Parenteel van Jannes Jansen

I. Jannes Jansen, tr. Elske Jansen Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jans(s)en, volgt II.
2. Hermina Jansen, geb. omstr. 1762, † na 1820, tr. 1e Jan Roering, † vóór 1817; tr. 2e Westervoort 27 febr. 18171 Matthias Lubbers, ged. omstr. april 1746, † Westervoort 18 jan. 1820, wedr. van Peternella Gerritse.

Notitie bij Elske Jansen: Ook Elske Jansen
Notitie bij het huwelijk van Matthias en Hermina: Aktenr. 2
Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen
Hermina weduwe van Jan Roering
Notitie bij het overlijden van Matthias: Aktenr. 1

II. Jan Jans(s)en Kooijer, geb. Soeren (Rheden) omstr. 1754, Tabaksplanter, † Velp (Rheden) 6 febr. 1838, tr. 1e Rheden 3 mei 17831 (echtsch. uitgespr.) Hermina (Harmiena) Takken, geb. Hall (Brummen) 16 dec. 1759, Boerenwerk doende, † Velp (Rheden) 23 juli 1811, dr. van Jacobus Takke en Willemina Bosboom Hermssen; tr. 2e Velp (Rheden) 24 aug. 18151 Rijntje Wiecherink, geb. Hummelo 16 april 1769, † Velp (Rheden) 5 okt. 1834, dr. van Frederik Wiecherink (Wichering) en Everdina Jansen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IIIa.
2. Willemina Jansen Kooijer, geb. Rheden 10 juni 1785, Dienstmeid, † Driel 31 maart 1869, tr. Heteren (Overbetuwe) 28 juni 18261 Adolph Roelofsen, geb. Heteren (Overbetuwe) april 1785, Tabaksplanter, † vóór 1869, zn. van Roelof en Christina Koenders.
3. Elsken Jansen Kooijer, geb. Rheden 5 mei 1787.
4. Levenloos kind, geb. Velp dec. 1790, begr. Rheden 6 dec. 1790.1
5. Maria, volgt IIIb.
6. Jacobus Janssen, geb. omstr. 1794, Koijer, † Velp 13 juni 1813.
7. Johanna, volgt IIIc.
8. Sandrina Jansen Koijer, geb. Velp aug. 1799, † Velp (Rheden) 26 mei 1866, tr. 1e Arnhem 30 mei 18211 Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, geb. Broek (Voorst) 26 jan. 1794, ged. Voorst 2 febr. 1794,1 Landbouwer, dagloner, † Arnhem 3 dec. 1827, zn. van Teunis en Aaltjen Knopers; tr. 2e Arnhem 6 okt. 18301 Peter Gerrit van Zelm, geb. Arnhem dec. 1804, Verwersknecht, † Velp (Rheden) 17 april 1882, zn. van Nicolaas en Elisabeth Elderink; hij hertr. Rheden 18 dec. 18691 Jantjen Radstake.

Notitie bij Jan Jans(s)en: Ook Jan Jansen
Notitie bij het huwelijk van Hermina (Harmiena) en Jan Jans(s)en: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
Notitie bij de geboorte van Hermina (Harmiena): Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Notitie bij het overlijden van Hermina (Harmiena): Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Notitie bij het huwelijk van Rijntje en Jan Jans(s)en: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Jan Jansen Kooijer weduwnaar van Hermina Takke(n)
Notitie bij de geboorte van Rijntje: Kerkelijke gemeente: Hummelo : Pagina: 75 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 990 : Doopplaats: Hummelo
Notitie bij het overlijden van Rijntje: Aktenr. 78
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Notitie bij het huwelijk van Adolph en Willemina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Elsken Jansen: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van N.N.: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 21 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 1383 : Begraafplaats: Velp
Notitie bij het overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Notitie bij het overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Jan (Teunissen) en Sandrina: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan (Teunissen): Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan (Teunissen): Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Peter Gerrit en Sandrina: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Notitie bij het overlijden van Peter Gerrit: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden

IIIa. Jan Jansen Kooijer, geb. Rheden 4 nov. 1783, Daghuurder, arbeider, † Arnhem 14 juni 1862, tr. Velp (Rheden) 27 april 18161 Janna Molenbrug, geb. Vorden 15 aug. 1775, † Velp (Rheden) 8 nov. 1838, dr. van Garret Jan en Jenneke Kamphuisen.
Uit dit huwelijk:
Hermanus, volgt IVa.

Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 348
Notitie bij het huwelijk van Janna en Jan: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
Notitie bij het overlijden van Janna: Aktenr. 110

IVa. Hermanus Kooijer, geb. Velp (Rheden) omstr. 1818, Tuinmansknecht, tuinman, † Arnhem 22 jan. 1887, tr. Arnhem 5 jan. 18421 Marie Louise Lecerff, geb. Helder omstr. 1814, Dienstbode, † Arnhem 18 dec. 1867, dr. van Joseph en Hermina Kuit.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Kooijer, geb. Arnhem 26 febr. 1842, Dienstbode, † Arnhem 11 juni 1880.
2. Hermine Marie Kooijer, geb. Arnhem 19 okt. 1843, † ald. 27 dec. 1843.
3. Johannes, volgt Va.
4. Bernard Gerardus Kooijer, geb. Arnhem 22 aug. 1855, † ald. 21 jan. 1859.

Notitie bij het overlijden van Hermanus: Aktenr. 60
Notitie bij het huwelijk van Marie Louise en Hermanus: Aktenr. 1
Wettiging 1 kind
Notitie bij het overlijden van Marie Louise: Aktenr. 792
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 95 : Reg.nr. 61 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 524 : Reg.nr. 402 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hermine Marie: Aktenr. 481 : Reg.nr. 62 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Hermine Marie: Aktenr. 458 : Reg.nr. 386 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Bernard Gerardus: Aktenr. 481 : Reg.nr. 68 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Bernard Gerardus: Aktenr. 35 : Reg.nr. 392 : Akteplaats: Arnhem

Va. Johannes Kooijer, geb. Arnhem 3 jan. 1847, Timmerman, † Arnhem 27 dec. 1883, tr. Arnhem 13 april 18701 Everdina Willemina van Anholt, geb. Arnhem 25 febr. 1844, Keukenmeid, † Arnhem 12 dec. 1907, dr. van Willem Carel en Hendrina Wasmeijer; zij hertr. Arnhem 31 okt. 18881 Geurt Inklaar.
Uit dit huwelijk:
1. Everdina Willemina Kooijer, geb. Arnhem 15 april 1870, † ald. 9 juni 1870.
2. Maria Louize Kooijer, geb. Arnhem 28 sept. 1871.
3. Hendrina Kooijer, geb. Arnhem 25 febr. 1874, † ald. 17 maart 1874.
4. Alberdina Johanna Kooijer, geb. Arnhem 25 febr. 1874, † ald. 12 maart 1874.
5. Hendrina Everdina Kooijer, geb. Arnhem 1 april 1875.
6. Johanna Harmina Kooijer, geb. Arnhem 21 april 1877, † ald. 22 juni 1943, tr. Arnhem 4 juni 19021 Hendrik Terbruggen, geb. Arnhem 10 sept. 1876, Tramkoetsier, † Arnhem 23 jan. 1957, zn. van Jan en Mina Gerritsen.
7. Hermanus Willem Kooijer, geb. Arnhem 19 febr. 1879, Stratenmaker, † Arnhem 20 nov. 1922.
8. Willem Karel Kooijer, geb. Arnhem 24 maart 1880, † ald. 29 juni 1882.
9. Alberdina Kooijer, geb. Arnhem 26 dec. 1882.

Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 6 : Reg.nr. 64 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johannes: Aktenr. 1044 : Reg.nr. 403 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Everdina Willemina en Johannes: Aktenr. 52 : Reg.nr. 164 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Everdina Willemina: Aktenr. 116 : Reg.nr. 62 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Everdina Willemina: Aktenr. 981 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Everdina Willemina: Aktenr. 370 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Everdina Willemina: Aktenr. 453 : Reg.nr. 397 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Maria Louize: Aktenr. 855 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 199 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Hendrina: Aktenr. 208 : Reg.nr. 399 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Alberdina Johanna: Aktenr. 200 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Alberdina Johanna: Aktenr. 194 : Reg.nr. 399 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hendrina Everdina: Aktenr. 370 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Johanna Harmina: Aktenr. 427 : Reg.nr. 79 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johanna Harmina: Aktenr. 709 : Reg.nr. 32334 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna Harmina: Aktenr. 197 : Reg.nr. 184 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 969 : Reg.nr. 79 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 80 : Reg.nr. 16670 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hermanus Willem: Aktenr. 215 : Reg.nr. 80 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Hermanus Willem: 0.


Aktenr. 963 : Reg.nr. 8064 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Willem Karel: Aktenr. 385 : Reg.nr. 81 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Willem Karel: Aktenr. 454 : Reg.nr. 403 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Aktenr. 1580 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem

IIIb. Maria Jansen, geb. Velp (Rheden) omstr. 1791, Dienstmeid, tabaksplantster, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 2 febr. 1869, tr. 1e Heteren (Overbetuwe) 7 nov. 18141 Anthonie Elbert Massink, geb. Valburg (Overbetuwe) 1772, Tabaksplanter, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 27 juli 1817, zn. van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem; tr. 2e Heteren (Overbetuwe) 28 mei 18181 Peter Roelofsen, geb. Heteren (Overbetuwe) omstr. 1789, Tabaksplanter, landbouwer, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 14 aug. 1881, zn. van Roelof en Christina Koenders.
Uit het tweede huwelijk:
1. Antoon(ie), volgt IVb.
2. Jantje, volgt IVc.

