ook Ponsen
Beroep:
Bouwman, tabakker, landbouwer
III. Teunis van den Horst, geboren in 1772, zoon van Hendrik van der Horst [parmark/mark08.19] (zie 228).
IV. Elizabeth van den Horst, geboren in 1775, dochter van Hendrik van der Horst [parmark/mark08.19] (zie 228).
240 Rutger (Rut, Ruthje) Verwoert geboren omstreeks 1700.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1725 met de ongeveer 21-jarige
241 Evertje de Hoog geboren op donderdag 17 april 1704 in Opheusden. Evertje is overleden in 1747, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Verwoert, geboren omstreeks 1726 in Opheusden (zie 120).
II. Teunis Verwoert, geboren omstreeks 1735, zoon van Rutger (Rut, Ruthje) Verwoert (zie 240). Teunis is overleden vóór 1840, ten hoogste 105 jaar oud. Teunis trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op donderdag 19 april 1770 in Kesteren met Elisabeth Maanen, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1747 in Opheusden. Elisabeth is overleden op donderdag 16 januari 1840 in Kesteren, ongeveer 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1840 [bron: Gelders Archief].
III. Seijdje Verwoert, geboren in augustus 1737 in Opheusden, dochter van Rutger (Rut, Ruthje) Verwoert (zie 240). Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1737 in Opheusden.
Notitie bij de geboorte van Seijdje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 8 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
IV. Merritje Verwoert, geboren in juli 1739 in Opheusden, dochter van Rutger (Rut, Ruthje) Verwoert (zie 240). Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1739 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Merritje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 21 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
244 Jan Claasse van Setten [parmark/mark08.20] geboren in 1710.
Hij trouwde met
245 Jantje Jordens geboren in 1725 in Opheusden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jorden Janse van Setten, geboren in maart 1759 in Opheusden (zie 122).
246 Hendrik van Leijen [parmark/mark08.21].
Hij trouwde met
247 Catharina van Vorseling.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirkje van Leijen, geboren in mei 1762 in Opheusden (zie 123).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op zondag 9 augustus 1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
257 Willemtje Gerritsen geboren in augustus 1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op donderdag 11 augustus 1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op vrijdag 30 augustus 1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in april 1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 256). Zij is gedoopt op zondag 18 april 1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 6 september 1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren op zondag 6 juli 1727 in Harskamp (zie 128).
III. Claas Claassen, geboren in september 1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 256). Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in oktober 1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 256). Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
258 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op vrijdag 6 januari 1758.
Hij trouwde op vrijdag 12 juli 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
259 Johanna Hendriks Lucas(sen) geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op woensdag 18 september 1782 in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in december 1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op maandag 23 december 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in augustus 1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op maandag 23 augustus 1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in oktober 1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in augustus 1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in februari 1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in januari 1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in april 1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [parhans/hans08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in januari 1743 in Beekbergen (zie 129).
264 Willem Jan Starink geboren op maandag 17 maart 1727 in Voorst. Willem is overleden op donderdag 14 januari 1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 maart 1755 in Voorst met de 27-jarige
265 Gerritje Goossen geboren op zondag 8 juni 1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 264).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Gerdina is overleden op zaterdag 9 januari 1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 264).
IV. Goossen Starink, geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 132).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op zondag 25 mei 1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Lammerdijnze is overleden op donderdag 21 augustus 1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Gerntje is overleden op dinsdag 25 november 1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op zondag 4 mei 1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 264). Lambertus is overleden op zaterdag 8 februari 1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Mechteld is overleden op maandag 11 oktober 1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 7 oktober 1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 september 1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op vrijdag 17 november 1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op vrijdag 20 maart 1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoenmaker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks zondag 6 maart 1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op zondag 28 december 1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
280 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op vrijdag 24 mei 1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen (ovl. na 1757).
Hij trouwde (1) op zaterdag 2 januari 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 281 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
281 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden na donderdag 10 februari 1757 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren op zondag 8 mei 1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op woensdag 20 mei 1812 in Hall (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren op maandag 10 december 1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt en Lammertje Addink. Zij is gedoopt op maandag 10 december 1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in mei 1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op donderdag 23 mei 1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in september 1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op zondag 10 september 1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in april 1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op zondag 27 april 1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in december 1751 in Almen (zie 140).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op donderdag 10 februari 1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [parhans/hans08.02] (zie 280). Hij of zij is begraven op woensdag 16 februari 1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
282 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op zaterdag 27 december 1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op vrijdag 16 september 1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
283 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op zondag 22 december 1720 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op donderdag 21 juli 1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 27 juli 1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in december 1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op zondag 3 december 1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren op zondag 28 september 1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op zondag 28 september 1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren op zondag 4 maart 1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in maart 1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in april 1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op zaterdag 1 mei 1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren op zondag 9 december 1759 in Vorden (zie 141).
VII. Jan Everts, geboren in december 1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in januari 1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op zaterdag 14 januari 1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
284 Hendrik (Henderijk) Schaep [parhans/hans08.03].
Hij trouwde met
285 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in mei 1742 in Voorst, zoon van Hendrik (Henderijk) Schaep [parhans/hans08.03] (zie 284). Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in augustus 1748 in Voorst (zie 142).
