Parenteel van Hendrik Kuiper

I. Hendrik Kuiper, Linnenwever, tr. Fenneken Baarschers, Arbeidster.
Uit dit huwelijk:

II. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geb. Almelo 12 jan. 1796, Dienstmaagd, arbeidster, † Zwolle 6 maart 1855, tr. 1e Zwolle 21 aug. 18171 Jan Bruins Bruinsen, geb. 11 okt. 1788, Turfdrager,dagloner, † Almelo (Stad) 14 juli 1819, zn. van Raijer en Maria van Kempen; tr. 2e Zwolle 2 sept. 18241 Willem Hendrik Wakker, geb. Zwolle 20 febr. 1798, Tabaksverver, pakhuisknecht, † Zwolle 26 aug. 1879, zn. van Derk en Antonia Schutte.
Uit het eerste huwelijk:
Maria, volgt III.

Notitie bij het overlijden van Jenneken (Jennegien): Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Jan Bruins en Jenneken (Jennegien): Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Notitie bij Jan Bruins: ook Jan Bruins
Notitie bij het overlijden van Jan Bruins: Aktenr. 40
Notitie bij het huwelijk van Willem Hendrik en Jenneken (Jennegien): Aktenr. 66 : Reg.nr. 14557 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Jenneken weduwe van Jan Bruins
Notitie bij het overlijden van Willem Hendrik: Aktenr. 393 : Reg.nr. 15297 : Akteplaats: Zwolle

III. Maria Bruins, geb. Zwolle 4 juli 1818, † Deventer 11 dec. 1897, tr. 1e Zwolle 1 sept. 18421 Machiel Brinkhuis, geb. Zwolle 25 sept. 1819, Schoenmaker, † Zwolle 23 april 1875, zn. van Geerlig en Elsjen van Oorschot; tr. 2e Zwolle 7 juni 18831 Jan Herm van Heezel, geb. Zwolle 28 maart 1817, Schipper, † Deventer 9 sept. 1904, zn. van Roelof en Alijda Sanders en wedr. van Everdina Hazenbeld.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Hendrik, volgt IVa.
2. Geerlig, volgt IVb.
3. Johanna, volgt IVc.
4. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geb. Zwolle 28 nov. 1850, † ald. 23 dec. 1852.
5. Machiel, volgt IVd.
6. Antoni Jacobus, volgt IVe.
7. Maria Sophia, volgt IVf.
8. Johannes Marinus Brinkhuis, geb. Zwolle 14 okt. 1863, † ald. 16 dec. 1864.

Notitie bij Maria: ook Bruine
Notitie bij het overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Notitie bij het overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Jan Herm en Maria: Aktenr. 101
Jan Herm weduwnaar van Everdina Hazenbeld
Maria weduwe van Machiel Brinkhuis
Notitie bij het overlijden van Jan Herm: Aktenr. 358
Notitie bij de geboorte van Elisabeth Petronella: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Elisabeth Petronella: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Johannes Marinus: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Johannes Marinus: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle

IVa. Willem Hendrik Brinkhuis, geb. Zwolle 28 dec. 1843, Stucadoor, petroleumventer, † Zwolle 9 jan. 1938, tr. 1e Zwolle 8 aug. 18721 Jantje Korten, geb. Meppel 23 mei 1849, Dienstmeid, † Zwolle 2 sept. 1882, dr. van Hendrik en Grietje de Goede; tr. 2e Zwolle 7 juni 18831 (echtsch. uitgespr. ald. 27 maart 1889)1 Gesina van der Velde, geb. Zwolle 19 febr. 1848, † ald. 3 jan. 1920, dr. van Albertus en Hendrika van den Beld en wed. van Hendrik Klaas van Leijen; tr. 3e Zwolle 4 juni 18911 Diederika Willemina van Genne, geb. Zwolle 13 dec. 1872, † ald. 13 nov. 1944, dr. van Hendrik en Alberdina Hallegraaff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Margrita Brinkhuis, geb. Zwolle 12 dec. 1872, † ald. 14 febr. 1873.
2. Hendrik Brinkhuis, geb. Zwolle 26 sept. 1874, † ald. 28 aug. 1894.
3. Willem Hendrik, volgt Va.
4. Gerrit Johannes Anthonie Brinkhuis, geb. Zwolle 21 maart 1880, Matroos kok, † Soerabaja 22 jan. 1902.
Uit het tweede huwelijk:
5. Julia Brinkhuis, geb. Zwolle 15 juni 1884, tr. Zwolle 7 juli 19041 Johan Prinsen, geb. Blokzijl 12 juli 1882, Bakker, † Hamburg - Neuengamme (Duitsland) 14 jan. 1943, zn. van Jan en Jacoba Alberdina Boes.
Uit het derde huwelijk:
6. Maria Alberdina Brinkhuis, geb. Zwolle 15 nov. 1898, tr. Zwolle 20 dec. 19281 Hendrik Weijl (Vg,1).
7. Hendrik Gerrit Johannes Brinkhuis, geb. Zwolle 28 jan. 1902.

Notitie bij de geboorte van Willem Hendrik: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Willem Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Willem Hendrik: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Notitie bij het overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Gesina en Willem Hendrik: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Diederika Willemina en Willem Hendrik: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Notitie bij de geboorte van Diederika Willemina: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Diederika Willemina: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria Margrita: Aktenr. 697 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Maria Margrita: Aktenr. 84 : Reg.nr. 15294 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 536 : Reg.nr. 14453 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 420 : Reg.nr. 15305 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Gerrit Johannes Anthonie: Aktenr. 216 : Reg.nr. 14456 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Gerrit Johannes Anthonie: Elders overleden
Aktenr. 191 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle dd 23-04-1902
Notitie bij de geboorte van Julia: Aktenr. 414 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Johan en Julia: Aktenr. 142 : Reg.nr. 14577 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria Alberdina: Aktenr. 890 : Reg.nr. 14470 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria Alberdina: Aktenr. 248 : Reg.nr. 14587 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 933 : Reg.nr. 14476 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik Gerrit Johannes: Aktenr. 91 : Reg.nr. 14474 : Akteplaats: Zwolle

Va. Willem Hendrik Brinkhuis, geb. Zwolle 20 juli 1877, Sigarenmaker, † Zwolle 8 juli 1909, tr. Zwolle 30 mei 19011 Gerritdina Aaldenberg, geb. Kampen 8 mei 1882, Werkster, † Zwolle 6 sept. 1968,2 dr. van Derk Jan Nicolaas en Geertruid Meijberg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Johannes Anthonie, volgt VIa.
2. Geertruid Brinkhuis, geb. Zwolle 13 nov. 1905, tr. Zwolle 20 okt. 19321 (echtsch. uitgespr. ald. 19 april 1935)1 Willem van der Vegte, geb. Zwolle 21 maart 1904, Pakhuisknecht, zn. van Jan Willem en Jacoba Ras.
3. Jantje Brinkhuis, geb. Zwolle 29 jan. 1908.
4. Willem Hendrik Brinkhuis, geb. Zwolle 24 aug. 1909.

Notitie bij de geboorte van Willem Hendrik: Aktenr. 435 : Reg.nr. 14455 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Willem Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 15312 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Willem Hendrik: Aktenr. 94 : Reg.nr. 14576 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Geertruid: Aktenr. 854 : Reg.nr. 14477 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertruid: Aktenr. 242 : Reg.nr. 14589 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14476 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 97 : Reg.nr. 14480 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Willem Hendrik: Aktenr. 657 : Reg.nr. 14481 : Akteplaats: Zwolle
Opm. vader overleden op 08-07-1909

VIa. Gerrit Johannes Anthonie Brinkhuis, geb. Zwolle 27 nov. 1902, Schilder, tr. Zwolle 2 sept. 19261 Johanna van der Kroon, geb. Amsterdam 2 juli 1907, dr. van Wilhelmus en Lena Maria Wolters.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik Brinkhuis.
2. Cornelis Martinus Brinkhuis.
3. Lena-Marie Brinkhuis.

Notitie bij de geboorte van Gerrit Johannes Anthonie: Aktenr. 904 : Reg.nr. 14474 : Akteplaats: Zwoll
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit Johannes Anthonie: Aktenr. 168 : Reg.nr. 14586 : Akteplaats: Zwolle

IVb. Geerlig Brinkhuis, geb. Zwolle 25 mei 1846, Slachter, slager, † Zwolle 3 dec. 1924, tr. Zwolle 25 sept. 18731 Johanna Kuiper, geb. Almelo-Stad 13 maart 1850, dr. van Hendrik en Aaltje Noordkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Brinkhuis, geb. Zwolle 4 juni 1874, Slager, † Zwolle 27 juni 1956, tr. Zwollerkerspel 3 sept. 19031 Hermina van den Oort, geb. Zwollerkerspel 25 juni 1871, † Zwolle 11 dec. 1944, dr. van Hendrik en Tonia ter Moolen.
2. Maria Brinkhuis, geb. Zwolle 28 febr. 1876, † Wassenaar 21 april 1949, tr. Zwolle 10 aug. 19111 Jeene Meursinge, geb. Zwartsluis omstr. 1880, Magazijnmeester, zn. van Grietje Meursinge.
3. Aaltje Brinkhuis, geb. Zwolle 12 febr. 1878, † ald. 7 sept. 1894.
4. Machiel, volgt Vb.
5. Geerlig, volgt Vc.
6. Wouter, volgt Vd.
7. Johan, volgt Ve.
8. Antonie Jacobus, volgt Vf.
9. Emelia Hendrika Johanna Brinkhuis, geb. Zwolle 28 maart 1891, Huishoudster, † Nijverdal (Hellendoorn) 2 okt. 1924, tr. 1e Zwolle 30 dec. 19151 Johannes Nijveldt, geb. Meppel 12 juni 1889, Handelsreiziger, koopman, † Deventer 7 sept. 1916, zn. van Albert en Floordina Worst; tr. 2e Hellendoorn 10 mei 19241 Hendrikus Stolmeijer, geb. Hellendoorn 11 mei 1877, Wever, † Almelo 10 april 1960,3 zn. van Jacobus Johannes en Hermina Bolhoeve en wedr. van Johanna Ronhaar; hij hertr. na 1924 Gerritdina Heun.
10. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geb. Zwolle 27 dec. 1893, † ald. 22 okt. 1926.

Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Geerlig: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 316 : Reg.nr. 14453 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 367 : Reg.nr. 18905 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Hendrik: Aktenr. 39 : Reg.nr. 15421 : Akteplaats Zwollerkerspel
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 94 : Reg.nr. 15373 : Akteplaats: Zwollerkerspel
Notitie bij het overlijden van Hermina: Aktenr. 793 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 146 : Reg.nr. 14454 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Maria: Aktenr. 121 : Akteplaats: Wassenaar
Notitie bij het huwelijk van Jeene en Maria: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14580 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 14455 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Aaltje: Aktenr. 434 : Reg.nr. 15305 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Emelia Hendrika Johanna: Aktenr. 281 : Reg.nr. 14463 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Emelia Hendrika Johanna: Aktenr. 77 : Reg.nr. 6785 : Akteplaats: Hellendoorn
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Emelia Hendrika Johanna: Aktenr. 213 : Reg.nr. 145581 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 142 : Reg.nr. 1889 : Akteplaats: Meppel
Notitie bij het overlijden van Johannes: Aktenr. 353 : Reg.nr. 3174 : Akteplaats: Deventer
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Emelia Hendrika Johanna: Aktenr. 21 : Reg.nr. 6586 : Akteplaats: Hellendoorn
Opm.: Hendrikus weduwnaar van Johanna Ronhaar en Emelia Hendrika weduwe van Johannes Nijveldt
Notitie bij het overlijden van Hendrikus: Aktenr. 180 : Reg.nr. 18395 : Akteplaats: Almelo
Notitie bij de geboorte van Elisabeth Petronella: Aktenr. 1044 : Reg.nr. 14465 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Elisabeth Petronella: Aktenr. 436 : Reg.nr. 15321 : Akteplaats: Zwolle

Vb. Machiel Brinkhuis, geb. Zwolle 19 jan. 1880, Smid, † Heemstede 8 dec. 1958, tr. 1e Zwolle 19 mei 19041 Rinske Oosterhof, geb. Oldeholtpa (Weststellingwerf) 18 maart 1878, † Haarlem 19 juli 1937, dr. van Hans en Roelofje (Gerrits) Postma; tr. 2e na 1937 Johanna Everdina van Dijk, geb. Goor 8 aug. 1880, † Haarlem 24 okt. 1958, dr. van Evert Hendrik en Johanna Zwierink.
Uit het eerste huwelijk:
Johanna Roelofina Brinkhuis, geb. Zwolle 28 juli 1907, tr. Haarlem 13 jan. 19274 Abraham Woning, geb. Amsterdam omstr. 1903.

Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14456 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Machiel: Aktenr. 202 : Akteplaats: Heemstede
Notitie bij het huwelijk van Rinske en Machiel: Aktenr. 103 : Reg.nr. 14577 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Rinske: Aktenr. 99 : Akteplaats: Weststellingwerf
Notitie bij het overlijden van Rinske: Aktenr. 883 : Akteplaats: Haarlem
Notitie bij het huwelijk van Johanna Everdina en Machiel: Opm.: Machiel weduwnaar van Rinske Oosterhof
Notitie bij de geboorte van Johanna Everdina: Aktenr. 50 : Reg.nr. 4635 : Akteplaats: Goor
Notitie bij het overlijden van Johanna Everdina: Aktenr. B638 : Akteplaats: Haarlem
Notitie bij de geboorte van Johanna Roelofina: Aktenr. 616 : Reg.nr. 14479 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Johanna Roelofina: Aktenr. 17 : Akteplaats: Haarlem

Vc. Geerlig Brinkhuis, geb. Zwolle 7 dec. 1881, Slager, veehandelaar, † Zwolle 12 juni 1959, tr. Zwolle 16 maart 19051 Hendrika Frank, geb. Wapenveld (Heerde) 20 jan. 1883, † Zwolle 29 jan. 1951, dr. van Willem en Jacoba van het Veld.
Uit dit huwelijk:
1. Geerlig Brinkhuis, geb. Zwolle 20 sept. 1905, tr. Zwolle 8 dec. 19311 Hendrika Antonia van Dam, geb. Zwolle 5 juli 1908, dr. van Gerrit Hermannus en Aaltje Eikenaar.
2. Jacoba Brinkhuis, geb. Zwolle 18 jan. 1908, tr. Zwolle 17 nov. 19311 Albert Beltman, geb. Zwolle 29 maart 1904, Kantoorbediende, zn. van Gerrit Jan en Maria Winter.
3. Johanna, volgt VIb.
4. Hendrika Brinkhuis, geb. Zwolle 17 jan. 1911.

Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 790 : Reg.nr. 14457 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Geerlig: Aktenr. 360 : Reg.nr. 18908 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Geerlig: Aktenr. 29 : Reg.nr. 14578 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4307 : Akteplaats: Heerde
Notitie bij het overlijden van Hendrika: Aktenr. 58 : Reg.nr. 18897 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 713 : Reg.nr. 14477 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hendrika Antonia en Geerlig: Aktenr. 256 : Reg.nr. 14589 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrika Antonia: Aktenr. 510 : Reg.nr. 14480 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Aktenr. 65 : Reg.nr. 14480 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Albert en Jacoba: Aktenr. 241 : Reg.nr. 14589 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 270 : Reg.nr. 14476 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 42 : Reg.nr. 14483 : Akteplaats: Zwolle

VIb. Johanna Brinkhuis, geb. Zwolle 20 sept. 1909, tr. Zwolle 7 juni 19321 Dirk Johan Wuis, geb. Texel 25 sept. 1905, Agent van politie, zn. van Dirk en Tetje Boon.
Uit dit huwelijk:
Levenloos kind, geb. Zwolle 31 juli 1944.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 715 : Reg.nr. 14481 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Dirk Johan en Johanna: Aktenr. 132 : Reg.nr. 14589 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Dirk Johan: Aktenr. 95 : Akteplaats: Texel
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 535 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders wonende te ’s Gravenhage

Vd. Wouter Brinkhuis, geb. Zwolle 23 jan. 1884, Slager, † Zwolle 2 sept. 1962, tr. Zwolle 14 nov. 19071 Jennigje Jongerman, geb. Wapenveld (Heerde) 4 okt. 1884, † Zwolle 16 jan. 1956, dr. van Frederik en Jennigje Bredewold.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Brinkhuis, geb. Zwolle 5 sept. 1908, † ald. 7 nov. 1945, tr. Johannes Baltes.
2. Jennigje Brinkhuis, geb. Zwolle 30 nov. 1909, tr. Zwolle 3 dec. 19291 Willem Heres, geb. Zwolle omstr. 1909, Boekdrukker, zn. van Sibble en Hilligje Westera.
3. Geerlig Brinkhuis, geb. Zwolle 13 jan. 1911, † ald. 8 mei 1911.
4. Maria Brinkhuis, geb. Zwolle 13 jan. 1911.
5. Frederika Brinkhuis, geb. Zwolle omstr. 1912, tr. Zwolle 21 aug. 19301 Hendrik Israël, geb. Meppel 1 maart 1904, Boekbinder, zn. van Barend en Margje Bult.

Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 62 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: 62
Notitie bij het huwelijk van Jennigje en Wouter: Aktenr. 215 : Reg.nr. 14578 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Jennigje: Aktenr. 129 : Reg.nr. 4307 : Akteplaats: Heerde
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 640 : Reg.nr. 14480 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 835 : Reg.nr. 17069 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Jennigje: Aktenr. 896 : Reg.nr. 14481 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jennigje: Aktenr. 270 : Reg.nr. 14588 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 30 : Reg.nr. 14483 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: één van een tweeling
Notitie bij het overlijden van Geerlig: Aktenr. 199 : Reg.nr. 15313 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 29 : Reg.nr. 14483 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: één van een tweeling
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Frederika: Aktenr. 185 : Reg.nr. 14588 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1904 : Akteplaats: Meppel

Ve. Johan Brinkhuis, geb. Zwolle 4 febr. 1886, Slager, † Zwolle 11 april 1966, tr. Zwolle 11 mei 19151 Alida Hendrika Pelgrim, geb. Amsterdam 12 febr. 1884, Dienstbode, † Zwolle 11 aug. 1965, dr. van Aart en Alida Hendrika Sondervan.
Uit dit huwelijk:
Alberta Klazina Brinkhuis, geb. Zwolle omstr. 1923, † Almelo 7 dec. 1945, tr. Antonius Wittenaar.

Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 110 : Reg.nr. 14459 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Alida Hendrika en Johan: Aktenr. 68 : Reg.nr. 14581 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Alberta Klazina: Aktenr. 661

Vf. Antonie Jacobus Brinkhuis, geb. Zwolle 29 nov. 1888, Veekoopman, † Zwolle 30 maart 1972, tr. 1e Zwolle 18 nov. 19151 Hendrika van Tol, geb. Zwolle 17 okt. 1891, † ald. 27 april 1920, dr. van Jacob en Margje Kloeze; tr. 2e Heino 1 juni 19221 Helena Jacoba Romijn, geb. Wageningen 31 maart 1893, † Zwolle 3 febr. 1984, dr. van Marinus en Wilhelmina Maria Johanna Voerman.
Uit het tweede huwelijk:
Wilhelmina Maria Johanna Brinkhuis, geb. Zwolle omstr. 1936, † ald. 29 aug. 1937.

Notitie bij de geboorte van Antonie Jacobus: Aktenr. 859 : Reg.nr. 14460 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Antonie Jacobus: Aktenr. 193 : Reg.nr. 14581 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 782 : Reg.nr. 14463 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Hendrika: Aktenr. 205 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Helena Jacoba en Antonie Jacobus: Aktenr. 16 : Reg.nr. 06383 : Akteplaats: Heino
Opm.: Antonie Jacobus weduwnaar van Hendrika van Tol
Notitie bij de geboorte van Helena Jacoba: Aktenr. 74 : Reg.nr. 2679-03 : Akteplaats: Wageningen
Notitie bij het overlijden van Wilhelmina Maria Johanna: Aktenr. 370 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle

IVc. Johanna Brinkhuis, geb. Zwolle 17 sept. 1848, Dienstmeid, † Zwolle 26 aug. 1933, tr. Zwolle 5 aug. 18751 Hendrik Weijl, geb. Zwolle 20 mei 1849, Besteller, pakhuisknecht, † Zwolle 28 mei 1918, zn. van Hendrikus en Johanna Hendrika van Benthem.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Weijl, geb. Zwolle 15 juni 1876, tr. Zwolle 29 aug. 19011 Antonie van Rootselaar, geb. Zwolle 5 juni 1876, Werkmeester, zn. van Jakob en Pitronella van Zeeben.
2. Machiel Weijl, geb. Zwolle 7 aug. 1878, † ald. 27 sept. 1891.
3. Hendrik, volgt Vg.
4. Maria Weijl, geb. Zwolle 7 aug. 1884, † ald. 15 okt. 1896.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Johanna Hendrika: Aktenr. 353 : Reg.nr. 14454 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Johanna Hendrika: Aktenr. 157 : Reg.nr. 14576 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 340 : Reg.nr. 14454 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 451 : Reg.nr. 14455 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Machiel: Aktenr. 472 : Reg.nr. 15303 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 541 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Maria: Aktenr. 484 : Reg.nr. 15306 : Akteplaats: Zwolle

Vg. Hendrik Weijl, geb. Zwolle 22 juni 1881, Winkelbediende, handelsagent, † Zwolle 7 okt. 1948, tr. Zwolle 5 nov. 19031 Aaltje Hartzuiker, geb. Zwolle 6 nov. 1874, dr. van Andries en Aaltje Rooke.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Weijl, geb. Zwolle 23 nov. 1904, Kantoorbediende, tr. Zwolle 20 dec. 19281 Maria Alberdina Brinkhuis (IVa,6).

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 417 : Reg.nr. 14457 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Hendrik: Aktenr. 533 : Reg.nr. 17072 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Hendrik: Aktenr. 194 : Reg.nr. 14577 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 933 : Reg.nr. 14476 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Maria Alberdina en Hendrik: Aktenr. 248 : Reg.nr. 14587 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Maria Alberdina: Aktenr. 890 : Reg.nr. 14470 : Akteplaats: Zwolle

IVd. Machiel Brinkhuis, geb. Zwolle 27 okt. 1854, Leerling machinist, groentenventer, † Zwolle 21 aug. 1921, tr. Zwolle 8 juni 18821 Berendina Velthuis, geb. Zwolle 2 nov. 1847, Dienstbode, † Zwolle 23 nov. 1932, dr. van Gerrit Jan en Jacoba Nuhaan.
Uit dit huwelijk:
1. Machiel Brinkhuis, geb. Zwolle 14 april 1883, † Watergraafsmeer 26 maart 1910.
2. Gerrit Jan Brinkhuis, geb. Zwolle 11 april 1886, † Ouder-Amstel 13 aug. 1905.

Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Machiel: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 277 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Machiel: Aktenr. 18 : Akteplaats: Watergraafsmeer
Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan: Aktenr. 311 : Reg.nr. 14459 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: Aktenr. 32 : Akteplaats: Ouder-Amstel

IVe. Antoni Jacobus Brinkhuis, geb. Zwolle 19 sept. 1857, Machinist, spoorwegbeambte, † Apeldoorn 23 dec. 1936, tr. Zwolle 31 aug. 18821 Gerridina Grooters, geb. Den Ham 23 jan. 1854, † Arnhem 8 maart 1932, dr. van Albert en Frederika Kotten.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Antoni Brinkhuis, geb. Zwolle 31 dec. 1882, † ald. 4 jan. 1883.
2. Frederika Maria Brinkhuis, geb. Nijmegen 26 febr. 1884, † Arnhem 23 sept. 1895.
3. Michiel, volgt Vh.
4. Maria Brinkhuis, geb. Nijmegen 13 aug. 1887, tr. Arnhem 5 juni 19185 Rein Siebes Postma, geb. Baarderadeel 23 maart 1888, Trompetter der artillerie, militair, zn. van Sybe (Reins) en Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) Kuperus.
5. Albert, volgt Vi.
6. Gerridina Brinkhuis, geb. Arnhem 18 okt. 1891, † ald. 28 febr. 1923, tr. Zeist 6 jan. 19166 Aalbert de Jong, geb. Ophemert 25 nov. 1892, Militair, zn. van Dirk en Wilhelmina Hendrika de Bie.
7. Johanna Brinkhuis, geb. Arnhem 13 juli 1893, † ald. 4 nov. 1894.
8. Antonia Frederika Johanna, volgt Vj.

Notitie bij de geboorte van Antoni Jacobus: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Antoni Jacobus: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Antoni Jacobus: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Notitie bij het overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Notitie bij de geboorte van Albert Antoni: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Albert Antoni: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Frederika Maria: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Frederika Maria: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het huwelijk van Rein Siebes en Maria: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Rein Siebes: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Gerridina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem

Vh. Michiel Brinkhuis, geb. Nijmegen 14 mei 1886, Leerling machinist, machinist, † Arnhem 30 jan. 1947, tr. Arnhem 1 okt. 19135 Geurtje Roseboom, geb. Zevenaar 14 maart 1888, † Arnhem 23 juli 1975, dr. van Leendert en Geertruida Arissen.
Uit dit huwelijk:
1. Antoni Jacobus, volgt VIc.
2. Leendert, volgt VId.
3. Geertruida, volgt VIe.
4. Michiel, volgt VIf.

Notitie bij de geboorte van Michiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het overlijden van Michiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Michiel: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Notitie bij het overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem

VIc. Antoni Jacobus Brinkhuis, geb. Heer 29 sept. 1914, Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen, † Arnhem 5 okt. 1994, tr. Arnhem omstr. 1938 Euphemia Hendriks, geb. Winssen (Ewijk) 16 mei 1911, † Arnhem 28 jan. 1987, dr. van Hendrik en Hendrika Arnolda Staal.
Uit dit huwelijk:
1. Riet (Riek), volgt VIIa.
2. Michiel Hendrik Antoni, volgt VIIb.

Notitie bij de geboorte van Euphemia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk

VIIa. Riet (Riek) Brinkhuis, tr. Jan Schollen.
Uit dit huwelijk:
1. Donald Antoni Louis, volgt VIIIa.
2. Monique Eufemia Johanna Agnes, volgt VIIIb.
3. Patrick Johannes Michiel, volgt VIIIc.

VIIIa. Donald Antoni Louis Schollen, tr. Inge Verhaart.
Uit dit huwelijk:
1. Marcel Schollen.
2. Tom Schollen.

VIIIb. Monique Eufemia Johanna Agnes Schollen, tr. Cor Cobussen.
Uit dit huwelijk:
1. Kevin Cobussen.
2. Jordi Cobussen.

VIIIc. Patrick Johannes Michiel Schollen.
Uit zijn relatie met Joke Hermsen:
Mario Schollen.

VIIb. Michiel Hendrik Antoni Brinkhuis, tr. Theodora Dorland, dr. van Hendrik en Everdina Johanna Ubing.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Antoni Hendrik, volgt VIIId.
2. Erwin Johannes Michiel, volgt VIIIe.

VIIId. Ronald Antoni Hendrik Brinkhuis, tr. Jacqueline Aleida Johanna Roelofs.
Uit dit huwelijk:
Rens Michiel Gerardus Brinkhuis.

VIIIe. Erwin Johannes Michiel Brinkhuis, tr. Marielle Jeannette Harmsen.
Uit dit huwelijk:
Stan Brinkhuis.

VId. Leendert Brinkhuis, geb. Heer 3 sept. 1915, Elektricien, † Ede 21 maart 1977, tr. omstr. 1938 Geertruida Cornelissen, geb. Arnhem 15 juni 1914, † Ede 9 jan. 2000, dr. van Jan Albertus en Doortje Bugter.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel, volgt VIIc.
2. Jan Albertus, volgt VIId.
3. Albertus Hendrikus, volgt VIIe.

Notitie bij de geboorte van Geertruida: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd

VIIc. Michiel Brinkhuis, tr. Francina Bal, geb. Velsen (IJmuiden) 2 okt. 1935, † Heiloo 11 okt. 2016.
Uit dit huwelijk:
1. Stephan Jeroen Brinkhuis.
2. Lennert Sander Brinkhuis.

VIId. Jan Albertus Brinkhuis, tr. Geertruida Louise Margaretha van der Sluis.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin, volgt VIIIf.
2. Roderik, volgt VIIIg.

VIIIf. Erwin Brinkhuis.
Uit zijn relatie met Inge Maria Wouters:
1. Tara Brinkhuis.
2. Kalle Brinkhuis.

VIIIg. Roderik Brinkhuis.
Uit zijn relatie met Janny Zwolle:
1. Iris Brinkhuis.
2. Donny Brinkhuis.

VIIe. Albertus Hendrikus Brinkhuis, tr. Margaretha Martha Wien.
Uit dit huwelijk:
1. Eric Brinkhuis.
2. Peter Brinkhuis.

VIe. Geertruida Brinkhuis, geb. Arnhem 11 dec. 1917, † Beekbergen (Apeldoorn) 25 dec. 1991, gecrem. Arnhem 30 dec. 1991, tr. Arnhem 4 sept. 19405 Jan Bertus van Otterlo, geb. Arnhem 7 nov. 1913, Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam., † Arnhem 5 jan. 2000, zn. van Johan en Grietje Martina Smits.
Uit dit huwelijk:
1. Geurtje, volgt VIIf.
2. Grietje Martina, volgt VIIg.
3. Johan Michiel, volgt VIIh.
4. Michiel Jan, volgt VIIi.
5. Jan Bertus, volgt VIIj.

Notitie bij het overlijden van Geertruida: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Notitie bij het overlijden van Jan Bertus: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem

VIIf. Geurtje van Otterlo, tr. Klaas Lambertus Mensink, zn. van Wiechert en Martha Aalberts.
Uit dit huwelijk:
1. Martha Geertruida, volgt VIIIh.
2. Marco, volgt VIIIi.

VIIIh. Martha Geertruida Mensink, reg. partnerschap Renee Bergervoet.
Uit dit partnerschap:
1. Rick Bergervoet.
2. Kim Bergervoet.

VIIIi. Marco Mensink.
Zijn dochter:
Rilana Mensink.

VIIg. Grietje Martina van Otterlo, tr. Jan Willem Hendrik Lotte.
Uit dit huwelijk:
1. Martin Lotte.
2. Edward, volgt VIIIj.

VIIIj. Edward Lotte, tr. Sabine Furtjes.
Uit dit huwelijk:
1. Branco Lotte.
2. Fabio Lotte.

VIIh. Johan Michiel van Otterlo, tr. 1e Marianne Welage, dr. van Theodorus en Maria Catharina Meurs; tr. 2e Evertje Rijksen, geb. Rhenen 8 aug. 1946, Ziekenverzorgster, † Nijmegen 11 mei 2011, dr. van Gerrit en Aaltje van de Scheur en gesch. echtg. van Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus van Boven; tr. 3e Elly van Andel, geb. Arnhem 30 juni 1948, Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster, † Andelst (Overbetuwe)) 15 aug. 2013,7 gecrem. Crematorium Slingerbos te Ede 19 aug. 2013,8 dr. van Jan Willem Nicolaas en Berendina Johanna Goedhart en gesch. echtg. van Dirk Jan van Oosterom en gesch. echtg. van Cornelis Antonie Peters.
Uit het eerste huwelijk:
Mark Patrick van Otterlo, tr. Cagla Cevik.

Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Notitie bij het overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.

VIIi. Michiel Jan van Otterlo, tr. Annemieke Marja Groenendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Marjon Elisabeth van Otterlo.
2. Peter Christiaan Michiel van Otterlo.

VIIj. Jan Bertus van Otterlo, tr. 1e Siska Marijke Caneel, dr. van Albert Gerhard en Aaltje Haven; tr. 2e Anna Meijer; tr. 3e Jessica Rosita Weenink, dr. van Willem Theodorus Johannes en Maria Woeltjes en gesch. echtg. van Albertus Voskes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ruth Siska van Otterlo, geb. Arnhem 25 maart 1977,9 † Opende (Grootegast) 4 juni 1977.
2. Mirjam Marijke, volgt VIIIk.
3. Jolien Jantine, volgt VIII-l.
4. Jan-Jaap, volgt VIIIm.

Notitie bij het overlijden van Ruth Siska: Elders overleden

VIIIk. Mirjam Marijke van Otterlo, tr. Paul Petrus Marinus Verberk, zn. van Peter en Anny Barten.
Uit dit huwelijk:
1. Zoë Marijke Anna Verberk.
2. Peterus Bertus Verberk.
3. Maylin Diara Marijke Verberk.

VIII-l. Jolien Jantine van Otterlo, tr. Danny Scholten, zn. van Bernardus Lambertus en Anja Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Jason Arnold Scholten.
2. Tara Scholten.
3. Vince Dean Scholten.

VIIIm. Jan-Jaap van Otterlo, tr. Kristel van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Fitz van Otterlo.
2. Indi van Otterlo.

VIf. Michiel Brinkhuis, geb. Arnhem 5 nov. 1924, † ald. 9 dec. 1978,10 tr. Arnhem 1 febr. 1947 Janna Everdina Derksen, geb. Arnhem 28 nov. 1925, † ald. 25 febr. 2017, dr. van Hendrik Jan en Bertha Spijker.
Uit dit huwelijk:
1. Regina Bertina, volgt VIIk.
2. Robert Michiel Brinkhuis, tr. Ingrid van Houten, dr. van Machiel Johannes en Aleida Everdina Hendrika Anneveld.
3. Angelique, volgt VII-l.

VIIk. Regina Bertina Brinkhuis, tr. Manfred Arnoldus Karl Schneider.
Uit haar huwelijk:
1. Jolanda, volgt VIIIn.
2. Arnold, volgt VIIIo.
3. Daniella Schneider, tr. Danny Goossens.
Uit haar relatie met Marjon Stempijn:
4. Roy Stempijn.

VIIIn. Jolanda Schneider, tr. Bert Verweij.
Uit dit huwelijk:
1. Brit Verweij.
2. Bryan Verweij.

VIIIo. Arnold Schneider, tr. Saakie Struijk.
Uit dit huwelijk:
1. Leroy Schneider.
2. Boy Schneider.

VII-l. Angelique Brinkhuis, geb. Arnhem 31 maart 1966, † Duiven 4 april 2017, tr. Bob Schouten, zn. van Hermanus Wilhelmus Everhardus en Theodora Bernhardina Gamelkoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Silvana Schouten.
2. Kelly Schouten.

Vi. Albert Brinkhuis, geb. Hatert (Nijmegen) 6 febr. 1890, Machinist, tr. Arnhem 15 aug. 19175 Maria Catharina Borgans, geb. Herbach (Duitsland) omstr. 1895, dr. van Mathias Joseph en Maria Christina Schopen.
Uit dit huwelijk:
Gerrie, volgt VIg.

Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij het huwelijk van Maria Catharina en Albert: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem

VIg. Gerrie Brinkhuis, geb. omstr. 1918, tr. Leendert Sonneveld, geb. Utrecht 5 dec. 1913, Kantoorbediende bij een houthandel, † Maarssenbroek 13 okt. 2005, begr. Bilthoven, zn. van Gerrit en Geertruida van den Berg.
Uit dit huwelijk:
Antoni Jacobus Sonneveld.

Notitie bij het overlijden van Leendert: Opm.: begraven op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven

Vj. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geb. Arnhem 22 sept. 1897, tr. Arnhem 19 nov. 19205 Siebe Henstra, geb. Arnhem 4 juli 1896, Electricien, † Arnhem 30 mei 1974, zn. van Anne en Elisabeth Steenhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Arnhem 19 mei 1922.
2. Anton Henstra, geb. Arnhem 14 sept. 1923, Electricien, † 20 maart 1996.
3. Alie Henstra, geb. Arnhem 8 aug. 1926, † 20 maart 1996.
4. Siebe, volgt VIh.
5. Levenloos kind, geb. Arnhem 26 febr. 1939.

Notitie bij de geboorte van Antonia Frederika Johanna: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het huwelijk van Siebe en Antonia Frederika Johanna: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 563 : Reg.nr. 8064 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij het overlijden van N.N.: Aktenr. 179 : Reg.nr. 9710 : Akteplaats: Arnhem

VIh. Siebe Henstra, tr. Nn Nn.
Uit dit huwelijk:

VIIm. Siebe Roelof Henstra, tr. Sabien Nn.
Uit dit huwelijk:
1. Gijs Henstra.
2. Joris Henstra.
3. Tjitske Henstra.

IVf. Maria Sophia Brinkhuis, geb. Zwolle 7 febr. 1861, † ald. 2 jan. 1917, tr. Zwolle 17 mei 18831 Willem Bomhoff, geb. Zwolle 31 okt. 1859, Kantoorbediende, metselaar, † Zwolle 26 mei 1903, zn. van Asjen en Aaltje Assies.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Bomhoff, geb. Zwolle 19 febr. 1884, † na 1937, tr. Zwolle 21 juli 19211 Jurriaan Plas, geb. Zwolle 15 aug. 1862, Timmerman, † Zwolle 11 sept. 1937, zn. van Derk en Johanna Bonsink en wedr. van Alida Krupe.
2. Maria, volgt Vk.
3. Willemina Assina Bomhoff, geb. Zwolle 2 okt. 1888.

Notitie bij de geboorte van Maria Sophia: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Maria Sophia: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria Sophia: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 133 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het huwelijk van Jurriaan en Aaltje: Aktenr. 173 : Reg.nr. 14584 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Jurriaan weduwnaar van Alida Krupe
Notitie bij de geboorte van Jurriaan: Aktenr. 359 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Jurriaan: Aktenr. 389 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij de geboorte van Willemina Assina: Aktenr. 719 : Reg.nr. 14460 : Akteplaats: Zwolle

Vk. Maria Bomhoff, geb. Zwolle 17 mei 1885, † Nunspeet 23 dec. 1916, tr. Nunspeet 19 mei 19115 Lambertus Migchelsen, geb. Hierden (Harderwijk) 13 juli 1885, Koopman, houthandelaar, † Harderwijk 4 april 1960, zn. van Jacob en Grietje Hamstra; hij hertr. Nunspeet 6 aug. 19205 Heintje van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt VIi.
2. Willem Marinus Migchelsen, geb. Nunspeet 17 aug. 1916.

Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 341 : Reg.nr. 14459 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij het overlijden van Maria: Aktenr.154 : Reg.nr. 8619 : Akteplaats: Nunspeet
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Maria: Aktenr. 17 Reg.nr. 9101 : Akteplaats: Nunspeet
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 126 : Reg.nr. 4459 : Akteplaats: Harderwijk

VIi. Jacob Migchelsen, geb. Hulshorst (Nunspeet) 16 febr. 1912, Boekhouder, directeur Arbeidsbureau, † Harderwijk 21 mei 1989, tr. Harderwijk 9 sept. 19365 Willempje Haanschoten, geb. Harderwijk 22 maart 1913, † ald. 15 juli 1992.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Wilhelmina Arisa Migchelsen, tr. J.H. Koster.
2. Fenna Hendrika Migchelsen, tr. H. Gardenbroek.
3. Maria Henny Migchelsen, tr. 1e Tiemen Schra; tr. 2e Karel Kuiper.

Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 36 : Reg.nr. 11101 : Akteplaats: Nunspeet


Bronnen

1. Historisch Centrum Overijssel
2. Overlijdensadvertentie
3. Willem Stolmeijer
4. Noord Hollands Archief
5. Gelders Archief
6. Het Utrechts Archief
7. Uittreksel overlijdensakte
8. Monuta Uitvaartzorg
9. Jan van Otterlo
10. Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)

Index

Aalberts, Martha (x1940)   VIIf
Aaldenberg, Derk Jan Nicolaas (1852-1911)  Va
Aaldenberg, Gerritdina (1882-1968)  Va
Andel, Elly van (1948-2013)  VIIh
Andel, Jan Willem Nicolaas van (1912-2004)  VIIh
Anneveld, Aleida Everdina Hendrika  VIf,2
Arissen, Geertruida (1858-1917)  Vh
Assies, Aaltje (1833-1914)  IVf
Baarschers, Fenneken (vermeld )   I
Bal, Francina (1935-2016)  VIIc
Baltes, Johannes  Vd,1
Barten, Anny  VIIIk
Beek, Heintje van (1896-)  Vk
Beld, Hendrika van den (1808-)  IVa
Beltman, Albert (1904-)  Vc,2
Beltman, Gerrit Jan (1869-)  Vc,2
Benthem, Johanna Hendrika van (1810-1892)  IVc
Berg, Geertruida van den (1883-1922)  VIg
Bergervoet, Kim  VIIIh,2
Bergervoet, Renee  VIIIh
Bergervoet, Rick  VIIIh,1
Bie, Wilhelmina Hendrika de (1854-1942)  IVe,6
Boes, Jacoba Alberdina (1852-)  IVa,5
Bolhoeve, Hermina (1852-)  IVb,9
Bomhoff, Aaltje (1884-1937)  IVf,1
Bomhoff, Asjen (1830-1886)  IVf
Bomhoff, Maria (1885-1916)  Vk
Bomhoff, Willem (1859-1903)  IVf
Bomhoff, Willemina Assina (1888-)  IVf,3
Bonsink, Johanna (1819-)  IVf,1
Boon, Tetje  VIb
Borgans, Maria Catharina (1895-)  Vi
Borgans, Mathias Joseph (1857-1936)  Vi
Boven, Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus van  VIIh
Bredewold, Jennigje (1858-1941)  Vd
Brinkhuis, Aaltje (1878-1894)  IVb,3
Brinkhuis, Albert (1890-)  Vi
Brinkhuis, Albert Antoni (1882-1883)  IVe,1
Brinkhuis, Alberta Klazina (1923-1945)  Ve,1
Brinkhuis, Albertus Hendrikus  VIIe
Brinkhuis, Angelique (1966-2017)  VII-l
Brinkhuis, Antoni Jacobus (1857-1936)  IVe
Brinkhuis, Antoni Jacobus (1914-1994)  VIc
Brinkhuis, Antonia Frederika Johanna (1897-)  Vj
Brinkhuis, Antonie Jacobus (1888-1972)  Vf
Brinkhuis, Cornelis Martinus  VIa,2
Brinkhuis, Donny  VIIIg,2
Brinkhuis, Elisabeth Petronella (1850-1852)  III,4
Brinkhuis, Elisabeth Petronella (1893-1926)  IVb,10
Brinkhuis, Emelia Hendrika Johanna (1891-1924)  IVb,9
Brinkhuis, Eric  VIIe,1
Brinkhuis, Erwin  VIIIf
Brinkhuis, Erwin Johannes Michiel  VIIIe
Brinkhuis, Frederika (1912-)  Vd,5
Brinkhuis, Frederika Maria (1884-1895)  IVe,2
Brinkhuis, Geerlig (1793-1852)  III
Brinkhuis, Geerlig (1846-1924)  IVb
Brinkhuis, Geerlig (1881-1959)  Vc
Brinkhuis, Geerlig (1905-)  Vc,1
Brinkhuis, Geerlig (1911-1911)  Vd,3
Brinkhuis, Geertruid (1905-)  Va,2
Brinkhuis, Geertruida (1917-1991)  VIe
Brinkhuis, Gerridina (1891-1923)  IVe,6
Brinkhuis, Gerrie (1918-)  VIg
Brinkhuis, Gerrit Jan (1886-1905)  IVd,2
Brinkhuis, Gerrit Johannes Anthonie (1880-1902)  IVa,4
Brinkhuis, Gerrit Johannes Anthonie (1902-)  VIa
Brinkhuis, Hendrik (1874-1956)  IVb,1
Brinkhuis, Hendrik (1874-1894)  IVa,2
Brinkhuis, Hendrik Gerrit Johannes (1902-)  IVa,7
Brinkhuis, Hendrika (1911-)  Vc,4
Brinkhuis, Iris  VIIIg,1
Brinkhuis, Jacoba (1908-)  Vc,2
Brinkhuis, Jan Albertus  VIId
Brinkhuis, Jantje (1908-)  Va,3
Brinkhuis, Jennigje (1909-)  Vd,2
Brinkhuis, Johan (1886-1966)  Ve
Brinkhuis, Johanna (1848-1933)  IVc
Brinkhuis, Johanna (1893-1894)  IVe,7
Brinkhuis, Johanna (1908-1945)  Vd,1
Brinkhuis, Johanna (1909-)  VIb
Brinkhuis, Johanna Roelofina (1907-)  Vb,1
Brinkhuis, Johannes Marinus (1863-1864)  III,8
Brinkhuis, Julia (1884-)  IVa,5
Brinkhuis, Kalle  VIIIf,2
Brinkhuis, Leendert (1915-1977)  VId
Brinkhuis, Lena-Marie  VIa,3
Brinkhuis, Lennert Sander  VIIc,2
Brinkhuis, Machiel (1819-1875)  III
Brinkhuis, Machiel (1854-1921)  IVd
Brinkhuis, Machiel (1880-1958)  Vb
Brinkhuis, Machiel (1883-1910)  IVd,1
Brinkhuis, Maria (1876-1949)  IVb,2
Brinkhuis, Maria (1887-)  IVe,4
Brinkhuis, Maria (1911-)  Vd,4
Brinkhuis, Maria Alberdina (1898-)  IVa,6; Vg,1
Brinkhuis, Maria Margrita (1872-1873)  IVa,1
Brinkhuis, Maria Sophia (1861-1917)  IVf
Brinkhuis, Michiel (1886-1947)  Vh
Brinkhuis, Michiel (1924-1978)  VIf
Brinkhuis, Michiel  VIIc
Brinkhuis, Michiel Hendrik Antoni  VIIb
Brinkhuis, Peter  VIIe,2
Brinkhuis, Regina Bertina  VIIk
Brinkhuis, Rens Michiel Gerardus  VIIId,1
Brinkhuis, Riet (Riek)  VIIa
Brinkhuis, Robert Michiel  VIf,2
Brinkhuis, Roderik  VIIIg
Brinkhuis, Ronald Antoni Hendrik  VIIId
Brinkhuis, Stan  VIIIe,1
Brinkhuis, Stephan Jeroen  VIIc,1
Brinkhuis, Tara  VIIIf,1
Brinkhuis, Wilhelmina Maria Johanna (1936-1937)  Vf,1
Brinkhuis, Willem Hendrik (1843-1938)  IVa
Brinkhuis, Willem Hendrik (1877-1909)  Va
Brinkhuis, Willem Hendrik (1909-)  Va,4
Brinkhuis, Willem Hendrik  VIa,1
Brinkhuis, Wouter (1884-1962)  Vd
Bruins, Maria (1818-1897)  III
Bruinsen, Jan Bruins (1788-1819)  II
Bruinsen, Raijer (vermeld )   II
Bugter, Doortje (1891-1952)  VId
Bult, Margje  Vd,5
Caneel, Albert Gerhard (1918-1999)  VIIj
Caneel, Siska Marijke  VIIj
Cevik, Cagla  VIIh,1
Cobussen, Cor  VIIIb
Cobussen, Jordi  VIIIb,2
Cobussen, Kevin  VIIIb,1
Cornelissen, Geertruida (1914-2000)  VId
Cornelissen, Jan Albertus (1888-)  VId
Dam, Gerrit Hermannus van (1870-)  Vc,1
Dam, Hendrika Antonia van (1908-)  Vc,1
Derksen, Hendrik Jan (1894-1977)  VIf
Derksen, Janna Everdina (1925-2017)  VIf
Dijk, Evert Hendrik van (1836-)  Vb
Dijk, Johanna Everdina van (1880-1958)  Vb
Dijk, Kristel van  VIIIm
Dorland, Hendrik (1902-1981)  VIIb
Dorland, Theodora  VIIb
Eikenaar, Aaltje  Vc,1
Frank, Hendrika (1883-1951)  Vc
Frank, Willem (1851-)  Vc
Furtjes, Sabine  VIIIj
Gamelkoorn, Theodora Bernhardina  VII-l
Gardenbroek, H.  VIi,2
Genne, Diederika Willemina van (1872-1944)  IVa
Genne, Hendrik van (1835-)  IVa
Goede, Grietje de (1816-)  IVa
Goedhart, Berendina Johanna (1912-1994)  VIIh
Goossens, Danny  VIIk,3
Groenendijk, Annemieke Marja  VIIi
Grooters, Albert (1825-1905)  IVe
Grooters, Gerridina (1854-1932)  IVe
Haanschoten, Willempje (1913-1992)  VIi
Hallegraaff, Alberdina (1832-1881)  IVa
Hamstra, Grietje (1859-)  Vk
Harmsen, Marielle Jeannette  VIIIe
Hartzuiker, Aaltje (1874-)  Vg
Hartzuiker, Andries (1838-)  Vg
Haven, Aaltje (1923-)  VIIj
Hazenbeld, Everdina (1818-1882)  III
Heezel, Jan Herm van (1817-1904)  III
Heezel, Roelof van (vermeld )   III
Hendriks, Euphemia (1911-1987)  VIc
Hendriks, Hendrik (1879-)  VIc
Henstra, levenloos kind (1922)  Vj,1
Henstra, levenloos kind (1939)  Vj,5
Henstra, Alie (1926-1996)  Vj,3
Henstra, Anne (1852-1918)  Vj
Henstra, Anton (1923-1996)  Vj,2
Henstra, Gijs  VIIm,1
Henstra, Joris  VIIm,2
Henstra, Siebe (1896-1974)  Vj
Henstra, Siebe  VIh
Henstra, Siebe Roelof  VIIm
Henstra, Tjitske  VIIm,3
Heres, Sibble (vermeld )   Vd,2
Heres, Willem (1909-)  Vd,2
Hermsen, Joke  VIIIc
Heun, Gerritdina (x1924)   IVb,9
Houten, Ingrid van  VIf,2
Houten, Machiel Johannes van  VIf,2
Israël, Barend (vermeld )   Vd,5
Israël, Hendrik (1904-)  Vd,5
Jong, Aalbert de (1892-)  IVe,6
Jong, Dirk de (1858-1903)  IVe,6
Jongerman, Frederik (1857-1936)  Vd
Jongerman, Jennigje (1884-1956)  Vd
Kempen, Maria van  II
Kloeze, Margje (1857-)  Vf
Korten, Hendrik (1818-)  IVa
Korten, Jantje (1849-1882)  IVa
Koster, J.H.  VIi,1
Kotten, Frederika (1829-1907)  IVe
Kroon, Johanna van der (1907-)  VIa
Kroon, Wilhelmus van der  VIa
Krupe, Alida (1863-1920)  IVf,1
Kuiper, Hendrik (vermeld )   I
Kuiper, Hendrik (1816-1875)  IVb
Kuiper, Jenneken (Jennegien) (1796-1855)  II
Kuiper, Johanna (1850-)  IVb
Kuiper, Karel  VIi,3
Kuperus, Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) (1867-)  IVe,4
Leijen, Hendrik Klaas van (1847-1881)  IVa
Lotte, Branco  VIIIj,1
Lotte, Edward  VIIIj
Lotte, Fabio  VIIIj,2
Lotte, Jan Willem Hendrik  VIIg
Lotte, Martin  VIIg,1
Meijberg, Geertruid (1852-1935)  Va
Meijer, Anna  VIIj
Mensink, Klaas Lambertus  VIIf
Mensink, Marco  VIIIi
Mensink, Martha Geertruida  VIIIh
Mensink, Rilana  VIIIi,1
Mensink, Wiechert (x1940)   VIIf
Meurs, Maria Catharina (1907-1996)  VIIh
Meursinge, Grietje  IVb,2
Meursinge, Jeene (1880-)  IVb,2
Migchelsen, Alida Wilhelmina Arisa  VIi,1
Migchelsen, Fenna Hendrika  VIi,2
Migchelsen, Jacob (1859-)  Vk
Migchelsen, Jacob (1912-1989)  VIi
Migchelsen, Lambertus (1885-1960)  Vk
Migchelsen, Maria Henny  VIi,3
Migchelsen, Willem Marinus (1916-)  Vk,2
Moolen, Tonia ter (1830-1911)  IVb,1
Nijveldt, Albert (1859-1905)  IVb,9
Nijveldt, Johannes (1889-1916)  IVb,9
Nn, Nn  VIh
Nn, Sabien  VIIm
Noordkamp, Aaltje (1816-1864)  IVb
Nuhaan, Jacoba (1815-)  IVd
Oorschot, Elsjen van (1793-1855)  III
Oort, Hendrik van den (1825-1894)  IVb,1
Oort, Hermina van den (1871-1944)  IVb,1
Oosterhof, Hans (x1872)   Vb
Oosterhof, Rinske (1878-1937)  Vb
Oosterom, Dirk Jan van  VIIh
Otterlo, Fitz van  VIIIm,1
Otterlo, Geurtje van  VIIf
Otterlo, Grietje Martina van  VIIg
Otterlo, Indi van  VIIIm,2
Otterlo, Jan Bertus van (1913-2000)  VIe
Otterlo, Jan Bertus van  VIIj
Otterlo, Jan-Jaap van  VIIIm
Otterlo, Johan van (1886-1960)  VIe
Otterlo, Johan Michiel van  VIIh
Otterlo, Jolien Jantine van  VIII-l
Otterlo, Marjon Elisabeth van  VIIi,1
Otterlo, Mark Patrick van  VIIh,1
Otterlo, Michiel Jan van  VIIi
Otterlo, Mirjam Marijke van  VIIIk
Otterlo, Peter Christiaan Michiel van  VIIi,2
Otterlo, Ruth Siska van (1977-1977)  VIIj,1
Pelgrim, Aart (x1880)   Ve
Pelgrim, Alida Hendrika (1884-1965)  Ve
Peters, Anja  VIII-l
Peters, Cornelis Antonie (1930-1999)  VIIh
Plas, Derk (1820-)  IVf,1
Plas, Jurriaan (1862-1937)  IVf,1
Postma, Rein Siebes (1888-)  IVe,4
Postma, Roelofje (Gerrits) (x1872)   Vb
Postma, Sybe (Reins) (1862-)  IVe,4
Prinsen, Jan (1850-)  IVa,5
Prinsen, Johan (1882-1943)  IVa,5
Ras, Jacoba  Va,2
Rijksen, Evertje (1946-2011)  VIIh
Rijksen, Gerrit  VIIh
Roelofs, Jacqueline Aleida Johanna  VIIId
Romijn, Helena Jacoba (1893-1984)  Vf
Romijn, Marinus (1858-)  Vf
Ronhaar, Johanna (1877-1922)  IVb,9
Rooke, Aaltje (1838-)  Vg
Rootselaar, Antonie van (1876-)  IVc,1
Rootselaar, Jakob van (1837-1919)  IVc,1
Roseboom, Geurtje (1888-1975)  Vh
Roseboom, Leendert (1859-1926)  Vh
Sanders, Alijda  III
Scheur, Aaltje van de  VIIh
Schneider, Arnold  VIIIo
Schneider, Boy  VIIIo,2
Schneider, Daniella  VIIk,3
Schneider, Jolanda  VIIIn
Schneider, Leroy  VIIIo,1
Schneider, Manfred Arnoldus Karl  VIIk
Schollen, Donald Antoni Louis  VIIIa
Schollen, Jan  VIIa
Schollen, Marcel  VIIIa,1
Schollen, Mario  VIIIc,1
Schollen, Monique Eufemia Johanna Agnes  VIIIb
Schollen, Patrick Johannes Michiel  VIIIc
Schollen, Tom  VIIIa,2
Scholten, Bernardus Lambertus  VIII-l
Scholten, Danny  VIII-l
Scholten, Jason Arnold  VIII-l,1
Scholten, Tara  VIII-l,2
Scholten, Vince Dean  VIII-l,3
Schopen, Maria Christina (1864-1936)  Vi
Schouten, Bob  VII-l
Schouten, Hermanus Wilhelmus Everhardus  VII-l
Schouten, Kelly  VII-l,2
Schouten, Silvana  VII-l,1
Schra, Tiemen  VIi,3
Schutte, Antonia  II
Sluis, Geertruida Louise Margaretha van der  VIId
Smits, Grietje Martina (1889-1951)  VIe
Sondervan, Alida Hendrika (x1880)   Ve
Sonneveld, Antoni Jacobus  VIg,1
Sonneveld, Gerrit (1882-1957)  VIg
Sonneveld, Leendert (1913-2005)  VIg
Spijker, Bertha (1902-)  VIf
Staal, Hendrika Arnolda (1886-)  VIc
Steenhoff, Elisabeth (1853-1923)  Vj
Stempijn, Marjon  VIIk,3
Stempijn, Roy  VIIk,4
Stolmeijer, Hendrikus (1877-1960)  IVb,9
Stolmeijer, Jacobus Johannes (1850-)  IVb,9
Struijk, Saakie  VIIIo
Tol, Hendrika van (1891-1920)  Vf
Tol, Jacob van (1866-)  Vf
Ubing, Everdina Johanna (1909-1978)  VIIb
Vegte, Jan Willem van der (vermeld )   Va,2
Vegte, Willem van der (1904-)  Va,2
Veld, Jacoba van het (1861-1890)  Vc
Velde, Albertus van der (1803-)  IVa
Velde, Gesina van der (1848-1920)  IVa
Velthuis, Berendina (1847-1932)  IVd
Velthuis, Gerrit Jan (1797-1860)  IVd
Verberk, Maylin Diara Marijke  VIIIk,3
Verberk, Paul Petrus Marinus  VIIIk
Verberk, Peter  VIIIk
Verberk, Peterus Bertus  VIIIk,2
Verberk, Zoë Marijke Anna  VIIIk,1
Verhaart, Inge  VIIIa
Verweij, Bert  VIIIn
Verweij, Brit  VIIIn,1
Verweij, Bryan  VIIIn,2
Voerman, Wilhelmina Maria Johanna (x1890)   Vf
Voskes, Albertus  VIIj
Wakker, Derk (vermeld )   II
Wakker, Willem Hendrik (1798-1879)  II
Weenink, Jessica Rosita  VIIj
Weenink, Willem Theodorus Johannes (1929-1986)  VIIj
Weijl, Hendrik (1849-1918)  IVc
Weijl, Hendrik (1881-1948)  Vg
Weijl, Hendrik (1904-)  IVa,6; Vg,1
Weijl, Hendrikus (1821-1906)  IVc
Weijl, Johanna Hendrika (1876-)  IVc,1
Weijl, Machiel (1878-1891)  IVc,2
Weijl, Maria (1884-1896)  IVc,4
Welage, Marianne  VIIh
Welage, Theodorus (1887-1950)  VIIh
Westera, Hilligje  Vd,2
Wien, Margaretha Martha  VIIe
Winter, Maria  Vc,2
Wittenaar, Antonius  Ve,1
Woeltjes, Maria  VIIj
Wolters, Lena Maria  VIa
Woning, Abraham (1903-)  Vb,1
Worst, Floordina (1861-1920)  IVb,9
Wouters, Inge Maria  VIIIf
Wuis, levenloos kind (1944)  VIb,1
Wuis, Dirk (vermeld )   VIb
Wuis, Dirk Johan (1905-)  VIb
Zeeben, Pitronella van (1835-)  IVc,1
Zwierink, Johanna  Vb
Zwolle, Janny  VIIIg


Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 1 nov. 2018 22:11:08 door Hans van Otterlo
Bestand C:\Users\0000\Documents\Aldfaer\Stambomen\Elly en Hans van Otterlo-van Andel_201712291409