Notitie bij het overlijden van Maria: Aktenr. 9
Notitie bij het huwelijk van Anthonie Elbert en Maria: Aktenr. 16
Notitie bij het huwelijk van Peter en Maria: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Notitie bij het overlijden van Peter: Aktenr. 28

IVb. Antoon(ie) Roelofsen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 17 mei 1819, Tabaksplanter, tapper, † Arnhem 7 okt. 1868, tr. Heteren (Overbetuwe) 27 maart 18511 Lutje Palmers, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 3 jan. 1827, Tapster, † Arnhem 26 okt. 1894, dr. van Jan en Cornelia van Mulm; zij hertr. Arnhem 27 okt. 18691 Peter Staal.
Uit dit huwelijk:
Peter Cornelis Roelofsen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 28 febr. 1853.

Notitie bij de geboorte van Antoon(ie): Aktenr. 28 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Notitie bij het overlijden van Antoon(ie): Aktenr. 712 : Reg.nr. 397 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Lutje en Antoon(ie): Aktenr. 8 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Notitie bij het overlijden van Lutje: Aktenr. 897 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Peter Cornelis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)

IVc. Jantje Roelofsen, geb. Driel (Overbetuwe) 6 febr. 1825, † Ede 16 april 1883, tr. Heteren (Overbetuwe) 16 april 18531 Jan Wanders, geb. Wageningen omstr. 1821, Arbeider, boschwachter, werkbaas, † Ede 5 sept. 1873, zn. van Arie en Elisabeth van Dreeven.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Christina, volgt Vb.
2. Maria Petronella Wanders, geb. Ede 24 mei 1856.
3. Adriana Johanna Wanders, geb. Ede 17 okt. 1858, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 4 juni 1875.
4. Pieter, volgt Vc.
5. Neeltje Wanders, geb. Ede 15 aug. 1863, † ald. 24 mei 1881.
6. Jacoba Hermina Wanders, geb. Ede 22 juli 1866, † Amerongen 2 mei 1944.

Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Jantje: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5207 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 132 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Maria Petronella: Aktenr. 146 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Adriana Johanna: Aktenr. 257 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Adriana Johanna: Elders overleden
Aktenr. 57 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren dd 04-06-1875
Aktenr. 147 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede dd 12-06-1875
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Aktenr. 242 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Neeltje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5207 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Jacoba Hermina: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Aktplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Jacoba Hermina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 1378 : Akteplaats: Amerongen

Vb. Elisabeth Christina Wanders, geb. Ede 24 juli 1854, tr. Renkum 9 juni 18831 Antonie Scheffer, geb. Renkum 3 dec. 1855, Landbouwer, vrachtrijder, zn. van Jan en Anna Meurs.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Scheffer, geb. Renkum 1 mei 1889.
2. Jantje Scheffer, geb. Renkum 11 aug. 1892.
3. Jacobus Scheffer, geb. Renkum 27 febr. 1894.
4. Jacobus Scheffer, geb. Renkum 24 okt. 1895.
5. Anna Scheffer, geb. Renkum 14 juni 1897, tr. Renkum 28 mei 19251 Johannes Rozeboom, geb. Oosterbeek (Renkum) 4 dec. 1899, Fabrieksarbeider, zn. van Gerrit Jan en IJda van der Knaap.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth Christina: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Elisabeth Christina: Aktenr. 24
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 129 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 7904 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 7904 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 50 : Reg.nr. 7905 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 211 : Reg.nr. 7905 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 123 : Reg.nr. 7905 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Aktenr. 42
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 270 : Reg.nr. 7903 : Akteplaats: Renkum

Vc. Pieter Wanders, geb. Ede 20 dec. 1860, Arbeider, tr. Ede 6 april 18951 Aartje van de Bospoort, geb. omstr. 1870, dr. van Hendrik en Hilletje van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Wanders, geb. Ede 20 dec. 1895.
2. Hendrika Wanders, geb. Ede 23 okt. 1897.
3. Hilletje Wanders, geb. Ede 3 dec. 1901.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 316 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Pieter: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5287 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 490 : Reg.nr. 5303 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 445 : Reg.nr. 5303 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Hilletje: Aktenr. 518 : Reg.nr. 5301 : Akteplaats: Ede

IIIc. Johanna Jansen, geb. Velp (Rheden) omstr. 1796, Arbeidster, tapster, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 3 april 1853, tr. 1e Heteren (Overbetuwe) 12 dec. 18181 Hendrik Arissen, geb. Driel omstr. 1771, Tapper, arbeider, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 16 juli 1829, zn. van Gert en Elisabeth (Lijsbet) Hendriks; tr. 2e Heteren (Overbetuwe) 5 juni 18301 Cornelis Huijbers, geb. Driel omstr. 1794, Arbeider, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 10 okt. 1853, zn. van Jan Hendrik en Geurt de Vries.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit, volgt IVd.
2. Jan Arissen, geb. Driel 20 maart 1822, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 22 april 1823.
3. Jan, volgt IVe.
4. Hermen, volgt IVf.
5. Elisabeth Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 8 maart 1828, † ald. 5 febr. 1832.

Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Opm.: Johanna wweduwe van Hendrik Arissen
Notitie bij Cornelis: Ook Huibers
Notitie bij het overlijden van Cornelis: Aktenr. 51
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren

IVd. Gerrit Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 3 sept. 1820, Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 29 mei 1859, tr. Heteren (Overbetuwe) 18 dec. 18471 Gerritje Jansen, geb. Bennekom (Ede) 6 juni 1819, Dienstbode, arbeidster, † Heteren (Overbetuwe) 16 maart 1901, dr. van Nn Nn en Derkje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, volgt Vd.
2. Derk Arissen, geb. Doorwerth 8 febr. 1850, † Heteren (Overbetuwe) 30 maart 1865.
3. Hendrika, volgt Ve.
4. Elisabeth Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 8 sept. 1854, † ald. 19 okt. 1869.
5. Hendrik, volgt Vf.
6. Gerritje Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 25 jan. 1858, † Nijmegen 19 dec. 1890, tr. Heteren (Overbetuwe) 30 sept. 18821 Wouter Kroes, geb. Winssen 13 maart 1859, Dienstknecht, arbeider, venter, † Hees (Nijmegen) 19 okt. 1893, zn. van Willem Pieter en Gijsbertje van den Berg; hij hertr. Valburg 9 mei 18911 Anna Maria Jansen.

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Gerrit: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5554 : Akteplaats: Doorwerth
Notitie bij het overlijden van Derk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 69 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Elisabeth: Aktenr. 47 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Gerritje: Aktenr. 680
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Gerritje: Aktenr. 12
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4849 : Akteplaats: Ewijk
Notitie bij het overlijden van Wouter: Aktenr. 725 : Reg.nr. 1298 : Akteplaats: Nijmegen

Vd. Johanna Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 19 okt. 1847, Dienstbode, † Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 28 nov. 1928, tr. Heteren (Overbetuwe) 23 maart 18721 Roelof Boekelman, geb. Heteren (Overbetuwe) 4 febr. 1843, Arbeider, † Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 3 maart 1930, zn. van Jan en Hendrikje de Waal.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Boekelman, geb. Heteren (Overbetuwe) 25 jan. 1873, † Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 6 april 1888.
2. Gerritje Elisabeth Boekelman, geb. Heteren (Overbetuwe) 10 april 1874, Dienstbode, tr. Heteren (Overbetuwe) 29 sept. 19001 Gradus Timmer, geb. Hien ((Dodewaard) Neder-Betuwe) 4 maart 1876, Postbode, zn. van Hendrik en Geertruida Arends.
3. Roelof Boekelman, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 28 jan. 1879, † ald. 18 okt. 1880.
4. Johanna Hendrika Boekelman, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 29 jan. 1882, † ald. 14 jan. 1883.
5. Roelof Boekelman, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 19 mei 1884.
6. Johanna Hendrica Boekelman, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 26 okt. 1886.
7. Hendrik Boekelman, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 23 jan. 1890.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 60 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Opm. geboren als Johanna Jansen en bij het huwelijk van haar moeder op 18-12-1847 gewettigd
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 41
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Johanna: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Roelof: Aktenr. 8
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrikje: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4098 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Gerritje Elisabeth: Aktenr. 31 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Gradus en Gerritje Elisabeth: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4119 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Gradus: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5707 : Akteplaats: Dodewaard
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 12 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Roelof: Aktenr. 55 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Johanna Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Johanna Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 47 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Johanna Hendrica: Aktenr. 84 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren

Ve. Hendrika Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 10 april 1852, † Nijmegen 23 mei 1916, tr. Nijmegen 27 sept. 18881 Evert Overkamp, geb. Middachtersteeg (Rheden) 29 sept. 1858, Koetsier, † Nijmegen 14 febr. 1897, zn. van Gerrit en Enneke Bosveld.
Haar zoon:
1. Gerard, volgt VIa.
Uit het huwelijk:
2. Enneke Overkamp, geb. omstr. 1891, † Nijmegen 22 april 1897.
3. Gerrit Overkamp, geb. omstr. 1893, Pakhuisknecht, † Nijmegen 21 sept. 1927.

Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrika: Aktenr. 428 : Reg.nr. 8603 : Akteplaats: Nimegen
Notitie bij het huwelijk van Evert en Hendrika: Aktenr. 162 : Reg.nr. 1117 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 192 : Reg.nr. 3253 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van Evert: Aktenr. 119 : Reg.nr. 1299 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Enneke: Aktenr. 293 : Reg.nr. 1299 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Aktenr. 629 : Reg.nr. 8610 : Akteplaats: Nijmegen

VIa. Gerard Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 9 aug. 1879, Melkrijder, landbouwer, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 21 maart 1960, tr. Heteren (Overbetuwe) 11 mei 19111 Antje Jansen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 21 nov. 1877, † ald. 27 okt. 1952,2 dr. van Arnoldus en Wilhelmina Verburgt.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Arissen, geb. Heteren (Overbetuwe) omstr. 1905, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 2 maart 1921.
2. Wilhelmina Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 20 febr. 1912.

Notitie bij de geboorte van Gerard: Aktenr. 70 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Antje en Gerard: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8433 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Antje: Aktenr. 102 : Reg.nr. 4127 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 19 : Reg.nr. 11083 : Akteplaats: Heteren

Vf. Hendrik Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 8 febr. 1856, Arbeider, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 9 dec. 1914, tr. Heteren (Overbetuwe) 4 mei 18931 Hendrika Gertsen, geb. Heteren (Overbetuwe) 21 jan. 1863, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 16 juli 1944, dr. van Hendrik en Beeltje van den Bijl.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Elisabeth Arissen, geb. Driel 21 maart 1894, tr. Heteren (Overbetuwe) 20 jan. 19211 Petrus Coirnelis Lubbers, geb. Westervoort omstr. 1890.
2. Gerrit Hendrik Arissen, geb. Driel 22 aug. 1895.
3. Elisabeth Belia Arissen, geb. Driel 6 jan. 1898.
4. Dirk Hendrik Arissen, geb. Driel 20 okt. 1899, Voerman, † Driel (Heteren (Overbetuwe)) 28 mei 1922.
5. Hendrik Arissen, geb. Driel 25 okt. 1902.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4119 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 4 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrika: Aktenr. 31 : Reg.nr. 32824 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Gerritje Elisabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Petrus Coirnelis en Gerritje Elisabeth: Aktenr. 3 Reg.nr. 9087 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Notitie bij de geboorte van Gerrit Hendrik: Aktenr. 55 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Elisabeth Belia: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Dirk Hendrik: Aktenr. 80 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Dirk Hendrik: Aktenr. 28 : Reg.nr. 8438 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4126 : Akteplaats: Heteren

IVe. Jan Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 7 juni 1824, Arbeider, landbouwer, † Arnhem vóór 1897, tr. Heteren (Overbetuwe) 22 juni 18461 Antonetta (Antonia) Maijers, geb. Homoet (Valburg) 2 jan. 1819, Arbeidster, † Arnhem 3 febr. 1897, dr. van Gerardus Meijers en Gerritje van der Horst.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrina, volgt Vg.
2. Hermina Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 27 dec. 1848, † ald. 23 sept. 1852.
3. Johanna, volgt Vh.
4. Hermina, volgt Vi.
5. Geertruida, volgt Vj.

Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Antonetta (Antonia) en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Antonetta (Antonia): Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Notitie bij het overlijden van Antonetta (Antonia): Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren

Vg. Hendrina Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 15 sept. 1846, Dienstbode, † Arnhem 22 febr. 1903, tr. Arnhem 7 mei 18791 Aart Janssen, geb. Oosterbeek (Renkum) 23 maart 1833, Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider, † Arnhem 10 dec. 1908, zn. van Lucas en Anna Maria Teunissen en wedr. van Willemke van den Born.
Uit dit huwelijk:
Willemke, volgt VIb.

Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Aart en Hendrina: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij het overlijden van Aart: Aktenr. 1011

VIb. Willemke Janssen, geb. Arnhem 29 maart 1882, tr. Arnhem 19 aug. 19081 Gijsbert Franken, geb. Arnhem 26 sept. 1880, Pakhuisknecht, † Arnhem 5 april 1949, zn. van Frank en Elisabeth Bitter.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Franken, geb. Arnhem 24 april 1909.
2. Gijsberta Franken, geb. Arnhem 13 jan. 1911.
3. Alida Franken, geb. Arnhem omstr. 1917, † ald. 29 mei 1918.

Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 435 : Reg.nr. 82 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Willemke: Aktenr. 355 : Reg.nr. 7992 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 2 kinderen
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 1123 : Reg.nr. 81 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Gijsbert: Aktenr. 297 : Reg.nr.32356 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 537 : Reg.nr. 11015 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Gijsberta: Aktenr. 59 : Reg.nr. 11017 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Alida: Aktenr. 489 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem

Vh. Johanna Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 8 jan. 1851, Dienstbode, † Arnhem 18 sept. 1905, tr. Arnhem 13 nov. 18781 Jan Terbruggen, geb. Velp (Rheden) 2 maart 1848, Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman, † Arnhem 5 dec. 1909, zn. van Johan Hendrik en Johanna Hendriks en wedr. van Mina Gerritsen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia, volgt VIc.
2. Gerrit Jan, volgt VId.
3. Johanna Arnolda Terbruggen, geb. Arnhem 9 febr. 1884, † ald. 27 febr. 1919.
4. Jan Terbruggen, geb. Arnhem 9 febr. 1884.
5. Herman Terbruggen, geb. Arnhem 18 dec. 1887.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Johanna Arnolda: Aktenr. 184 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: één van een tweeling
Notitie bij het overlijden van Johanna Arnolda: Aktenr. 224
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 185 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: één van een tweeling
Notitie bij de geboorte van Herman: Aktenr. 1590 : Reg.nr. 86 : Akteplaats: Arnhem

VIc. Antonia Terbruggen, geb. Arnhem 23 aug. 1879, † ald. 11 aug. 1956, tr. Arnhem 17 juni 19031 Jan Cornelis Franken, geb. Arnhem 29 mei 1877, Tapper, arbeider, spoorwegbeambte, † Arnhem 17 dec. 1930, zn. van Frank en Elisabeth Bitter.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Franken, geb. Arnhem 18 maart 1904.
2. Frank Franken, geb. Arnhem 10 febr. 1906.
3. Adrianus Franken, geb. Arnhem 29 jan. 1907.

Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 919 : Reg.nr. 80 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Antonia: Aktenr. 710 : Reg.nr. 16668 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Jan Cornelis en Antonia: Aktenr. 177 : Reg.nr. 7987 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Jan Cornelis: Aktenr. 561 : Reg.nr. 79 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Jan Cornelis: Aktenr. 891 : Reg.nr. 8060 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 352 : Reg.nr. 11010 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Frank: Aktenr. 231 : Reg.nr. 11012 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 11013 : Akteplaats: Arnhem

VId. Gerrit Jan Terbruggen, geb. Arnhem 7 sept. 1881, Spoorwegbeambte, spoorwegarbeider, wegwerker, † Arnhem 29 maart 1935, tr. Arnhem 6 sept. 19051 Marie Wind, geb. Arnhem 19 febr. 1886, † ald. 20 dec. 1946, dr. van Hendrik en Elske Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Terbruggen, geb. Arnhem 29 mei 1906, Arbeider, † Arnhem 13 mei 1931.
2. Levenloze dochter, geb. Arnhem 30 april 1909.

Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan: Aktenr. 1079 : Reg.nr. 82 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: Aktenr. 262 : Reg.nr. 9708 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Marie en Gerrit Jan: Aktenr. 286 : Reg.nr. 7989 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Marie: Aktenr. 227 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Marie: Aktenr. 1378 : Reg.nr. 32349 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 713 : Reg.nr. 11012 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 435 L Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 404 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem

Vi. Hermina Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 5 dec. 1855, † Arnhem 5 dec. 1915, tr. Arnhem 7 maart 18881 Jacobus Jurrianus Magendans, geb. Arnhem 20 mei 1863, Landbouwer, arbeider, † Arnhem 12 dec. 1921, zn. van Evert en Antje Iprenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Magendans, geb. Arnhem 16 jan. 1889, † ald. 13 jan. 1890.
2. Antonia Magendans, geb. Arnhem 16 jan. 1889, tr. Arnhem 15 juni 19101 Johannes Everhardus Perk, geb. Arnhem 1888, Smid, zn. van Bernard Anton en Bartha Maria Nass.
3. Antje, volgt VIe.
4. Hermina Johanna Magendans, geb. Arnhem omstr. 1894, tr. Arnhem 26 april 19161 Willem Hogenkamp, geb. Arnhem omstr. 1890, Spoorwegarbeider, zn. van Hendrik en Heintje Unk.
5. Jan Magendans, geb. Arnhem 1897, Arbeider, tr. Arnhem 25 okt. 19221 Antonia Everdina Hagen, geb. Arnhem 1901, Fabrieksarbeidster, dr. van Albertus en Maria Arends.

Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Notitie bij het huwelijk van Jacobus Jurrianus en Hermina: Aktenr. 54
Notitie bij de geboorte van Jacobus Jurrianus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Jacobus Jurrianus: Aktenr. 831
Notitie bij de geboorte van Antje: Aktenr. 76
Reg.nr. 87
Notitie bij het overlijden van Antje: Aktenr. 81
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 77
Reg.nr. 87
Notitie bij het huwelijk van Johannes Everhardus en Antonia: Aktenr. 203
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hermina Johanna: Aktenr. 134
Notitie bij het huwelijk van Antonia Everdina en Jan: Aktenr. 521

VIe. Antje Magendans, geb. Arnhem 16 jan. 1891, † na 1945, tr. Arnhem 7 maart 19131 Hendrik Rijgersberg, geb. Velp (Rheden) 19 dec. 1887, Koetsier, arbeider, posterijsorteerder, † Velp (Rheden) 9 febr. 1945, zn. van Johannes Hendricus en Daatje Harmsen.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Rijgersberg, geb. Arnhem omstr. 1921, † ald. 4 juni 1931.

Notitie bij de geboorte van Antje: Aktenr. 101 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antje: Aktenr. 82 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 416 : Reg.nr. 3246 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Opm.: elders overleden
Aktenr. 104 : Reg.nr. 33080 : Akteplaats: Rheden
Aktenr. 1407 : Reg.nr. 32343 : Akteplaats: Arnhem d.d. 24-08-1945
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 492 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem

Vj. Geertruida Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 27 dec. 1858, † Arnhem 26 juli 1917, tr. Arnhem 3 okt. 18831 Leendert Roseboom, geb. Bennekom (Ede) 23 mei 1859, Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter, † Arnhem 5 nov. 1926, zn. van Geurt en Johanna Rijke(n).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Antonia, volgt VIf.
2. Wilhelmina, volgt VIg.
3. Geurtje, volgt VIh.
4. Geurt Roseboom, geb. Groessen (Duiven) 14 nov. 1889, Leerling machinist, machinist, † na 1958, tr. Maastricht 11 febr. 19203 Ida Wouters, geb. Maastricht 19 jan. 1887, † ald. 2 maart 1958, dr. van Petrus Nicolaus en Maria Hubertina Ramakers.
5. Adriana Hendrika Roseboom, geb. Groessen (Duiven) 31 okt. 1891, † Arnhem 20 dec. 1920, tr. Arnhem 12 mei 19151 Leendert Teunissen, geb. Bennekom (Ede) 10 aug. 1886, Militair, zn. van Nicolaas (Klaas) en Aaltje Rozeboom.
6. Jan Roseboom, geb. Groessen (Duiven) 16 aug. 1893, Hoofdconducteur bij de Spoorwegen, † Enschede 28 maart 1956,4 tr. Hengelo 30 nov. 19224 Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, geb. Hengelo omstr. 1892, † na 1956, dr. van Jan Hendrik en Geertruida Alberta Bulters.
7. Piet, volgt VIi.
8. Leendert Roseboom, geb. Groessen (Duiven) 17 maart 1898, Schrijver spoorwegen, tr. Elst (Overbetuwe) 20 jan. 19211 Anna Francisca de Bruin, geb. Lent (Elst (Overbetuwe)) 2 juli 1894, dr. van Frans en Willemina van Drumpt.
9. Levenloze dochter, geb. Arnhem 14 juni 1901.

Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Notitie bij het huwelijk van Ida en Geurt: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Notitie bij het overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
Notitie bij de geboorte van Adriana Hendrika: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Notitie bij het overlijden van Adriana Hendrika: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Adriana Hendrika: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina Gezina Johanna en Jan: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Notitie bij het huwelijk van Anna Francisca en Leendert: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Notitie bij de geboorte van Anna Francisca: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem

VIf. Johanna Antonia Roseboom, geb. Arnhem 17 okt. 1883, † Nijmegen 27 juli 1958,2 tr. Arnhem 19 juni 19061 Dirk Emmerzaal, geb. Oostvoorne 22 jan. 1884, Leerling machinist, machinist, zn. van Leendert en Lena Lievaart.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Geertruida Emmerzaal, geb. Nijmegen 11 april 1907.
2. Leendert Dirk Emmerzaal, geb. Nijmegen 29 aug. 1908, † ald. 29 okt. 1987.
3. Dirk, volgt VIIa.
4. Jan Emmerzaal, geb. Arnhem 30 sept. 1915, † Nijmegen 11 april 1935.
5. Johannes, volgt VIIb.

Notitie bij de geboorte van Johanna Antonia: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johanna Antonia: Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Johanna Antonia: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Akteplaats: Oostvoorne
Notitie bij de geboorte van Lena Geertruida: Aktenr. 466 : Reg.nr. 11108 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij de geboorte van Leendert Dirk: Aktenr. 1090 : Reg.nr. 11109 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Jan: Aktenr. 307 : Reg.nr. 8613 : Akteplaats: Nijmegen

VIIa. Dirk Emmerzaal, geb. Arnhem 27 dec. 1910, Rijksambtenaar, † Nijmegen 9 febr. 1978, tr. 1e 19 mei 1941 Maria Johanna Cornelisse, geb. Nijmegen 29 maart 1911, † ald. 7 mei 1956, dr. van Peter Hendrikus Johannes en Catharina Louisa Delvoix; tr. 2e Jozina Maria van Hout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Louisa Willemina Geertruida Petronella Emmerzaal.
Uit het tweede huwelijk:
2. Neletta Emmerzaal.

Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 1593 : Reg.nr. 11016 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Maria Johanna: Aktenr. 393 : Reg.nr. 11112 : Akteplaats: Nijmegen

VIIb. Johannes Emmerzaal, geb. ’s-Gravenhage 9 jan. 1918, † Nijmegen 3 sept. 2001, tr. Annie Evers-Jansen, † Nijmegen omstr. 1994.
Uit dit huwelijk:
1. Bert, volgt VIIIa.
2. Forrest Emmerzaal, tr. Trudy Nn.

VIIIa. Bert Emmerzaal, tr. Marianne Sprockel.
Uit dit huwelijk:
1. Jill Emmerzaal.
2. Tim Emmerzaal.

VIg. Wilhelmina Roseboom, geb. Arnhem 23 april 1886, † Utrecht 24 maart 1949, tr. Arnhem 5 juni 19071 Johannes Geels, geb. Arnhem 25 mei 1884, Leerling machinist, spoorwegbeambte, † Arnhem 27 okt. 1920, zn. van Johannes en Wendelina Bonhof.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus Geels, geb. Arnhem 26 sept. 1907, tr. Rotterdam 7 juni 19335 Janneke Johanna Geerse, geb. Willemstad 14 juli 1904, dr. van Gerrit Adrianus en Cornelia Kerkhof.
2. Geertruida Wendelina Geels, geb. Arnhem 25 dec. 1908.
3. Leendert Geels, geb. Arnhem 7 juli 1910.
4. Christiaan Geels, geb. Arnhem 29 nov. 1911.

Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Notitie bij het overlijden van Wilhelmina: Elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Wilhelmina: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Johannes Leonardus: Aktenr. 1190 : Reg.nr. 11013 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Janneke Johanna en Johannes Leonardus: BS Huwelijk : Pagina: g041 : Reg.nr. 2043 : Akteplaats: Rotterdam
Opm. bruidegom wonende te Dordrecht en bruid laatst wonende te Dordrecht
Notitie bij de geboorte van Janneke Johanna: Aktenr. 40 : Reg.nr. 3613 : Akteplaats: Willemstad
Notitie bij de geboorte van Geertruida Wendelina: Aktenr. 1651 : Reg.nr. 11014 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 891 : Reg.nr. 11016 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Aktenr. 1392 : Reg.nr. 11017 : Akteplaats: Arnhem

VIh. Geurtje Roseboom, geb. Zevenaar 14 maart 1888, † Arnhem 23 juli 1975, tr. Arnhem 1 okt. 19131 Michiel Brinkhuis, geb. Nijmegen 14 mei 1886, Leerling machinist, machinist, † Arnhem 30 jan. 1947, zn. van Antoni Jacobus en Gerridina Grooters.
Uit dit huwelijk:
1. Antoni Jacobus, volgt VIIc.
2. Leendert, volgt VIId.
3. Geertruida, volgt VIIe.
4. Michiel, volgt VIIf.

Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Notitie bij het overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
Notitie bij de geboorte van Michiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Michiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem

VIIc. Antoni Jacobus Brinkhuis, geb. Heer 29 sept. 1914, Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen, † Arnhem 5 okt. 1994, tr. Arnhem omstr. 1938 Euphemia Hendriks, geb. Winssen (Ewijk) 16 mei 1911, † Arnhem 28 jan. 1987, dr. van Hendrik en Hendrika Arnolda Staal.
Uit dit huwelijk:
1. Riet (Riek), volgt VIIIb.
2. Michiel Hendrik Antoni, volgt VIIIc.

Notitie bij de geboorte van Euphemia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk

VIIIb. Riet (Riek) Brinkhuis, tr. Jan Schollen.
Uit dit huwelijk:
1. Donald Antoni Louis, volgt IXa.
2. Monique Eufemia Johanna Agnes, volgt IXb.
3. Patrick Johannes Michiel, volgt IXc.

IXa. Donald Antoni Louis Schollen, tr. Inge Verhaart.
Uit dit huwelijk:
1. Marcel Schollen.
2. Tom Schollen.

IXb. Monique Eufemia Johanna Agnes Schollen, tr. Cor Cobussen.
Uit dit huwelijk:
1. Kevin Cobussen.
2. Jordi Cobussen.

IXc. Patrick Johannes Michiel Schollen.
Uit zijn relatie met Joke Hermsen:
Mario Schollen.

VIIIc. Michiel Hendrik Antoni Brinkhuis, tr. Theodora Dorland, dr. van Hendrik en Everdina Johanna Ubing.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Antoni Hendrik, volgt IXd.
2. Erwin Johannes Michiel, volgt IXe.

IXd. Ronald Antoni Hendrik Brinkhuis, tr. Jacqueline Aleida Johanna Roelofs.
Uit dit huwelijk:
Rens Michiel Gerardus Brinkhuis.

IXe. Erwin Johannes Michiel Brinkhuis, tr. Marielle Jeannette Harmsen.
Uit dit huwelijk:
Stan Brinkhuis.

VIId. Leendert Brinkhuis, geb. Heer 3 sept. 1915, Elektricien, † Ede 21 maart 1977, tr. omstr. 1938 Geertruida Cornelissen, geb. Arnhem 15 juni 1914, † Ede 9 jan. 2000, dr. van Jan Albertus en Doortje Bugter.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel, volgt VIIId.
2. Jan Albertus, volgt VIIIe.
3. Albertus Hendrikus, volgt VIIIf.

Notitie bij de geboorte van Geertruida: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd

VIIId. Michiel Brinkhuis, tr. Francina Bal, geb. Velsen (IJmuiden) 2 okt. 1935, † Heiloo 11 okt. 2016.
Uit dit huwelijk:
1. Stephan Jeroen Brinkhuis.
2. Lennert Sander Brinkhuis.

VIIIe. Jan Albertus Brinkhuis, tr. Geertruida Louise Margaretha van der Sluis.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin, volgt IXf.
2. Roderik, volgt IXg.

IXf. Erwin Brinkhuis.
Uit zijn relatie met Inge Maria Wouters:
1. Tara Brinkhuis.
2. Kalle Brinkhuis.

IXg. Roderik Brinkhuis.
Uit zijn relatie met Janny Zwolle:
1. Iris Brinkhuis.
2. Donny Brinkhuis.

VIIIf. Albertus Hendrikus Brinkhuis, tr. Margaretha Martha Wien.
Uit dit huwelijk:
1. Eric Brinkhuis.
2. Peter Brinkhuis.

VIIe. Geertruida Brinkhuis, geb. Arnhem 11 dec. 1917, † Beekbergen (Apeldoorn) 25 dec. 1991, gecrem. Arnhem 30 dec. 1991, tr. Arnhem 4 sept. 19401 Jan Bertus van Otterlo, geb. Arnhem 7 nov. 1913, Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam., † Arnhem 5 jan. 2000, zn. van Johan en Grietje Martina Smits.
Uit dit huwelijk:
1. Geurtje, volgt VIIIg.
2. Grietje Martina, volgt VIIIh.
3. Johan Michiel, volgt VIIIi.
4. Michiel Jan, volgt VIIIj.
5. Jan Bertus, volgt VIIIk.

Notitie bij het overlijden van Geertruida: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Notitie bij het overlijden van Jan Bertus: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem

VIIIg. Geurtje van Otterlo, tr. Klaas Lambertus Mensink, zn. van Wiechert en Martha Aalberts.
Uit dit huwelijk:
1. Martha Geertruida, volgt IXh.
2. Marco, volgt IXi.

IXh. Martha Geertruida Mensink, reg. partnerschap Renee Bergervoet.
Uit dit partnerschap:
1. Rick Bergervoet.
2. Kim Bergervoet.

IXi. Marco Mensink.
Zijn dochter:
Rilana Mensink.

VIIIh. Grietje Martina van Otterlo, tr. Jan Willem Hendrik Lotte.
Uit dit huwelijk:
1. Martin Lotte.
2. Edward, volgt IXj.

IXj. Edward Lotte, tr. Sabine Furtjes.
Uit dit huwelijk:
1. Branco Lotte.
2. Fabio Lotte.

VIIIi. Johan Michiel van Otterlo, tr. 1e Marianne Welage, dr. van Theodorus en Maria Catharina Meurs; tr. 2e Evertje Rijksen, geb. Rhenen 8 aug. 1946, Ziekenverzorgster, † Nijmegen 11 mei 2011, dr. van Gerrit en Aaltje van de Scheur en gesch. echtg. van Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus van Boven; tr. 3e Elly van Andel, geb. Arnhem 30 juni 1948, Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster, † Andelst (Overbetuwe)) 15 aug. 2013,6 gecrem. Crematorium Slingerbos te Ede 19 aug. 2013,7 dr. van Jan Willem Nicolaas en Berendina Johanna Goedhart en gesch. echtg. van Dirk Jan van Oosterom en gesch. echtg. van Cornelis Antonie Peters.
Uit het eerste huwelijk:
Mark Patrick van Otterlo, tr. Cagla Cevik.

Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Notitie bij het overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.

VIIIj. Michiel Jan van Otterlo, tr. Annemieke Marja Groenendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Marjon Elisabeth van Otterlo.
2. Peter Christiaan Michiel van Otterlo.

VIIIk. Jan Bertus van Otterlo, tr. 1e Siska Marijke Caneel, dr. van Albert Gerhard en Aaltje Haven; tr. 2e Anna Meijer; tr. 3e Jessica Rosita Weenink, dr. van Willem Theodorus Johannes en Maria Woeltjes en gesch. echtg. van Albertus Voskes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ruth Siska van Otterlo, geb. Arnhem 25 maart 1977,8 † Opende (Grootegast) 4 juni 1977.
2. Mirjam Marijke, volgt IXk.
3. Jolien Jantine, volgt IX-l.
4. Jan-Jaap, volgt IXm.

Notitie bij het overlijden van Ruth Siska: Elders overleden

IXk. Mirjam Marijke van Otterlo, tr. Paul Petrus Marinus Verberk, zn. van Peter en Anny Barten.
Uit dit huwelijk:
1. Zoë Marijke Anna Verberk.
2. Peterus Bertus Verberk.
3. Maylin Diara Marijke Verberk.

IX-l. Jolien Jantine van Otterlo, tr. Danny Scholten, zn. van Bernardus Lambertus en Anja Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Jason Arnold Scholten.
2. Tara Scholten.
3. Vince Dean Scholten.

IXm. Jan-Jaap van Otterlo, tr. Kristel van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Fitz van Otterlo.
2. Indi van Otterlo.

VIIf. Michiel Brinkhuis, geb. Arnhem 5 nov. 1924, † ald. 9 dec. 1978,9 tr. Arnhem 1 febr. 1947 Janna Everdina Derksen, geb. Arnhem 28 nov. 1925, † ald. 25 febr. 2017, dr. van Hendrik Jan en Bertha Spijker.
Uit dit huwelijk:
1. Regina Bertina, volgt VIII-l.
2. Robert Michiel Brinkhuis, tr. Ingrid van Houten, dr. van Machiel Johannes en Aleida Everdina Hendrika Anneveld.
3. Angelique, volgt VIIIm.

VIII-l. Regina Bertina Brinkhuis, tr. Manfred Arnoldus Karl Schneider.
Uit haar huwelijk:
1. Jolanda, volgt IXn.
2. Arnold, volgt IXo.
3. Daniella Schneider, tr. Danny Goossens.
Uit haar relatie met Marjon Stempijn:
4. Roy Stempijn.

IXn. Jolanda Schneider, tr. Bert Verweij.
Uit dit huwelijk:
1. Brit Verweij.
2. Bryan Verweij.

IXo. Arnold Schneider, tr. Saakie Struijk.
Uit dit huwelijk:
1. Leroy Schneider.
2. Boy Schneider.

VIIIm. Angelique Brinkhuis, geb. Arnhem 31 maart 1966, † Duiven 4 april 2017, tr. Bob Schouten, zn. van Hermanus Wilhelmus Everhardus en Theodora Bernhardina Gamelkoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Silvana Schouten.
2. Kelly Schouten.

VIi. Piet Roseboom, geb. Groessen (Duiven) 27 juli 1895, Leerling spoorwegmachinist, tr. Venlo 26 juni 19223 Anna Maria Theresia Kohlen, geb. Venlo 26 juli 1891, Fabrieksarbeidster, † Venlo 18 jan. 1957, dr. van Peter Willem Hubert en Anna Maria Hubertina Steegs en wed. van Lodewijk Johannes van Rooijen.
Uit dit huwelijk:
Leendert Huibert Henri Roseboom, geb. Venlo omstr. 1928, † ald. 23 nov. 1958, tr. Christine Geraedts.

Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Notitie bij het huwelijk van Anna Maria Theresia en Piet: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Notitie bij de geboorte van Anna Maria Theresia: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Notitie bij het overlijden van Anna Maria Theresia: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Notitie bij het overlijden van Leendert Huibert Henri: Aktenr. 397 : Reg.nr. 3698 : Akteplaats: Venlo

IVf. Hermen Arissen, geb. Driel (Heteren (Overbetuwe)) 27 maart 1826, Dienstbode, tabaksplanter, arbeider, † Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 10 febr. 1903, tr. Heteren (Overbetuwe) 26 febr. 18571 Hendrina Johanna Willemsen, geb. Doorwerth 3 juli 1828, Dienstbode, † Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 26 maart 1912, dr. van Derk en Johanna de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arissen, geb. Heteren (Overbetuwe) 22 juli 1857, † Ede 2 april 1937.
2. Johanna, volgt Vk.
3. Catharina Arissen, geb. Heteren (Overbetuwe) 22 jan. 1861, Dienstbode, † Valburg (Overbetuwe) 10 okt. 1942, tr. Heteren (Overbetuwe) 31 mei 18881 Derk van Rennes, geb. Zetten (Valburg(Overbetuwe)) 12 april 1857, Arbeider, zn. van Jan en Gerritje Elings.
4. Derk Willem Arissen, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 22 juli 1863, Arbeider, † Maurik 24 maart 1945, tr. Heteren (Overbetuwe) 2 mei 18911 Aartje Stoffelen, geb. Ede 2 aug. 1862, Dienstbode, † Valburg (Overbetuwe) 2 febr. 1924, dr. van Derk en Cornelia de Ridder.
5. Gerritje Arissen, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 21 febr. 1866, † Heteren (Overbetuwe) 19 febr. 1899.
6. Levenloze dochter, geb. Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) 27 jan. 1869.

Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Hendrina Johanna en Hermen: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Hendrina Johanna: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Notitie bij het overlijden van Hendrina Johanna: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 39 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 116 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Catharina: Aktenr. 75
Reg.nr. 9783
Notitie bij het huwelijk van Derk en Catharina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 4119 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2967 : Akteplaats: Valburg
Notitie bij de geboorte van Derk Willem: Aktenr. 60 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Derk Willem: Elders overleden
Aktenr. 21 en Reg.nr. 32960 van de gemeente Maurik
Aktenr. 111 en Reg.nr. 33155 van de gemeente Valburg (Overbetuwe)
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Derk Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4119 Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 176 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Notitie bij het overlijden van Aartje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8745 : Akteplaats: Valburg (Overbetuwe)
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Reg.nr. 4098
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren

Vk. Johanna Arissen, geb. Heteren (Overbetuwe) 19 dec. 1858, Dienstbode, † Hengelo (Ov) 14 maart 1933, tr. Heteren (Overbetuwe) 15 nov. 18861 Willem Meijer, geb. Heteren (Overbetuwe) 4 jan. 1857, Spoorwegarbeider, seinhuiswachter, † vóór 1933, zn. van Johannes (Hannes) en Johanna Neeltje Bongers.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Neeltje Meijer, geb. Hengelo (Ov) 1887, tr. Hengelo (Ov) 17 sept. 19104 Arend Jan Nijenekamp, geb. Hengelo (Ov) 1884, Fabrieksarbeider, zn. van Jan Willem en Berendina Laarhuis.
2. Hermanus Meijer, geb. Hengelo (Ov) 1889, Fabrieksarbeider, magazijnknecht, tr. 1e Hengelo 30 juni 19164 Grietje Jongman, geb. Hengelo (Ov) 1888, Fabrieksarbeidster, † vóór 1923, dr. van Hendrik Jan en Berendina ter Weer; tr. 2e Hengelo (Ov) 21 dec. 19234 Jenneken ter Braak, geb. Zutphen 1894, dr. van Hermanus en Grietje van der Woude.
3. Johannes Meijer, geb. Hengelo (Ov) 1893, Brievenbesteller, tr. Hengelo (Ov) 2 juli 19214 Johanna Hendrika Muijen, geb. Hengelo (Ov) 1896, dr. van Gerrit en Hermina Mekelenkamp.
4. Hendrik Meijer, geb. Hengelo (Ov) 1895, Machine-tekenaar, tr. Enschede 4 febr. 19224 Fenna Johanna Wagelaar, geb. Enschede 1895, dr. van Abraham en Aleida ter Mors.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 78 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 97
Reg.nr. 7159
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Aktenr. 19 : Reg.nr. 4119 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij het huwelijk van Arend Jan en Johanna Neeltje: Aktenr. 117
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hermanus: Aktenr. 82
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Hermanus: Aktenr. 190
Hermanus weduwnaar van Grietje Jongman
Notitie bij het huwelijk van Johanna Hendrika en Johannes: Aktenr. 118
Notitie bij het huwelijk van Fenna Johanna en Hendrik: Aktenr. 22


Bronnen

1. Gelders Archief
2. Overlijdensadvertentie
3. Regionaal Historisch Centrum Limburg
4. Historisch Centrum Overijssel
5. Stadsarchief Rotterdam
6. Uittreksel overlijdensakte
7. Monuta Uitvaartzorg
8. Jan van Otterlo
9. Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)

Index

Aalberts, Martha (x1940)   VIIIg
Andel, Elly van (1948-2013)  VIIIi
Andel, Jan Willem Nicolaas van (1912-2004)  VIIIi
Anholt, Everdina Willemina van (1844-1907)  Va
Anholt, Willem Carel van (1814-1875)  Va
Anneveld, Aleida Everdina Hendrika  VIIf,2
Arends, Geertruida (1843-)  Vd,2
Arends, Maria (1871-1936)  Vi,5
Arissen, levenloze dochter (1869)  IVf,6
Arissen, Catharina (1861-1942)  IVf,3
Arissen, Derk (1850-1865)  IVd,2
Arissen, Derk Willem (1863-1945)  IVf,4
Arissen, Dirk Hendrik (1899-1922)  Vf,4
Arissen, Elisabeth (1828-1832)  IIIc,5
Arissen, Elisabeth (1854-1869)  IVd,4
Arissen, Elisabeth Belia (1898-)  Vf,3
Arissen, Geertruida (1858-1917)  Vj
Arissen, Gerard (1879-1960)  VIa
Arissen, Gerrit (1820-1859)  IVd
Arissen, Gerrit Hendrik (1895-)  Vf,2
Arissen, Gerritje (1858-1890)  IVd,6
Arissen, Gerritje (1866-1899)  IVf,5
Arissen, Gerritje Elisabeth (1894-)  Vf,1
Arissen, Gert (-1818)  IIIc
Arissen, Hendrik (1771-1829)  IIIc
Arissen, Hendrik (1856-1914)  Vf
Arissen, Hendrik (1857-1937)  IVf,1
Arissen, Hendrik (1902-)  Vf,5
Arissen, Hendrika (1852-1916)  Ve
Arissen, Hendrina (1846-1903)  Vg
Arissen, Hermen (1826-1903)  IVf
Arissen, Hermina (1848-1852)  IVe,2
Arissen, Hermina (1855-1915)  Vi
Arissen, Jan (1822-1823)  IIIc,2
Arissen, Jan (1824-1897)  IVe
Arissen, Johanna (1847-1928)  Vd
Arissen, Johanna (1851-1905)  Vh
Arissen, Johanna (1858-1933)  Vk
Arissen, Wilhelmina (1912-)  VIa,2
Arissen, Willem (1905-1921)  VIa,1
Bal, Francina (1935-2016)  VIIId
Barten, Anny  IXk
Beem, Teuntje van  IIIb
Berg, Gijsbertje van den (1812-)  IVd,6
Bergervoet, Kim  IXh,2
Bergervoet, Renee  IXh
Bergervoet, Rick  IXh,1
Bijl, Beeltje van den  Vf
Bitter, Elisabeth (1846-1923)  VIb; VIc
Boekelman, Gerritje Elisabeth (1874-)  Vd,2
Boekelman, Hendrik (1890-)  Vd,7
Boekelman, Hendrikje (1873-1888)  Vd,1
Boekelman, Jan (1799-)  Vd
Boekelman, Johanna Hendrica (1886-)  Vd,6
Boekelman, Johanna Hendrika (1882-1883)  Vd,4
Boekelman, Roelof (1843-1930)  Vd
Boekelman, Roelof (1879-1880)  Vd,3
Boekelman, Roelof (1884-)  Vd,5
Bongers, Johanna Neeltje (1824-1870)  Vk
Bonhof, Wendelina (1838-1909)  VIg
Born, Willemke van den (1841-1877)  Vg
Bospoort, Aartje van de (1870-)  Vc
Bospoort, Hendrik van de (1839-1911)  Vc
Bosveld, Enneke  Ve
Boven, Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus van  VIIIi
Braak, Hermanus ter  Vk,2
Braak, Jenneken ter (1894-)  Vk,2
Brinkhuis, Albertus Hendrikus  VIIIf
Brinkhuis, Angelique (1966-2017)  VIIIm
Brinkhuis, Antoni Jacobus (1857-1936)  VIh
Brinkhuis, Antoni Jacobus (1914-1994)  VIIc
Brinkhuis, Donny  IXg,2
Brinkhuis, Eric  VIIIf,1
Brinkhuis, Erwin  IXf
Brinkhuis, Erwin Johannes Michiel  IXe
Brinkhuis, Geertruida (1917-1991)  VIIe
Brinkhuis, Iris  IXg,1
Brinkhuis, Jan Albertus  VIIIe
Brinkhuis, Kalle  IXf,2
Brinkhuis, Leendert (1915-1977)  VIId
Brinkhuis, Lennert Sander  VIIId,2
Brinkhuis, Michiel (1886-1947)  VIh
Brinkhuis, Michiel (1924-1978)  VIIf
Brinkhuis, Michiel  VIIId
Brinkhuis, Michiel Hendrik Antoni  VIIIc
Brinkhuis, Peter  VIIIf,2
Brinkhuis, Regina Bertina  VIII-l
Brinkhuis, Rens Michiel Gerardus  IXd,1
Brinkhuis, Riet (Riek)  VIIIb
Brinkhuis, Robert Michiel  VIIf,2
Brinkhuis, Roderik  IXg
Brinkhuis, Ronald Antoni Hendrik  IXd
Brinkhuis, Stan  IXe,1
Brinkhuis, Stephan Jeroen  VIIId,1
Brinkhuis, Tara  IXf,1
Bruin, Anna Francisca de (1894-)  Vj,8
Bruin, Frans de (1859-1941)  Vj,8
Bugter, Doortje (1891-1952)  VIId
Bulters, Geertruida Alberta (1863-1935)  Vj,6
Caneel, Albert Gerhard (1918-1999)  VIIIk
Caneel, Siska Marijke  VIIIk
Cevik, Cagla  VIIIi,1
Cobussen, Cor  IXb
Cobussen, Jordi  IXb,2
Cobussen, Kevin  IXb,1
Cornelisse, Maria Johanna (1911-1956)  VIIa
Cornelisse, Peter Hendrikus Johannes (1879-)  VIIa
Cornelissen, Geertruida (1914-2000)  VIId
Cornelissen, Jan Albertus (1888-)  VIId
Delvoix, Catharina Louisa (1878-1941)  VIIa
Derksen, Hendrik Jan (1894-1977)  VIIf
Derksen, Janna Everdina (1925-2017)  VIIf
Dijk, Kristel van  IXm
Dorland, Hendrik (1902-1981)  VIIIc
Dorland, Theodora  VIIIc
Dreeven, Elisabeth van (1794-1863)  IVc
Drumpt, Willemina van (1860-1936)  Vj,8
Elderink, Elisabeth  II,8
Elings, Gerritje (1818-1896)  IVf,3
Emmerzaal, Bert  VIIIa
Emmerzaal, Catharina Louisa Willemina Geertruida Petronella  VIIa,1
Emmerzaal, Dirk (1884-)  VIf
Emmerzaal, Dirk (1910-1978)  VIIa
Emmerzaal, Forrest  VIIb,2
Emmerzaal, Jan (1915-1935)  VIf,4
Emmerzaal, Jill  VIIIa,1
Emmerzaal, Johannes (1918-2001)  VIIb
Emmerzaal, Leendert (1828-1905)  VIf
Emmerzaal, Leendert Dirk (1908-1987)  VIf,2
Emmerzaal, Lena Geertruida (1907-)  VIf,1
Emmerzaal, Neletta  VIIa,2
Emmerzaal, Tim  VIIIa,2
Evers-Jansen, Annie (-1994)  VIIb
Franken, Adrianus (1907-)  VIc,3
Franken, Alida (1917-1918)  VIb,3
Franken, Elisabeth (1909-)  VIb,1
Franken, Frank (1830-1890)  VIb; VIc
Franken, Frank (1906-)  VIc,2
Franken, Gijsbert (1880-1949)  VIb
Franken, Gijsberta (1911-)  VIb,2
Franken, Jan (1904-)  VIc,1
Franken, Jan Cornelis (1877-1930)  VIc
Furtjes, Sabine  IXj
Gamelkoorn, Theodora Bernhardina  VIIIm
Geels, Christiaan (1911-)  VIg,4
Geels, Geertruida Wendelina (1908-)  VIg,2
Geels, Johannes (1834-1919)  VIg
Geels, Johannes (1884-1920)  VIg
Geels, Johannes Leonardus (1907-)  VIg,1
Geels, Leendert (1910-)  VIg,3
Geerse, Gerrit Adrianus (1850-1924)  VIg,1
Geerse, Janneke Johanna (1904-)  VIg,1
Geraedts, Christine  VIi,1
Gerritse, Peternella  I,2
Gerritsen, Mina (1845-1878)  Va,6; Vh
Gertsen, Hendrik  Vf
Gertsen, Hendrika (1863-1944)  Vf
Goedhart, Berendina Johanna (1912-1994)  VIIIi
Goossens, Danny  VIII-l,3
Groenendijk, Annemieke Marja  VIIIj
Grooters, Gerridina (1854-1932)  VIh
Hagen, Albertus (1863-1945)  Vi,5
Hagen, Antonia Everdina (1901-)  Vi,5
Harmsen, Daatje (1858-1942)  VIe
Harmsen, Marielle Jeannette  IXe
Haven, Aaltje (1923-)  VIIIk
Hendriks, Elisabeth (Lijsbet) (1746-1818)  IIIc
Hendriks, Euphemia (1911-1987)  VIIc
Hendriks, Hendrik (1879-)  VIIc
Hendriks, Johanna  Vh
Hermsen, Joke  IXc
Hermssen, Willemina Bosboom (vermeld )   II
Hogenkamp, Hendrik (1860-1943)  Vi,4
Hogenkamp, Willem (1890-)  Vi,4
Horst, Gerritje van der (1788-1861)  IVe
Hout, Jozina Maria van  VIIa
Houten, Ingrid van  VIIf,2
Houten, Machiel Johannes van  VIIf,2
Huijbers, Cornelis (1794-1853)  IIIc
Huijbers, Jan Hendrik  IIIc
Inklaar, Geurt (1842-1893)  Va
Iprenburg, Antje (1833-1875)  Vi
Jansen, levenloos kind (1790)  II,4
Jansen, Anna Maria (1860-)  IVd,6
Jansen, Antje (1877-1952)  VIa
Jansen, Arnoldus (1846-1930)  VIa
Jansen, Derkje  IVd
Jansen, Elske (1859-)  VId
Jansen, Everdina  II
Jansen, Gerritje (1819-1901)  IVd
Jansen, Hermina (1762-1820)  I,2
Jansen, Jannes  I
Jansen, Johanna (1796-1853)  IIIc
Jansen, Maria (1791-1869)  IIIb
Jansen Koijer, Sandrina (1799-1866)  II,8
Jansen Kooijer, Jan (1783-1862)  IIIa
Jansen Kooijer, Willemina (1785-1869)  II,2
Janssen, Aart (1833-1908)  Vg
Janssen, Jacobus (1794-1813)  II,6
Janssen, Lucas (1787-1863)  Vg
Janssen, Willemke (1882-)  VIb
Jongman, Grietje (1888-1923)  Vk,2
Jongman, Hendrik Jan (vermeld )   Vk,2
Kamphuisen, Jenneke  IIIa
Kerkhof, Cornelia (1862-1914)  VIg,1
Klaasen, Gerrit Jan (Teunissen) (1794-1827)  II,8
Klaasen, Teunis (vermeld )   II,8
Knaap, IJda van der (1878-1918)  Vb,5
Knopers, Aaltjen  II,8
Koenders, Christina (1755-1839)  II,2; IIIb
Kohlen, Anna Maria Theresia (1891-1957)  VIi
Kohlen, Peter Willem Hubert (1851-)  VIi
Kooijer, Alberdina (1882-)  Va,9
Kooijer, Alberdina Johanna (1874-1874)  Va,4
Kooijer, Bernard Gerardus (1855-1859)  IVa,4
Kooijer, Elsken Jansen (1787-)  II,3
Kooijer, Everdina Willemina (1870-1870)  Va,1
Kooijer, Hendrina (1874-1874)  Va,3
Kooijer, Hendrina Everdina (1875-)  Va,5
Kooijer, Hermanus (1818-1887)  IVa
Kooijer, Hermanus Willem (1879-1922)  Va,7
Kooijer, Hermine Marie (1843-1843)  IVa,2
Kooijer, Jan Jans(s)en (1754-1838)  II
Kooijer, Johanna (1842-1880)  IVa,1
Kooijer, Johanna Harmina (1877-1943)  Va,6
Kooijer, Johannes (1847-1883)  Va
Kooijer, Maria Louize (1871-)  Va,2
Kooijer, Willem Karel (1880-1882)  Va,8
Kroes, Willem Pieter (1818-)  IVd,6
Kroes, Wouter (1859-1893)  IVd,6
Kuit, Hermina  IVa
Laarhuis, Berendina  Vk,1
Lecerff, Joseph (vermeld )   IVa
Lecerff, Marie Louise (1814-1867)  IVa
Lievaart, Lena (1863-1908)  VIf
Lotte, Branco  IXj,1
Lotte, Edward  IXj
Lotte, Fabio  IXj,2
Lotte, Jan Willem Hendrik  VIIIh
Lotte, Martin  VIIIh,1
Lubbers, Matthias (1746-1820)  I,2
Lubbers, Petrus Coirnelis (1890-)  Vf,1
Magendans, Antje (1889-1890)  Vi,1
Magendans, Antje (1891-1945)  VIe
Magendans, Antonia (1889-)  Vi,2
Magendans, Evert (1833-1922)  Vi
Magendans, Hermina Johanna (1894-)  Vi,4
Magendans, Jacobus Jurrianus (1863-1921)  Vi
Magendans, Jan (1897-)  Vi,5
Maijers, Antonetta (Antonia) (1819-1897)  IVe
Massinck, Evert Lucas  IIIb
Massink, Anthonie Elbert (1772-1817)  IIIb
Meijer, Anna  VIIIk
Meijer, Hendrik (1895-)  Vk,4
Meijer, Hermanus (1889-)  Vk,2
Meijer, Johanna Neeltje (1887-)  Vk,1
Meijer, Johannes (1893-)  Vk,3
Meijer, Johannes (Hannes) (1821-1907)  Vk
Meijer, Willem (1857-1933)  Vk
Meijers, Gerardus (1790-1862)  IVe
Mekelenkamp, Hermina  Vk,3
Mensink, Klaas Lambertus  VIIIg
Mensink, Marco  IXi
Mensink, Martha Geertruida  IXh
Mensink, Rilana  IXi,1
Mensink, Wiechert (x1940)   VIIIg
Meurs, Anna (1826-1895)  Vb
Meurs, Maria Catharina (1907-1996)  VIIIi
Molenbrug, Garret Jan  IIIa
Molenbrug, Janna (1775-1838)  IIIa
Mors, Aleida ter  Vk,4
Muijen, Gerrit (vermeld )   Vk,3
Muijen, Johanna Hendrika (1896-)  Vk,3
Mulm, Cornelia van  IVb
Nass, Bartha Maria  Vi,2
Nijenekamp, Arend Jan (1884-)  Vk,1
Nijenekamp, Jan Willem (vermeld )   Vk,1
Nn, Nn  IVd
Nn, Trudy  VIIb,2
Oosterom, Dirk Jan van  VIIIi
Otterlo, Fitz van  IXm,1
Otterlo, Geurtje van  VIIIg
Otterlo, Grietje Martina van  VIIIh
Otterlo, Indi van  IXm,2
Otterlo, Jan Bertus van (1913-2000)  VIIe
Otterlo, Jan Bertus van  VIIIk
Otterlo, Jan-Jaap van  IXm
Otterlo, Johan van (1886-1960)  VIIe
Otterlo, Johan Michiel van  VIIIi
Otterlo, Jolien Jantine van  IX-l
Otterlo, Marjon Elisabeth van  VIIIj,1
Otterlo, Mark Patrick van  VIIIi,1
Otterlo, Michiel Jan van  VIIIj
Otterlo, Mirjam Marijke van  IXk
Otterlo, Peter Christiaan Michiel van  VIIIj,2
Otterlo, Ruth Siska van (1977-1977)  VIIIk,1
Overkamp, Enneke (1891-1897)  Ve,2
Overkamp, Evert (1858-1897)  Ve
Overkamp, Gerrit (vermeld )   Ve
Overkamp, Gerrit (1893-1927)  Ve,3
Palmers, Jan (vermeld )   IVb
Palmers, Lutje (1827-1894)  IVb
Perk, Bernard Anton (vermeld )   Vi,2
Perk, Johannes Everhardus (1888-)  Vi,2
Peters, Anja  IX-l
Peters, Cornelis Antonie (1930-1999)  VIIIi
Pol, Hilletje van de (1842-1874)  Vc
Radstake, Jantjen (1821-1893)  II,8
Ramakers, Maria Hubertina (1849-1926)  Vj,4
Rennes, Derk van (1857-)  IVf,3
Rennes, Jan van (1815-1888)  IVf,3
Ridder, Cornelia de  IVf,4
Rijgersberg, Hendrik (1887-1945)  VIe
Rijgersberg, Hendrik (1921-1931)  VIe,1
Rijgersberg, Johannes Hendricus (1854-1916)  VIe
Rijke(n), Johanna (1830-1904)  Vj
Rijksen, Evertje (1946-2011)  VIIIi
Rijksen, Gerrit  VIIIi
Roelofs, Jacqueline Aleida Johanna  IXd
Roelofsen, Adolph (1785-1869)  II,2
Roelofsen, Antoon(ie) (1819-1868)  IVb
Roelofsen, Jantje (1825-1883)  IVc
Roelofsen, Peter (1789-1881)  IIIb
Roelofsen, Peter Cornelis (1853-)  IVb,1
Roelofsen, Roelof (1742-1816)  II,2; IIIb
Roering, Jan (-1817)  I,2
Rooijen, Lodewijk Johannes van (1889-1919)  VIi
Roseboom, levenloze dochter (1901)  Vj,9
Roseboom, Adriana Hendrika (1891-1920)  Vj,5
Roseboom, Geurt (1820-1903)  Vj
Roseboom, Geurt (1889-1958)  Vj,4
Roseboom, Geurtje (1888-1975)  VIh
Roseboom, Jan (1893-1956)  Vj,6
Roseboom, Johanna Antonia (1883-1958)  VIf
Roseboom, Leendert (1859-1926)  Vj
Roseboom, Leendert (1898-)  Vj,8
Roseboom, Leendert Huibert Henri (1928-1958)  VIi,1
Roseboom, Piet (1895-)  VIi
Roseboom, Wilhelmina (1886-1949)  VIg
Rozeboom, Aaltje (1848-1923)  Vj,5
Rozeboom, Gerrit Jan (1875-)  Vb,5
Rozeboom, Johannes (1899-)  Vb,5
Scheffer, Anna (1897-)  Vb,5
Scheffer, Antonie (1855-)  Vb
Scheffer, Jacobus (1894-)  Vb,3
Scheffer, Jacobus (1895-)  Vb,4
Scheffer, Jan (1812-1869)  Vb
Scheffer, Jantje (1889-)  Vb,1
Scheffer, Jantje (1892-)  Vb,2
Scheur, Aaltje van de  VIIIi
Schipper, Jan Hendrik (1866-1936)  Vj,6
Schipper, Wilhelmina Gezina Johanna (1892-1956)  Vj,6
Schneider, Arnold  IXo
Schneider, Boy  IXo,2
Schneider, Daniella  VIII-l,3
Schneider, Jolanda  IXn
Schneider, Leroy  IXo,1
Schneider, Manfred Arnoldus Karl  VIII-l
Schollen, Donald Antoni Louis  IXa
Schollen, Jan  VIIIb
Schollen, Marcel  IXa,1
Schollen, Mario  IXc,1
Schollen, Monique Eufemia Johanna Agnes  IXb
Schollen, Patrick Johannes Michiel  IXc
Schollen, Tom  IXa,2
Scholten, Bernardus Lambertus  IX-l
Scholten, Danny  IX-l
Scholten, Jason Arnold  IX-l,1
Scholten, Tara  IX-l,2
Scholten, Vince Dean  IX-l,3
Schouten, Bob  VIIIm
Schouten, Hermanus Wilhelmus Everhardus  VIIIm
Schouten, Kelly  VIIIm,2
Schouten, Silvana  VIIIm,1
Sluis, Geertruida Louise Margaretha van der  VIIIe
Smits, Grietje Martina (1889-1951)  VIIe
Spijker, Bertha (1902-)  VIIf
Sprockel, Marianne  VIIIa
Staal, Hendrika Arnolda (1886-)  VIIc
Staal, Peter (1841-1896)  IVb
Steegs, Anna Maria Hubertina (1852-1925)  VIi
Stempijn, Marjon  VIII-l,3
Stempijn, Roy  VIII-l,4
Stoffelen, Aartje (1862-1924)  IVf,4
Stoffelen, Derk (vermeld )   IVf,4
Struijk, Saakie  IXo
Takke, Jacobus (vermeld )   II
Takken, Hermina (Harmiena) (1759-1811)  II
Terbruggen, levenloze dochter (1909)  VId,2
Terbruggen, Antonia (1879-1956)  VIc
Terbruggen, Gerrit Jan (1881-1935)  VId
Terbruggen, Hendrik (1876-1957)  Va,6
Terbruggen, Herman (1887-)  Vh,5
Terbruggen, Jan (1848-1909)  Va,6; Vh
Terbruggen, Jan (1884-)  Vh,4
Terbruggen, Jan (1906-1931)  VId,1
Terbruggen, Johan Hendrik (vermeld )   Vh
Terbruggen, Johanna Arnolda (1884-1919)  Vh,3
Teunissen, Anna Maria (1798-1871)  Vg
Teunissen, Leendert (1886-)  Vj,5
Teunissen, Nicolaas (Klaas) (1847-1917)  Vj,5
Timmer, Gradus (1876-)  Vd,2
Timmer, Hendrik (1844-)  Vd,2
Ubing, Everdina Johanna (1909-1978)  VIIIc
Unk, Heintje (1858-1927)  Vi,4
Verberk, Maylin Diara Marijke  IXk,3
Verberk, Paul Petrus Marinus  IXk
Verberk, Peter  IXk
Verberk, Peterus Bertus  IXk,2
Verberk, Zoë Marijke Anna  IXk,1
Verburgt, Wilhelmina (1844-1926)  VIa
Verhaart, Inge  IXa
Verweij, Bert  IXn
Verweij, Brit  IXn,1
Verweij, Bryan  IXn,2
Voskes, Albertus  VIIIk
Vries, Geurt de  IIIc
Vries, Johanna de (1788-1862)  IVf
Waal, Hendrikje de (1802-)  Vd
Wagelaar, Abraham (vermeld )   Vk,4
Wagelaar, Fenna Johanna (1895-)  Vk,4
Wanders, Adriana Johanna (1858-1875)  IVc,3
Wanders, Arie (1793-1830)  IVc
Wanders, Elisabeth Christina (1854-)  Vb
Wanders, Hendrika (1897-)  Vc,2
Wanders, Hilletje (1901-)  Vc,3
Wanders, Jacoba Hermina (1866-1944)  IVc,6
Wanders, Jan (1821-1873)  IVc
Wanders, Jannetje (1895-)  Vc,1
Wanders, Maria Petronella (1856-)  IVc,2
Wanders, Neeltje (1863-1881)  IVc,5
Wanders, Pieter (1860-)  Vc
Wasmeijer, Hendrina (1816-1876)  Va
Weenink, Jessica Rosita  VIIIk
Weenink, Willem Theodorus Johannes (1929-1986)  VIIIk
Weer, Berendina ter  Vk,2
Welage, Marianne  VIIIi
Welage, Theodorus (1887-1950)  VIIIi
Wiecherink, Rijntje (1769-1834)  II
Wiecherink (Wichering), Frederik (vermeld )   II
Wien, Margaretha Martha  VIIIf
Willemsen, Derk (1788-1835)  IVf
Willemsen, Elske Jansen  I
Willemsen, Hendrina Johanna (1828-1912)  IVf
Wind, Hendrik (1859-)  VId
Wind, Marie (1886-1946)  VId
Woeltjes, Maria  VIIIk
Woude, Grietje van der  Vk,2
Wouters, Ida (1887-1958)  Vj,4
Wouters, Inge Maria  IXf
Wouters, Petrus Nicolaus (1848-1919)  Vj,4
Zelm, Nicolaas van (vermeld )   II,8
Zelm, Peter Gerrit van (1804-1882)  II,8
Zwolle, Janny  IXg


Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 7 nov. 2018 12:25:45 door Hans van Otterlo
Bestand C:\Users\0000\Documents\Aldfaer\Stambomen\Elly en Hans van Otterlo-van Andel_201712291409