286 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in mei 1718 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1718 in Almen. Gerrit is overleden op zondag 26 juli 1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 augustus 1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
287 Mechteld Pekkelriet geboren in april 1718 in Almen. Zij is gedoopt op maandag 18 april 1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op vrijdag 25 februari 1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 maart 1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in oktober 1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren op zondag 16 augustus 1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren op zondag 3 december 1752 in Almen (zie 143).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in november 1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op zondag 17 november 1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren op zondag 9 januari 1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op donderdag 24 februari 1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
290 Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits geboren in mei 1746 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1746 in Grave. Jacobus is overleden op dinsdag 25 augustus 1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 1 augustus 1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op zondag 25 mei 1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (Anna Petronella) Beekman (zie 291 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
291 Johanna Petronella (Anna Petronella) Beekman geboren op woensdag 2 september 1761 in Batavia. Johanna is overleden op vrijdag 27 februari 1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op zondag 29 februari 1784 in Grave (zie 145).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in december 1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Hij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Grave. Pieter is overleden op zaterdag 9 juli 1853 in Nederhemert (Zaltbommel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op maandag 27 oktober 1851 in Nederhemert (Zaltbommel), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Ernst is overleden op woensdag 12 maart 1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op woensdag 15 januari 1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Antonia is overleden op zondag 7 januari 1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 1 november 1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op zondag 20 november 1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op maandag 17 juli 1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israël Smits, geboren op donderdag 13 september 1798 in Nederhemert (Zaltbommel), zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Nederhemert (Zaltbommel) [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op maandag 18 januari 1802 in Nederhemert (Zaltbommel), zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1802 in Nederhemert (Zaltbommel) [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietersz (Jakobus) Smits (zie 290). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 juni 1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op donderdag 21 april 1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
292 Jan Albertsen Akkerman geboren op zondag 26 maart 1724 in Well. Jan is overleden op maandag 8 februari 1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 februari 1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
293 Jenneke Egonse van der Elst geboren op zondag 23 juni 1720 in Hedel. Jenneke is overleden op zaterdag 30 juli 1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 3 augustus 1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op zondag 28 september 1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 292).
II. Teuntje Akkerman, geboren op zondag 2 april 1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 292). Teuntje is overleden op dinsdag 15 januari 1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel (zie 146).
294 Jan Valk geboren op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Jan is overleden op maandag 12 december 1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 december 1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op zondag 18 februari 1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 8 mei 1768 in Hedel met de 27-jarige
295 Jacomijn van Geffen geboren op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op woensdag 12 januari 1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 januari 1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren op zondag 26 februari 1769 in Hedel (zie 147).
296 Cornelis de Fijter geboren op zondag 2 mei 1706 in Andel.
Notitie bij Cornelis: Opm. ook de Feijter
Hij trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 29 november 1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
297 Sijke Vos geboren omstreeks 1710 in Hill (Nbr). Sijke is overleden op dinsdag 21 februari 1797 in Andel, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op zondag 22 september 1743 in Andel (zie 148).
II. Cornelia de Fijter, geboren op zondag 13 december 1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 296). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op zondag 27 maart 1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 296).
IV. Dirk de Fijter, geboren op zondag 13 april 1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 296).
298 Gerrit Jansz van Andel geboren op woensdag 27 augustus 1721 in Andel. Hij is gedoopt op woensdag 27 augustus 1721 in Andel. Gerrit is overleden op dinsdag 21 juni 1803 in Andel, 81 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 mei 1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
299 Gijsbertje de Fijter geboren op zondag 21 mei 1724 in Andel. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op donderdag 7 april 1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op donderdag 26 september 1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Zij is gedoopt op donderdag 26 september 1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op zondag 22 maart 1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Maria is overleden op donderdag 18 april 1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 februari 1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op zondag 7 maart 1745 in Brakel. Hij is gedoopt op zondag 7 maart 1745 in Brakel. Aart is overleden op zaterdag 24 januari 1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op zondag 29 april 1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Zij is gedoopt op zondag 29 april 1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel (zie 149).
300 Hendrik Rink geboren op zondag 6 februari 1718 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1718 in Haaften. Hendrik is overleden omstreeks 1795 in Haaften, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op maandag 3 november 1749 in Haaften met de ongeveer 24-jarige
301 Anna Maria Elisabeth Schutte geboren omstreeks 1725 in Soest. Anna is overleden in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften (zie 150).
302 Jacob Meijer geboren op zondag 16 december 1742 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1742 in Haaften. Jacob is overleden in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 12 mei 1765 in Haaften met de 18-jarige
303 Wilmke Sterk geboren op zondag 5 februari 1747 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1747 in Haaften. Wilmke is overleden in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften (zie 151).
304 Evert Boudewijn geboren op zaterdag 31 augustus 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 2 september 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op vrijdag 11 april 1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1761 met de 24-jarige
305 Catharina Ekkers geboren op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op vrijdag 12 september 1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 304). Hij of zij is gedoopt op zondag 22 januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in januari 1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 152).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in maart 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op zondag 4 april 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in oktober 1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16 oktober 1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 april 1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op vrijdag 9 maart 1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusd